Twining08.1947 – gen. Nathan Twining, szef sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych  stacjonujący w Wright Patterson napisał do Gen. brygady. Schulgen’a George’a szefa wywiadu sił powietrznych (Chief of the Requirements Intelligence Branch of Army Air Corps Intelligence ) przekazując raport w sprawie Latających dysków z którego sugeruje iż fenomen ten jest prawdziwy, oraz podjąć trzeba wszystkie środki aby zbadać jego cechy oraz ewentualnie powiązanie z zagrożeniem obronności USA. Zasugerował, że fizyczny dowód w postaci wraku, lub innego rodzaju przechwycenia by wyjaśnił omawiana kwestię.

To właśnie Twiling zlecił nadać sprawie UFO klauzulę tajności Code Name. (wyżej nić top secret).

1953 – Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej tworzy 4602d dywizjon Wywiadu Sił Powietrznych ( Air Intelligence Service Squadron -AISS)  i przypisuje go do urzędowych badań UFO. Siedzibą dywizjonu  zostaje Ent Air Force Base, a wkrótce przenosi się do Fort Belvoir. To przez ten wydział przechodzą wszelkie informacje dodawane do Projektu Blue Book , bądź nie, jeżeli prawo bezpieczeństwa narodowego na to wskazuje. Staje się jasne że nawet oficjalne badania takie jak Program Błękitna Księga jest manipulowana i weryfikowana dla badań i opinii publicznej.

Projekt Moondust

12.08.1954 – Dowództwo Sił Zbrojnych wydaje rozporządzenie 200-2 ( dotyczące katastrof UFO) które zleca wykonanie Dowództwu Obrony Powietrznej. „przeprowadzi wszystkie badania terenowe, w celu ustalenia tożsamości każdego UFO”. Owe zadanie ma realizować 4602d Aiss. Projekt ten nazwano Program Moondust.

13.11.1961 – Zgodnie z tzw. „Betz Memo” wysłanej przez agencję Wywiadu Sił Powietrznych, 4602d w czasie pokoju miał trzy funkcje::
* Program  badania zgłaszanych niezidentyfikowanych obiektów latające w Stanach Zjednoczonych.

* Projekt Moondust – specjalistyczny aspekt w US Air Force, pozyskiwania i odzyskiwania szczątków i ciał obcych po katastrofach obiektów UFO na terenie USA

*Działanie jednostki BLUE FLY – w celu ułatwienia szybkiego dostarczenia do zagranicznych dywizjonów (FTD) Moon Dust  narzędzi i technologii do transportowania i przewożenia owych wraków.
Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników wywiadu do szybkiego odzyskania lub eksploatacji w niezidentyfikowanych obiektów latających technologii jak: systemów uzbrojenia, i / lub pozostałe składników tych urządzeń.”
1969 – dokument Sił Powietrznych tzw „Bolender Memo” w którym jest mowa o zakończeniu Projektu Błękitna Księga wyjaśnia, że istniejące operacje (Projekt Moondust) będą nadal kontynuowane z powodów bezpieczeństwa narodowego, nawet jeżeli oficjalnie dochodzenia Sił Powietrznych w sprawie UFO zostało kategorycznie zamknięte.

NRO – Delta Force, specjalna grupa zajmująca się odzyskiwaniem pojazdów Obcych

Reklamy