Władimir Poponin– przeprowadził kolejny eksperyment. Wewnątrz próżniowej próbki umieścił grupę cząstek światła zwanych fotonami. Były rozproszone. Następnie do takiej próżniowej probówki włożono fragment kodu DNA i ponownie wpuszczono fotony. Wynik był fenomenalny. Fotony zgromadziły się wokół kodu DNA wzdłuż jego łańcuchów (nitek). PO usunięciu owego fragmentu kodu DNA, fotony pozostały w tym samym układzie jak przed usunięciem kodu DNA!. Jest to znane jako Eksperyment Fantomowego DNA.

Badania Tszyan Kanchzhen  -chiński naukowiec zajmujący się genetyką. Przeprowadzał eksperymenty. Ustawił kaczkę koło kurczaka (w oddzielnych pojemnikach przedzielonych miedzianymi rurkami). Następnie ostrzeliwał mikrofalami ową kaczkę, które przez nią przechodziły i trafiały na kurczaka, mający w łonie jajeczka. Owy kurczak wysiadywał jaja z których wykluwało się tzw. Kacz-kura!. Zmiany w rzekomym kurczaku były nazbyt widoczne! Płetwy pomiędzy palcami, dziwnie wyglądającą głowę., zmiana pozycji oczu, dłuższy dziób itp…”Ostrzelał” 500 jaj. 480 z nich się wysiedziało.

80% posiadało płaską, kaczo ukształtowaną głowę

90% posiadało zmianę pozycji oczu.

25% posiadało płetwy pomiędzy palcami.

Dr. Peter Gariaev – rosyjski naukowiec, ojciec „genetyki falowej” odkrył kilka interesujących rzeczy dotyczących struktury i powstawania DNA.

Przeprowadził eksperyment: skierował wiązkę lasera na embrion salamandry, po czym pozostałą część wiązki wraz z zawartym w tej fali wzorcem DNA embrionu skierował na żywy embrion żaby. Embrion tej żaby całkowicie przekształcił się w salamandrę, która wyrosła w pełni ukształtowana i rozmnażała się z innymi, nie posiadając żadnych problemów typowych przy łączeniu genów. Dosłownie przekształcił żabę w salamandrę. Energią. [1]

Twierdzi on bowiem że DNA jest wynikiem kreacji dzięki fali, a więc jest pochodną częstotliwości i jest ściśle z nią związane.

John Hewks – antropolog z Uniwersytetu w Wisconsin studiował „selekcję pozytywną”. Odkrył, że w ciagu 5000 lat, nasze DNA ulepszyło się 100x szybciej niż w całej historii człowieka. Jesteśmy teraz bardziej genetycznie inni, od ludzi sprzed 5000 lat (tj: Sumerowie, Indianie itp.).

W latach 60 – tych, kiedy badania nad inteligencją trwały już od dobrych 30 lat i pojawiły się możliwości porównań między pokoleniami, zauważono, że wyniki systematycznie wzrastają w kolejnych pokoleniach.

James Flynn – z Uniwersytetu Otago i opisał owe zjawisko w 1987 r. Dane zebrane przez Flynna świadczyły o tym, że wzrost średniego IQ (miernik ilorazu inteligencji z ang. intelligence quotient) postępuje stale i we wszystkich badanych krajach jednocześnie  Przeciętnie zwiększa się o 3 pkt co dekadę!.

Wniosek: Nasze DNA jest czułe na efekty fal kwantowych, (pochodne częstotliwości) tj: podatne na linie energetyczne tworzące światło- energię!  Mało tego ta zmiana struktury ciągle trwa. Spontanicznie powstawanie Życie, jak wskazałem ( Spontaniczne powstawanie życia. Fakty ), oznacza, iż musi istnieć w kosmosie fala/e przenikająca Ziemie, która to powoduje. Fala taka  musi zatem sama w sobie zawierać inteligencję.

Więcej na ten temat: