Watykan o Obcych cywilizacjach wie już nie od dziś. 02.1954 – na lotnisku Muroc (które potem stało się Bazą Lotniczą Edwards.) Prezydent USA Dwight Eisenhower podpisuje Umowę z Szarakami (Obcą cywilizacją pozaziemską).

James Fancis McIntyre

James Fancis McIntyre

Watykan wie to od byłego biskup Los Angeles James Fancis McIntyre. (jako duchowe wsparcie Eisenhovera). Ten jednak łamiąc zasady tajemnicy, o wszystkim opowiada papieżowi Piusowi XII – co rzecz jasne powoduje szok. (Jezuita pokazuje Barbato zdjęcie owego biskupa i Prezydenta USA). Wtedy zaś, zgodnie z informacjami Jezuity, pojawiły się pierwsze powody do stworzenia właściwych służb specjalnych SIV- w celu zbierania wszelkich możliwych informacji o istotach pozaziemskich oraz kontakcie z nimi.  (choć te już pod tą nazwą funkcjonowały od dłuższego czasu).

Biskup McIntyre oraz arcybiskup Detroit, Edward Money stali się głównymi koordynatorami wymiany informacji między USA a Watykanem. Następnie dochodzi do kolejnego kontaktu, ale tym razem z inną rasą  przypominająca wyglądem ludzi (nie można ich od nas odróżnić) która kontaktuje się z odpowiednimi przedstawicielami amerykańskiej administracji (ostrzegają przed innymi rasami!- ale jak dowiadują się o zwartej umowie, są bardzo zmartwieni!). Rasa ta pochodzi z Plejad (Plejadianie) która komunikuje się również z Watykanem, gdzie dochodzi do 2 spotkań w Ogrodach Watykańskich w Papieskiej Akademii Nauk w obecności Piusa XII. Pojawia się spór o ujawnienie kontaktów z inteligentnymi mieszkańcami kosmosu. Przybrał on najsilniejszą formę za pontyfikatu Jana Pawła II, który miał być gorącym zwolennikiem ogłoszenia światu, że są inne formy inteligentnego życia. (dlatego aktywność owego Jezuity z Barbato który wszystko, co się dowiedział ujawnił w 2005).

Aktualizacja; 03.2015