MIVILUDES (Mission Interministérielle de VIgilance et de LUtte contre les DÉrives) jest francuską agencją rządową mającą za zadanie szykanowanie — i podawanie do sądu — grup, które według niej „lubią inne idee niż powszechnie uznawane przez społeczeństwo”. A kto decyduje o tym, które idee są, a które nie są „powszechnie uznawane przez społeczeństwo”? Oczywiście MIVILUDES…

Rządowa agencja MIVILUDES jest we Francji oficjalnie odpowiedzialna za zwalczanie nadużyć ze strony sekt. Francuskie represje z inicjatywy MIVILUDES wobec nowych ruchów religijnych są regularnie krytykowane na arenie międzynarodowej. Jednakże MIVILUDES deklaruje przestrzeganie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Więcej np. tu:
http://pracownia4.wordpress.com/2011/10/02/miviludes-francuscy-lowcy-czarownic/

Ave

Reklamy