[Iron Mountain Report] – jest efektem czteroletnich studiów 15-osobowej grupy amerykańskich intelektualistów. Rozpatrywali oni report_from_iron_mountaindługoterminowe perspektywy ludzkości w związku z ryzykiem, jakie miałoby wynikać z trwałego pokoju, lecz po kilku latach „wyciekł” w postaci książkowej. Podstawowym źródłem informacji jest książka pt. Iron Mountain (Żelazna Góra), której autor ukrywa się pod pseudonimem John Doe. Gdy książka się ukazała w 1968 roku była potraktowana jako dowcip, jak wyżej zacytowana sugestia Swifta. Dzisiaj wcale nie jest to takie oczywiste. Ale zacznijmy od początku.

Książka jest donosem członka specjalnej grupy studyjnej, który uważał, że sprawa, którą grupa się zajmowała musi ujrzeć światło dzienne i użył do tego formy anonimowej książki. Dziś sądzi się, że autorem był profesor ekonomii z Harwardu John Kenneth Galbraith, ale nie jest to pewno. Zostańmy przy nazwisku Doe.

08.1963 – powstaje ściśle tajny zespół powołany przez Kennedyego, składającego się z 15 wybitnych specjalistów. Pierwsze spotkanie odbyło w podziemnym bunkrze przeciwatomowym w Iron Mountain k. Hudson N.Y. – stąd nazwa.

1966 – zakończenie prac i stworzenie Raportu końcowego, który został utajniony przez prezydenta Lyndona Johnsona.

Założenia

* Wojna stanowi fundament ładu społecznego i uzasadnienie dla instytucji państwowej. Dlatego Raport skoncentrował się na pytaniu- czym wojnę zastąpić, aby dalej funkcjonował jej cel organizacji państwowej w czasie pokoju. Wniosek był jeden –  zagrożenie zewnętrzne jest potrzebne dla utrzymania zwartości i politycznej organizacji państwa. Wojna dostarcza powód, by społeczeństwa zaakceptowały władzę polityczną. Kraje stabilne wewnętrzne są więc kiedy jest zagrożenie zewnętrzne. Konkludując grupa doszła do wniosku że wyeliminowanie wojny (stanu zagrożenia zewnętrznego) oznacza wyeliminowanie suwerenności!. Dlatego uznali że wojna jest najważniejszym narzędziem wszelkiej organizacji państwowej. Problemem więc nie sprowadza się do tego czy można trwale pokój osiągnąć (uznali że można), ani jak go osiągnąć, ale czy jest on porządany! To system wojenny gwarantuje stabilność. Raport więć ostrzega że pokój może prowadzić do jeszcze wiekszego chaosu. Pokój doprowadzi do likwidacji narodów, rozbije systemy ekonomiczne, spowoduje wstrząsy społeczne. Trwały pokój jednak może nastać. Dlatego trzeba powziąć odpowiednie kroki, aby ten kryzys nie był zaskoczeniem. Niemilitarne funkcje wojny to: ekonomiczna (dostarcza gospodarce podkręcenia. Może być wykorzystana do przyspieszeń, zahamowań, zmian kierunku itp. Właśnie jej marnotrawny charakter pozwala na traktowanie jej jako narzędzi regulujący gospodarkę. Siła ekonomii stanowi o sile państwa, a zbędna produkcja pozwala na regulacje tej siły). , polityczna (polega na istnieniu zrozumiałego zagrożenia, które usprawiedliwia istnienie władzy i jej prawa do rządzenia. Bez tego zagrożenia żaden rząd długo by się nie utrzymał). , społeczna (społeczeństwa musza być rozwarstwione, jak w wojsku, chociażby po to, aby był doping do awansu. bez tego nie będzie wyniku. Gdy technologia zastępuje prace fizyczną, różnice społeczne zanikają. Utrzymuje je zagrożenie wojenne i zbędna produkcja zbrojeniowa)., ludnościowo-ekologiczna (wojny okresowo redukują nadmiar populacji hamują rozrodczość, ponoć ratują tym samym przed zagrożeniem ekologicznym wynikającym z maltuzjańskich wizji o przeludnieniu świata), kulturowa (wojny sa inspiracja dla twórców, pieśców bohaterstwa) naukowa (potrzeby wojny sa matka wynalazków i postępu technicznego, finansują badania naukowe i uczelnie), inne. Trzeba je więc czymś zastąpić, by nie powstała anarchia.

Propozycje wprowadzenia czynników zastępczych w czasie trwałego pokoju:

Proponował m.in. utworzenie światowych sił policyjnych, wprowadzenie nowoczesnych form niewolnictwa, eugeniki, eutanazji, masowego dobrobytu, wymyślenie nowych quasi-religijnych mitów na okoliczność nowych zagrożeń globalnych oraz w przesadny sposób rozwijał problem ochrony środowiska, nawołując do stworzenia licznych rządowych mechanizmów kontroli i subwencjonowania. Ale te zagrożenia były za mało wiarygodne i mobilizujące. Dlatego trzeba było problem stworzyć. Raport uznał ze zagrożenie środowiskowe będzie najbardziej nadające się do manipulacji. Jednak będzie potrzeba jednego lub półtora pokolenia by zatrucie środowiska stało się użyteczne jako straszak analogiczny do wojny!. Sprawę można przyspieszyć, ograniczenie działań na rzecz środowiska, przez opóźnienie wprowadzenia czystych energii. Dlatego proponowano stworzenie agencji rządowej która by promowała alternatywy dla wojny, a równocześnie pilnowała by pokój za szybko nie przyszedł.

Wnioski:

Już w 1970 r. słynny planista rządowy George Kennan pisał o globalnym eko-kryzysie zagrażającym życiu na Ziemi oraz konieczności powołania międzynarodowej super agencji do zwalczania tego zagrożenia, kosztem wysiłków, które dziś idą na obronę narodową. To nie tylko echo raportu z Żelaznej Góry, ale konkretny program do realizacji. Stopniowo temat globalizmu, pokoju i ekologii zlały się w jeden temat w wiadomościach mediów i opinii publicznej. Po upadku ZSRR (jedno pokolenie po opracowaniu raportu) ukazał się artykuł redakcyjny Times (27.03.1990) pt: Od czerwonego do zielonego zagrożenia”, w którym napisano, że wraz z ustąpieniem Zimnej Wojny sprawa środowiska staje się najważniejszą międzynarodową troską o bezpieczeństwo. W roku 1992 wiceprezydent Al. Gore ogłasza książkę Pt. „Ziemia zagrożona” w której już na pierwszej stronie pisze, że musimy uczynić ochronę środowiska centralną zasadę organizacji cywilizacji. Dawniej świat organizował się do walki z komunizmem lub faszyzmem, poucza Gore. Teraz jest globalistyczna funkcja eko-zagrożenia. Dziś już stało się nieistotnym kto był autorem raportu z Żelaznej Góry. Jego myślenie funkcjonuje i służy tworzeniu zrębów rządu światowego w oparciu o sztucznie nagłaśniane czy wręcz stwarzane zagrożenie ekologiczne.[1]

1968 –  powstaje międzynarodowa grupa zrzeszająca naukowców, polityków i biznesmenów, zajmująca się badaniem i publikowaniem globalnych problemów świata, w tym również związanych z zagrożeniami środowiska.

1970 – Ogłoszono Raport z Żelaznej Góry [Iron Mountain]- gdzie stwierdzono, iż po stworzeniu ogólnoświatowego rządu, nie będzie możliwe użyć wojny jako mechanizmu strachu- by zachować konstrukcję społeczną. Owym mechanizmem strachu ma być: stworzenie problemu jakim jest zagłada środowiska naturalnego. I niestety zaczęto to realizować.

Więcej na ten temat:

https://prawda2.info/viewtopic.php?t=11248

—————————————————————————————————————————————————————————

Jak?  Poprzez udowodnienie, że to człowiek jest winny niszczeniu Ziemi i trzeba wprowadzić programy aby temu zapobiec.

1991- Klub Rzymski publikuje “Pierwsza globalna rewolucja”; “The first Global revolution” w której wskazuje wprost, iż głód, brak wody, i globalne ocieplenie to wymysł, który ma posłużyć jako oręż do zjednoczenia całej populacji w imię jego przetrwania pod jednym ogólnoświatowym rządem! (patrz Klub rzymki).

1992 – Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro przedstawiono:

*  Program tj. Agenda 21 – który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie ! (patrz: Agenda 21)

* Powstaje Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – tj. umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. (wikipedia)

1997 – Protokół z Kioto, który jest zwieńczeniem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. (Patrz: Globalne Ocieplenie a postęp człowieka – fakty).

I aktualnie mamy przejebane, choć wszyscy uważają że bycie „zielonym” w obronie planety jest trendy:)…..

Ave

Ripsonar