1985 – Dokument został przedłożony do wglądu badaczowi UFO, Williamowi L.Moore, przez amerykańskiego urzędnika rządowego, który sfotografował widziany egzemplarz. O czym jest owy dokument?

1976 – jest to tajny raport dla prezydenta USA, Jimmy Cartera, sporządzonego przez MJ 12 w celu zapoznania się ze sprawą UFO za którą stoi Obca Cywilizacja. Temat: „Projekt „Aquarius”

Chronologia wydarzeń

1947 – Katastrofa w Roswell (Corona) w Nowym Meksyku (NM), w którym znaleziono 4 ciała Obcych które okazały się nie spokrewnione z rasą ludzką.

Wydarzenie te spowodowało powstanie programów do badań UFO w celu określenia celu wizyt kosmitów. Były to kolejno: Projekt Sign, następnie Grudge oraz Blue Book (Błękitna Księga) które było najbardziej znanym programem lotnictwa dla opinii publicznej. Z ponad 12 tyś przypadków, ok. 10% wskazywało faktyczną obserwacje pojazdów obcego pochodzenia.

1949 – Katastrofa w pobliżu Roswell, gdzie 5 członków załogi zginęło a jedna przeżyła. Przewieziono ją do Los Alamos, nazywając EBE [1]gdzie do śmierci w 18.06.1952 roku nawiązano dialog i prowadzono przesłuchania. (kontakt na podstawie piktogramów i telepatii). Okazuje się, że Obcy pochodzi z Zeta Reticuli oddalone 37 lat świetlnych od Ziemi. Ziemię obserwują od 25 tyś lat i wielokrotnie ingerowali genetycznie w nasz rozwój. 

Te wydarzenia spowodowały poważne podjęcie działań mające określić kim są Kosmici, czego tu szukają i najważniejsze: czy nie zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA jak i całej ludzkości.

Projekt Aquarius

str 1

Raport zawiera 9 stron, które sfotografował Moore.

1953 – Powstaje Projekt GLEEM na rozkaz Eisenhowera. jest to analogiczny system meldowania obserwacji UFO, ale tym razem które najprawdopodobniej sa prawdziwymi obserwacjami UFO, bądź innych przejawów aktywności Obcych.

1966 – Projekt GLEEM przemianowano na Projekt Aquarius. Staje się ogólnym programem skupiającym się zestawieniu wszystkich informacji na temat pozaziemskiej aktywności Obcych w celu wykorzystania tej wiedzy w wdrażania programu kosmicznego USA. Program podjęto w całkowitej tajemnicy, finansowany m.in czarnych budżetów prowadzony przez Narodową Radę bezpieczeństwa (NSC i MJ12).

Podprojekty:

PANDO – start 1949. Cel: zbieranie i wykorzystanie medycznych informacji uzyskanych od członków załóg zarówno żywych jak i martwych pozyskanych z katastrof UFO. Zakończony oficjalnie w 1974 r. (CIA)

SIGMA – start 1954 jako część projektu GLEEM. Od 1976 roku staje się niezależnym programem. Cel: nawiązanie kontaktu z Obcymi.

1959 – pozytywny prymitywny kontakt z Obcymi

25.04.1964 – dochodzi na pustyni w NM do I Kontaktu z dwoma przedstawicielami Obcej Cywilizacji. Spotkanie trwało 3 godziny.  (Patrz Projekt Sepro)

SNOWBIRD – Start 1972. Przeprowadzenie lotu testowego posiadanego statku pozaziemskiego w Newadzie w Strefie 51. projekt jest kontynuowany. (USAF, NASA, MJ12).

1951Program Redlight – rozbieranie na części przechwyconych pojazdów po katastrofach a następnie kontynuowanie własnych prac badawczych opierając się na tej technologii. Zazębia się z Projektem Snowbird. (Patrz Część 7. Programy odzyskiwania ciał i pojazdów).

POUNCE – Start 1949. Wykorzystanie informacji o technologii UFO na temat żeglugi kosmicznej. (NASA, USAF).

Na podstawie coraz liczniejszych doniesień o naturze Obcych, zwiększania wiedzy na tema ich technologi a przede wszystkim nawiązaniu łączności oraz wstępnego oszacowania iż Kosmici nie są wrogo nastawieni ustalono zamknięcie oficjalnych badań przez Lotnictwo. Przyczyna była prosta. Nie chcieli, aby niechcący ktoś trafił na rodzynek, który by zwrócił uwagę na owe zagadnienie, a tym bardziej na owych tajny program badań Obcych. Nie można oczywiście lekceważyć również zagadania socjologicznego, gdzie społeczeństwo nie jest gotowe do takich rewelacji i może zdestabilizować sytuację w kraju, ale i na Świecie.

Zakończeniem oficjalnych badań lotnictwa nad fenomenem UFO i ewentualnych powiązań z Obcymi Cywilizacjami upozorowano rzetelne badania na Uniwersytecie w Kolorado. Tzw. Komitet Condona. Konkluzją ich badań był raport który stwierdził:

…nie istnieją żadne dowody potwierdzające tezę, że którykolwiek z UFO jest pojazdem pozaziemskim oraz, że dalsze badania UFO są bezcelowe. Zaleca on siłom powietrznym przerwanie Projektu Blue Book.

(Artykuł w trakcie pisania)

Dodatkowe informacje

Project May Bell (tłumaczenie niebawem)

Ripsonar