Mark Passio

Mark Passio

Mark Passio

Mark Passio jest niezależnym badaczem, mówcą, uczestnikem radio talk show, organizatorem konferencji i działaczem na rzecz wolności z Filadelfii. Mark podjął zadanie montażu ogromnej ilości poszukiwań w dziedzinie badań metafizyki, okultyzmu, duchowości , symboliki i świadomości . W 2007 roku, Mark rozpoczął przedstawianie informacji w formie serii prezentacji pt „What On Earth Is Happening”, z zamiarem rozpropagowania tego zasobu wiedzy do zwiększenia świadomości publicznej. Mark założył własną stronę internetową w 2008 roku w WhatOnEarthIsHappening.com. W 2010 roku, Mark rozpoczął hosting własnego tygodniowego internetowego programu radiowego, zwanego także „What On Earth Is Happening”, która trwa do dnia dzisiejszego w formie podcastów na stronie Marka. Mark jest także jednym z współtwórców oraz gospodarzy konferencji „Free Your Mind”, która odbywa się w Filadelfii a poświęconej zagadnieniom związanym ze świadomością, kontrolą umysłu i okultyzmem. Z biegiem lat, Mark ściśle współpracował z grupami aktywistów w swojej dziedzinie , takich jak „Tesla Science Foundation” , „Truth, Freedom, Property” oraz „Survive & Thrive Philadelphia”. Ostatnim przedsięwzięciem Marka było prowadzenie intensywnego seminarium pod nazwą „Natural Law: The Real Law Of Attraction & How To Apply It In Your Life”. tłumaczenie @

Wykłady przetłumaczone na PL

youtube logo Mark Passio Prawo Naturalne Prawdziwe Prawo Przyciągania część 1

youtube logo Mark Passio Prawo Naturalne Prawdziwe Prawo Przyciągania część 2 1/2

youtube logo Mark Passio Prawo Naturalne Prawdziwe Prawo Przyciągania część 2 2/2

youtube logo Mark Passio odczytuje alegorie „Matrixa” – The Matrix Trilogy Decoded

youtube logo Mark Passio – Kosmiczne porzucenie [Cosmic Abandonment] (Filadelfia, 2013)

„’Kosmiczne porzucenie’ – synteza poglądów wyjaśniających pochodzenie człowieka, psychopatię, niewolnictwo oraz współczesne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania, w jakich tkwi ludzkość.” – prezentacja Marka Passio wygłoszona w Filadelfii, 12 grudnia 2013 r.
W swoim wykładzie Mark Passio łączy prastare doniesienia o wizytach istot pozaziemskich na naszej planecie z przejawami uwarunkowań psychologicznych, w jakich znajduje się ludzkość czasów współczesnych. Pokazuje, że w różnych kulturach na Ziemi istnieją znaleziska, artefakty i źródła pisane wskazujące na to, iż nasi przodkowie zostali stworzeni przez przybyszów z pozaziemskiej cywilizacji, zwanych Anunnaki, jako hybrydy przeznaczone do niewoli. Ci „kosmiczni rodzice” przez nieprecyzyjne modyfikacje genetyczne nieodwracalnie wykreowali u ludzkiej rasy całą masę anomalii genetycznych, w tym psychopatię wrodzoną. Po jakimś czasie pozostawili nas samym sobie, wyposażywszy przedtem w hierarchiczny system władzy, pieniądz i religie, które są więzieniem człowieka do dziś. Jaki wpływ miało nagłe zniknięcie naszych „kosmicznych rodziców” i ich niewolnicze dziedzictwo na zbiorową psychikę ludzkości? Co „porzucona w Kosmosie” ludzkość musi zrozumieć, aby oczyścić głęboko ukrytą traumę psychiczną gromadzoną przez eony jako bezpośrednie następstwo zakłóconych początków swego istnienia? Co może zrobić każdy z nas, by zyskać większą świadomość tego, co działo się i dzieje nadal na naszej Planecie? Jak my, kosmiczne, a nierzadko i psychiczne dzieci, mamy dorosnąć i wyrwać się z okowów niewolniczego systemu? (źródło)

youtube logo  Mark Passio – O zjadaniu zwierząt

My, ludzie współcześni, mający podzieloną świadomość, wypaczone sumienie i żyjący w oderwaniu od natury, zgotowaliśmy zwierzętom straszliwy los. Zjadamy je, a wcześniej masowo „produkujemy” w warunkach urągających godności istoty czującej. Kreując tym samym ogrom niewypowiedzianego cierpienia, bólu i strachu oraz skazując zwierzęta na przerażającą wegetację w obozach koncentracyjnych (zwanych hodowlami przemysłowymi) zanim ich martwe ciała lub produkty od nich pochodzące znajdą się na naszych stołach. Nic sobie z tego cierpienia nie robimy, przechodząc codziennie obok półek i lad sklepowych, gdzie leżą krwawe szczątki zwierząt. Nic nas to nie obchodzi. Co więcej, potrafimy przytoczyć mnóstwo wymówek na to, dlaczego tak być musi.
Mark Passio analizuje wszystkie te „usprawiedliwienia” dla powszechnej praktyki karnizmu i obnaża ich bezzasadność. Najwyższy czas zauważyć, że ludzkość w swojej ewolucji dotarła do takiego punktu rozwoju biologicznego, w którym zjadanie martwych ciał zwierząt nie jest jej już potrzebne (jeśli w ogóle kiedykolwiek było). Co więcej, jest rzeczą szkodliwą i moralnie niedopuszczalną! BOWIEM TEN PROCEDER DO SZCZĘTU ZATRUWA POLE ŚWIADOMOŚCI I ENERGII, W KTÓRYM WSZYSCY ŻYJEMY. Czas więc rzucić światło świadomości na chaos, który sami tworzymy i zmienić nasz styl życia, który tak rani, okalecza, krzywdzi i zabija zwierzęta.
W wypowiedzi Marka Passio pada interesująca sugestia – prymitywny proceder karnizmu daje pole innym istotom w Kosmosie do traktowania nas, ludzi, w sposób, w jaki my obchodzimy się ze zwierzętami. Albowiem, jak na dole, tak na górze… (źródło)

Ripsonar