W Niemczech wolnomularstwo dotyczyło mieszczaństwa, duchowieństwa, wojska i arystokracji. Muszę tutaj nadmienić, iż BYŁ TO NAJBARDZIEJ TAJNY RUCH MASOWY JAKI KIEDYKOLWIEK ISTNIAŁ. Przynależność do loży należała do dobrego tonu i społecznego obowiązku.

1690 – powstały pierwsze loże masońskie w Niemczech. Np. w Dreźnie, szefem masonerii, czyli Loży pod Wesołym Bachusem, był sam król przygotowujący się do zajęcia Polski, czyli August Mocny. Członkami tej Loży byli jego pułkownicy, a później zarządcy Polski.[2]

1735 – powstają pierwsze loże w Niemczech.

1737  – pierwsza loża w Hamburgu początkowo zwana Warsztat Wolnomularzy Przyjętych miasta Hamburg a następnie zmieniła nazwę w 1743 na „Salon pod trzema Pokrzywami” (loża matka).

1738 – edykt o zakazie wszelkich działalności para mistycznych

14/15.08.1738 – książę Fryderyk (Wileki) Pruski wstępuje do masonerii

1739 –  zakłada lożę w swoim zamku Rheinsberg. Następnie zasiadającn na tronie obejmuje patronat nad Masonerią i modyfikuje ją dla własnych potrzeb.[1]

Karl Gotthelf von Hund

Karl Gotthelf von Hund

Zreformował hierarchię, statuty i prawdopodobnie był pomysłodawcą berlińskiej konstytucji z 1786 r. Sam inicjował swojego brata Augusta Wilhelma, zaś z „bratem” Benjaminem Franklinem zawarł pakt o przyjaźni i wspólnej współpracy handlowej! „Bracia przeklęci. Historia masonerii” Roberto Gervaco, str. 101

1751 – Najsilniejszy i najpopularniejszy był jednak ryt Ścisłej Obserwy a konkretnie „Święty Zakon Świętego Kościoła Jerozolimskiego„, którego system opracował baron Karl Gotthelf von Hund (1722-1776). Obediencja ta, zwana w skrócie SOT (Stricte Observance Templière), wywodziła rodowód masonerii od templariuszy i stawiała sobie za cel restytucję ich majątku, a w perspektywie także zjednoczenie wszystkich wyznań i narodów chrześcijańskich. Poszczególne jej komórki organizacyjne wzorowane były ściśle na zakonie rycerskim i nosiły nazwy różniące się od tradycyjnego wolnomularstwa. Loże symboliczne nazywano komendami, podlegały one, podobnie jak loże staroszkockie – prefekturom, czyli lożom kapitularnym. Codzienna praca tej gałęzi wolnomularstwa skupiała się na studiowaniu wiedzy tajemnej oraz badaniu historii templariuszy i ich stosunków z islamem. Ścisła Obserwa była organizacją międzynarodową, która dążyła do podporządkowania sobie wszystkich innych lóż znajdujących się poza jej systemem, co nigdy nie zostało zrealizowane. (ten ślad zapamiętajmy – jako potwierdzenie zapędów władczych). (Źródło)

Ripsonar

———————————————————————-

[1] Tajemnicze związki, Klaus-Ridiger Mai, str. 81

[2] Ciągłość władzy. „Władzy” raz zdobytej nie oddamy” autor: dr J. Jaśkowski

Reklamy