aids 111 W sprawie AIDS i HIV słyszymy coraz obszerniejsze informacje, jakoby choroba ta była stworzona sztucznie w celu eksterminacji określonych grup etnicznych. Ślady … jak zwykle prowadzą do USA. Postaram się zebrać najważniejsze informacje w tej sprawie. Aktualizacja bieżąca… Więc zaczynamy: Na początek: youtube logo AIDS zostało stworzone przez Amerykę. [Khalid Yasin] 29.04.1878 – Stany Zjednoczone podjęły znaczące wysiłki w celu zbadania „przyczyn” chorób zakaźnych. badania były prowadzone przez Dr Josepha J. Kinyoun, mocno powiązanego z ruchami rasistowskimi i eugeniki. Tutaj warto nadmienić, iż to własnie owy pan założył w 1887 r. Laboratorium Higieny (Hygienic Laboratory) które przekształciło sie w Narodowy Instytut Zdrowia (National Institutes of Health czyli NIH).1889 – Badania wskazują, że „mykoplazma”, może spowodować epidemię.

„Mykoplazmy są najmniejszymi znanymi bakteriami. Choć zaklasyfikowane są jako bakterie, to nie posiadają ściany komórkowej, a rozmiarami przypominają wirusy. Przedstawiciele tego rodzaju występują zarówno u ludzi jak i zwierząt. Najczęstszą bakterią chorobotwórczą dla ludzi jest Mykoplazma pneumoniae. Rozwija się w organizmie człowieka, nie występując w świecie zwierząt i bardzo trudno wyhodować ją w warunkach laboratoryjnych. Odpowiedzialna jest za wywoływanie infekcji w układzie oddechowym.(…) Mykoplazma najczęściej ma przebieg podobny do grypy, może więc być z nią mylona. Jednak w przeciwieństwie do grypy leczy się ją antybiotykami.” (źródło)

1902 – Naukowcy są w stanie zidentyfikować choroby o etnicznym charakterze.

1904 – wykorzystana Mycoplasma powoduje epidemię u koni.

1910 – Mycoplasma spowodowała epidemię u ptactwa domowego

1917 – W USA utworzono „Federalne Amerykańskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej” (FASEB). 1918 –  Hiszpanka , wirus grypy zabija miliony osób. To był wirus grypy modyfikowany mykoplazmą ptaków, dla których naczelne nie posiadają „nabytych odporności”. (brak źródła)

1920/30 – Niemieccy naukowcy rozpoczęli w Islandii prace badawcze nad ofensywną bronią biologiczną z wykorzystaniem wirusów jako broni. Badania przeprowadzono początkowo na owcach –  „Program VISNA„. Celem programu było stworzenie specyficznych wirusów atakujących  słabości określonych grup ludności na całym świecie. Czemu?  Ponieważ opierając się na ich doktrynie aryjskiej rasy panów,  naziści poprzez te wirusy chcieli zlikwidować poszczególne populacje uznane za ” gorsze ” i ” niepożądane”. Czyż to nie jest szalone? [To własnie geneza genetyczna tego programu wiąże się ze szczepem wirusa HIV 30 lat później jak wykazał dr Len Horowitz.] [a]

1921 – badania prowadzi filozof eugeniki, Betrand Russell, wspierany przez „konieczność” zorganizowanej „plagi” przeciwko czarnym. 1931 –  potajemnie nas testowany Afroamerykanów i testowania AIDS u owiec.

1935 – dowiedzieliśmy się, możemy krystalizować mykoplazmy tytoniu, i to stanowić źródło zakażenia.

1943 –  oficjalnie rozpoczęliśmy program bio-wojennych. Wkrótce potem znajdowaliśmy drodze do Nowej Gwinei na studia mykoplazmy u ludzi.

1945 – USA przejmuje naukowców z III Rzeszy – czyli Operacja Paperclip.  To właśnie Ci naukowce zasilają szeregi przeróżnych mrocznych programów badawczych na chwałę USA.  Zasilili również badania biologiczne. (stąd przejęte wyniki badań i produkt programu VISNA: np. tusze bydła zaatakowane przez wirusem VISNA , były deportowany z Niemiec i były ” hodowane ” w amerykańskich laboratoriach badawczych w celu kontynuowania prac badawczych). Uznacie to za niedorzeczne? Niekoniecznie biorąc pod uwagę fakt, że amerykanom również szczególnie zależało na eksterminacji jednej rasy – czarnej… ale dojdziemy do tego za chwilę.

1946 –  US Navy zatrudniony dr Earl Traub, znany biolog rasistowski potwierdza istnienie „tajnych” broni biologicznej.

02.1948 – w celu rozwiązania problemu przeludnienia w niektórych grup rasowych George W. McKennan z Departamentu Stanu USA wydaje oświadczenie w polityce zagranicznej tzw. FPS-21 (Foreign Policy Statement-21 – czyli Raport 21) podkreślając konieczność podjęcia kroków zmierzających do redukcji populacji. (Tutaj chciałbym zwrócić uwagę iż obecny program tzw. zrównoważonego rozwoju proklamowany przez ONZ nazywa się  Agenda 21 – teraz już będziesz wiedział skąd ten nr…)

dr Bjorn Sigurdsson

dr Bjorn Sigurdsson

1949 – Dr Bjorn Sigurdsson wyizolował wirus visna. Visna jest sztucznie stworzonym wirusem z  w pewnym „unikalnym udziałem DNA” HIV.

1951 – Amerykanie przeprowadzają pierwszy atak wirusa (VISNA) na Afroamerykanów. Skrzynie w Pensylwanii zostały skażone, aby zobaczyć ile murzynów przy wyładunku w Virginii nabędzie wirusa. Doświadczalnie zarażono też owce i kozy.

1954 – dr Bjorn Sigurdsson publikuje swój pierwszy dokument na temat wirusa Visna. Staje się „dziadkiem współczesnego nam wirusa AIDS.”

1955 – amerykanom udało się sztucznie wytworzyć wirus mozaiki tytoniu.

1957 – przyszły prezydent USA Gerald Ford zezwolił Pentagonu wdrożyć ofensywne środki biologiczne. Brak zapisanych przypadków AIDS przed powstaniem 1957 r. „operacji specjalnej-X” (SOX). Program posłużył jako bezpośredni prototyp do specjalnego programu antywirusowego  rozpoczęty w 1962 roku.

1961 – naukowiec Haldor Thomar ogłasza, że wirusy powodują raka.

Special Virus Cancer Program SVCP

1964 – Rozpoczęcie Specjalnego Programu Badania Kancerogennych Wirusów (SVCP tj. Special Virus Cancer Program). Program ten odpowiadał za rozwój zwierzęcych nowotworów różnego typu oraz immunosupresyjnych przypominających AIDS wirusów i retrowirusów. Owe stworzone w laboratorium wirusy były zdolne do powodowania chorób kiedy przenoszono je między różnymi gatunkami zwierząt a także w ludzkich komórkach i tkankach. svcp SVCP rozpoczął się w  toku jako finansowany ze źródeł rządowych program Narodowego Instytutu Onkologicznego (NCI) w Bethesda w Maryland. Początkowe studia zakładały badanie białaczki, jednak potem rozszerzono je na inne typy nowotworów. Program miał charakter międzynarodowy i brali w nim udział naukowcy z Japonii, Szwecji, Włoszech, Holandii, Izraela i Afryki. Jego misją było badanie różnego rodzaju nowotworów ludzkich i zwierzęcych i tworzenie dużej liczby powodujących je wirusów. W wyniku tego, znaczna liczba niebezpiecznych wirusów stworzonych przez człowieka była przewożona między różnymi laboratoriami. Roczny raport SVCP zawiera dowód na to, że przenoszenie się wirusów z gatunku na gatunek było powszechną obserwacją laboratoryjną na dziesięć lat przed pojawieniem się AIDS. SVCP zgromadziło czołowych badaczy, w tym wirusologów, biochemików, immunologów, biologów molekularnych i epidemiologów, aby określić rolę wirusów w wywoływaniu raka u człowieka. W programie brało też udział wiele renomowanych ośrodków badawczych. Związani byli z nim także tacy naukowcy zajmujący się potem AIDS, jak Robert Gallo (współodkrywca AIDS), Max Essex czy Peter Duesberg (który twierdził, że HIV nie powoduje AIDS).[2] Projekt NAOMI

1969 – Dr. Robert MacMahan z Departamentu Obrony zażądał od kongresu 10 mln $ na stworzenie w okresie 5-10 lat syntetycznego biologicznego środka przeciwko któremu nie ma naturalnej ochrony immunologicznej. 9.5.1969 – Kongres zatwierdza rezolucję H.R. 15090 przyznając fundusze na żadanie MacMahan’a.

Cel: Wyprodukowanie i przetestowanie w pełni sprawnej z produktów farmakologicznych i środków biologicznych broni, wykorzystując technologię biologii molekularnej do wyprodukowania retrowirusów potrzebnych do powstania AIDS.

16.03.1970 – prezydent Nixon podpisuje ustawę PL91-213 – która zezwala na kontrolę populacji (stabilizację) w wytypowanych krajach tj. w regionie Sahary. 1970 – Kongres przyznaje fundusze (rozporządzenie H.R. 15090). Epidemiologia AIDS wyraźnie pokazuje ukierunkowanie na czarną ludność w celu kontroli eksterminacji populacji , co obecnie nazywa sie fachowo zrównoważony rozwój. Jak pamiętamy są to wytyczne na podstawie oficjalnych celów i planów w Stanach Zjednoczonych  pochodzących z Departamentu Stanu z 1948!wirus 1972 – Klub Rzymski publikuje raport „Granice wzrostu” (The Limit sof Growth) gdzie ostrzega, iż zasoby ziemi są ograniczone, zaś gwałtowny wzrost populacji będzie miał negatywne konsekwencje. Raport ten trafił do elit rządzących USA tj: CIA i Grupy Bilderberg . Powstaje zarys eksterminacji niepożądanych elementów- czyli czarnych, Latynosów i homoseksualistów. Powstaje projekt wdrażający eksterminację niepotrzebnych populacji juz nie tylko w Afryce, poprzez stworzenie AIDS! Prace te prowadził Michael Bradley. 1977 – na kontynencie afrykańskim zaczęto zarażać populację, wprowadzając ją za pomocą szczepionki przeciw grypie (w Afryce!…gdzie choroba ta jest rzadkością!). Program prowadzi dr Robert Gallo. 1978 – zarażenie w USA za pomocą szczepionki przeciw zapaleniu wątroby typu B, za pośrednictwem Ośrodka Kontroli Chorób i Nowojorskiego Centrum Krwii. [1]


[1] Źródła te podał m.in. William Cooper

1978 – zarażenie w USA za pomocą szczepionki przeciw zapaleniu wątroby typu B, za pośrednictwem Ośrodka Kontroli Chorób i Nowojorskiego Centrum Krwii. [4]

C.d.n…

Dowody:

Dr Len Horowitz – wykazał, że enzym HIV został stworzony przez Stany Zjednoczone w ramach tajnego programu o nazwie MK-Naomi. (potwierdził to: Profesor Robert E. Lee) – AIDS został celowo stworzony w celu depopulacji, a stworzony w Fort Dietrick poprzez rozwój broni biologicznej w USA.

youtube logo  Cała prawda o AIDS wg. Dr Leonarda Horovitza Wirus HIV- nie istnieje!

youtube logo Jane Burgermeister. Biolog Christl Meyer twierdzi że HIV nie istnieje.

——————————————————————-

a – http://www.originofaids.com/articles/genesis.htm [4] Źródła te podał m.in. William Cooper

Reklamy