wtcByły oficer nuklearnego wywiadu ZSRR Dimitri Khalezov ujawnia szczegóły wydarzeń z 11 września 2001 roku (tj. atak na WTC czyli w skrócie 9/11).  Zanim pokrótce przedstawię jego śmiałe, ale bardzo logicznie, poparte rzetelnymi dowodami tezy w sprawie ataku na WTC, trzeba przedstawić źródło tych rewelacji.

Khalezov będąc w tajnych służbach wywiadu nuklearnego ZSRR miał wgląd w m.in. w traktat o użyciu technologii nuklearnej między Rosją a USA. Każda ze stron zobowiązana była do poinformowania drugiej strony o możliwość zastosowania ładunków nuklearnych max do 150 k. Rosjanie używali takich ładunków szczególnie do budowy hermetycznych komór na składowanie gazu, natomiast zaradczy amerykanie poszli dalej z zastosowaniem tej technologii. Otóż wg Khalezov’a w latach 60 – tych w dużych miastach budowa drapaczy chmur związana była również z przedstawieniem projektu wyburzenia takiej konstrukcji w przyszłości.  Pomysł sam w sobie niegłupi, ponieważ faktycznie w dużych skupiskach miejskich gdzie liczba drapaczy z każda chwilą rośnie, późniejsze wyburzenie takiej konstrukcji jest wielkim wyzwaniem zarówno w kwestii bezpieczeństwa jak i logistycznym.  Projekt bliźniaczych wież World Trade Center i ich bardzo sztywnej i wytrzymałej konstrukcji stalowej był więc nie lada wyzwaniem w późniejszym jego wyburzeniu. Z pomocą przyszła więc firma Controller Demoliotion Inc, która zajmowała si.ę wyburzaniem. Oszacowała, że w takim wypadku świetnie nadaje się do wyburzenia takiej konstrukcji ładunki nuklearne.  Pomysł został zaakceptowany i tak można było postawić sławne wieże.  Tak więc amerykanie wg Khalezov’a przeszli samych siebie i stawiając wieżowce od razu je zaminowali ładunkami nuklearnymi. O tym dowiedzieć się miał  około 1994 roku, twierdząc, że ta informacja była jawna. W taki oto sposób jedna z układanek wyjaśnienia wydarzeń z 2001 roku ma swoje rzekome potwierdzenie.

Pentagon – został trafiony rosyjską rakietą Granit uzbrojoną w głowicę nuklearną o mocy 0,5 megatony. Parametry tj rakiety bojowej, której zadaniem miał byś zatopienie dużych jednostek pływających (przed uderzeniem nurkuje i zachowuje się trochę jak torpeda lecąc przy tafli wody, a następnie  uderza  w burtę statku – co dokładnie wyjaśnia zniszczenia i tor rzekomego lotu samolotu)  Waga 7 ton i prędkości 2,5 macha.

Powód wyburzenia. Otóż wg Khalezov’a, kiedy amerykanie znaleźli rakietę Granit w Pentagonie uświadomili sobie że jest to atak nuklearny. Dodatkowym bodzcem były doniesienia,  jakoby Bin Laden miał nabyć 3 ładunki nuklearne tzw. walizkowe na UKrainie t. Ta sytuacja przeważyła szalę w ocenie sytuacji, w której stwierdzono, iż to co uderzyło w obie wieże WTC muszą również mieć na pokładzie owe ładunki nuklearne.  Dochodzi do oszacowania strat  bez ingerencji zaradczych oraz alternatywy. Rządowi eksperci doszli do wniosku, iz wyburzenie wież zminimalizuje ewentualne detonacje ładunków nuklearnych, niż gdyby owa sytuacja miała mieś miejsce 400 m wyżej. jak ustalono tak i zrobiono – naciskając odpowiedni przycisk. Wynikiem było nuklearne wyburzenie obu wież.

Wg Dimitri’a dowody znajdujemy na każdym kroku tej decyzji:

– nazwa miejsca zniszczeń „strefa zero”. Otóż wg definicji, określenie to dotyczy miejsca wybuchu nuklearnego!! Dopiero po 2001 roku zmieniono definicję uwzględniając wydarzenia z 9/11!!!

article-0-02C2ECC500000578-922_468x703

– wszech będący mikropył (jako skutek zastosowania ładunku jądrowego).

Sprawa azbestu. Jak sie okazuje, z powodu sproszkowanego azbestu w formie pyłu do 2006 r. 70% z 40 tysięcy pracowników „strefy zero” zachorowało na choroby powiązane z oddychaniem, a setki zachorowało na raka.

– swobodny upadek wież (a przed tym w pierwszej chwili jakby rozsadzanie od wewnątrz)

ste21

– stopienie metalu

– wstrząsy przed zawaleniem

wtc wstrząsy

Andre Rousseau, Docteur d’État, jest emerytowanym naukowcem z CNRS, gdzie zajmował się związkami pomiędzy charakterystyką progresywnych fal mechanicznych i geologią. Opublikował wiele recenzowanych artykułów na temat geofizyki i brał udział w licznych konferencjach, z komisjami rekrutacyjnymi włącznie. W tym artykule Rousseau przedstawia dowody na to, że fale sejsmiczne zarejestrowane 11 września 2001 w Nowym Jorku powstały wskutek podziemnych i nadziemnych eksplozji, będących częścią akcji kontrolowanego wyburzenia obu wież Twin Towers oraz budynku WTC7.

Więcej na ten temat:

http://pracownia4.wordpress.com/2010/06/10/nowe-badania-sygnalow-sejsmicznych-z-11-wrzesnia-2001-w-nowym-jorku/

– opary radiacyjne

Czemu ta teoria uważana jest w pierwszej chwili za niedorzeczną? Jak wskazał Dimitri chodzi o złe wyobrażenie owej technologii. Jak wykazuje podziemna detonacja ładunku nuklearnego, który miał być zastosowany pod wieżami WTC nie powoduje:

a) fali uderzeniowej, ponieważ do jej powstania potrzebna jest atmosfera

b) fali cieplnej, ponieważ również aby zaistnieć potrzebne jest otoczenie atmosferyczne

c) promieniowanie jonizujące (ponieważ pod ziemią jest bardzo szybko absorbowane przez skały, jak promieniowanie pierwotne.

Dochodzimy do setna. Zapraszam samemu zapoznać się  z szczegółowym objaśnieniem owego zagadnienia jakim jest nuklearne wyburzanie World Trade center.

Czy to są absolutnie wszystkie fakty wyjaśniające te wydarzenia?

Cóż, osobiście uważam że te wyjaśnienia faktycznie korelują z zaistniałą sytuacją 11 września 2011 roku. Wyjaśniły mi wiele zawiłości, które choć co róż były interpretowane nie dawały mi satysfakcjonującej odpowiedzi. Ten materiał naprawdę wiele z tych wątpliwości rozwiewa. Śledząc jednak ten temat od samego początku, widzę niestety i tu  parę niezgodności co do dowodów ujawnionych przez innych niezależnych badaczy i naukowców. Mam tu przede wszystkim na myśli:

–  termit. Wg Khalezov’a ta hipoteza nie jest trafna. A jednak jak wskazuje sporo naukowców w tym bardzo szanowany podajże norweski naukowiec Niels Harrit wskazuje na znalezienie nano termitu w pyle WTC.  I tutaj bliżej mi z uznaniem zebranych dowodów przez owego pana. Patrz: Atak na WTC a użycie termitu

winni. Wg Khalezov’a rząd USA nie jest winny, natomiast podjął złe decyzje których skutkiem było kontrolowane wyburzenie wież. Osobiście się z tym absolutnie nie zgadzam. Owy materiał został przez wielu rzetelnie udokumentowany i tutaj nie mam żadnej wątpliwości co do winny rządu USA w tym ataku.

Szerzej opisałem to tutaj:

9/11- Atak na World Trade Center to wewnętrzna robota rządu USA!

Dodatkowe informacje:

http://www.serendipity.li/wtc5.htm

Ave Ripsonar