Bill Schnoebelen

Bill Schnoebelen

Historię Billa pozwolę sobie przytoczyć z portalu paranormalne.pl autorstwa mad_Angela

     Bill Schnoebelen jest rozpoznawanym w wielu krajach mówcą oraz autorem 7 książek, niezliczonych broszur, artykułów i traktatów. W 1971 ukończył on Loras College ze stopniem z muzyki i edukacji. Dodatkowo był studentem fenomenu UFO od późnych lat 60-tych.

Jest także znaną osobistością religii alternatywnych i okultyzmu, spędził 16 lat jako nauczyciel czarnoksięstwa, Qabalah i magii ceremonialnej. Jego poszukiwania duchowe obejmowały także 7 lat w Kościele Szatana. Bill był cudownie ocalony przez Jezusa Chrystusa w roku 1984. Otrzymał stopień Mistrza Studiów Teologicznych od Szkoły Duszpasterstwa im. św. Franciszka w 1980 oraz stopień Mistrza Sztuk w doradzaniu od Uniwersytetu Liberty w 1990. Jest również naturopatą, doktorem zielarstwa odżywczego i dyplomowanym Profesjonalistą Zdrowia Naturalnego. Jest zapisany na liście Who’s Who religii. Bill studiował religię i duchowość w różnych formach przez całe swoje życie i jest wyświęconym kapłanem.

Bill Schnoebelen został urodzony w roku 1949 i wychowany według kościoła rzymskokatolickiego. Ukończył katolicką szkołę pdstawową i wyższą, a w 1967 roku wstąpił do Mniejszego Seminarium Loras College, aby zostać księdzem.

W tym samym roku został wprowadzony do okultyzmu poprzez księdza katolickiego w jego college’u. Bill szybko rozwiał swoje iluzje związane z kościołem rzymskokatolickim w związku ze zmianami w Watykanie i zajął się okultyzmem i białą magią (1968). Tego roku został inicjowany jako kapłan wikkański (pierwszego stopnia). Bill ukończył college w 1971 roku i zrezygnował ze studiów kapłańskich. Pozostał wikkaninem i stał się również wyższym kapłanem w obrządku aleksandryjskim w Bostonie. Było to na zlocie Jima i Patricii Bakersów.

W latach 1971-1973 zdobył pracę nauczyciela muzyki w katolickim liceum w wiejskiej części Iowy.
W międzyczasie (1972) został wyświęcony na kapłana duchowości w Przymierzu Boskiej Miłości przez rev. Barbarę Selwa. Dało mu to prawo do zbierania datków itp. Barbara wiedziała, że Bill i Sharon (kapłanka, jego późniejsza żona – przyp. tłum.) byli wikkaninami, ale nie miała z tym problemu. Faktycznie, w tym czasie jeden z innych jej kapłanów był również wikkaninem.

W lecie 1973 roku Bill i jego kapłanka udali się do Arkansas, aby studiować pod patronatem Wielkiego Druida Ameryki Północnej przez 3 miesiące. Pod koniec tego okresu, oboje zdobyli poziom wyższych kapłanów (3 stopień) w obrządku aleksandryjskim tej tradycji. W tym czasie odbyły się również szamańskie zaręczyny Billa i Sharon. Ich ślub odbył się w maju 1974 i został odprawiony przez kapłana z Przymierza Boskiej Miłości.

Aby bardziej skomplikować sprawy, oboje Bill i Sharon legalnie zmienili nazwiska w 1973. Bill stał się Christopherem P Syn. Z powrotem zmienił swoje imię w późnych latach 70-tych na prośbę swojego ojca i matki. Z tego powodu, w wielu z jego wczesnych dokumentów z tego okresu jest podpisanych Syn (1973-79).

Bill i Sharon przeprowadzili się do Milwaukee w sierpniu 1974 na prośbę lokalnego właściciela księgarni okultystycznej, ponieważ ponad 80 osób chciało, aby uczyli ich czarnoksięstwa. Tam spotkali starokatolickiego księdza. Bill ciągle jeszcze czuł pociąg do kapłaństwa, był niezdecydowany teologicznie, ale nie widział konfliktu w byciu wyższym kapłanem wikkańskim i równocześnie kandydatem na księdza katolickiego. Był nauczony, że dwie linie kapłaństwa były komplementarne – jak Yin i Yang.

W latach 1975-76 Bill studiował i został wyświęcony na diakona Kościoła Starorzymsko Katolickiego przez arcybiskupa Francisa Facione. Bill został wyświęcony do kapłaństwa przez biskupów Edwarda Stehlika i Juliusa Masseya w Joliet.

W tym samym czasie, za poradą Eli (Wielkiego Mistrza Drudów), Bill rozpoczął studia nad stopniami masońskimi (Błękitna Loża) oraz został mianowany Mistrzem Masońskim (1977).

Po staniu się masonem, Bill został wciągnięty najpierw w pobrzeżny, a potem w główny satanizm. Przedtem słyszał także, że aby zajmować się poważnym satanizmem należy być masonem wyższego stopnia. Jest to powszechnie znane, że aby zostać kapłanem satanistycznym, trzeba być najpierw katolickim księdzem. Nie jest to tak rzadkie jak można by przypuszczać.

Poprzez Kościół Szatana, Bill stał się świadomy bardziej „mrocznej” grupy satanistów i zaangażował się w nią – najpierw Zakon Czarnego Kozła (w Michigan) a później Bractwo w Chicago. Działo się to, kiedy zaczynał praktykować „cięższe” czarnoksięstwo. W latach 1977-78 rozpoczął studiowanie w Klasztorze Siedmiu Promieni.

Jakkolwiek trudno w to uwierzyć, Bill był jednocześnie wikkaninem, wolnomularzem, starokatolickim księdzem i satanistą (1976-80). Trzeba przyjąć do wiadomości, że zostanie masonem wyższego poziomu nie jest trudną rzeczą. Wystarczy tylko opłacić obfitą sumę i przesiedzieć kilka weekendów nieznośne nudnych rytuałów i oto jesteś masonem 32 stopnia (obrządek szkocki). Zabiera to około miesiąca. Ponieważ Bill wiedział, że wikkanie wyższego stopnia byli również masonami, nie widział w tym sprzeczności. Część jego braci masonów w Milwaukee (włączając w to mistrza loży) było również okultystami i lucyferanami.

Od czasów swojego zapoznania się z Starorzymskim Kościołem Katolickim, Bill wierzył, że papież był sekretnie lucyferaninem oraz, iż lucyferanie wysokiej rangi egzystowali w Kościele Katolickim.

W 1978 roku Bill został konsekrowany na biskupa w Ecclesia Gnostica Spiritualis – Gnostyckim Kościele Katolickim (odgałęzienie starokatolicyzmu) przez arcybiskupa Michaela Bertiaux. W tym także czasie Bill został Mistrzem Świątyni (Magister Templi) i został mu przyznany 90 stopień w masońskim Starożytnym i Pierwotnym Rycie Memphis-Misraim.

Bill nie pełnił obowiązków biskupa publicznie, lecz jedynie prywatnie (1978-80). Można być zaskoczonym wiedząc, jak wielu księży katolickich jest nieoficjalnie zamieszanych w okultyzm, szamanizm, a nawet satanizm.

Podczas tego okresu Bill i Sharon rozpoczęli także krótką relację z Kościołem i Szkołą Wikka oraz Gavinem i Yvonne Frost. Poprosili oni Billa, jako kapłana wysokiego stopnia z innej tradycji, aby uczestniczyć w ich kursie korespondencji jako widz, i wymienił się spostrzeżeniami. Bill jednak nigdy nie był z nimi związany formalnie.

W 1979 został wciągnięty w wampiryzm, jako część jego treningu w sztukach czarnomagicznych, został inicjowany w wampirzy kult w Chicago w tzw. Kościele Zmartwychwstania.

W 1980, podczas duchowej desperacji, Bill modlił się do Lucyfera o znak i zastał mormońskich misjonarzy na progu swego domu.

Otrzymał także z banku czek zwrotny z banku, do którego wysłał dotację dla Kościoła Szatana. Czek wrócił z dopiskiem: „Będę się za Ciebie modlić w imię Jezusa”. W ciągu kilku dni jego życie rozpadło się a on sam stracił swoją magiczną moc. Ten kryzys poprowadził go w końcu do dołączenia do Kościoła Mormonów.

Za namową Eli i Gavina Frosta, aby dołączył do mormonów jeśli miałby kłopoty, oboje Bill i Sharon dołączyli do kościoła LDS (LDS – dop. tłum. Ruch Świętych w Dniach Ostatnich) w sierpniu 1980.

W tym momencie, Bill zaprzestał praktykowania satanizmu, przestał odprawiać msze jako katolicki ksiądz, i zaczął odcinać się od swojej działalności w wolnomularstwie.

W miarę jak zwiększała się jego działalność w LDS, jego związanie z masonami malało. Czuł jednak, że nie może z czystym sumieniem być mormonem i jednocześnie satanistą i księdzem katolickim (mormoni wierzą w zło oraz odszczepieńców). Bill został wyświęcony jako starszy LDS w maju 1981.

Po dyskusji z biskupem LDS, Bill pozostał w seminarium (stąd zamieszanie o stopień katolicki podczas bycia mormonem). Jednakże, przerwał swój M. Div. Program i dostał stopień Mistrza w Studiach Teologicznych. Mormoński biskup twierdził, że może być przydatne ukończenie tego stopnia, nawet pomimo tego, że Bill nie wierzył już dłużej w katolicką teologię.

W latach 1980-84 Bill funkcjonował jako zwykły starszy mormoński, z wyjątkiem praktykowania wikkanizmu, ponieważ dano mu do zrozumienia, iż przywódcy LDS po cichu robią to samo. Bill przeszedł przez świątynię ze swoją żoną, Sharon. Obrzędy i architektura świątyni w tym czasie potwierdzały, że kościół LDS był silnie okultystyczny i masoński.

W czerwcu 1984 Bill stał się Odrodzonym Chrześcijaninem. Pozostał mormonem jeszcze przez około 10 miesięcy, próbując wywnioskować, czy jest to właściwa droga. Ostatecznie opuścił LDS w lutym 1985. W lipcu 1986, pierwszy raz odprawił mszę na Konferencji Capstone w Salt Lake City. Był to oficjalny początek kapłaństwa Billa.

Bill Schnoebelen jest osobą ciekawą, znaną szerszym kręgom, zwłaszcza powiązanym z tematyką religijną. Jego twórczość z pewnością jest warta zapoznania się z nią, choćby ze względu na szerokie spektrum tematów oraz spojrzenie na odmienność, ale i jednocześnie dopełnianie się wielu wyznań i kultów. W swoich książkach i wywiadach porusza on przede wszystkim tematy kontrowersyjne, warte przemyślenia, ukazujące mechanizmy działania religii od podszewki.

Bardziej znane z jego książek (niektóre współtworzone z jego żoną):

– Space Invaders (Najeźdźcy przestrzeni)
– Lucifer Dethroned (Lucyfer zdetronizowany)
– Wicca: Satan’s Little White Lie (Wikka: małe białe kłamstwo Szatana)
– Masonery: Beyond The Light (Masoneria: poza światłem)
– Blood On The Doorpost: An Advanced Course In Spiritual Warfare (Krew na framugach drzwi: zaawansowany
kurs w duchowych działaniach wojennych)

youtube logo Bill Schnoebelen – Exposing the iIlluminati from within 1#2 (eng.)

youtube logo Bill Schnoebelen – Exposing the iIlluminati from within 2#2 (eng).

W tym filmie Bill ukazuje całą historię satanistów od czasów wyjścia Izraelitów z Egiptu do czasów współczesnych. Jak wiemy, w Egipcie było centrum Lucyfera i jego kapłani potrafili mocą szatańską czynić wiele cudów. Drugim centrum szatana była Palestyna czyli Ziemia Obiecana. Z tej przyczyny ludy tej ziemi były skazane przez Boga na śmierć ze względu na wyjątkowe zbrodnie, jakie oni wtedy popełniali. W drugim tysiącleciu działali Templariusze, Różokrzyżowcy, Krzyżacy i wreszcie Masoni, którzy wykonywali rozkazy Lucyfera.

Przełom rozpoczął sie 1 Maja 1776 roku, kiedy Adam Weishaupt założył zakon Iluminatów, jako narzędzie ku NWO. Co jest ciekawe, wszystkie dokumenty rewolucyjne zostały przechwycone przez bawarską policję – posłańca zabił… piorun – został znaleziony martwy wraz z dokumentami. Był to potężny cios dla Iluminatów, których zaczęto wtedy prześladować. Materiały znalezione były czysta wpadką i Iluminaci musieli się ukrywać. Co się stało po wpadce, Iluminaci przeniknęli do Masonerii oraz do KRK!

I teraz najważniejsze wieści od Billa. Iluminaci to ludzie całkowicie pochłonięci iluminizmem lucerniańskim czyli całkowicie oddani Lucyferowi. Bill twierdzi, że jest ich siedmiu i są oni bezpośrednimi uczniami Lucyfera. Są oni osobiście instruowani przez szatana i praktycznie niewielu ludzi wie, kim w rzeczywistości są. Możemy mieć jedynie podejrzenia. Jak owe sekrety się przedstawiają. Poniżej siedmiu Iluminatów jest znacznie większa grupa bardzo wysoko wtajemniczonych Iluminatów, którzy są kontrolowani ściśle przez demony. Ludzie ci (najprawdopodobniej hybrydy) są poprzez jakieś rytuały czy też technologie typu MK-ULTRA czy Monarch zainfekowani demonami, które kontrolują ich mózgi dosłownie siedząc w nich. Kiedy przychodzi im na myśl, aby cokolwiek powiedzieć (ujawnić) demony manipulując nerwy w mózgu powodują taki ból, że poród czy tortura zdzierania paznokci to przechadzka po parku. Tak więc nie ma szansy na to, że ktokolwiek cokolwiek od nich wydobędzie i zdradzi najtajniejsze sekrety.

Bill mówi, że widział kilku z nich ale nigdy nie można być pewnym kto jest kim.

Na jaką nagrodę oni liczą? Na życie wieczne z rąk Lucyfera, który potrząsa nim przed nimi jak marchewką na nici. (…) Co jest jeszcze ciekawe, ich wielką nagrodą jest… pedofilia. Zgodnie z Billem, pedofilia jest narzędziem Lucyfera i jej celem jest odbieranie młodości małym chłopcom, która idzie to tych ludzi pomagając im żyć ze znacznie większą energią, którą czerpią od swoich ofiar. Po za tym ofiary te są w taki właśnie sposób ‚aktywowane’ na przyszłych agentów MK-ULTRA, czyli policjantów. dowódców wojska itd. itp. …  (źródło)

Dodatkowe źródła:

PS. Niedługo możliwe że umieszczę pare jego wątków przetłumaczonych. (ale to jeszcze sie okaże…)

Aktualizacja

Ripsonar

Reklamy