Upadek Sumeru

2000 p.n.e. – Sumerowie razem z Akadem znikają z naszej historii w dość szybki i zaskakujący sposób. Następcami tej spuścizny są cywilizacje babilońska i asyryjska. Dlaczego owa tak zaawansowana kultura zniknęła tak nagle? Jakie wydarzenia spowodowały tak szybki zmierzch owej perły cywilizacji człowieka? Podejrzenia padają na zagładę w wyniku broni atomowej. Nonsens? Być może, jednak wskazane argumenty dają dużo do myślenia.

Prof. Samuel Kramer przeanalizował tzw. „Lamenty”:, które opisują upadek miast Sumeru: „lament nad Uruk, czy Lamend nad Eridu (miasta Ur i Nippur). [1] wniosek: opad radioaktywny na tereny Sumeru tzw. „zły wiatr” spowodowany wybuchem nuklearnym około 20124 p.n.e.

Biblia

Przykładem tego wydarzenia jest miasta Sodomy i Gomory. Np opowieść o żonie Lota która zamieniła się w „słup soli” jest bliski faktycznej fizycznej sytuacji. Z oryginalnych sumeryjskich opisów wynika iż NIMUR znaczy dym co prawidłowe tłumaczenie oznacza „słup dymu”, a nie słup soli! W czasie eksplozji nuklearnej w jej najbliższym otoczeniu, fala gorąca jest tak duża iż osoby dosłownie parowały, dymiły! (potwierdzają to opisy z Nagasaki czy Hiroszimy czy chociażby wizualizacja z filmu Terminator).

W tekstach Kedorlaomera czytamy, iż Gomora (z hebrajskiego oznacza „zalanie”) została zniszczona. Morze martwe zdaje się potwierdzać hipotezę wybuchu nuklearnego. Po pierwsze dno jest nienaturalne, ponieważ np. północna część ma 400 metrów głębokości, zaś południowa 1 – 4,5 metra! Po drugie dno owego morza ma warstwę soli kamiennej, jest nienaturalnie radioaktywne, a dodatkowo przy wschodnim brzegu Synaju znajdujemy poczerniałe kamienie. Tzw. Najwyższa góra – znajdujemy szczelinę tektoniczną z osmolonymi kamieniami.

Czemu córki Lota spiły go aby ten spłodził im dzieci? Dlaczego nie było mężczyzn w tym czasie, a z tekstu wynika iż problem ten dotyczył dużego obszaru?

„Ojciec nam jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej Ziemi”

Tutaj mamy do czynienia albo z krwawą wojną, w której koleją rzeczy jest ubytek sporej liczebności mężczyzn, albo sytuacji a, która poniekąd zazębia się z pierwsza hipotezą iż z przyczyn wybuchu nuklearnego doszło do wybicia całych armii, a dodatkowo poprzez opad radioaktywny kobiety rodziły same dziewczynki. (jest to potwierdzony fakt naukowy – jakby mechanizm równowagi w przyrodzie, w którym po skażeniu radioaktywnym zwiększa się ilość rodzonych dziewczynek z minimalizowaniem chłopców z powodu moim zdaniem szybszej reprodukcji w odwzorowaniu populacji).

Dodatkowe info:

http://www.apokalipsy.fora.pl/historia-swiata-paleoastronautyka,69/wojny-atomowe-w-starozytnosci-cz-2,1530.html

Ripsonar

————————————————————

1 – „Bogowie nowego tysiąclecia” – Alan F. Alford str. 216/217