Szczegółowiej opisałem to tu:

Obozy FEMA

Ave

Ripsonar