xebola

Na wstępie dla nieobeznanych w terminologii ogrodniczej mieszczuchów, takich jak ja;), krótki słownik:
Pestycydy są to środki stosowane głównie w uprawie roślin służące do zwalczania organizmów uznanych za szkodliwe. Grupa ta obejmije m.in.:
– herbicydy – środki do zwalczania chwastów
– insektycydy – środki owadobójcze
– fungicydy – środki grzybobójcze.
Pestycydy mogą być pochodzenia naturalnego jak i syntetycznego. Poniższe informacje dotyczą środków produkowanych przez przemysł chemiczny.

W 2013 Komisja Europejska wprowadziła tymczasowy dwuletni zakaz stosowania środków owadobójczych z grupy neonikotynoidów. Głównym powodem jej decyzji było zagrożenie jakie stanowią te substancje dla pszczół miodnych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zbiera dane od naukowców i rolników i na jesień podejmie dalsze kroki w tej sprawie.
W międzyczasie trzy giganty chemiczne: BASF, Bayer i Syngenta zaskarżyły decyzję KE. Powodem była utrata ogromnych zysków – środki zawierające neonikotynoidy stanowią ok. 40% europejskiego rynku wartego prawie 9 mld Euro.
Jaką decyzję podejmie Komisja w tej…

View original post 1 032 słowa więcej