Tak więc Obce cywilizacje stają się faktem. Mało tego, nie tylko istnieją ale przyleciały już na Ziemię. Eksplorowany rejon Ameryki Północnej i Środkowej z każdym rokiem rośnie, zaś obserwacji nie widać końca. Technologia Obcych wykracza poza jakąkolwiek technologię w owych czasie. Ich latające talerze zdają się infiltrować najtajniejsze miejsca.  Dlatego też w pierwszej kolejności nasuwa się pytanie: W jakim celu nas odwiedzili? oraz czy zagraża to bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych? Zwrócono się więc do naukowców z różnych dziedzin nauki.

Te, i wiele innych często podobnych wniosków bardzo przestraszyło wojsko. Bo przecież jak można bronić kraju, kiedy ewentualny agresor, ma przewagę technologiczną (nawet na tamtą chwilę nie do oszacowania dla najtęższych inżynierów), nie są znane lokalizacje ich baz, nie są znane ich słabe punkty, a przede wszystkim, jaki jest ich cel owej wizyty na Ziemi. Jedyną pociechą był fakt, iż wydarzenia w Roswell umożliwiły dostarczenie materiałów badawczych. A to daje pewne możliwości.

Rozpoznając „wroga” z wojskowego punktu widzenia podjęto następujące decyzje:

a) zbieranie jak największej ilości informacji o możliwościach, technikach latania, typach pojazdów Obcych.

b) przejęcie technologii Obcych staje się priorytetowym zadaniem.

c) Wszystko związane z UFO zostaje zaklasyfikowane jako ściśle tajne. Prawdziwa natura UFO, jakim jest Obca Cywilizacja nie może być poznana przez społeczeństwo, zarówno dla potrzeb badań, jak i negatywnych następstw owej prawdy.

Przypadek Szwecki

1946 – był rokiempełnym cudówna szweckim niebie. Fala obserwacji UFO, od rakiet widm jakje nazywano po foo fighters była wprost niewiarygodna. Istny poligon doświadczalny dla obserwujących je mieszkańców spokojnej krainy. NP. w samym dniu 9 lipca zaobserwowano 200przypadków a 11 sierpnia około 300!. W sumie w ciagu kilkumiesięcy tego roku zaobserwowano około 1500 obserwacji o trudnym do zinterpretacji fenomenie. Skala byłatak duża, i tak ogólnie rzeczywista iż:

15.07.1946 – szweckie Ministerstwo Obrony zwołało konferencję z udziałem wojska i naukowców by staracsię wyjasnić owe zjawisko a tym samym uspokoić opinię publiczną. 2 dni później przyjechała delegacjia armii amerykańskiej z Jamesem Forrestalem na czele. Nastepnego dnia informacje zostały przez SzweckieMinisterstwo Obrony ocenzurowane. Jakieinformacje Amerykanie przekazali stronie Szweckiej, iż reakcja była natychmiastowa? Do dnia dzisiejszegonie ma wyjasnienia,choć możemy się domyslać, patrzącna charakter i naturę UFO i ich załóg odkrytych przez USA.

Rewelacje Wilberta Smitha

      Wszystko zaczyna ulegać zatajeniu. Naszczęście ukazują się w 1950 roku dwie ksiązki: „Latające talerze istnieją” (The flying saucers are real) – majora Donalda Keyhoe’a i „Za latającymi talerzami” (Behind The flying saucers” dziennikarza Franka Scully’ego. Ta ostatnia opisywała przejęcie 4 dysków przez wojsko USA – ale nie uwzględniała Roswell więć trąca tu dezinformacją jak wykazał Gildas Bourdas w książce „UFO, 50 tajemniczych lat„. Ale to właśnie na tą książką zwrócił uwagę Wilbert Smith. Sam interesował się energią geomagnetyczną więc informacje o wykorzystywaniu przez UFO magnetyzmu Ziemskiego spotęgowało jego ciekawość.

21.11.1950 – Z supertajnego dokumentu kanadyjskiego rządu sporządzonego przez Wilberta Smitha (inżyniera elektryka kanadyjskiego Ministerstwa Lotnictwa) wyszło na

Wilbert Smith

Wilbert Smith

jaw, iż: temat UFO istnieje, traktowany jest jako pojazdy kierowane przez cywilizacje pozaziemskie – oraz był objęty największą tajemnicą państwową, tj. większą niż budowa bomby wodorowej!

„Prowadziłem konfidencjonalne dochodzenie przy popmocy personelu ambasady kanadyjskiej w Waszyngtonie, którrej udało się uzyskać nastepujące informacje:

 • Sprawa ta ma nadaną jej przez rząd Satnów Zjednoczonych klauzulę najwyższej tajności, wyższej odbomby wodorowej
 • latające talerze istnieją
 • Ich „modus operandi” jest nieznany, ale niewielka grupa badaczy pod kierownictwem doktora Vannevara Busha potajemnie podejmuje wysiłki w celu ich poznania
 • Władze nadają tej sprawie wysoką rangę. [1]

Nasuwa się pytanie, skąd Smith uzyskała tak tajne informacje? Okazuje się, iż udało się to dzięki rozmowie zorganizowanej przez porucznika C.Bremnera z wysoko postawionym uczonym dr Robertem I. Sarbacherem z 15.09.1950 r. [2]

Wilbert Smith [WS]: Zajmuję sieobecnie badaniami nad wykorzystaniem ziemskiego pola magnetycznego jako źródło energii. Pszypuszczam, że nasze prace mogłyby mieć związek z latającymi talerzami.

Sarbacher [S]: Czego chce się pan dowiedzieć?

[WS] Przeczytałem ksiązkę Franka Scully’ego i latających talerzach i chciałbym wiedzieć, czy jest w niej coś z prawdy.

[S] Ujawnione w książce fakty są w zasadzie prawdziwe.

[WS] A więc talerze istnieją?

[S] Tak

[WS] Czy funkcjonują one,jak sugeruje Scully na zasadach magnetycznych?

[S] Nie bylismy w stanie odtworzyć ich osiagów

[WS] A więc przybywają z innej planety?

[S] Wiemy jedynie, żemy ich nie stworzylismy.Nie ma cienia wątpliwości, żenie pochodzą z Ziemi.

[WS] Rozumiem, że temat talerzy jest tajny.

[S] Dokładnie tak. jest skfalifikowany o dwa punkty wyżej niż bomba wodorowa. Obecnie jest przezrząd amerykański najwyżej sklasyfikowanym tematem.

[WS] Czy mógłbym pana zapytać o przyczynę takiej klasyfikacji?

[S] Zapytać pan może, aleja nie mkogę panu odpowiedzieć.

[WS] Czy mógłbym uzyskać informacje, które mogłyby być wykorzystane w naszych poracach?

[S] Sądzę, że mogłoby pana do tego upoważnić nasze Ministerstwo Obrony. Jakieś porozumienie mające nacelu wymianęinformacji wydaje się mozliwe. Gdyby miałpan konstruktywne propozycje, chętnie podjelibysmy rozmowy. Wtejh chwili nie mogę panu jednak nic więcej powiedzieć? 

1983 – powyższe informacje potwierdził (oprócz faktycznie istniejącej notatki Smitha z Ministerstwa Transportu) William Steinman, który dotarł do doktora Sarbachera potwierdzając całe zdarzenie i dodatkowo uzupełnił informacje o noiwe szczegóły.

” Nie byłem personalnie związany z osobami, które miały do czynienia z operacjami przejęcia latających talerzy. Nie są mi też znane daty tych operacji (…) Nie ulega wątpliwości, że miał z nimi do czynienia John von Neuman. Vannevar Bush [wówczas był dyr. Komitetu do spraw Koordynacji Wojskowych Badań i Rozwoju w którym pracował Sarbacher] był rółwnież z nimi związany i sądzę, że takżę Robert Oppenheimer.(…) Mówiło się, że aparaty lub istoty pilotujące te pojazdy musiały być również na tyle lekkie, aby znieść niesamowite przyśpieszenia i spowolnienia. Z rozmów z niektórymi osobami wyciagnołem wzniosek, że te istoty pozaziemskie przypominały swoją budową owady…”

1955 – w Genewie USA, Związek Radziecki, Francja i Anglia podjęli jednomyślną decyzję o ścisłym utajnieniu wszystkich spraw dotyczących fenomenu UFO (jak podaje J. Nuttlar w książce „Das UFO-Phaenomen” z 1978 r.). (potwierdza to fakt, iż dopiero od około 2 lat akta UFO przez te państwa zostają odtajniane).

Raport Brookings

18.04.1961 – Raport tzw. „Brookings Report” zostaje przedstawiony w Kongresie przed Komisją Nauki i Astronautiki. Raport przygotowany przez Brookings Institution, na zlecenie i we współpracy z NASA.

brooking

Badania miały na celu zbadanie możliwych społecznych konsekwencji odkrycia pozaziemskiej cywilizacji, jak i samego kontaktu, oraz czy takie spotkanie powinno być utajnione czy tez nie. Raport informuje, iż powinno się utajnić ten fakt,  z powodu możliwej dezintegracji naszej kultury spowodowanej ogrom wstrząsem i szokiem społecznym, który by to spowodował,  zwłaszcza wśród naukowców i inżynierów. Konkludując, raport stwierdził, iż społeczeństwo świata nie jest przygotowane psychicznie do kontaktu z przedstawicielami cywilizacji pozaziemskiej!

Orson Welles i okładka New York Timesa informujące o panice, jakie doprowadziło ludzi przez słuchowisko radiowe.

Orson Welles i okładka New York Timesa informujące o panice, jakie doprowadziło ludzi przez słuchowisko radiowe.

I de fakto nie ma się co dziwić. Np.

30.10.1938  – Mercury Theatre wyemitował radiowe słuchowisko o marsjańskiej inwazji na Ziemię pt. „Wojna Światów„. Fikcyjny dramat wyreżyserowany i opowiedziany przez Orsona Wellesa został przedstawiony jako serwis wiadomości. Oczywiście społeczeństwo uwierzyło. Powstała panika.

więcej na ten temat:

 1. Jak to było z „Wojną światów”
 2. PANIKA, KTÓREJ NIE BYŁO: MIT SŁUCHOWISKA „WOJNA ŚWIATÓW” ORSONA WELLESA ale…
 3. Radiowy żart spowodował panikę w chorwackiej stolicy

Informacje o utajnianiu kwestii UFO

1979 – William Spauldinger publikuje w „Washington Post” sprawozdanie z 1000 stronicowego raportu CIA o spotkaniach z UFO w ciągu minionych 25 lat.

rząd okłamuje społeczeństwo twierdząc, iż CIA zaniechała obserwacji tych obiektów od 1952 roku”. Ukrywa je „by nie wywołać wśród ludności paniki mogącej mieć nieobliczalne skutki”, oraz że „obserwuje się UFO szczególnie często w pobliżu instalacji strategicznych”. [3]

19.10.1981 – Senator Berry Goldwater, pełniący w senacie funkcję przewodniczącego senackiej komisji ds. tajnych służb i członkiem komitetu do spraw zbrojeń – zwrócił się do władz USA z prośbą o informacje na temat prawdziwej natury UFO. (listy z  zapytań  w 1975, 1981 i 1983 opublikował). Na każde zapytanie nie uzyskał właściwej odpowiedzi. Jego lustrację opisuje list z 1981 roku do inżyniera, specjalisty aerodynamiki i ufologa Lee Grahama w którym czytamy :

Prawdę mówiąc Panie Graham, temat ten ma klauzulę tak ścisłej tajności, że pomimo faktu ujawnienia niemałej  już ilości informacji, nie sposób po prostu dotrzeć do czegokolwiek”. [4]

Na podstawie odtajnionych dokumentów na mocy ustawy FOIA, departamenty zaangażowane w tematykę UFO to: CIA, DIA – Agencja Wywiadu Obronnego, NSA – Agencja bezpieczeństwa Narodowego, Departament Stanu i FBI.

Ripsonar


 1. UFO. 50 tajemniczych lat” – Gildas Bourdais, str. 56/57
 2. Tamże, str. 57- 59
 3. Tamże. str. 146.
 4. Tamże, str.150.