Pierwsze wzmianki o tym że życie może powstawać spontanicznie z materii nieożywionej mówi nam ewolucja Darwina.

Luis Paster – zauważa, że w probówkach, gdzie potrzeba sterylności, ciągle znajdował mikroorganizmy. Bakterie są znajdywane na meteorytach (w formie skamieniałej), prawie milę pod dnem oceanów, oraz w reaktorach atomowych. Są to środowiska, gdzie nie ma możliwości przeniknięcia do tych ekosystemów. Musiały tam powstać.

Andrew Crosse (1784–1855), urodzony w Somerset angielski naukowiec-amator, eksperymentował z elektrycznością. Crosse początkowo chciał otrzymać kryształy krzemu, by to zrobić „musiał przepuścić elektrolit zawierający krzemian potasu i kwas solny przez bryłkę żelaza”. Nie jestem chemikiem, jednak jedno z nielicznych źródeł informacji o tym człowieku podaje inną metodę : „zmieszał krzemian potasu z kwasem wodorochlorowym i wrzucił do tej mieszanki duży kawałek tlenku żelaza. Następnie przez roztwór przepuścił prąd z małej baterii”.

1837 – To, co Adrew otrzymał w wyniku eksperymentu, przerosło jego najśmielsze oczekiwania.  Jak pisze w sprawozdaniu dla Londyńskiego qTowarzystwa d/s Elektryczności, którego autorem był Andrew, wynik był następujący:

Czternastego dnia od rozpoczęcia eksperymentu zaobserwowałem przez szkło powiększające, że pośród bryłki poddanej działalności elektryczności pojawiło się kilka drobnych białych narośli czy też półkolistych wyrostków. Osiemnastego dnia powiększyły się i wypuściły siedem lub osiem włókien, dłuższych niż owe wyrostki. Dwudziestego szóstego dnia przybrały bez wątpienia kształt owadów, stojących prosto na kilku szczecinach, tworzących odwłok. Dotychczas nie miałem pojęcia, że to coś więcej niż zarodki kryształów. Dwudziestego ósmego dnia maleńkie żyjątka zaczęły poruszać odnóżami. Muszę wyznać, że moje zaskoczenie było nie małe. Po kilku dniach odłączyły się od bryłki i poruszały swobodnie wkoło. W ciągu kilku tygodni na bryłce pojawiły się setki żyjątek. Obejrzałem je pod mikroskopem i zauważyłem, że mniejsze mają tylko sześć odnóży, większe natomiast osiem. Stwierdziłem, że owady należą do gatunku acari, ale istnieją sprzeczne opinie, czy gatunek ów jest znany. Niektórzy twierdzą, że nie.

Eksperyment potwierdzili: W.H. Weeks – również zaobserwował pojawienie się żyjątek podczas eksperymentów, jak i Sir Michael Faraday.

Profesor Ignacio Ochoa Pacheco – przeprowadził eksperyment: Wziął piasek z plaży, następnie ogrzał go aż do białości, następnie umieścił w próżni w probówce z wysterylizowana wodą. Po 5 dniach zauważył zawiesinę na lini wody. Pod mikroskopem stwierdził mikroorganizmy roślin!. Posiada 20-30 tyś genów, posiada strukturę DNA, ponieważ ma system odpornościowy, głowę, usta!

15.02.2009 – National Geographic upubliczniło odkrycie identycznych gatunków tj: 235 gatunków robaków, skorupiaków na biegunie północnym i południowym. Ciekawostką jest to, że występują tylko w tych rejonach!

Gaetanus brevispinusLimacina helicina

 

Ave

Ripsonar