Crop Circle Artists Aliens At WorkKręgi w zbożu (kręgi zbożowe, ang. crop circles, niem. Kornkreise) – widoczne z lotu ptaka regularne formy geometryczne uzyskane przez selektywne wycięcie lub zgniecenie roślinności na polach uprawnych.[1] Czy są to stare piktogramy, czy tez pojawiły się niedawno?  Co maja wspólnego z Obcymi? Otóż jak poniżej postaram się wykazać formacje zbożowe nie są wcale niczym nowym. Mało tego, zawierają w sobie wiadomości w formie obrazów zapisywanych w uprawach. Badania pierścieni uznano za odrębną dyscyplinę wiedzy, zwaną cereologią. Jednak wszystko po kolei.

Hipotezy powstania:

* Terence Meaden meteorolog, były prof. fizyki na Dalhousie Uniwersytecie w Kanadzie, specjalizujący się w anomaliach pogodowych. Twierdził, iż kręgi powstają wskutek niewielkich trąb powietrznych, które, uwięzione w dolinach, wirują z dużą prędkością, tworząc spiralę z traw i zbóż. Obecność ładunków elektrycznych w trąbie powietrznej tłumaczy także wysoki dźwięk, który często poprzedza pojawienie się nowego kręgu. Tezę tą potwierdzają badania zespołu japońskich fizyków pod kierownictwem prof. Yoshihiko Ohtsuki.

 

Oszustwa

Doug Bower i Dave Cholery

Doug Bower i Dave Cholery

1991 – dwie osoby: Doug Bower i Dave Cholery przyznało się publicznie że fałszowali setki znaków w zbożu.  Ten incydent miał być gwoździem teorii o rzekomej ingerencji Obcych w owo zjawisko… Wyjaśnili oni dokładnie jak tworzyli te kręgi, zaprezentowali proste przyrządy przy pomocy których je wykonywali oraz wykonali kilka z nich na zamówienie. Twierdzili oni, że pierwszy z kręgów wykonali dla zabawy, a później kontynuowali ich tworzenie rozbawieni popularnością medialną, jaką osiągnęło ich pierwsze dzieło. Po ujawnieniu działalności Bowera i Chorleya John Lundberg założył organizację Circlemakers.org, w ramach której, wraz z grupą przyjaciół rozwinął techniki tworzenia kręgów – dowodząc, że można bez większych trudności w 2-3 osoby wykonać zupełnie dowolne kręgi, również te, które zdaniem zwolenników teorii ufologicznych nie mogły powstać naturalnie. Jeden z najsłynniejszych zwolenników teorii ufologicznych (G. Terence Meaden) został przez Circlemakers.org ośmieszony, poprzez wykonanie kręgu przez członków tej organizacji, a następnie sfilmowanie sposobu prowadzenia badań, które udowodniły ze „100% pewnością”, że nie mógł ich stworzyć człowiek. Podobne operacje przeprowadzono jeszcze kilkakrotnie – co się stało nawet rodzajem „sportu” uprawianego przez członków tej organizacji.

11/ 12.07.1992 – Fundacja Artura Koestlera zorganizowała w Berkshire w Anglii konkurs tworzenia kręgów z pulą nagród w wysokości kilkunastu tysięcy funtów. Na świecie istnieje obecnie kilkanaście grup, które tworzą kręgi bądź jako dzieła sztuki, bądź w celach czysto komercyjnych, na zamówienia indywidualne.

25.08.2002 – ukazał się w Scientific American artykuł Matta Ridleya, który zaczął się dla zabawy zajmować tworzeniem kręgów w Teksasie w 1991 r., jeszcze przed ujawnieniem się Bowera i Chorleya. Opisał on dokładnie metody ich tworzenia (nieco inne niż te wymyślone przez Bowera i Chorleya) oraz to jak wprowadził w błąd ufologów z Wall Street Journal, którzy uznali je za „niemożliwe do stworzenia ręką człowieka”.

Richard Taylor, dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa na University of Oregon, opublikował na łamach Physics World artykuł, w którym opisuje nowoczesne sposoby tworzenia kręgów zbożowych. Wg niego, staromodne liny, drewniane kłody i stołki barowe zastąpiły lasery, elementy kuchenek mikrofalowych oraz GPS-y. Części gadżetów naukowcy pewnie jeszcze w ogóle nie zidentyfikowali. Bez wątpienia jednego nie da się „wygniataczom” zbóż odmówić – pomysłowości.

Czy w takim razie owe oszustwa przekreślają całe zagadnienie kręgów w zbożu jako wykonanie przez cos innego, niż ingerencja ludzka? Zobaczmy:)

Historia

815 – Pierwsza wymianka o kręgach zbożowych!

Arcybiskup Lyonu wydaje edykt: „Przeciwko głupiej opinii ludu na temat gradobicia i grzmotu”. Czego to dotyczyło? Otóż ludzie wierzyli, że „chmurowe statki” z miejsca zwane Magonia, prasowały w locie formacje ponieważ „chmurowy statek” powiedział: „ Będę was chronił przed zła pogodą, ale wy musicie mi pozwolić układać te koła w waszych uprawach”.

Agoloard – urzędnik kościelny wydaje rozkaz przeciwko zbieraniu zbóż z formacji zbożowych na pogańskie rytuały urodzaju.

1678 – Idealny okrąg pojawił się w zbożu w nocy („w nocy pole świeciło jakby płonęło”) a opis stwierdzał: „ tak gustowny, że nie mógł tego dokonać żaden człowiek

XVII wiekDr Robert Plot [2] przyglądał się formacjom zbożowym i nawet je naszkicował (spirale, figury geometryczne). Zauważył nawet że kręgi owe a dokładniej w jej obrębie gleba jest wysuszona.

1940 –teWilliam Cyril Williams widział „trąbę powietrzną” która w zrobiła w polu kukurydzy spore koło o średnicy 3-4 metrów w niecałe 4 sekundy.

17.08.1972 – Bryce Bond z Warminter usłyszał dźwięk. Coś prasowało pszenicę. Pogoda tego dnia była bezwietrzna. „przed moimi oczami mogłem dostrzec wielki odcisk nabierający kształtu. Pszenica została powalona siłą w kierunku zegara..

Badania

Wiliam C.Leverngood

Wiliam C.Leverngood

Wiliam C.Leverngood – biofizyk z Pinelandia Biophysical Laboratory w Michigan przebadał rośliny oraz glebę z 250 formacji losowo wybranych z 7 krajów. Próbki zostały dostarczone przez grupę badawczą BLT z Massachusetts prowadzoną przez Nancy Talbot. Leverngood opublikował 50 naukowych prac i artykułów na team kręgów w zbożu.

1994 – Publikuje w Międzynarodowym Czasopiśmie Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Roślin spostrzeżenia:

* wyginanie roślin następuje w „kolankach” zaś odkształcenia występują poprzez wewnętrzną powstałą wysoką temperaturę poprzez impulsy promieniowania

* pobrane nasiona z roślin odkształconych wykazały znaczne naruszenie wzrostu

1995 – w Journal of Scietific Exploration znajdujemy:

* znalezienie brązowego szkliwa na niektórych roślinach (czyste żelazo)

* znalezienie żelaznych kulek w glebie około zniekształconych roślin.

1999 – Ronald Ashby, brytyjski badacz przebadał szkliwo pod mikroskopem optycznym i elektronowym. Ustalił, że taka struktura powstała przy 1500 0 C , przez co rośliny by na pewno zostały zniszczone.

Sampath Lyengar z Technology of Materiale Laboratory w Kalifornii przebadał specyficzne ciepło,  struktury glinek, które pochodziły z gleby za pomocą dyfrakcji promieni rentgenowskich i mikroskopu elektronowego. Odkrył wzrost krystaliczności w minerałach w formacji.

Wniosek: Korelacja wydłużania łodyg roślin i zwiększenie krystalizacji minerałów w glebie wskazuje na wspólne źródło energii dla obu efektów.

Wewnętrzne, a więc strukturalne wyginanie kolanek poprzez temperaturę!

 

Colin Andres – sponsorowany kilkumilionową dotacją przez księcia Filipa. (Pałac Buckingham od dawna interesuje się piktogramami- a od niedawna-2008- również żywo interesuje się tym sama Królowa Elżbieta 2- co potwierdza listowny kontakt z Andres’em umieszczony na jego stronie, oraz potwierdzenie przez prywatną sekretarkę monarchini) razem z Pat’em Delgado w bestsellerze „Circular Evidence” dowodzą, iż kręgi to zaszyfrowane piktogramy, pozostawione przez istoty z kosmosu.[3]

Fraktalność

08.08.1997. Milk Hill, Wiltshire. tzw. Krzywa Kocha

Dwie niezależne firmy oszacowały iż technika wytyczania  346 punktów potrzebnych jako odniesienia potrzebnego do stworzenia  71-m szerokości konstrukcji w  pszenicy wyniesie  6,5 do 7,5 dni, lub nawet 11 dni, jeśli odbywać się pod osłoną ciemności. Piktogram powstał w jedną noc! Był artykuł w Nexusie, dotyczący pewnych kręgów w latach 2000-2003, były tak bardzo niezwykłe że w momencie kiedy powstały, to tylko dwóch ludzi na ziemi wiedziało że przedstawiają tzw. „Fraktalną strukturę wszechświata” Naukowców zamurowało kiedy to zobaczył, bo dopiero niedawno satelity IRAS potwierdziły ich przypuszczenia.

Czy tak powstają prawdziwe kręgi?

youtube logo  Powstanie kręgów w Belgi

29.jule.1996 – Windmill Hill (3 ramiona jak galaktyka!)

07.08.1996 – Stonehenge, Wiltshire.Spirala składa się  z 151 kół, o rozmiarze 915 metrów wzdłuż centralnej kręgosłupa. Pojawił się w biały dzień na oczach ruchliwej drogi, naprzeciwko Stonehenge, w ciągu 15-minutowego (na podstawie zeznań pilotów, rolnika, bezpieczeństwa straży, oraz kierowcy dzwoniącego na policję). Zawodowy inżynier geodezji powiedział, iż zajmie mu około dwóch pełnych dni na samo wytyczenie projektu.

18. August. 1991 – rozpadający się chromoson! (wskazuje, iż komórka zamierza się podzielić!)

1996 – East Field „DNA” wskazujący 2 heliosy DNA.

06.26.1999 – Alington Down „Triple DNA”

07.21.1999 – East Kenneth „Biossoming Triple DNA”

17.07.1991 – tzw. Tetrahedron z Barbury Castle

Kręgi przedstawiają plany statku kosmicznego (The Crop Circle Ship). Dodatkowo Richard Hoagland odkrył, że owa struktura przedstawia rodzaj czworościanu, podobnego do trójściennej piramidy, zamkniętej w okręgu. Po jego analizie, okazało się, że wszystkie kąty idealnie zgadzają się z geometrią czworościanu wpisanego w kulę. Oznacza to ukazanie nam wymiarowości: 3 zewnętrzne wymiary oraz  4 – znajdujący się w środku.

Kręgi są formą kontaktu!

Mariana Vezneva – bułgarska pisarka, architekta a przede wszystkim badaczka zjawisk niewyjaśnionych i członkini Międzynarodowej Akademii Informatyzacji przy ONZ, jako pierwsza osoba na świecie odkryła wiadomości zawarte w kręgach zbożowych oraz powiązania z ich twórcami.

* piktogramy w pierścieniach rośliny zawierają ostrzeżenia o katastrofalnych zdarzeniach, które nastąpią w następstwie globalnego ocieplenia i zagrożeń samozniszczenia ludzkości.

Lachezar Filipov

Lachezar Filipov

Bułgarska Akademia Nauk- potwierdza: Kontakt z Obcą cywilizacją!

Naukowcy z Instytutu Badań Kosmicznych w Bułgarskiej Akademii Nauk (BAS) zgłosili kontakt z istotami pozaziemskimi. Bułgarski Novinar Daily poinformował, że bułgarski naukowcy pracują obecnie nad rozszyfrowaniem piktogramów, Naukowcy z BAN twierdzą, że istoty pozaziemskie odpowiedziały na 30 postawionych przez nich pytań. Było to możliwe dzięki dokładnej analizie około 150 piktogramów na całym świecie – wynika z publikacji.

„Obecnie są wszędzie wokół nas, i patrzą na nas przez cały czas. Oni nie są wrogo nastawieni do nas, chcą nam pomóc, ale nie jesteśmy na odpowiednim poziomie, aby nawiązać bezpośredni kontakt z nimi. Są gotowi (nam) pomóc, ale nie wiemy w czym / o co możemy zapytać i czego się dowiedzieć, mówi Lachezar Filipov, zastępca dyrektora Instytutu Badań Kosmicznych w Bułgarskiej Akademii Nauk, cytowany przez Novinar Daily.

Patrz więcej:  Lachezar Filipov – nawiązaliśmy kontakt z Kosmitami!

15.08.2001 – tzw. Wiadomość z Arecibo

15.08.2002 – tzw. Twarz Obcego, powstały w Crabwood, Hampshire w Wielkiej Brytani.. Przekaz rozszyfrował Paul Vigay. Dysk koło Twarzy Obcego to informacje zawarte w systemie binarnym. Treść:”Strzeszcie się dawców fałszywych podarunków i ich złamanych obietnic. Duzo bulu, ale wciąż czas. Istnieje tam dobro. Sprzeciwiamy się oszustom. Zamknięcie kanału”.

youtube logo Kręgi powiązane z starożytnymi symbolami

Ripsonar

 ——————————————————————-

[1] Wikipedia

[2] Plot – profesor chemii w Oxfordzie, sekretarz Royal Society, równocześnie historyk i pierwszy kustosz muzeum alchemiczno-przyrodniczego, założonego przez Ashmole’a. Jako ciekawostkę, wspomnę iż owy Pan był jednym z niewielu, który opisywał stowarzyszenie wolnomularskie- działające w hrabstwie. Z opisu tego wynika, iż uczestnicy zgromadzeń, „nazywanych lożą porozumiewają się za pomocą pewnych tajemnych znaków oraz posiadają zastrzeżoną dla siebie wiedzę, dotyczącą historii bractw

[3] Nieznany świat nr 4 (220) 2009 str.9