forumemjot dla Polski

2030agendab2_sm 1Czy wiesz, że we wrześniu 2015 roku ONZ — planuje wprowadzić „nowy uniwersalny program” dla ludzkości?

To zdanie nie pochodzi ode mnie, — znajduje się ono w pierwszym akapicie oficjalnego dokumentu, — który zostanie pod koniec tego miesiąca podpisany przez każdy kraj będący członkiem ONZ.

Cała planeta będzie zobowiązana do pracy w kierunku 17 założeń zrównoważonego rozwoju i 169 konkretnych celów zrównoważonego rozwoju.   —  Obecnie w amerykańskich mediach mamy niemal całkowity brak informacji na ten temat.

Dokument ONZ obiecuje,  —   iż plan ten „do roku 2030 przekształci nasz świat na lepsze”,   —  przy czym bardzo niewielu Amerykanów nawet słyszało o Agendzie 2030.

Zamiast tego, większość z nas wydaje się mieć nadal obsesję na punkcie najnowszych plotek i paskudnych obelg, które rzucają nasi politycy.

Jestem absolutnie zdziwiony tym,   — że coraz więcej osób nie jest w stanie zrozumieć, że Agenda 2030 jest czymś naprawdę wielkim.  

— Kiedy ludzie w końcu zaczną się budzić?

View original post

Reklamy