Głęboko w centrum Drogi Mlecznej znajduje się Czarna Dziura, którą środowisko naukowe nazwało Strzelec A ( Sagittarius A).[1] Majowie nazywali ją Drzewem Życia i zostało im przekazane przez Starożytnych, że w środku galaktyki istnieje punkt znany jako „Hunab Ku”, z którego pochodzi świadomość. Działa poprzez okresowe potężne eksplozje Energii Świadomości z centrum galaktycznego tj co 26 tyś lat.- co pokazuje Kalendarz Majów. Pokazuje cykl 26 tysięcy lat, podzielony na 5 mniejszych cykli zwanych epokami trwającymi po 5125 lat,  Energia ta wg informacji Starożytnych organizuje całą materię i antymaterię, Kiedy Ziemia, Słońce i centrum Drogi Mlecznej tj: Hunab Ku, ustawią się w jednej linii będzie to czas ewolucji. A czy poprzez ewolucję rozumiemy zwiększenie naszej wiedzy? Zobaczmy.

Wiedza – określa się, że przez 6 lat ludzkość nauczyła się i przyswoiła sobie olbrzymią ilość wiedzy. Na podstawie encyklopedii Brytanica od 1900 -1950 przyswojono tyle samo wiedzy co przez 6000 lat (co wg oficjalnej nauki Cywilizacja Sumeru jest pierwszą cywilizacją która rozpoczęła proces naszej ewolucji do dnia dzisiejszego). Następnie 1950 – 1970 znowu tyle ile w ciągu 6000 lat. 1970 – 1980 – ponownie przyswoiliśmy wiedzę co okres 6000 lat!. W NASA zdarzył się okres że natłok wiedzy i mocy obliczeniowej był tak wielki, iż przekroczyło to możliwości ich komputerów!

Obecnie uważa się, że w ciągu 1 miesiąca przyjmujemy przyrost naszej wiedzy odzwierciedlającej 6000 lat!

Oficjalne oświadczenie Majów

a

Don Alejandro Cirilo

Majańska Narodowa Rada Starszyzny Gwatemali [MNRSG] skupia 440 plemion w Meksyku, Belize, Hondurasie i Gwatemali. Każde z plemion posiada jednego członka starszyzny, która współtworzy radę. Wybierana wspólnie jest jedna osoba, która przewodniczy całej Radzie oraz całemu narodowi Majów. Aktualnie tą osobą jest Don Alejandro Cirilo – majański szaman z 13-tego pokolenia. [2]

Oświadczenie uzyskane dzięki Jose Arguelles,

Majowie potwierdzają nadejście tzw. „okna czasowego” zwanego końcem czasu, które trwa 7-8 lat i będzie między 24.10.2007 – 2015 rokiem,. Data 21.XII.2012 nie jest startem ani końcem owego wydarzenia- ale jego częścią! Co nas czeka w takim razie:

* Nastąpi fizyczne przesunięcie biegunów ziemskiej osi (przebiegunowania- poprzedzone chwilowym całkowitym zaniknięciem pola magnetycznego). Podczas przebiegunowania na 30 godzin nastąpi ciemność.

13 i 26 tyś. lat temu były przebiegunowania bo są tego świadomi. Pochodzą od Atlantów, a Ci pierwotnie z gwiazd. Na Atlantydzie kapłaństwo określano słowem „Meya”. Natomiast kasta wypowiadająca się bezpośrednio z serca i połączeni ścisłe z duchem matki Ziemi zwano Nakkals. (potomkami są plemiona Kogi i Arhuacos).

Od 2000 lat pole magnetyczne rzekomo słabnie, natomiast od 500 lat zaczęło dramatycznie zwalniać. Mało? Około 40 lat temu naukowcy dostrzegli, że linie pola magnetycznego Ziemi zaczęły się dynamicznie przemieszczać.

Pewien naukowiec 11 lat temu opublikował w Internecie swoje badania na temat zmian linii pola magnetycznego Ziemi. Stwierdził na podstawie tak dużej ilości anomalii, iż w ciągu 25 lat pole to ulegnie nie tylko olbrzymim zmianom, ale i całkowitej polaryzacji (odwróceniu). Po 11 dniach od ukazania się,  strona została zamknięta. 8 miesięcy temu zamieścił jeszcze poważniejsze ostrzeżenia , z których wynika, iż owe anomalie pogłębiają się tak dynamicznie, że przesunięcie biegunów można się spodziewać w każdej chwili.

Ostatnie przebiegunowania;

13 tyś. lat temu – fizyczne przebiegunowanie (przypuszczalnie zatoka Hudson Bay stanowiła lokalizację bieguna północnego zanim nastąpiło przebiegunowania i przesunięcie). 26 tyś la temu – nastąpiło fizyczne przesunięcie biegunów. Nauka potwierdza że takie zmiany mogą zajść w około 20 godzin!!! Jeżeli lądolód Antarktydy o grubości 4 km zacznie się topić, poziom wód oceanów podwyższy się o 70 -80 metrów!

Co nas czeka? Wg Majów zbliżamy się do przemiany świadomości. Transformacja zarówno na płaszczyźnie planety (Majowie uważają Ziemię, jako organizm żywy) oraz zmian w zupełnie nowy gatunek jakim był do tej pory człowiek z zupełnie nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Będzie temu towarzyszyć przebiegunowanie.. W tym czasie nastanie 30 h ciemności.

W 2007 roku pierwszy raz 3 plemiona zebrały się razem aby przeprowadzić ceremonię zorganizowana przez Majańską radę Starszyzny na którym było 25 z rady oraz 60 świadków z 23 krajów która odbyła się nad jeziorem Atittan. celem jest wskrzeszenie starożytnej wiedzy. Do przechowywania wiedzy służą 13 kryształowych czaszek zwanych Meyan Grandmothers – drogę wiedzy kryształowych czaszek. Każda czaszka odpowiada wiedzy z 1000 lat, od czasów Atlantydy zniszczonej 13 tysięcy lat temu. Następna ceremonia to ceremonia ognia oraz ceremonia przy jeziorze Tikal w Gwatemali.

Powstanie czaszek wiedzy miała towarzyszyły specjalne ceremonie. Wybierano uczestnika. Taka osoba była przygotowana już od dziecka do dojrzałości. Osoba ta studiowała wszystko co było możliwe z ostatniego tysiąca lat. Osoba taka stawała się szamanem, kiedy stała się gotowa (współgrając z kalendarzem Majów). Wybraniec przyjmował przygotowana miksturę z naturalnych ziół, psychodelicznych roślin i grzybów o bardzo mocnym działaniu. W ten sposób oddzielano ciało astralne (ducha) od ciała fizycznego. Ciało fizyczne umierało, natomiast duch wstępował w kryształową czaszkę,

Dlatego rada Majów chce przygotować ceremonię wydania duchów z kryształowych czaszek, które na powrót wejdą w ciała 13 wybranych szamanów. Absorbowanie tych starożytnych dusz do współczesnych ciał spowoduje dojście to starożytnej wiedzy z 13 tysięcy lat.

2012

Kiedy wg ich kalendarza koniec? Bracia Bohumil i Vladimir Bohm z Uniwersytetu w Dreźnie wykryli błąd w skorelowaniu kalendarza Majów z kalendarzem gregoriańskim. Profesorowie poprawili pomyłkę angielskiego archeologa Johna Erica Sidneya Thomsonam, który nie uwzględnił przerwy w używaniu kalendarza przez Majów. Po dokonaniu powtórnych obliczeń data jego końca przypadłaby na rok 2116.[9]

Lipiec 2014 Konkluzje:

Jak widzimy życie toczy się dalej i nic nie wskazuje aby przebiedowanie miało nadejść… Mamy jak co dzień…. afery taśmowe, podchody między Federacją Rosyjską a Światem  na ziemiach Ukrainy, porywają lub likwidują samoloty bogu ducha winnych malezyjskich linii lotniczych, Izrael gnębi jak co dzień Strefy Gazu, a bezrobocie u nas w Polsce jak zwykle jest na wysokim poziomie. Może własnie dlatego tak pożądamy wydarzeń 2012 roku bo nasza szara rzeczywistość już niczym nas nie zaskakuje… a powiedział bym tylko masakryczne dołuje.

Ripsonar

——————————————————-

[1] Nasza czarna dziura zawiera szacunkowo ponad jeden trylion gwiazd i ma średnicę ponad 2 trylionów mil. Wielu znanych astrofizyków i fizyków kwantowych uważa, że ogromne czarne dziury wirują z nieprawdopodobną szybkością spowodowaną ich przeogromną masą.)

[2] Istnieją oczywiści i inne rady jak Grand Itza Majan Council – która reprezentuje Majów meksykańskich, jednak to MNRSG jest najważniejszą organizacją Majów.