FEMA  –Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Menagment Agency) jest to organizacja założona w 1979 r. na zlecenie logoprezydenta Jimmy-ego Cartera. Została utworzona po wielkich powodziach roku 1978 r. Jej zadaniem było utworzenie spójnej organizacji rozrzuconych do tej pory po wszystkich stanach fundacji kryzysowych. Status jaki nadano FEMA utworzył niemal drugi rząd w państwie, który przejmuje wszystkie prawa zwykłego rządu w trakcie katastrof (Od naturalnych po te związane z wojną czy terroryzmem). Ale jak zwykle.. po kolei:)

1.04.1979 – Powstaje Rozkaz wykonawczy 12127. Na jego mocy zostaje powołana FEMA. Jej celem jest koordynowanie wydarzeń powstałych po katastrofach które miałyby mieć miejsce w USA. ( i w cale im się nie dziwię).

Następnie  wchłania takie instytucje jak:

* Federalna Administracja Ubezpieczeniowa

* Narodowa Administracja Kontroli i Prewencji Pożarowej

* Narodowy Program Gotowości Społecznych Służb Pogodowych

Na tej podstawie stała się odpowiedzialna za koordynowaniu obrony cywilnej USA.

  • Po wydarzeniach 9/11 (Atak na World Trade Center), George W. Bush połączył FEMA z Office of Homeland Security, poszerzając jej prawa do działań w trakcie okresu „pokoju” mających na celu przygotowywanie państwa do obrony przed wszelkimi zagrożeniami.
  • 2003 – FEMA łączy się z agencjami ochrony narodu i tworzy Department of Homeland.
  • 04.10.2006 – prezydent G.W Bush reorganizuje FEMA po katastrofie w Nowym Orleanie (Katrina), nadając FEMA więcej praw by mogli przygotowywać naród przed wystąpieniem katastrof. W tym przejęcie odpowiedzialności nad NSA (National Security Agency). FEMA staje się uśpionym rządem w rządzie Stanów Zjednoczonych.

 Stany zagrożeń wg Zielony/Niebieski/Żółty/Pomarańczowy/Czerwony.

w wypadku czerwonego: alarmu FEMA ma prawo do: [patrz rozporządzenia FEMA]

przejąć jakąkolwiek własność prywatną,

– Jakiekolwiek fundusze,

Otoczyć kordonem miasta,
Przejąć władzę nad transportem i drogami,
Zwieźć ludzi do tymczasowych obozów relokacyjnych

Przykład działania:

Katrina 2005r.
Cztery dni od powodzi FEMA nie podejmuje żadnych działań!
– Następnie poszkodowani zwożeni są do obozów. Które według świadków bardziej przypominają obozy koncentracyjne niż schronienie.
– Ludziom stłoczonym pod jednym dachem odmawia się korzystania z otwartego ognia, i innych przedmiotów kuchennych mogących spowodować wystąpienie pożaru.
Poszkodowani nie mogą wyróżniać się posiadanymi dobrami gdyż to może wywołać zamieszki!
Każdy kto opuści obozy nie ma prawa powrotu do nich. Wszystkim zostają przydzielone karty identyfikacyjne FEMA.
– FEMA odmawia przyjmowania pomocy z zewnątrz zarówno medycznej jak i żywnościowej
Rok 2007 Sąd najwyższy USA wydaje wyrok w którego treści przyznaje że FEMA przetrzymywało ofiary Katriny w wozach kampingowych wydzielających do powietrza Formaldehydy. Wiadomo o kilku ofiarach śmiertelnych i setkach ludzi chorych na niewydolność układu oddechowego.

Więcej:

Obozy FEMA

Ave

Reklamy