W Rosji powstało wiele organizacji bazujących na tajnych stowarzyszeniach. Np.:

Związek Ziemia i Wolność– którego celem było wyzwolić ludu, zwłaszcza chłopów, których wspierali również w nauce ale za pomocą metod terroru. Tak powstał rozłam w stowarzyszeniu którą ścieszką iść: kształceniem społeczeństwa czy terrorem. Dlatego też powstała Wola Narodowa (Narodnaja Wola) – którego celem była zmiana stosunków politycznych wyłącznie za pomocą środków terroru. Tzw. narodnicy – rewolucjoniści.

Wszelkie siły ducha i umysłu poświęcić sprawie rewolucji, dla niej porzucić wszelkie związki rodzinne, sympatie, miłość i przyjaźń. W razie konieczności oddać swoje życie, bez względu na siebie i innych.”[1]

Strukturę organizacji wymyślił Siergiej Nieczajew – wynalazca nowoczesnej organizacji terrorystycznej. Napisał to w: „Katechizm rewolucjonisty”. I tam czytamy m.in.:

Rewolucjonista […] zna tylko jedna naukę, naukę zniszczenia. W tym celu i tylko w tym celu, studiuje teraz mechanikę, fizykę, chemię czy nawet medycynę… Dążąc do tego celu z zimną krwią i niestrudzenie, musi być zawsze gotów zginąć samemu i zniszczyć własnymi rękoma wszystko, co przeszkadza w jego osiągnięciu […] Miarę przyjaźni, oddania i innych obowiązków w stosunku do towarzysza określa się wyłącznie stopniem jego użyteczności w dziele wszechniszczącej praktycznej rewolucji. Każdy towarzysz musi mieć pod ręką kilku rewolucjonistów drugiego i trzeciego stopnia, czyli nie do końca wtajemniczonych. Powinien ich postrzegać jako część ogólnego kapitału rewolucyjnego oddanego do jego dyspozycji… W celu bezlitosnego zniszczenia rewolucjonista może, a nawet często musi, żyć w społeczeństwie, uchodząc zupełnie nie za tego, kim jest. Rewolucjoniści powinni przeniknąć wszędzie, do wszystkich warstw wyższych i średnich, do sklepu, do cerkwi, do szlacheckiego domu, do świata urzędniczego, wojskowego, do literatury do Wydziału III (carska tajna policja) i nawet do Pałacu Zimowego […] Przekonani o tym, że to wyzwolenie i osiągnięcie tego szczęścia jest możliwe jedynie na drodze wszechniszczącej rewolucji narodowej, towarzysze wszystkimi siłami i środkami będą przyczyniać się do rozwoju i ujawniania tych nieszczęść i zła, które w końcu muszą doprowadzić lud do utraty cierpliwości i pchnąć go do powszechnego powstania”. [2]

Wiera Zasulin uciekając od aresztowań w Szwajcarii założył Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej. Następnie odżegał się od akcji terrorystycznych i konspiracji tworząc partie polityczną – Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji. To właśnie w 1903 roku doszło do rozłamu, kiedy to niejaki Włodzimierz Iljicz Lenin uczynił z tej partii kamuflaż dla nowego tajnego związku.

To właśnie ta filozofia oraz strategia działania będą stosować wszystkie następne tajne związki o nastawieniu terrorystycznym jak np. IRA itp…

Związek Ocalenia (Sojuz Spansenija) – którego celem było przekształcenie Rosji i doprowadzenie do stanu z możliwie wczesnego jej okresu. Większość członków byli wolnomularzami. Ba nawet rytuały jak i stopnie przejęto od masonerii (3 stopnie). Zawarli pakt z polskim Towarzystwem Patriotycznym który miał wesprzeć powstanie w Rosji w zamian za uznanie państwa Polskiego autonomią a następnie niepodległości. (więcej patrz: Polskie tajne stowarzyszenia)  Z niego następnie powstało Towarzystwo Południowe (Juźnoje Obszczestwo) – którego celem było obalenie Cara, aby uwolnić Rosję od tyranii, chłopów od pańszczyzny itp. Chcieli powstania zbrojnego tzw. dekabryści ale nie wyszło w skutek zdrady (10.1822) gdzie członków działaczy aresztowano w tym Waleriana Łukasińskiego z Towarzystwa Patriotycznego, zdegradowanego i osadzonego na 9 lat ciężkiego więzienia. [3]


[1]Tajne związki”, Klaus-Rudiger Mai, str. 270

[2] tamże, str. 277

[3] I choć  car zmienił okres więzienia na 7 lat, to i tak został dożywotnio osadzony w podziemnej celi gdzie tam przezył kolejne 42 lata zanim zmarł. „Tajne związki”, Klaus-Rudiger Mai, str. 259.