Po wpisaniu w Google słowa: „chemtrails”, jako pierwsza na liście wyskakuje Wikipedia, która opis tego zjawiska zaczyna od słów:

Podręcznik USAFA z 1990 r.

Podręcznik USAFA z 1990 r.

„Chemtrails – teoria spiskowa zakładająca że (…).” Skoro chemtrails to według Wikipedii teoria wymyślona przez tych, co wszędzie węszą spisek, to i oni powinni być autorem samego wyrażenia „chemtrails”. Okazuje się jednak, że wcale tak nie jest…

W Słowniku Oksfordzkim „chemtrail” definiuje się jako:

„widoczną na niebie pozostawioną po przelocie samolotu smugę, co do której niektórzy wierzą, iż zawiera ona substancje chemiczne lub biologiczne rozpylane przez ruch lotniczy w ramach tajnych operacji.” Według Słownika termin ten powstał w latach 90 – tych przez połączenie słów: chemical (ang. chemiczny) i trail (ślad), wzorując się na słowie „contrail”, co oznacza „smuga kondensacyjna”.

Podręcznik USAFA „Chemtrails”

1990 – Raport wojskowy: wydany przez Department of Defense (DoD) “Chemtrails: Chemistry 131 Manual – Fall 1990 – Department of Chemistry – U.S. Air Force Academy[1] wskazuje, iż słowo “Chemtrails” powstało przez US Air Force!

Okazuje się, że jako pierwszy terminu „chemtrails” użył Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. W roku 1990 wydał on podręcznik do nauki chemii dla pilotów studiujących na amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych (United States Air Force Academy USAFA). Podręcznik zatytułowano: „Chemtrails”. Dopiero po tym wydarzeniu ludzie, którzy obserwują na niebie nietypowe smugi i linie ciągnące się po horyzont, zaczęli używać słowa: „chemtrails” do określenia tego zjawiska.

Na jego okładce widzimy płomień z palnika Bunsen’a, z którego wydobywają się dwie smugi. Pomiędzy nimi napisano słowo „Chemtrails”. Można to zinterpretować w ten sposób, że palnik jest odpowiednikiem silnika odrzutowca, z którego wydobywają się smugi z substancjami zwiększającymi ich trwałość. W podręczniku napisano o możliwościach kontroli czy regulacji chemii atmosfery, jednak nie opisuje on bezpośrednio zjawisk związanych z geoinżynierią lub opryskami chemicznymi, które obserwujemy na naszym niebie.

chemtrails-manual-chain-of-custody

1990 – podręcznik do nauki chemii dla pilotów studiujących na amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych pt. „Chemtrails”. Za: http://www.aircrap.org

Spis treści

Spis treści

Na podstawie: http://chemtrailsplanet.net/2013/03/31/confirmed-the-word-chemtrails-first-published-by-the-air-force-academy-in-1990/ Tłumaczenie: Xebola

Ustawa HR 2977

Kolejnym oficjalnym dokumentem, w którym użyto słowa chemtrails jest amerykańska ustawa!

Dennis Kucinich

Dennis Kucinich

02.10.2001 – reprezentant Izby Reprezentantów Dennis Kucinich przedstawił ustawę o Ochronie Przestrzeni Kosmicznej tzw. „Space Preservation Act of 2001” (HR 2977), (SEC. 7. DEFINITIONS.). [2] Ustawa miała poparcie 280 organizacji pozarządowych o charakterze pokojowym. w której wezwał do eliminacji z przestrzeni kosmicznej „egzotycznych broni”. Zabraniała użycia takich egzotycznych broni jak:

  • elektronicznej, psychotronicznej i informacyjnej
  • chemtrails, czyli smug chemicznych
  • ultra-nisko częstotliwościowych broni działających na dużych wysokościach
  • plazmowych, elektronicznych, dźwiękowych i ultradźwiękowych
  • laserowych
  • strategicznych, thererowych (theater), taktycznych oraz pozaziemskich (extraterrestrial)
  • chemicznych, biologicznych, środowiskowych, klimatycznych i tektonicznych

Oczywiście wśród zakazanych broni były bronie modyfikujące pogodę, takie jak HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) i chemtrails/smugi chemiczne. I tutaj pojawił się ewidentna i celowa manipulacja zatarcia owej ustawy.

23.01.2002 – z niezrozumiałych powodów,  Kucinich wycofał HR 2977 („Space Preservation Act z 2001”), wprowadzając na jego miejsce HR 3616 („Space Preservation Act z 2002), który nie zakazywał użycia chemtraili w przestrzeni kosmicznej i w ogóle nie zawierał terminu broni działających w przestrzeni kosmicznej, o których była mowa w HR 2977. Zmiany w ustawach podczas dokonywania procesu legislacyjnego są dość powszechnie stosowane, jednak w tym przypadku różnice były istotne. Bardzo istotne było użycie terminu „chemtrails” w HR 2977, co rodziło nadzieję na to, że Kongres się kiedyś zajmie tematem oprysków chemicznych na serio. Jednakże w HR 3616 nie używa się już tego terminu, pominięto także promienie cząstek, promieniowanie elektromagnetyczne, plazmę, promieniowanie ultra-nisko i ultra-wysoko częstotliwościowe (ELF i ULF)  i technologie kontroli umysłu.[3]

Choć ustawa HR 3616 została później zmieniona tak aby usunąć punkt, który mógłby zakazać chemtrails, to oryginalny tekst ustawy przyznał istnienie technologii Chemtrails co zostało zapisane na stronach kongresu USA. [4]

Ripsonar

————————————————————–

[1] NM State Library Federal Pub Fiche D 305.19:C 42 Checked In -mikrofilm

[2] In this Act:

The term ‚space’ means all space extending upward from an altitude greater than 60 kilometers above the surface of the earth and any celestial body in such space.

(A) The terms ‚weapon’ and ‚weapons system’ mean a device capable of any of the following (…)

(B) Such terms include exotic weapons systems such as —

(i) electronic, psychotronic, or information weapons;

(ii) chemtrails;

(iii) high altitude ultra low frequency weapons systems;

(iv) plasma, electromagnetic, sonic, or ultrasonic weapons;

(v) laser weapons systems;

(vi) strategic, theater, tactical, or extraterrestrial weapons; and

(vii) chemical, biological, environmental, climate, or tectonic weapons.

(C) The term ‚exotic weapons systems’ includes weapons designed to damage space or natural ecosystems (such as the ionosphere and upper atmosphere) or climate, weather, and tectonic systems with the purpose of inducing damage or destruction upon a target population or region on earth or in space.

[3] https://monitorpolski.wordpress.com/2011/10/17/leuren-moret-ujawnia-prawde-o-opryskach-chemicznych-wojna-totalna-haarp/

[4]  Geoinżynieria nad Polską.