Johann_Adam_Weishaupt1773 – Mayer Amscheld Rothschild [1] zgromadził u siebie we Franfurcie na tajnym spotkaniu, kilkunastu swoich najbardziej wpływowych przyjaciół (w większości pochodzenia żydowskiego) i zapoznał  ich ze swoim Wielkim Planem: jeżeli wszyscy połączą swoje pieniądze , wpływy, mogą przejąć władzę nad światem. Mogą stworzyć Tajny Światowy Rząd. Na tym spotkaniu Rotschild zawiadomił ich, że znalazł idealnego kandydata tj: Adama Weishaupta, do kierowania supertajną organizacją, który podejmie dzieło konsolidacji tych wysiłków, tworząc sieć elity intelektualnej, która w pierwszej kolejności podporządkuje sobie tradycyjną masonerię.

Zakon Iluminatów

Adam Weishaupt – Wg Klaus-Rudiger Mai nie był ani duchownym, ani jezuitą, jak się często czyta w Internecie, tylko przez nich wychowany. Otóż Uniwersytet w Ingolstand gdzie zajmował stanowisko prof. prawa kanonicznego i filozofii praktycznej (etyki) był zdominowany przez Jezuitów. Dlatego w ukruyciu przez nimi prowadził tajne seminaria ze studentami czytając dzieła zakazane jako alternatywa na coraz popularniejszych myślach złoto i różokrzyżowców.

1.05.1776 – Weishaupt, zakłada w Bawarii, na południu  Niemiec  tajne stowarzyszenie  Zakonem Iluminatów Bawarskich. (nazwa Iluminaci pochodzi od łacińskiego illuminatus – oświecony, l. mn. illuminati). Wg Klaus-Rudiger Mai w książce „Tajemnice związki” str. 178 stwierdza iż początkowo powstał razem z 4 studentami związek tj. „Związek Perfektybistów”, którego celem było udoskonalenie rodzaju ludzkiego poprzez kształtowanie światopoglądu i wychowanie), następnie „Zakon pszczół” (od dawania wiedzy, analogicznie jak miód daje pszczoła), by dopiero w 1778 roku ustalić nazwę stowarzyszenia na „Zakon Iluminatów” tj. Oświeconych, ponieważ czuli się elitą oświecenia i pragnęli oświeceniowe światło rozpowszechnić.

Chciał stworzyć elitę (radę narodową) z zadaniem spełnienia misji:

* przeciwdziałania szkodom moralnym, nauczania członków uczciwości oraz doskonalenia ludzkości czy li „przekształcenie społeczeństwa w arcydzieło rozumu

Ukryty cel stanowiłe jednak:

Ustanowienie Nowego Porządku Świata, tj: Rządu Światowego. Cel ten rozpisali na następujące kierunki totalnej destrukcji w świecie chrześcijańskim.[3]

  • Zniszczenie wszystkich istniejących rządów.
  • Likwidacja postaw patriotycznych.
  • Likwidacja własności prywatnej (późniejszy komunizm Marksa).
  • Likwidacja prawa dziedziczenia własności.
  • Likwidacja rodziny jako podstawowej komórki ludzkiej.

„Rozwijać w umysłach dziatwy szkolnej „wolność” myśli i sumienia oderwać ją od zgubnego wpływu Kościoła, a nawet wpływu własnych rodziców”

  • Zniszczenie wszelkiej religii (poza judaizmem). Szeczególnie w Europie zniszczyć instytucje kościelne imonarchie katolickie.
  • Stworzenie na gruzach tych sześciu fundamentów cywilizacji, wszechwładnego Rządu Światowego.

Dzieło niszczenia zacząć należy od „nadbudowy”, czyli kanonu wartości chrześcijańskich; etycznych, moralnych, solidaryzmu rodzinnego i narodowego. Dopiero potem nastąpi ostateczne uderzenie w państwo, własność prywatną itd. z zastosowaniem przemocy i terroru.

Struktura

Dlaczego struktura Iluminatów staje się tak niebezpieczna? Weishaupt tworzy organizację na nowy, bym powiedział totalitarny system rządzenia. Masoneria dostarczyła mu wzoru tajnego stowarzyszenia z systemem stopniowych objawień, modelu organizacyjnego jakim było ostra selekcja, ślepe posłuszeństwo, z donosicielstwem i inwigilacją. Weishaupt chciał bowiem z grona członków wyłonić elitę, arystokratyczną rade naukową z zadaniem podporządkować misji:

pod hasłami kosmopolitycznej filantropi stworzyć patriarchalne społeczeństwo bez hierarchii i ustaw, znieść własność prywatną – zaprzeczenie równości, ale także rządy, zwłaszcza te autorytarne, ustanawiane nie oddolnie przez naród, ale odgórnie przez Boga, w imię dynastycznej predestynacji.” Bracia przeklęci. Historia masonerii” Roberto Gervaco, str. 109)

„Jeśli ludzie zabierają się do polityki, zanim naucza się moralności, stają się łajdakami”

Trzeba również wspomnieć iż wg Mirabeau i Findela adepci naśladowali Zakon Jezusowy, ale pamietajmy, że stawiali sobie różne cele gdyż Iluminaci uważali, że dzięki rozsądkowi, czasu i wytrwałości – zdobędą nad przeciwnikiem przewagę i w ten sposób oświecą ludzi czynieniem ich wolnymi i szczęśliwymi” Bracia przeklęci. Historia masonerii” Roberto Gervaco, str. 110

W organizacji tej każdy przyszły członek aby zostać pełnoprawnym (z pozoru jak zaraz wykarzę) członekiem musiał pisać sprawozdanie (w tzw. zeszycie Quibus Licet) o sobie i otoczeniu w oparciu o bardzo szczegółowy zestaw pytań, dotyczący wszelkich dziedzin życia i głęboko wchodzących w prywatnośc kandydata. Natomiast osoba która taka osobę wprowadziła bierze za nią całkowita odpowiedzialność a zarazem staje się jej przełozonym. „ Szukajcie ludzi młodych, a już bystrych, a nie jakiś prostaków” mawiał Weishaupt. Przełożony zakonu, a póżniej rada władz zakonu (tzw. areopag) była całkowita tajna dla organizacji. Mało tego każdy przyjmował pseudonim i tak np. Weishaupt przybrał imię: „Spartakus”, a nawet kalendarz (zapożyczony z perskiego regionu Faus oraz założyciela religii Zaratusty) czy miejsc. Powstała struktura podzielona została dodatkowo ze względu na przyjętą przez członków wiedzę – dla innych ukrywana pod płaszczykiem tajemnicy. I tak obok zewnętrznej tajemnicy – czyli samego istnienia zakonu, była wewnętrzna tajemnica

zgodnie z którą każdemu członkowi ujawnia się tyle ze spraw zakonu i osób, ile wymaga jego wiarygodność, rozszerzenie zakresu jego działania, podtrzymanie tego zaufania i zapału”. [7]

Było 12 stopni wtajemniczenia, (jak u Jezuitów) w którym 12 stopień ujawniał m.in. iż Bóg to tylko koncepcją motywowania niczym więcej.

Tak więc widzimy tu i podzielność organizacji (pojawienie się schematu piramidalnego), ciągłej inflirtacji i szpiegostwa siebie, innych, otoczenia, jak i de facto techniki prania mózgu!

Idea i cel:

Młodzi ludzie, robiący w miar możliwości kariery, mieli równolegle do zakonu awansować w społeczeństwie. Idealny więc układ byłby więc taki, żę rządzący władca byłby otoczony samymi iluminatami. Ci mogliby wtedy ponad głową władcy urzeczywistnić swoje cele, obejmujące stworzenie ludzkiego, rozsądnego świata z powszechnym dobrobytem”. [8]

Do powstania jednak społeczeństwa sprawiedliwego i dobrego może dojść jedynie pod takim rządem, który opierałby się na wybitnych zdolnościach decydentów.

W książce Nesta Webstera pt: „Światowa Rewolucja„ czytamy: ..

Sztuka iluminizmu polega na werbowaniu naiwniaków, jak i adeptów oraz na podsycaniu marzeń szczerych wizjonerów lub spiskujących fanatyków. Poprzez schlebianie próżności ambitnych egoistów pracę z niezrównoważonymi umysłami lub wykorzystując takie umiejętności jak władza i chciwość dla skłonienia człowieka o całkowicie odmiennych cechach by służyć tajemnym celom sekty. Ludzie bogaci byli mile widzianymi członkami, lecz utrzymywani w nieświadomości prawdziwych tajemnic. Celem jest zdobycie władzy i bogactw, podważanie świeckich czy religijnych rządów i osiągnięcie władzy nad światem”.[5]

Dowody spisku Zakonu

07.1782 – wysłannik Iluminatów Lanze ginie od uderzenia pioruna w okolicy Ratyzbony. Zawarte przy nim tajne dokumenty potwierdzają istnienie Zakonu i szczegółowy plan wywołania rewolucji francuskiej. ( 1789 – w wyniku której upaństwowiono własność prywatną, zapoczątkowało to prekursorskie ruchy komunistyczne oraz fizyczne rozprawieniono się z Kościołem katolickim).

1784/1785 – książę elekt Bawarii serią dekretów zmusił Weishaupta do rozwiązania Zakonu. Decyzja o rozwiązaniu Zakonu została podjęta przez dworską grupę wokół Księżnej Marii Anny naciskając na elekta Karola Teodora, który z obawy przed przewrotem iluminatów po władzę, (opierając się m.in na materiałach Lanze’a) nakazuje wszystkich bawarskich członków tej organizacji pojmać. (w tamtym czasie braci Iluminatów było ich już około 2 tyś.!) Weishaupt zdołał zbiec i uciekł do księcia Ernsta von Gotha stając się jego „nadwornym doradcą”. Więcej dokumentów obciążające Zakon znaleziono w domu Weishaupta.

Przejęto natomiast prywatne i tajne dokumenty Zakonu, które natychmiast opublokowano,  ujawniając spisek mający na celu obalenia całej europejskiej monarchii z papierzem na czele! Od tego czasu Iluminaci schodzą do podziemia, choć ich bronią staje się Masoneria. [6]

Infiltrowanie i przejęcie władz Masonerii

Głównym i najważniejszym celem było zinflirtowanie i przejęcie w pływów w masonerii i zdobycie środków na realizację powyższych planów. Nie było to trudne, ponieważ już od powstania  koegzystowała w strukturach niemieckich lóż masońskich, stając się tajną organizacją w tajnej ogólnoświatowej organizacji i jak rak zdobywać coraz szersze wpływy. Ale nie wyprzedzając fakty:

1779 – Baron Adolph von Knigge (wolnomularz zwerbowany przez Iluminatów) razem z Weishauptem opracował plan takiego werbowania odpowiednich wolnomularzy, aby wolnomularstwo przez sekretną obecność w lożach, potajemnie kierowała pracami tej organizacji. Tak powstają pierwsze loże Iluminatów!

Do Iluminatów przystępuje m.in.: J.Wolfgang Goethe czy książę Karol August von Sachsen-Weimar.

29.08.1780 – Iluminaci werbują w swoje szeregi barona Franza Friedricha Knige, który pomaga do długo oczekiwanego sojuszu Masonerii z Iluminatami Bawarskimi.

1782 – protektor niemieckich wolnomularzy książę Brunszwiku Ferdynand zaprosił do Wilhelmsbadu przedstawicieli różnych rytów wolnomularskich, aby ustanowić zasady współpracy między dwoma ugrupowaniami tj. wolnomularstwem i coraz bardziej popularnych Iluminatów. Niestety bez rezultatu. Iluminaci byli już tak popularni, a przede wszystkim tak skuteczni, werbująć znaczną ilość ważnych osobistości wolnomularsta na swoją stronę, iż nie dość że nic nie ustalono, a i sam Książę Ferdynad stał się jednym z Iluminatów! [4]

22.01.1870 – List Alberta Pike’a [11] –wielkiego mistrza obrządku szkockiej masonerii adresowany do ówczesnego przywódcy bawarskich iluminatów włocha Giuseppe Mazzini informując o o powołaniu tajnego stowarzyszenia wewnatrz masonerii:

„Musimy stworzyć super obrządek, który pozostanienieznany i do którego powołamy tyh masonów wysokiegostopnia,których wybierzemy.  Z szacunkiem dla naszych braci masonów, ci ludzie muszą zachować najścislejsze tajemnice. poprzezten obrządek będziemy kierować całą masonerią, która stanie się jednym międzynarodowym centrum o wielesilniejszym, ponieważ jego kierownictwo będzie nieznane.”

Ten obrządek to tzw:”Nowy i Zreformowany Obrządek Paladiański” reorganizuje Zakon Iluminatów pod nową nazwą. [12]

Co ciekawe na co zwraca uwagę H.Pająk

1875 – kiedy rosyjska zydówka Helena Blawacka zakłada Towarzystwo Teozoficzne stwierdza (poprzez channelingi z tzw. „Wielkim Mistrzem” -tybetańskim) iż w chrzescijaństwie wszystkojest na opak, gdyż Szatan jest ten dobry a Bóg zły.

Doktryna lucyferiańska (paladiańska)

1884 – A. Pike wydaje „Instrukcje” dwudziestu tyrzem „Radom Najwyższym Świata:

„Mówimy Wam. Niezależni Najwyżsi Wielcy Dozorcy,żebyście powtórzyli to braciom 32, 31 i 30 stopnia wtajemniczenia, religia masońska powinna być utrzymywana przez nas wswzystkich wtajemniczonych najwyższych stopni – jako czysta doktryna Lucyfera” [13]

Iluminacka hiteria:

* Lata 40-te XVIII w. – za pomocą partii Antymasońskiej stało się znane idee Iluminatów. Członkowie Ci wierzyli, że Iluminaci kontrolują masonerię i wszystkie szczeble władzy!

* Lata 90-te XVIII w. – kiedy to federaliści stwierdzili, iż Thomas Jefferson i jego partia demokratów i republikanie to agenci europejskich Iluminatów.

* Spisek Jezuitów, przenikający szeregi wolnomularstwa, usiłując pod płaszczykiem masonerii przejąc władzę nad Światem. Dlatego masoneria to agenda Watykanu. Kosmiczny spust, str. 27

Ripsonar

——————————————————————————–

[1] Rotschild, przedtem nazywającego się „Bauer” , a wtedy już „Rotschild” – „Czerwona Tarcza”.  „Czerwony Szyld” – od Gwiazdy Dawida  widniejącej nad frontem jego domu jako znaku graficznego zastępuje nazwisko.

[2]

[3]  http://www.iluminaci.pl/iluminaci/iluministyczna-doktryna-zakonu-iluminatow

[4]Tajemne związki” Klaus-Rudiger Mai, str. 189

[5] Z filmu Egzortic Agenda.

[6]Tajemne związki” Klaus-Rudiger Mai, str. 190

[7] Tamże, str. 179

[8] Tamże, str. 186

11 – Albert Pike był Niezależnym Wielkim Komandorem Rady najwyższej Jurystykcji Południowej Obrządku Szkockiego, główny dyktator ówczesnej Masonerii, generałamerykańskiej armii sławiący się w szczególnym okrucieństwie wobec Indian.

12 – „Lichwa. Rak ludzkości” – Henryk Pająk, str. 16

13 – Tamże, str. 17