Sea-Based X-Band Radar (SBX), (Pływający radar pasma X) – to morski radar działający w zakresie fal X na platformie okrętowej, jest jednym z kluczowych elementów całego amerykańskiego systemu antybalistycznego jak i jego morskiego podsystemu Aegis BMD. Radar ten wspomagający wykrywanie i śledzenie pocisków i głowic balistycznych, wykonuje również zadania polegające na wspomaganiu odróżniania przez głowice kinetyczne pocisków antybalistycznych stanowiących ich cele głowic bojowych od wabików, głowic fałszywych oraz pozostałości rakiety nośnej.

Sea-Based X-Band Radar

Sea-Based X-Band Radar