Czy inne kraje również miały projekty mające na celu badania owego fenomenu, który bezczelnie olewa granice państwowe i wystawia na próbę spokój i opanowanie stróżów bezpieczeństwa narodowego owych państw? Naturalnie, choć te informacje niestety wypływają z bardzo dużym opóźnieniem.

Wielka Brytania

1951 – po raz pierwszy rząd brytyjski oficjalnie zajął się kwestią obcych cywilizacji kiedy to na polecenie premiera Winstona Churchilla tajemnicę UFO badały służby specjalne. [potwierdza to np. nota Ministerstwa Lotnictwa z 9.08.1952 do Churchilla). Z raportów analityków wywiadu przedstawionego osobiście premierowi –  wynikało, iż UFO – to błędnie rozpoznawalne ziemskie statki powietrzne.  Powodem zainteresowania zjawiskiem UFO była Zimna Wojna, a więc obawa że UFO to prototypowe samoloty Rosjan, które mogą być zwiastunem inwazji.

Badania kwestii UFO (przynajmniej przedstawione z raportów dla Churchilla) były bardzo skąpe, ponieważ nie zawierały tak istotnego tematu jak tzw. Foo Fighters z II Wojny Światowej.

Sekretariat 2a

Zostało utworzony w ramach zbierania doniesień terenowych lotniczych, cywilnych itp. w sprawie obserwacji UFO. Początkowo był to 8 Sekretariat Obrony, który przemieniono na tzw. Sekretariat 2a. Znajduje się w gmachu Ministerstwa Obrony. To tu starano się znaleźć racjonalne wytłumaczenie każdego przypadku obserwacji. Kierownikiem był Ralph Notes – który stał się autorytetem w dziedzinie UFO.

24.06.1965 – pismo w odpowiedzi na pytania amerykańskiego Departamentu Lotnictwa- Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii (wcześniej Ministerstwo Lotnictwa) wyjaśniło, że polityka zmierza do tego, aby:

zbagatelizować problem UFO i ograniczyć nadmierne zainteresowanie opinii publicznej tym zagadnieniem”.

To potwierdza dyskredytowanie UFO. Przedstawicie Ministerstwa Obrony na pytanie o UFO odpowiadają:

Dotąd nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla Zjednoczonego Królestwa

Przez całe lata ministerstwo ograniczało się do stwierdzenia, że takie zjawiska nie da się wytłumaczyć. Około 10%  przypadków, nie doczekało się szczegółowych badań, a tym bardziej wyjaśnienia  owej kwestii.  Jak wynika z ujawnionych akt najczęściej nie czyniono żadnych kroków w celu rozwiązania zagadki. Nawet przypadki, w których doszło do próby przechwycenia UFO, nie spowodowało  podjęcia działań w celu dokładniejszego zbadania sprawy.

2012 – brytyjskie ministerstwo obrony zamknęło specjalny departament do spraw UFO, który istniał od 1950.

Odtajnienie akt

2008 – Brytyjskie Ministerstwo Obrony ujawniło tajną dokumentację o niezidentyfikowanych obiektach latających, czyli UFO. Akta obejmują relacje i wyniki dochodzeń z lat 1978 – 1987, czyli 10,000 raportów w 160 aktach. Osiem ujawnionych tomów to dopiero początek całości dokumentacji obejmującej 200 tomów. Reszta ujawniana będzie stopniowo w następnych latach wraz w upływem 30-letniego okresu karencji. Przez miesiąc najciekawsze materiały dostępne będą na stronach internetowych brytyjskiego Archiwum Narodowego.

  • Nick Pope z brytyjskiego ministerstwa obrony twierdzi, że kosmici są obecni na Ziemi od lat. Książka jest o tyle niezwykła, że Pope – który przez trzy lata pracował w specjalnym departamencie ministerstwa obrony ds. UFO – do dziś tam pracuje, a jego książka została zatwierdzona do druku przez wywiad wojskowy. w grudniu 1980 r. kilkudziesięciu pilotów i techników z 67. Eskadry Ratowniczej w bazie Woodbridge w hrabstwie Suffolk widziało „czarny i całkowicie gładki pojazd lotniczy wielkości czołgu i kształtu trójnoga, który przeleciał nad bazą z nieprawdopodobną prędkością”.

najciekawsze :

– Incydent z Cosford – obserwacje setek obiektów w zachodniej Brytanii z roku 1993 ;
– Incydent z gór Berwyn – katastrofa UFO w płn. Walii (1974) ;
– Latający krzyż z Devon – pościg UFO przez dwóch policjantów (1967) ;
– Incydent nad Manchesterem – UFO ingeruje w przestrzeń powietrzną Boeinga 737 (1995) ;
– Incydent z Rendlesham – obserwacja obiektu UFO na terenach leśnych w pobliżu bazy wojskowej (temat ten jest poruszany na naszym forum) ;[1]

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało  w internecie akta z zeznaniami świadków, którzy spotkali kosmitów. Na stronie internetowej Archiwów Narodowych odnajdziemy 19 plików akt zawierających raporty ze spotkań z UFO do jakich doszło w latach 1986-1992. W ciągu następnych czterech lat Ministerstwo Obrony planuje opublikowanie jeszcze dwustu podobnych akt.
Odnajdziemy więc mnóstwo świadectw naocznych świadków UFO, dokładne relacje spotkań z kosmitami wraz z datami, miejscami i szczegółowymi opisami tego co widzieli. Możemy przyjrzeć się przedmiotom, statkom kosmicznym i samym kosmitom gdyż teksty są bogato ilustrowane.

Ministerstwo Obrony Wlk. Brytanii, odtajniło raporty z obserwacji UFO lata 1997-2008 zebrane przez urzędników Ministerstwa (ang.):  linkd do strony

Narodowe Archiwum Wlk. Brytanii, raporty o obserwacjach UFO z lat 1987-1993, odtajnione w marcu 2009 (opłata za pobranie plików): http://www.nationalarchives.gov.uk/ufos/

oraz archiwa odtajnione w październiku 2008 (również płatne pobieranie):

http://www.nationalarchives.gov.uk/ufos/existing-files.asp

Raporty Policji Wlk. Brytanii z lat 1901-2008 (ang.):

http://www.prufospolicedatabase.co.uk/1.html

Dania
Archiwa Ministerstwa Obrony Królestwa Danii (dział lotnictwa taktycznego), raporty obserwacji z kilkunastu ostatnich lat (dk.):

http://forsvaret.dk/FTK/Nyt%20og%20Presse/Pages/UFO.aspx

Kanada

Rząd zezwolił otworzyć publiczny dostęp do tysięcy dokumentów rządu federalnego dotyczących UFO. W sumie 9500 cyfrowych dokumentów obejmujących lata 1947 do początku 1980 zostały udostępnione poprzez Bibliotekę i Archiwum Kanady. Na stronie zatytułowanej „Canada’s UFO” pliki zawierają korespondencję, raporty, notatki i procedury, które dotyczą UFO. Pliki pochodzą z Canada’s National Defense Department oraz Departament Transportu, Krajowej Rady Badań Naukowych i Royal Canadian Mounted Police.

Ważną różnicą pomiędzy upublicznieniem plików z Kanady a resztą krajów jest zawarcie w nich ministerialnych analiz a nie tylko prostych raportów. Według Victora Viggiani z Exopolitics Toronto, który został monitorował od początku stronę Canadian Government UFO: ” Kanadyjskie pliki nie tylko wymieniają listę przypadków obserwacji UFO ale też opisują działania, spotkania i międzydepartamentowe memoranda (takie pismo streszczające przebieg spotkań bez podpisów) stworzone przez kanadyjskich urzędników, w celu nadania znaczenia tym przypadkom, jak również odniesienie do amerykańskich problemów z utrzymaniem na bieżąco obserwacji UFO. „Na przykład, we wrześniu 1967 notatka zatytułowana „Niezidentyfikowane Obiekty Latające (UFO) – Badania”, stwierdza: Wiele badań sprawozdań sugeruję możliwość istnienia UFOs wykazujące unikatowe informacje naukowe lub zaawansowane technologie, które mogłyby przyczynić się do badań naukowych lub technicznych. Inną szczegółową notatką widzenia UFO w Shag Harbor którego świadkami byli w nocy z 4 październik 1967: członek Royal Canadian Mounted Police i sześć cywilnych osób. Nota opisuje „świadkowie zgłosili widzenie obiektu o długości 60 stóp, przemieszczającego się w kierunku wschodnim, zanim zstąpił szybko do wody, tworząc jasny rozbłysk uderzeniowy.” Raport stwierdza: „Pojedyncze białe światło pojawiło się na krótko na powierzchni wody,. RCMP, z pomocą miejscowych rybaków i ich łodzi, starał się dotrzeć do obiektu zanim zatonął całkowicie. „Niewątpliwie najważniejsze dokumenty są związane z niejawnym dochodzeniem 1950-1952 i analizy UFO przez Departament Transportu kierowany przez Wilberta Smitha, starszego inżyniera radiowego. W swoim sprawozdanie Smith szeroko komentuje wykonanie lotu UFO, który był dużo bardziej zaawansowaniey niż cokolwiek znane mu do tej pory:

” … trudno pogodzić to wykonanie z możliwościami naszej technologii i technologii jakiejś ziemskiej nacji które nie są powszechnie znane. Jesteśmy zmuszeni do wniosku, że pojazdy są prawdopodobnie extra – ziemskie (cokolwiek miałoby to znaczyć), mimo naszych uprzedzeń sprzecznych. ”

Nie wszystkie informacje udostępnione przez kanadyjskie archiwa są całkowicie nowe dla UFO-badaczy- wiele zostało upublicznione w 1980 w postaci mikrofilmów 16mm w bibliotece w Kanadzie i stronę US The Library and Archive, jednak obecnie stanowi to kompleksowy zasób online dla światowych mediów publicznych. Kanada pierwsza zaczęła upubliczniać UFO pliki poprzez swoje archiwum w październiku 2007, a to szybko wzrosło do obecnego poziomu 9500 plików. Kanada zatem przyłącza się do wybranej grupy krajów, które upubliczniły UFO pliki dzięki rządowemu sponsornigowi witryn. Prezydent Obama udaję się do Kanady 19 lutego i wtedy mógłby wygospodarować trochę czasu ze swojego zajętego planu i spytać się premiera Steven Harpera o rady jak US może upublicznić własne zastrzeżone UFO pliki .

Programy:

02.12.1950 – Projekt Magnet – utworzony przez kanadyjski Departament Transportu (DOT) wspierany przez  prowadzony pod kierunkiem Wilbert B. Smith, Oficjalnie aktywny aż do połowy 1954 roku, a nieoficjalnie, już bez wsparcia funduszy rządowych do śmierci Smitha tj. do 1962 roku. Celem badań było gromadzenie i analiza danych wysokiej jakości, aby wyciągnąć wnioski na temat UFO; oraz starać się przejąć technologię lub elementy jej funkcjonowania dla potrzeb wojskowych. Wg badania wywnioskowano, iż za fenomenem UFO kryją się pojazdy kierowane przez inteligentną cywilizację pozaziemskiego pochodzenia wykorzystując (manipulując) polem elektromagnetycznym Ziemi.. (de fakto właśnie owa technologia napędu owych UFO, opierająca się, jak rozumiano, na manipulowaniu polem magnetycznym Ziemi miano przejąć upatrując w tym szanse odkrycia darmowej wolnej energii).

Francja

1977 – W ramach Narodowego Ośrodka Badań Kosmicznych powstała specjalna grupa do Spraw Badania Nie Zidentyfikowanych Zjawisk Aerokosmicznych (GEPAN) w celu poszukiwania naturalnego wyjaśnienia wszystkich obserwacji dotyczących UFO. Swoje badania przekładano Radzie Naukowej.

1988 – Narodowy Ośrodek rozwiązuje GEPAN tworząc na jego miejsce SEPRA, o którym już mało wiadomo. (działa do 2004 roku).

Grupa COMETA

cometa16.07.1999 – Grupa COMETA przedstawia w Paryżu raport dotyczący UFO pt. „UFO – definicje. Na co musimy się przygotować” złożonym na ręce Jacques’a Chirac’a i Lionela Jospin’a . Raport  został przedstawiony prezydentowi i premierowi Francji, nakłaniając do rozmów dyplomatycznych w tej kwestii na arenie międzynarodowej. W jakiej wiec kwestii?

Wg tego raportu, hipoteza pozaziemskiego pochodzenia niektórych NOL-i nie może być dłużej odrzucana.

Grupa COMETA (COMité d’ÉTudes Approfondies) – w wolnym tłumaczeniu: Komitet Studiów Dogłębnych-  składała  się z wysokich francuskich oficerów wojska, wywiadu oraz nauki, którzy na zlecenie Instytutu Zaawansowanych Nauk dla Obrony Narodowej (IHEDN) przez 3 lata badali kwestię UFO. O doniosłości badań świadczy fakt, że do członków należeli tak znamienite osobistości jak m.in Andre Lebeau – dyr. Narodowego Centrum ds. Badań Naukowych (CNES), które jest finansowaną przez rząd organizacją badawczą podlegającą francuskiemu Ministerstwu Rozwoju Naukowego, czy gen. Bernard Novlain – były dowódca francuskich sił powietrznych!

Materiał wideo w tej sprawie:

youtube  Raport COMETA – francuskie badania na temat UFO (1999).

22.03.2007 – Francuska Agencja Kosmiczna miała podać do publicznej wiadomości swoje tajne archiwum o UFO za pośrednictwem strony internetowej rządu.

Francuskie władze dotrzymały słowa i otworzyły swoje archiwa na temat UFO. Na stronie Państwowego Ośrodka Badań Kosmicznych (CNES) znajdziemy informacje o 1600 spotkaniach z UFO, zarejestrowanych od 1954 roku. Niemal 25% z nich zostało zakwalifikowanych do kategorii D, która oznacza, że dotyczą one przypadków, w których pomimo dobrych lub bardzo dobrych danych i wiarygodnych świadków, mamy do czynienia z czymś, czego nie potrafimy wyjaśnić – mówi Jacques Patenet, szef biura, którego zadaniem jest badanie niezidentyfikowanych fenomenów powietrznych.

http://www.cnes-geipan.fr/geipan/recherche.html

Brazylia

W bezprecedensowym ekskluzywnym wywiadzie, udzielonym A. J. Gevaerdowi, redaktorowi naczelnemu pisma Brazilian UFO Magazine, jeden z najwyższych rangą i najważniejszych oficerów Brazylijskich Sił Powietrznych, generał brygady José Carlos Pereira, oznajmił, że „czas ujawnić tajemnice związane z UFO”. [2] Więcej

Ukraina

08.2009, UK Narodowe Archiwum opublikowało nowe pliki o UFO zawierające dokumenty z tej tematyki z lat 1981-1996 i opisującego ponad 800 przypadków UFO Ukraina odtajniła tajne akta w których zawarto zeznania około 500 świadków, którzy widzieli UFO na Ukrainie od 17 wieku. Według UFODOS szefa Jarosława Sochka, materiały zostały zebrane z różnych źródeł, przede wszystkim z  Hydrometeorological Centrum Ukraińskich Sił Powietrznych i publicznych ufologicznych organizacji. [3]

Rosja

2013 – „Na razie nie jesteśmy przeznaczeni do walki z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Na razie nie jesteśmy jeszcze gotowi.”  Informację o tym, że rosyjskie Wojska Obrony Kosmiczno – Powietrznej (WKO) nie będą walczyć z UFO przekazał jednemu z dziennikarzy agencji RIA Nowosti zastępca naczelnika GIKC – Głównego Centrum Badań Kosmicznych im. Titowa. Stwierdził on również – co warto podkreślić – zachowując powagę, że na razie na Ziemi i wokół Ziemi jest wystarczająco dużo problemów. GIKC im. Titowa wchodzi w skład Dowództwa Kosmicznego wojsk WKO. Centrum obejmuje m.in. kompleks systemów obserwacji radiotechnicznej i systemów elektronicznych, które zabezpieczają 900 seansów łączności z wchodzącymi w skład rosyjskich sił obiektami kosmicznymi.

Ripsonar
———————————————————————————————————
Reklamy