Edward Snowden

Edward Snowden

07.2013 – Snowden ujawnia dokumenty na temat UFO. Informacje te przedstawia Internet Chronicles. Z dokumentów wynika, że [UFO – przypis aut.] są to pojazdy kosmiczne kierowane przez pozaziemską inteligencję. Najbardziej przemawiające są wehikuły, które są w stanie wznieść się bezpośrednio z dna morza z otworów hydrotermicznych na orbitę okołosłoneczną. Dlatego też cywilizacja ta posługująca się pojazdami znanymi nam jako UFO pochodzi z głębi Ziemi. Analitycy uważają, że ich technologia jest o wiele bardziej zaawansowana od naszej, tak więc nie mamy żadnych szans przeżycia w ewentualnej wojnie. Uważa się, że nie są nami za bardzo zainteresowani. Taktyką, którą się obecnie promuje jest więc plan zdetonowania bomb nuklearnych w jaskiniach głęboko pod ziemią aby wybić im z głów dalsze ataki na nas. Potwierdzeniem tych sensacji mają być skany uzyskane z radaru penetrującego wnętrze Ziemi (GPR), które wpadły w ręce dziennikarzy Internet Chronicles, które dowodzą istnienia wielkich kopleksów podziemnych miast wypalonych laserem bezpośrednio w diamencie. [1]

Edward Snowden przekazał rosyjskim służbom specjalnym niezbite dowody nie tylko na istnienie pozaziemskiej inteligencji, lecz również na to, że w rzeczywistości od połowy ubiegłego stulecia Stanami Zjednoczonymi rządzą obcy.

01.2014 – Edward Snowden przekazał rosyjskim służbom specjalnym niezbite dowody nie tylko na istnienie pozaziemskiej inteligencji, lecz również na to, że w rzeczywistości od połowy ubiegłego stulecia Stanami Zjednoczonymi rządzą obcy. Informacje te przedostały się do mediów w ubiegłym tygodniu za sprawą. [01.2014] irańskiej agencji informacyjnej Fars News, która źródła tej rewelacji znalazła na stronie whatdoesitmean.com.

youtube logo  Snowden – Rząd w USA współpracuje z obcą cywilizacją [16.01.2014]  Według tych informacji, to Obcy – Wysocy Biali (z ang. Tall Whites) w latach 30-tych XX wieku stali za niezwykłym wzrostem potęgi III Rzeszy Adolfa Hitlera (…) Wkrótce jednak Obcy znaleźli kolejne imperium … Stany Zjednoczone. Jak podaje raport w 1954 doszło do pierwsze roboczego spotkania, podczas którego ówczesny prezydent USA, Dwight D. Eisenhower poznał rasę wysokich białych obcych, przypominających tzw. Nordyków z różnorakich doniesień o UFO. Nordycy odnieśli najwyraźniej sukces podczas tego spotkania bo dziś wg doniesień Fars –  Stanami Zjednoczonymi rządzi niepodzielnie tajna organizacja, która pozostaje pod ścisłą kontrolą owej obcej rasy. [3]

Najbardziej niepokojące przed czym ostrzega raport FSB, to realizowany plan przez „reżim” Wysokich Białych rządzących potajemnie Stanami Zjednoczonymi wzywający do stworzenia globalnego systemu nadzoru elektronicznego, mającego na celu ukrycie wszystkich prawdziwych informacji o ich obecności tutaj na Ziemi, by mogli wejść w to co jeden z dokumentów Snowdena nazywa „fazą końcową” swojego ostatecznego celu czyli całkowitej asymilacji wszystkich rządów świata”.
Tymczasem rząd USA jest uwikłany w „katastrofalny” konflikt walki o władzę pomiędzy prezydentem Obamą, który stoi na czele rządu obcych a nieznanej siły sprzeciwiającej się sojuszowi amerykańsko- obcym. Największą obawą polityków i władz rosyjskich jak stwierdza raport FSB, jest opozycja sprzeciwiają się „Wielkim Białym” i ich „tajnemu reżimowi” oraz sterowanego przez nich Obamę, mają sami mają porozumienie z innym obcymi – pozaziemskimi siłami. [3 a]

Osobiste refleksje: Uważam, iż te informacje są zbyt naciągane, aby były faktami……. Sama sprawa współpracy Obcych cywilizacji z rządem USA jest dla mnie jasna i pewna. Owe jednak rewelacje są miksem różnych teorii, które w takiej kompozycji (nie zapoznałem się jeszcze szczegółowo) od razu sprawiają wrażenie plagiatu informacyjnego. Zobaczymy…

JEDNAK POSZPERAŁEM W SWOICH ZBIORACH JAK I INFORMACJACH W INTERNECIE. I KU MOJEMU MIŁEMU ZASKOCZENIU, PUZZLE O DZIWO ZACZĘŁY SIĘ UKŁADAĆ W SZERSZY OBRAZ :

O owych rewelacjach tj. współpracy z tzw. Wysokimi Białymi” potwierdza np:

Paul Hellye – Kosmici współpracują z rządem USA

Charles Hall i jego kontakt z Wysokimi Białymi w Strefie 51.

Ave Ripsonar

———————————————————————

[1] – http://www.monitor-polski.pl/snowden-ujawnia-dokumenty-na-temat-ufo/

[3] – http://orwellsky.blog.onet.pl/2014/01/21/snowden-donosi-usa-rzadza-kosmici/

[3 a] – http://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2014/01/13/iran-says-tall-white-space-aliens-control-america/ tłumaczenie: Zbeeanger.

Reklamy