Projekt Seal – jest to program sztucznie tworzonych fal tsunami w celach militarnych (tzw. bomby tsunami).  Ogólnie rzecz biorąc chodziło o takie detonacje ładunków w głębinach morskich aby stworzone w ten sposób ogromne fale Tsunami skierować konkretnie w wybrane cele przybrzeżne jako broń masowego rażenia. ( celem miały być przybrzeżne miasta, bądź obrona wybrzeża).  Jest to jedno z wariantów tworzenia broni tektonicznej.

Project Seal

Pomysł:  oficer US Navy EA Gibson, zauważył, że kiedy używano materiałów wybuchowych, aby usunąć rafy koralowe wokół wysp Pacyfiku podczas II ś niekiedy powodowały tworzenie się dużych fal.  Tak narodził się pomysł tworzenia sztucznych fal w celach destrukcyjnych.

1944 – 1945 – eksperymenty podwodnych wybuchów które wywoływały falę pływową na zlecenie USA i współpracy z Nową Zelandią przeprowadził austriacki profesor Thomas Leech z Uniwersytetu w Auckland,  Pierw  eksperymenty prowadzono u wybrzeży Nowej Kaledonii, a później niedaleko półwyspu Whangaparaoa koło Auckland, gdzie przeprowadzono w okresie 7 miesięcy około 3,7 tys. podwodnych wybuchów wywołujących fale tsunami. Broń była testowana z uwzględnieniem małych eksplozji  i nigdy nie realizowano badań na pełną skalę. Testy wykazały, że jeden wybuch nie produkuje tsunami, ale seria wybuchów  już o masie 2200 ton (2.000.000 kg) materiałów wybuchowych rozmieszonych w linii oddalonych około 8 km  od wybrzeża może utworzyć niszczycielską falę Tsunami. (Seria 10 dużych wybuchów morskich mogłyby stworzyć 10-metrowe tsunami zdolne zalać małe miasto). [2] Amerykanie rzecz jasna byli projektem zachwyceni, ponieważ chcieli ewentualnie tej technologii użyć na Japończykach, jeżeli broń atomowa by się nie sprawdziła. Jak się okazało, użycie broni atomowej wystarczyło aż nadto…

Project Seal eksperymenty

           Amerykanie wycofali się jednak z projektu na początku 1945 r., czyli jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej. Naukowcy i wojskowi doszli bowiem do wniosku, że gra nie jest warta świeczki. Aby wywołać odpowiednio wielkie tsunami (będące w stanie zniszczyć duże miasto), trzeba by zdetonować pod wodą 2 tys. ton materiałów w odległości nie większej niż 5 mil od brzegu. W owych czasach było to bardzo trudne do wykonania z technicznego punktu widzenia. A w dodatku armia USA dostała do użytku bombę atomową, która – jak się szybko okazało – była dużo bardziej śmiercionośna.
Autor „Secrets and Treasures” pisze, że Nowa Zelandia prowadziła badania nad bombą wywołującą tsunami także po zakończeniu II wojny światowej. Po 1945 r. Amerykanie i Brytyjczycy znów zainteresowali się eksperymentami prof. Leecha. Zastanawiali się nawet, czy nie wysłać go na atol Bikini, gdzie testowano broń atomową. Amerykański sztab rozważał, czy obu typów broni nie da się jakoś połączyć. [3]

1968 –  Raport z badań sponsorowanych przez US Office of Naval Research zajął się kwestią ewentualnych nadmorskich szkód jakie spowodowałaby bomba tsunami. Stwierdzono, iż eksplozja odpowiednich ilości ładunków na szelfie kontynentalnym powoduje największe rozpraszanie  fal z jednoczesnym utrzymaniem maksymalnej siły pływowej (destrukcyjnej) kiedy dotrze do brzegu.

1999 – Po raz pierwszy informacje te upublicznił Ray Waru przeczesując archiwa Nowej Zelandii.  W tym własnie roku  „Seal Projekt” został odtajniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu  i aktualnie jest dostępny w Archiwum Nowej Zelandii w Wellington oraz w archiwach Scripps Institution of Oceanography  w San Diego w Kalifornii.

Czy w takim mamy przesłanki że taka broń była użyta?

Egipski magazyn „Al-Osboa” twierdził, że trzęsienie ziemi i tsunami z 2004 roku na Oceanie Indyjskim zostało spowodowane sztucznie, za pomocą detonacji ładunków jądrowych w strategicznym miejscu pod oceanem! [1]

Również wydarzenia w Japonii z 2011 roku dają dużo do myślenia w tym względzie.

1  –http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami_bomb

2 – http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/newzealand/9774217/Tsunami-bomb-tested-off-New-Zealand-coast.html

3 – http://wyborcza.pl/1,75477,13185151,Podczas_II_wojny_swiatowej_Japonie_mogla_zalac_bomba_tsunami.html#ixzz2igVbXU8r