Jest to skrucona wersja artykułu pt: Świadkowie Jehowy – krzewicielami Prawdy?ze strony:  http://www.zbawienie.com/sj.htm. I choć samo tło religijne jakim jest chrześcijaństwo jest mi odległe, to poruszony temat powiązań Straznicy z masonerią już podelga moim szerszym zainteresowaniom. W takim wypadku  uznałem, że owy materiał jest godny upublicznienia, by przestrzec naiwnych przed Świadkami Jehowy.  Zapraszam…

Założycielem Towarzystwa Strażnica był Charles Taze Russell – Mason. Według Fritza, pomysły nie biorą się z niczego, i w tym przypadku pomysł Nowego Porządku Świata także ma swoje zdrowe podwaliny w naukach Masonów. Wielu to zdziwi, ale większość nauk rozpowszechnianych przez Russella to czysto masońskie nauki, poprzeplatane luźno z tekstami biblijnymi oraz masońskimi symbolami.

Co jest najważniejsze w tym wszystkim, Russell był finansowany przez najwyższych rangą Masonów. Wydaje się to nieco dziwne ale bez potężnych sum pieniędzy, potrzebnych na druk setek tysięcy egzemplarzy rozprowadzanej bezpłatnie literatury oraz opłacania tych, którzy zajęli się rozpowszechnianiem tych materiałów, opłacaniem sal i hal, oraz wieloma innymi współpracownikami, którzy nie byli filantropami, nie można było rozpocząć masowej akcji, jaką prowadził Charles Russell posiadając zaledwie kilku tysięczny budżet ze sprzedanego sklepiku.

Zastanawia jedno: jaki był cel ruchu, kierowanego przez ‚pastora’ Russella.

Zacznijmy od jednej z rycin pierwszych wydań Strażnicy.

Zauważmy masoński symbol falliczny, krzyż w koronie. Widzimy także strażniczą wieżę, z której pada światło, oraz promieniste słońce.

Na górnym prawym rogu mamy typowe insygnia żołnierskie, także nie bardzo pasujące do pacyfistycznej pozycji Strażnicy.

Owszem, pozornie wygląda to niewinnie, ale wgłębienie się w te rzeczy wyjawia nam rzeczywiste zamiary przedstawiania prawdy w taki właśnie sposób.

Ignorancja lub zupełny brak wiedzy na temat symboliki masońskiej są głównymi przyczynami, które pozwalają na pomijanie milczeniem takich oczywistych połączeń. (…)

Nawet przy pobieżnym zapoznaniu się z dogmatami masońskimi zauważymy natychmiast, że główną obsesją są piramidy, wszechwidzące oko Horusa (Lucyfera) oraz wszelkie odmiany symboliki Słońca.

Masę dowodów na to, że Russell był Masonem jest podanych w książce „Strażnica i Masoni”. Ja jedynie podaję znane już zdjęcia czy ryciny, potwierdzające inne dowody.

Dla niewtajemniczonych wszystko to wydaje się być olbrzymia przesadą. TS jednak uznało w pełni wolę Masona Russella. Został on pochowany w tradycyjny masoński sposób, z masońska piramidą oraz wykutymi masońskimi insygniami. Pomimo powszechnej już wiedzy w tej materii TS nie zamierzała nigdy oraz nadal nie ma zamiaru zmienić tego stanu rzeczy oraz usunąć demoniczne symbole z grobu Russella. (…)

Poniżej mamy miejsce spoczynku Russella w pobliżu masońskiego ośrodka, przy drodze Mason!

Poniżej pełny widok nagrobka Russella. Widać wyraźnie masońska piramidę wraz z krzyżem fallicznym oraz typowy wierzchołek piramidy masońskiej. Krzyż falliczny jest szczególnym symbolem Rycerzy Templariuszy. Russell był także członkiem tegoż zakonu.

Poniżej napis na nagrobku. Po polsku – Towarzystwo Strażnica.

Niezwykle ciekawa sytuacja powstała w roku 1939. Celem Masonów było odrzucenie przysięgi ku fladze USA, oraz wszelkich religijnych zwyczajów, stosowanych ówcześnie w szkołach publicznych, jak modlitwa, nauka religii czy inne czysto religijne zwyczaje. Aby rozpocząć właściwy proces sekularyzacji. Mason Delano Roosevelt rozpoczął wyznaczanie Masonów do Najwyższego Sądu USA.

W tym właśnie czasie Świadkowie Jehowy rozpoczęli serię wygranych spraw sądowych właśnie w Sądzie Najwyższym odnośnie swoich praw odmowy w religijnych zwyczajach, stając po stronie… Boga i będąc neutralnymi wobec świata. Nie trzeba być Sherlockiem Holmsem aby natychmiast zauważyć ciekawe przypadki.

Towarzystwo Strażnica, założone przez 33 stopnia Masona, Russella, oraz przez Masonów sfinansowane, rozpoczęło serię spraw sądowych w sprawach będących na rękę… Masonom, czyli w sytuacji utworzenia tzw. sądowego precedensu, który jest podstawą amerykańskiego prawa. W sprawach sądowych w Sądzie Najwyższym ŚJ wygrali 40 procesów. 14 Czerwca 1943 roku Supreme Court zadecydował w West Virginia Board of Education, że dzieci Świadków nie mogą być usuwani ze szkół publicznych za odmowę salutowania fladze USA. W tym samym czasie TS zalecało ŚJ wstrzymywanie się od wykształcenia oraz od zakładania rodzin. Identyczne założenia były i są nadal aktualne Lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata!

Poniżej lista masońskich sędziów US Supreme Court:

  • Hugo L. Black (Mason) 1937-71
  • Stanley F. Reed (Mason) 1938-57
  • Felix Frankfurter (Żyd z B’nai B’rith) 1939-1962 kiedy żydowski sędzia Louis D. Brandeis zakończył swą kadencję w ’39)
  • William O. Douglas (Mason) 1939-1975
  • James F. Byrnes (Mason) 1941-42
  • Robert H. Jackson (Mason) 1941-54
  • Wiley B. Rutledge (Mason) 1943-49

W ten oto sposób Masoni rozpoczęli sekularyzację publicznego systemu szkolnictwa, a precedensów to następnych spraw sądowych, których dalekosiężnym celem była walka z Bogiem w klasach szkolnych dostarczyli… Świadkowie Jehowy, a ściślej Towarzystwo Strażnica.

Wiemy dzisiaj, że prace te praktycznie są bliskie totalnego sukcesu. Masoni przy pomocy Towarzystwa Strażnica usunęli Boga z amerykańskich szkół, zastępując Jego oraz Jego przykazania doktryną lucyferiańską!

Oczywiście Świadkowie wierzą, że Jehowa zadbał o sprawiedliwość i dzięki protekcji Boga świat przeciwny Świadkom Jehowy został skutecznie pokonany. Podobnie jak było z uwięzieniem zarządu Strażnicy w latach 1914-17.

Inna ciekawa rzecz, Towarzystwo Strażnica wybrało daty 1914, 1925,1975 oraz rok 2000 jako możliwe daty Armagedonu.

Czy jest zbiegiem okoliczności, że Masoni i Illuminaci zaplanowali I Wojnę Światową na rok 1914 a Teozoficzna Społeczność zaplanowała pojawienie się Mesjasza na rok 1925-26? Dalej, planowano NPŚ na rok 1975-76, po niepowodzeniach zaplanowano go również na rok 2000! Przebudźcie Się z 8 Listopada 1986 roku na stronie 7-8 wydanie angielskie umieściło taki tekst:

„Odnośnie roku 2000 wyobrażam sobie świat zmieniony w prześliczny raj. Ale nie myślę że tak obecny świat czy też obecni władcy będą żyli aby widzieć ten dzień… Żyjemy w ostatnich dniach tego systemu rzeczy”.

Najmniej zrozumiała jest postawa Towarzystwa Strażnica do imienia Boga.

Według TS Bóg ma na imię Jehowa. Po angielsku pisze się Jehovah, a czyta się Dżehowa.

Co jest niezwykłe to prosty fakt, że w hebrajskim nie ma słowa „Dże”. Nie ma to niczego współnego z Yah, (czytaj: Ja) jak np: JeremaYAH, IzaYAH czy znana nam wszystkim forma AlleluJAH. Natomiast znaczenie słowa hovah jest szczególnie niepokojące.

Otóż według Strong Concordance hebrajskie słowo ‚hovah” oznacza – ruin, mischief.

Ruin – zburzyć, zniszczyć, zrujnować; doprowadzić do ruiny

Mischief – szkoda, intryga, figlarność, psota, mąciwoda, podżegacz, krzywda

Forma – Jehowa oznacza – niszczycielskiego mąciwodę, podżegacza i krzywdziciela!

Szczególnie istotny jest niepokojący fakt, że imię Yahweh jest imieniem hebrajskim.

W tym przypadku wymowa hebrajskiego imienia Boga, utożsamiająca Go z mąciwodą, podżegaczem i krzywdzicielem jest najwyraźniej świadomym celem przywódców tej organizacji.

Co najciekawsze, TS uważa zgodnie z prawdą, że imię Yahweh jest najbardziej prawidłową formą imienia Boga (Pomoc w Zrozumieniu Biblii) ale ze względu na to, że świat błędnie nazywa Boga – Jehowa, TS postanowiło także Go w ten sposób nazywać.

” Podczas przychylnego przeglądu wymowy „Yahweh”jako bardziej prawidłowej, my pozostajemy przy formie „Jehowa” dlatego że ludzie są zaznajomieni z tym od 14 wieku”.

W ślad za pierwszym błędem podąża błąd drugi. Towarzystwo Strażnica nie uznaje Jezus za Boga i praktycznie odrzuca Go jako Króla Królestwa Bożego.

Co jeszcze ciekawsze, ŚJ oczekują Nowego Porządku Świata pod władzą owego niszczyciela, czyli…

New World Order – NWO!

(NWO po polsku – Nowy Porządek Świata.)

Organizacja ta kategorycznie zabrania modlenia się do Zbawiciela, czyli Jezusa a modlitwy mogą tylko być kierowane do złośnika, niszczyciela czyli… Jehowy. Za publiczną modlitwę do naszego Zbawiciela ŚJ zostanie natychmiast wykluczony z tej organizacji!

Według ŚJ Jehowa jest Zbawicielem a oni są jego świadkami!

Na okładkach ich Strażnic jest napis. Strażnica zwiastująca Królestwo Jehowy.

Towarzystwo Strażnica założył Russell – Mason, czyli lucyferianista. Jego fascynacja piramidami egipskimi i egiptologią jest większości ŚJ doskonale znana.

Symbolika Towarzystwa Strażnica oraz jej nauki posiadają typowo masońskie insygnia.

Przekład Nowego Świata TS Pisma Świętego. Nowy Świat jest terminem masońskim a nie terminem biblijnym. Biblia nazywa Królestwo Chrystusa Królestwem Bożym i z tej prostej przyczyny Jezus jest właśnie Bogiem, Bogiem synem, podporządkowany rozkazom Yahweh, swego Ojca.

W tym właśnie przekładzie mamy imię w niewłaściwej formie w Nowym Testamencie, na przekór powszechnie znanemu faktowi, że w żadnym ze znalezionych manuskryptów Pism Greckich imię Boga nie występuje. TS argumentuje, że skoro są cytaty ze ST w których jest imię Boga, w tłumaczeniu NT imię to powinno być przywrócone. (…)

Podsumowując powyższe stajemy przed raczej trudnym do zaakceptowania wnioskiem. Towarzystwo Strażnica gorliwie rozpowszechnia zupełnie niewłaściwą, ubliżającą Stwórcy hebrajską formę Jego imienia, nazywając Go Królem Nowego Porządku Świata.

Lucyfer – szatan jest królem świata i zdążą do Nowego Porządku Świata czyli NWO.

(…)

Zamiast Królestwa Bożego Towarzystwo Strażnica obwieszcza Królestwo Podżegacza i Krzywdziciela! Je(hovah)
TS nazywa owo Królestwo… Nowym Porządkiem Świata. (NWO) Poprzednio nazywano to Złotym Wiekiem.

Masoni tak właśnie określają Nowy Porządek Świata pod władzą Lucyfera.

W owym Porządku panować ma jedna religia – lucyferianizm, czyli wielbienie Lucyfera.

Poniżej zdjęcie jednej z hal masońskich. Proszę zwrócić uwagę na krzyż w okręgu, identyczny, jaki umieszczał na okładkach Strażnic Russell.

Przypadkowa zbieżność? Sprawdźmy inne dowody.

Po angielsku Sala Królestwa nazywana jest Kingdom Hall. (Sala Królestwa). Większość masońskich sal nazywanych jest halami. Na powyższym zdjęciu mamy widok jednej z hal masońskich Nowego Jorku. Na frontowej ścianie, na górze widzimy tzw. Winged Sun Disk (Skrzydlaty Dysk Słońca). Jest to symbol boga Ra, czyli… Lucyfera! Poniżej jest napis: Jehowah’s Witnesses Assembly Hall – Hala zebrań Świadków Jehowy.

Pod okiem Lucyfera Świadkowie Jehowy modlą się do…

Podżegacza i Krzywdziciela, ku uciesze Lucyfera.

Poniżej reprodukcja strony tytułowej Russella – The Time is At Hand. (Koniec w zasięgu ręki)

Dalsze poszukiwania zaprowadzą nas do niemieckich Illuminatów, którzy używali Winged Sun Disk. Dysk ten jest magicznym symbolem używanym także przez żydowską Kabałłę. (Chodzi o zaawansowaną magię żydowską, którą Judejczycy posiedli podczas 70 lat niewolo babilońskiej a nie stawianie kart, czyli tzw. kabały). Co najciekawsze, Kabaliści używali ten symbol jako portret Je(hovah)!

Ich wyjaśnienia mówią, że Jehovah jest bogiem-słońcem. Gnostycy nazywają go Demiurgus a grecy używają nazwy – Zeus.

Dlatego właśnie na wielu obrazach widać tetragram lub imię Jehovah na owym Dysku, lub na tle Gwiazdy Davida, Słońca czy też wszystkich owych symboli na raz.

Zwróćmy uwagę na symbolizm tych rycin. Światłość słoneczna oświetlająca tetragram umieszczony w sześcioramiennej gwieździe Izraela.

(…)

Pomimo braku najmniejszego dowodu na powyższe, TS domaga się kategorycznie, żeby WSZYSTKIE informacje z jego publikacji traktować jako prawdy biblijne.

Dogmat Bożej Organizacji, kierowanej Duchem Bożym jest najważniejszym dogmatem Towarzystwa Strażnica.

Żadnemu ŚJ kategorycznie nie wolno nie zgadzać się z jakimkolwiek tekstem wydrukowanym w publikacjach TS, chyba, że materiał ten został uznany za tzw. stare światło.

Ponownie termin masoński, używany podczas tzw. oświecenia doktryna lucyferiańską.

Trudno uwierzyć, że ŚJ nie wolno oficjalnie nie zgadzać się z żadnymi tekstami, nawet politycznymi tylko dlatego, że zostały one wydrukowane w publikacjach TS.

————————————————–

Materiały dodatkowe:

Fritz Springmeier – Be Wise as Serpents (Bądźcie roztropni jak węże.)

Fritz Springmeier – The Watchtower and the Masons (Strażnica i Masoni)