Imponujące budowle Majów

Imponujące budowle Majów

Mezoameryka – obszar na którym rozwinęła się niegdyś kultura Majów.

1500 – 800 p.n.e – panowało Imperium Majów

10.000 p.n.e – Współczesna wiedza antropologiczna zakłada, że Majowie byli częścią koczowniczego ludu, który w czasie ostatniej epoki lodowcowej, przybył z Azji do Ameryki przez obecną Cieśninę Beringa, by w końcu osiedlić się na terenach zwanych dziś Ameryką Środkową (Meksyk, Gwatemala i Honduras). Jak się okazuje cywilizacja ta, jak już nie jedna z tego okresy zdaje się mieć więcej tajemnic niż sądzono, gdyż prezentowana przez nią wiedza, budownictwo i przede wszystkim ich mitologia zazębia się z innymi cywilizacjami, które niemożliwym zdaje się by były ze sobą powiązane. To świadczyć może albo o kontaktach cywilizacyjnych, albo o cywilizacji przewodniej która nieskrępowanie podróżowała po całym naszym globie (np. Patrz Atlantyda) , lub – co najbardziej fascynujące patrząc na wspólne mitologie kultur, iż w przeszłości mieliśmy niebiańskich nauczycieli i władców.

Mitologia

Główne źródło wierzeń i legend znamy dzięki Świętej księdze „Popol Vuh” czyli Księgi Rady. Nie jest to oryginalny starożytny

Św. Księga Majów "Popol Vuh".

Św. Księga Majów „Popol Vuh”.

tekst. Jak poniżej wyjaśnię, chrześcijanie skutecznie niszczyli dobytek pogan. Owa księga została spisana w XVI wieku przez nieznanego z imienia Maja, a następnie przetłumaczona na hiszpański przez Ojca Francisco Ximeneza z Zakonu Dominikanów. Po raz pierwszy przekład opublikowano  w 1857 roku i obecnie staje się najwcześniejszą ocalałą wersją tej księgi. Oczywiście nie ulega wątpliwości, iż została sporo zniekształcona przez chrześcijańskie wierzenia ale i tak zawiera bardzo ciekawe informacje na temat ich wierzeń.

W mitologii Majów czytamy na przykład, iż ludzie zostali stworzeni, aby służyć bogom!

„stwórzmy tego, który nas będzie utrzymywał i żywił! Jak dokonać, aby nas wzywano, aby nas wspominano na Ziemi? Uczyniliśmy już próbę z pierwszym naszym dziełem, z pierwszymi stworzeniami, ale nie można było sprawić, aby nas chwaliły i czciły. Tak więc spróbujmy zrobić istoty posłuszne, pełne szacunku, które by nas utrzymywały i żywiły” [7 a]

Czyż to nie jest zbliżona historia do tej, przedstawianej przez Sumerów? (patrz Początki ludzkości wg obcej ingerencji. Sumer). Ale to nie wszystko. Wg Popol Vuh bogowie zanim stworzyli Homo Sapiens wykreowali stworzenia które nazywano „drewniane kukły„. Były to stworzenia które miały służyć bogom, ale jakoś sobie nie radziły. Rozmnażały się, jednak nie miały jakby duszy. William Bramley w „Bogowie Edenu” uważa, iż były to stworzenia pozbawione inteligencji (które nadają celowość i kierunek działania). Dlatego zniszczyli i zaczęli ponownie eksperymentować. Tak powstał Homo Sapiens, które też wymagało wg świętej księgi parę modyfikacji. Np. pierwsze wersje były za inteligentne i zdolne.

Zostali obdarzeni rozumem; spojrzeli i natychmiast wzrok ich sięgnął daleko., zdołali ujrzeć, zdołali poznać wszystko, co istnieje na świeci. (…) Ale Stwórca i Twórca słuchali ich bez radości.  – Nie podoba nam się to, co mówią nasze stworzenia, nasze dzieła; wszystko wiedzą, to, co małe, i to, co duże – rzekli. (…)  Dlatego obniżyli ich inteligencję.

Zastanawiająca jest również obecność licznych symboli chrześcijańskich np: symbol krzyża (litera T), wzmianki o potopie, podobieństwo proroka Quetzalcoatla (Kukulkana) do Mesjasza. Np. czytamy:

„Jeden był język wszystkich. W czym zostaliśmy oszukani? […] Jedna była nasza mowa, gdy przybyliśmy tam, do Tulan (biblijna wieża Babel). Gdy dotarliśmy do brzegu morza, Quitze-Balam dotknął go swoją laską i otworzyła się droga, jakby nie było morza… ” (zbieżność z historią Mojżesza).

U Majów występuje również motyw nauczyciela, który przybył z gwiazd – Pakala Wotana (utożsamianego z Chrystusem). Nauczał on, jak korzystać z kalendarza, pisać, pokazywał, jak uprawiać kukurydzę. To właśnie on miał założyć miasto Palenque. Na jego sarkofagu odkryto tajemniczą rzeźbę przedstawiającą astronautę w kapsule kosmicznej. [8 a]

Bogowie

Kukulkan – w kulturze Majów odpowiednik azteckiego boga Quetzalcoatla, a także inkaskiego Wirakoczy; Zielony Pierzasty Wąż (niebiański wąż), stworzyciel świata i krzewiciel cywilizacji – utożsamiany z twórcą kultury Majów Itzamną. uznawany był także za bóstwo odrodzenia i zmartwychwstania, natomiast w kulturze Tolteków za podniesionego do rangi bóstwa założyciela cywilizacji. Kukulkan według legend Majów odpłynął na wschód skąd powróci tuż przed końcem świata. [8] Symbolem jest dwugłowy smok.

Świątynia poświęcona Kukulkanowi to Chichen-Itza. Piramida ma charakter astronomiczny. Każdy stopień odpowiada dniu 4×91=364+1=365 stopni, a więc dni w roku. Każdy z boków odpowiada 52 artystycznie zdobionym płyt. 21 marca, w dniu astronomicznej wiosny i 21 września, można zobaczyć jak „pierzasty wąż” spełza po schodach piramidy!

the-kukulkan-pyramid-in-chichen-itza-23132

Chichen-Itza poświęcona Kukulkan’owi

Bóg Quetzalcoatl – aztecki bóg wiatru, bóg księżyca i Gwiazdy Zarannej (Wenus), bóg  nauk, który zniknął na wschodzie i ma powrócić właśnie z stamtąd a Gwiazda Zaranna będzie zwiastunem „tam, gdzie wschodzi słońce”. Słowo Quetzacatla znaczy „wąż o zielonym upierzeniu” – dlatego też często kojarzony jest z latającym, pierzastym wężem.

Wg księgi legend „Kodeks Chimalpopaca” Quetzacatl przebywał wśród Indian 52 lata. Uważano go za księcia – kapłana i stwórcę człowieka. „wielki i silnej postury. Brodaty o potężnym głosie i dużym czole”. Mało tego, azteckie legendy podają, że ów mąż był produktem sztucznego zapłodnienia, a urodziła go Bogini Coatlicue (ta z wężowej spódnicy).[7]

Wg tabliczki 12 Zagubionej Księgi Enki czytamy:

Dwaj bracia kłócili się w Kraju Dwóch Cieśnin (Egipt) przez 350 lat ziemskich. Przez 350 lat kraj pogrążony był w chaosie, między braćmi trwał rozłam. Potem Enki i ich ojciec powiedział do Ningiszzidy (Thota): „Ze względu na pokój odejdź do innego kraju” Ningiszzidy zdecydował się przenieść do kraju za oceanem, udał się tam z grupą stronników. W owym czasie naliczono upływ czasu 650 lat ziemskich. Ale w nowym królestwie gdzie Ningiszzidę nazwano uskrzydlonym Wężem zaczęło własną rachubę lat.

Tikal – najstarsze miasto, a zarazem stolica Majów, zlokalizowana w dzisiejszej Gwatemali zostało wybudowane w VIII w. p.n.e. w której populacja miasta wynosiła szacunkowo aż 50 – 90 tyś! Miasto posiadało ulice, system kanalizacyjny, infrastrukturę wodociągową. Co ciekawe, miasto to nie leży ani przy rzece, ani przy jeziorze, ponieważ najbliższe znajduje się 40 km dalej (co już samo w sobie jest nad wyraz interesujące). Centrum miasta znajduje się w samym środku dżungli, gdzie znajdujemy pokaźne piramidy. Ustawienie piramid wskazuje na matematyczno-astronomiczny charakter tak jak te z Egiptu. Wszystkie budowle świątynne mają osie odchylone o 17o na pół-zachód. (np. Chichen-Itza, Mayapan, Teotihuacan).[1] W sercu miasta znajduje się kompleks 42 budowli, podzielony na 6 dziedzińców (każdy na innym poziomie) połączony siecią pomieszczeń, schodów i przejść.[2]

Płytka z Leiden –  jest to najstarszy artefakt Tikal, na której wyryto 15 hieroglifów. Napisano na niej:

zstąpił ów władca rodziny niebiańskiej z Tikal...”

Wiedza

Zanim przejdę do konkretów trzeba wspomnieć o paru kwestiach, które mają umniejszyć dokonania i pojętność Majów. Otóż po pierwsze nie znają metalu ani koła. Z tym ostatnim można jednak polemizować. Po pierwsze w Muzeum de Arte Prehispanco w Oaxaca, znajdują się zabawki na kółkach stworzone z kryształu górskiego. To samo w muzeum w stolicy Meksyku jak i w Jalapa. W Copan, mieście Majów, w dolinie Motagua,  w obecnym Hondurasie znajdują się wykute w Stellach, zrobionych z kamienia koła i przedmioty wyglądające jak koła z piastami!

Po drugie opieramy się praktycznie tylko na resztkach piśmiennych rękopisach Majów, które nazywane są kodeksami. (bogato ilustrowane manuskrypty z zapisem danych mitologicznych, rytualnych i astronomicznych). Dlaczego tylko na resztkach? Ponieważ są to czasy inkwizycji!

12.07.1562 – Diego de Landa – misjonarz chcący nawrócić Indian Jukatanu opisał, jak przed kościołem Św. Michała w Mani (ostatniej metropolii Majów) ułożono stos i spalono 5000 „bożków”, 13 ołtarzy, 197 naczyń kultowych i 27 dzieł religijnych i naukowych. W taki sposób kler niszczy dorobek kultury danej nacji narzucając swoje dogmaty i swoje nauki.

„Znaleźliśmy wielką ilość ksiąg i rysunków, lecz ponieważ nie było w nich nic prócz przesądów i mamideł szatańskich, spaliliśmy wszystko, co wprawiło Majów w głębokie przygnębienie i przysporzyło im wiele zmartwień”

1566 – rodak de Landy- Jose de Acosta zapoznając się z dorobkiem kultury Majów napisał książkę”Relacje o sprawach Jukatanu” opisującą historię, bożkach, mitach, systemie liczbowym, alfabecie co płętuje świetnie zdanie:

„Na Jukatanie były księgi oprawione i składane, w których uczeni Indianie przechowywali wiedzę o planetach, sprawach natury i swoich dawnych legendach”

Tak oto zbezczeszczono wiedzę i dorobek Majów, aby nazwać ich dzikusami. Jak poniżej wykażę jest to wielce pochopne stwierdzenie.

Wiedza z kodeksów

Wracając do najważniejszych kodeksów są to::

Kodeks madrycki (część pierwsza odnaleziona w 1866 r., druga w 1875 r.; obecnie znajduje się w Museo de America w Madrycie)- prawdopodobnie zawiera horoskopy, ale co bardziej ciekawe był przeznaczony dla kapłanów- kasty uprzywilejowanej, wykształconej (jak u Egipcjan) w której przepowiadano przyszłość wróżąc z gwiazd.

Kodeks Paryski (odkryty w 1859 roku w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu)- ostały się tylko fragmenty, opisuje prawdopodobnie przepowiednie.

Kodeks Groliera (datowany na ok. 1230 r. n.e., wystawiony w Klubie Groliera w Nowym Jorku w 1971 r.)

Kodeks Drezdeński (zakupiony przez Królewską Bibliotekę w Dreźnie w 1739 r.)- który wydaje się perełką wśród zachowanych ksiąg Majów. Liczy sobie około 2000 lat i przypuszcza się iż pochodzi z Palenque, ponieważ zawiera te same hieroglify co znajdują się na świątyniach datowane na ten okres.  Znajdował się do dyspozycji wtajemniczonych i kapłanów. Zawiera wiedzę astronomiczną oraz matematyczną. Jest to o tyle istotne iż trzeba przyjrzeć się temu bliżej aby uzmysłowić sobie doniosłość owej wiedzy.

Z kodeksu drezdeńskiego wiemy:

Kodeks drezdeński

Kodeks drezdeński

* znali długość roku Wenusjańskiego. Mieli informacje o orbitach Marsa, Jowisza, Księżyca, Merkurego, Saturna, Wenus  razem z satelitami (księżycami).  W swej wiedzy uwzględnili komety, dużo poświęcili Gwieździe Polarnej, oraz znali gwiazdozbiory, szczególnie Oriona, Bliźniąt i Plejad.[4]

Tablice astronomiczne opisują nie tylko orbity poszczególnych planet, wyliczenia dotyczą ciał niebieskich względem siebie, oraz każdorazową pozycję danej planety względem Ziemi. Posiadali tabele zaćmień, jakie miały miejsce, oraz które mają nadejść, oraz co najbardziej zaskakuje zaćmień, których nie da się zaobserwować w ich rejonie Jukatanu![5]

Prowadzili obserwacje astronomiczne, dokładny kalendarz cykli zaćmień Słońca i Księżyca, co więcej, opierali się na kalendarzu, w którym zaznaczone były synodyczne obiegi, jak również synchronizacja z cyklami Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna. Ich kalendarz był najdokładniejszym kalendarzem świata, ale też najbardziej skomplikowanym. Różnił się on od najnowszych obliczeń astronomicznych o mniej niż 0,069 dnia na rok!

Majowie wiedzieli (na podstawie wyliczeń) gdzie dokładnie będzie Ziemia wokół Słońca z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 365,2421. Jest dokładniejszy niż kalendarz gregoriański, który wynosi 365,2424. Dopiero współczesne komputery wyliczyły iż obiekt wynosi 365,2422![6]

Tutaj nasuwa się pytanie skąd ta wiedza?  Interpretacja jakoby wiedza ta pochodzi z długotrwałych obserwacji nieba jest dość naciągana, ponieważ Majowie nie mieli za dobrej widoczności, ponieważ przez 6 miesięcy towarzyszy tym terenom tropikalne chmury deszczowe, natomiast wilgotność powoduje częste mgły rano jak i wieczorem.

Majowie operowali olbrzymimi liczbami, nie mówiąc, że znali zero, o którym nie mieli pojęcia ani rzymianie, ani grecy. (Europejczycy przejęli zero od arabów około 700 roku n.e, ci od Hindusów, a ci od .. Bogów).

Wiedza ta, wg prof. Roberta Henseling’a wywodzi się od pewnej daty zerowej (początku) sięgającą 9 tyś lat. Obecnie naukowcy uważają, że ten czas to 11.08.3114 p.n.e. Skąd ta data?

Każdy kalendarz ma sens, kiedy posiada datę początkową. kalendarz zachodu jest liczony od narodzin Chrystusa. Muzułmanie – przyjazd Mahometa z Mekki do Medyny w 622 r.po Chrystusie. U Majów początkiem kalendarza jest 4 Ahau 8 cumhu. ten dzień powtarza się co 52 lata. (Cykl kalendarza majów). Liczba ta stoi na początku wszystkich obliczeń kalendarzowych. (ten temat rozwinę w oddzielnym artykule).

Budowle

Drogi – zdjęcia lotnicze ukazały sieć druk łączące miasta Majów. Najdłuższe mają nawet 300 km długości. Ciekawe jest to, iż w jaki sposób wytyczono tak proste drogi, czemu są tak zbudowane, że są odporne na warunki pogodowe, są szerokie, w niektórych miejscach mają 10 metrów szerokości (np. odcinek Coba-Yaxanu), oraz, co najbardziej ciekawi, czemu utrzymywali poziom powstałej trasy, np. przechodząc przez tereny bagniste podniesiono powierzchnię drogi nawet o 5 metrów! Dlaczego więc Indianie niwelowali drogi, jeżeli nie przejeżdżały przez nie wozy na kołach. Nie znali również zwierząt jucznych ani pociągowych. Dlaczego odcinki biegnące przez tereny bagienne, budowali pod nie solidne fundamenty?

Kanały irygacyjne

10.1977 – na prośbę Patrica Culberta i Richarda E.W. Adams’a archeologów z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie,  NASA udostępnił specjalny radar przeznaczony pierwotnie do badań powierzchni Wenus tzw. „Galilaeo II”. Dzięki temu zrobiono z samolotu radarową inwentaryzację kartograficzną powierzchni 20 tyś km2. (kolejne w 1979 i 1980). Wniosek: sieć kanałów irygacyjnych ma parę tysięcy kilometrów długości![3]

Budowle

Xochicalco, Meksyk. W łańcuchu górskim Ajusco, obcięto szczyt jednej z gór , następnie wyrównali a potem zbudowali tajemnicze centrum astronomiczne. Jest tu bowiem podziemne obserwatorium, a przynajmniej podziemna konstrukcja 8,5 metra pod ziemia, gdzie w małych otworkach prowadzonych z powierzchni aż do komory 12.30

El Tajin –  latający Indianie tzw. „voladore”. Skakanie Indian z platformy, z liną przywiązaną do kostek. Okrążają platformę 13x 4 razy co daje 52- święta liczbę.

Migracja – około 2000 lat temu, kiedy były lata świetności np. Tikal, Piedras Negras – Gwatemala, Copan w Hondurasie, Palenque w Meksyku zakończono prace na budowach, Majowie porzucili jeden ośrodek po drugim i wędrowali dalej kilkaset kilometrów aby zacząć wszystko od nowa. Działo się to 600 p.n.e do 900 n.e). Co ciekawe, niektóre ośrodki opuszczono nagle o czym świadczą np. w Tical jedną z platform świątynnych nie dokończono, a w Uaxactum, mur pozostawiono w połowie nie dokończony.

Ofiary z ludzi. 

sacrificeZaczęto składać ofiary z ludzi na początku naszej ery. Czemu tak postępowali? Przytoczę tu interpretację Daninkena, którą uważam za dość prawdopodobną.

Wg Azteków Teotihuacan jest „miejscem gdzie zostaje się bogiem”. Uznali to miejsce pochówku ich dawnych bogów. W czas nocy, gdy nie świeci jasne słońce, gdy nie nastał jeszcze dzień, właśnie wówczas, jak powiadają, bogowie zebrali się na naradę w miejscu, które nazwano Teotihuacan i przemawiali do siebie słowami:

„Przybądźcie o bogowie! Kto się tym zajmie, kto weźmie to na siebie i sprawi, żeby zajaśniało słońce, żeby stał się dzień”

W boskiej naradzie w której byli m.in. Citlacicue, a nawet Quetzalcatl podjęło się zadania Tecuciztecalt i Nanauautzin. To oni w kosztownych ubraniach (skafandrach) weszli do „boskiego pieca (który rozsiewał potężny ogień) i zniknęli na firmamencie. Wg Daninkena oraz Karla Kohlenberga jest to opis przygotowania i start rakiety. Misja miała problemy. Poświęcili Zycie aby uratować słońce.[10]

Wniosek wg Danninkena: Kolejne pokolenia owe wydarzenia źle zinterpretowali. Stwierdzili, iż składając ofiary bogom (jak Ci poświęcili się w tamtym locie) chcieli naśladować bogów, którzy złożyli w ofierze swoje własne życie. Uważali, że Słońca będzie w takim przypadku świecić tylko tak długo, jak długo będą składali ofiary tworząc rzeki ludzkiej krwi.[11]

Inne miejsca składania ofiar

8000 p.n.e. – Nevali Cori (zwany Wehikułem czasu) w dzisiejszej wschodniej Turcji (Anatolia). Odkryta w 1980 roku przez archeologa Hansa Gedrga Gebela, a dalsze badania przeprowadził Harold Haptman z Uniwersytetu w Heidelbergu. Budynek tzw. Dom 21 okazał się domem ofiarnym, gdzie składano ofiary z ludzi. Haptman dodatkowo znalazł statuetki i posążki ludzi-ptaków. Znajduje się tu również w Świątyni Monolit dwumetrowej wysokości. ( jest to o tyle istotne że praktycznie ten sam typ tj. tej samej wysokości możemy znaleźć w Ameryce Południowej w Tiahuanaco, w świątyni Kalasasaya datowany na 15 – 10 tyś p.n.e, zwany Mnichem „El Fraile”.

Cayonu – 100 km na północ od Nevali Cori. Znajduje się tu tzw. Budynek Czaszki , w którym znajduje się oprócz mnóstwo ludzkich kości, wskazujących na rytualne ofiary, również 1 tonowy kamienny blok ofiarny.

Co ciekawe: Aztekowie i szczególnie Toltekowie – najpotężniejsze ludy Meksyku mówią również o bogach swoich przodków (Majów), którzy po przybyciu na Ziemię działali jako nauczyciele. Toltekowie np. dodatkowo kontynuowali budownictwo Majów, a w szczególności imponujące piramidy jak np. Piramida Słońca, która z jest wybudowana z taką sama precyzją ale objętościowo i wg masy większa od Piramidy Cheopsa w Gizie! Jak już przy Egipcie jesteśmy, to można śmiało powiedzieć, iż cywilizacja Majów ma wiele wspólnego z cywilizacja Egiptu, choćby elementy takie jak mumifikacja, podobne wierzenia dotyczące życia po śmierci,  piramidy (również niekiedy powlekali je wapienną powłoką jak Egipcjanie), swastyka czy Oko Horusa. Nie omieszkam tu stwierdzić iż owe elementy zdają się być wszechstronnym symbolem na całym świecie. Historyk Raymond Cartier pisze:

„Pozostałe analogie do Egiptu widoczne są w sztuce Majów. Ich naścienne malowidła i freski oraz dekoracyjne wazy pokazują, że mamy tu do czynienia z ludźmi o cechach silnie semickich (mezopotamskich). Cechy te przejawiają się ponadto w innych rodzajach ich działalności; uprawianie roli, łowieniu ryb, budownictwie, polityce i religii. Egipt przedstawiał te czynności z takim samym, okrutnym realizmem. Ceramika Majów przypomina ceramikę etruską, płaskorzeźby podobne są do płaskorzeźb Indii, zaś olbrzymie strome schody ich świątyń w kształcie piramid przywodzą na myśl świątynie Angor Wat w Kambodży. Jeśli to wszystko nie było inspirowane z zewnątrz, to należy założyć, że ich mózgi były tak skonstruowane, że przyjęli taki sam sposób artystycznego wyrazu jak wielkie starożytne cywilizacje Europy i Azji. Czyżby więc ludzka cywilizacja powstała w jednym miejscu po czym rozprzestrzeniła się po całym świecie, czy też pojawiała się spontanicznie w różnych częściach świata? czy niektóre rasy były nauczycielami a inne uczniami, czy też wszystkie uczyły się same?” [12]

Wnioski:

Wg Daninkena Majowie wybudowali owe budowle, świątynie i piramidy, jednakże to istoty z kosmosu były nauczycielami i doradcami Majów albo ich przodków. Na podstawie interpretacji owej kultury, jej mitologii zbliżonej do innych rozrzuconych na całym globie jest to jak najbardziej prawdopodobna hipoteza z która uważam za najtrafniejszą.

Więcej na ten temat:

Majowie

Ripsonar

—————————————————————————————————————————–

[1] E. Daniken, „Dzień, w którym przybyli bogowie”. str. 10

[2] Tamże,  str. 15

[3] Tamże,   33/34

[4] Tamże,   str. 66

[5] Tamże,  str.67

[6] Tamże,  str. 69

[7] Tamże,  str.119

[7 a] – „Bogowie Edenu„, William Bramley, str. 152

[8] Wikipedia

8 a – http://www.paranormalne.pl/topic/2842-majowie/

[10] Tamże,  str.140

[11] Tamże,  str. 141/142

[12] – „Bogowie Edenu„, William Bramley, str. 147

 

Reklamy