3100 p.n.e. – rozpoczęcie okresu faraonów, uważany za rozpoczęcie cywilizacji egipskiej, kiedy to Menes pierwszy władca dynastyczny (linia faraonów), zjednoczył górny (południowy)  i dolny (górny) Egipt.

Te informacje,  rzecz jasne znamy. Ale co było wcześniej? Czy są zapiski na ten temat? tak w skrócie to starożytni Egipcjanie twierdzili, że żyją pod rządami podobnych do ludzi pozaziemskich „bogów”. Podróżowali oni w latających „łodziach”. Bogowie wczesnoegipskiego okresu byli stworzeniami z krwi i kości a pierwsi służący, ludzie którzy im usługiwali stali się kasta kapłanów.

* Królewski kanon z Turynu [0] , pochodzący z XIX dynastii (1300 p.n.e.) zawiera tzw. Listę władców w której wymieniono m.in. długą epokę, kiedy światem rządziła dynastia 10 netjeru (ntrw)- bogów władających w epoce „sep tepi”. Po nich, przez 13 420 lat przed zjednoczeniem Egiptu (górnego i dolnego który miał miejsce ok. 3100 p.n.e.) zasiadły na tronie niebiańskie istoty zwane Szemsu-hor.

Manethon, kapłan z Heliopolis żyjący 320 r. p.n.e. wspomniał w swoich dziełach, iż przed nastaniem Menesa, historia Egiptu trwała już 24 925 lat! [1] Przed pierwszym faraonem było 350 lat okresu chaosu, wcześniej dynastia półbogów (trzydziestu),  która panowała przez okres  3650 lat  (7100 p.n.e.), a wcześniej 2 dynastie bogów panujący łącznie przez 13.870 lat.Przy czym można tych bogów podzielić na dwie grupy. „młodzi” tacy jak Thot, którzy panowali przez 1570 lat, zaś najstarsza grupa panowała przez 12 tyś lat do których należeli Ptah, Re, Szu, Geb, Ozyrys, Seth, Horus. Jak jesteśmy przy Ozyrysie to….

10450 p.n.e. – panowanie Izydy i Ozyrysa w Egipcie

Również Herodot – grecki historyk, czy Diodor Sycylijski pisał, że przed faraonami rządzili Bogowie jako postacie historyczne. A bardziej współczesne stwierdzenia w omawianym temacie? Wg Petrie’go (1853 – 1942) członkowie nieznanej rasy pojawili się w Egipcie już w okresie predynastycznym tj. 3500 – 3100 p.n.e. – jako elita rządząca. W północnej części Górnego Egiptu w grobach znaleziono szczątki o czaszkach bardziej pojemnych  i większych ciałach.

Mity i legendy

Świątynia w Edfu, 87 km na południe od Luksoru. Wg legend Edfu zbudowali Szemsu-hor (boży budowniczowie) , jako ośrodek kultury swego przywódcy Horusa z Behdet (z dolnego Egiptu).

Podsumując. Zanim rozpoczęł się okres faraonów, w Egipcie panują dynastie Bogów – niebiańskich istot!

Interpretacje

Świątynia w Edfu

Świątynia w Edfu

Wetjeset-Neter – miejsce, gdzie żyła pierwsza grupa 60 boskich istot, którym przewodziła grupa sokołów (Mędrców) rządzonych przez boga Pn-Jedynego. Popadli w konflikt z wężem zwanym Wielkim Skaczącym, co zakończyło się uśmierceniem wszystkich mieszkańców wyspy. Miejsce nazwano Miejscem Pierwszego Zdarzenia, a pierwszych mieszkańców- Przodków z czasów Pierwszego Zdarzenia. Następnie pojawia się drugie pokolenie boskich mieszkańców z ważną grupą Szebtiu którym przewodzili Wa i Aa tzw. Władcy Wyspy Startowej. Kolejna grupa Szebniu- tzw. 8 Ogdaad. Do nich dołącza ważne bóstwo Ptah-Tanem, Dzieci Tanena i Sokół (Pan żerdzi, Uskrzydlony) dowodzący grupą. Owi przodkowie występujący pod wspólna nazwą Najstarszych- netjeru – władcy Wetjeset-Neter. (predynastyczna rasa przodków Egiptu, którym przewodzi Horus. 3100 p.n.e. opuszczają swoje miejsce i płynął we wszystkie strony świata. Tak rozpoczyna się epoka dynastyczna, czyli panowanie faraonów.[2]

Czy owa postać z czarnymi migdałowymi oczami nie przypomina współznacznych opisów Szaraków?

Czy owa postać z czarnymi migdałowymi oczami nie przypomina współczesnych opisów Szaraków?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świątynia Abydos zbudowana przez Faraona Seti

Świątynia Abydos zbudowana przez Faraona Seti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripsonar

————————————————————————————-

[0] –  Królewski kanon z Turynu można znaleźć np. TU.

[1]Bogowie Edenu- Nieznane początki ziemskiej cywilizacji”, Andrew Collins, str 12

[2] Tamże, str. 137/138.