Jest to tajemne, mistyczne stowarzyszenie. Byli badaczami kawalerami spod znaku Rosi Crueis. Studiowali alchemię, głównie hermetyczną, kabałę czyli żydowski mistycyzm oraz zgłebiali tajemnice Zakonu Templariuszy.

Cel: głoszenie duchowej i intelektualnej reformy, wcieloną w tajne bractwo chrześcijańskich rycerzy. Głosili wolność ducha. Interesowali się mistyką.

1614 – w Kassel w Niemczech ukazuje się anonimowa broszura „Manifest Różokrzyżowców”.

1616 – ukazuje się alegoryczna powieść „Gody alchemiczne Christiana Rosenkreutza” napisane przez Johann Valentin Andreae (1586 – 1654), która rozprzestrzeniła manifesty Różokrzyżowców na cały świat. (owy luterański pastor Valentin Anokae napisał w sumie 3 publikacje na temat różokrzyżowców). Co ciekawe napisane manifesty niemieckie „Fana Faternitetis” z 1614 – 1615 głosiły zbliżającą się erę nowego oświecenia i hermetycznego wyzwolenia, podczas którego odsłonięte zostaną pewne uniwersalne tajemnice.

M.in uważali, iż dzięki specjalnie wybranym umiejętnośiom mogą porozumiewać się z aniołami i duchami. Dodatkowo ogłosili, iż posiadają patent na nieśmiertelność pijąć tzw. eliksir życia oraz zdolność do wytwarzania nieograniczonych ilości złota z wykorzystaniem Kamienia Filozoficznego, który jak twierdzili twierdził, mają one w ich posiadaniu. [q] – http://masonsofheaven.blogspot.com/2010/09/isaak-newton-and-rosicrucians.html (szeżej opisałem to zagadnienie tu: Wolnomularstwo a nauki tajemne.

Od XVII wieku kiedy u masonerii rozpoczął się intensywny nabór intelektualistów, Bractwo Różokrzyżowców zintegrowało się z wolnomularstwem. Dlatego też:

  • 1662 – grupa ta po adoracji Króla Karola II (patronat i wsparcie dzięki szkockiemu wolnomularzowi sir Robertowi Moray’owi) stali się znani jako Towarzystwo królewskie. Nawet motto „Nie wiem nic na słowo- Nullis in verba” używane było wcześniej przez organizatora Różokrzyżowców Bacona!
  • w Masonerii Rytu Szkockiego 18 stopień jest stopniem rycerza Różokrzyża (nawiązując do ezoterycznego i teozoficznego przesłania Johanna Adreae).
  • Różokrzyżowcy przywiązywali na szyi i w pasie fartuch, a cyrkiel był ich symbolem nauk ścisłych!

10.XII.1779 – 9 braci z loży wolnomularskiej „Pod ukoronowanym lwem” w Kassel założyło koło Złotokrzyżowców i różokrzyżowców, którego dyr. został Samuel Thomas Soemmering (1755-1830) – anatom, antropolog, paleontolog i wynalazca. Posiadali 9 stopni w swych szeregach. Byli ideowo zamkniętym stowarzyszeniem którego zainteresowania obejmowały wiedzę gnostycką i teozoficzną, alchemię, spirytyzm w tym zaklęcia, magie i okultyzm. Wtym roku bractwo rozprzestrzeniło się na inne obszary,  gdyż w Prusach zostało zakazane. Należeli do nich m.in: Fryderyk Wilhelm II król pruski (Ormessu)” [1]

1800 – bractwo zostało zdelegalizowane.

1915 – powstaje Starożytny i Mistyczny Zakon Różo-Krzyża, ang. The Ancient Mystical Order Rosae Crucis, w skrócie AMORC – odłam różokrzyżowców, największa obecnie światowa organizacja odwołująca się do tradycji tego ruchuZałożony w Nowym Jorku przez H. Spencera Lewisa, w wyniku rozłamu w Memphis-Misraim. (wikipedia)

Informacje i uwagi

Wg Leo Zagami: Narodzili się z neo-platonizmu w Oxfordzie, kiedy Giordano Bruno (dominikanin) został spalony na stosie przez Watykan w 1600 roku oskarżony o herezję i używanie magii. (był opozycjonistą do działań Watykanu- manifestujących władzę). Przyjaźnił się z Jon Dee- wielkim magiem, alchemikiem, który przekazał mu tajemne praktyki starożytnego Babilonu i Sumeru.

————————————————————————————–

[1] – „Tajemne związki„, Klaus-Rudiger Mai, str. 172

Reklamy