OFIARY TERRORU:
KAPITALIZM – 150-200mln (terror brytyjski we wszystkich niemal ich koloniach
trudno ocenić ale nie mniej niż 50mln, powstania Bokserów i Tajpingów 30mln,
IWŚ 20mln, zbrodnie kompanii handlowych w Kongo Belgijskim 10mln, zbrodnie USA
na rdzennej ludności Ameryki, wojna domowa w Rosji, amerykańskie wojny w
„obronie” kapitalizmu po IIWŚ jak Wietnam,Korea,Irak, kapitalistyczne reżimy
po IIWŚ)
KATOLICYZM – 50-100mln (wyprawy krzyżowe, niszczenie całych nacji np. Prusów,
konkwista w Ameryce Południowej, inkwizycja, wojna 30 letnia i pomniejsze
wojny religijne)
FASZYZM – >50mln (IIWŚ, wojna w Hiszpanii, atak Włoch na Etiopię, powojenne
reżimy w rodzaju Suharto czy Pinocheta), należy jednak nadmienić iż była to
ideologia najbardziej mordercza gdyż jej ofiary przypadają na najkrótszy okres
czasu i jest to jedyna ideologia która nie ma tzw. „jasnej strony”.

KOMUNIZM – 10-20mln (gro tej liczby to rewolucja kulturalna w Chinach, wojna
domowa w Rosji, 1-2mln ofiar stalinizmu, terror stalinowski poza ZSRR nie
więcej jak 100tys, terror w komunistycznym Wietnamie nie więcej jak 500tys)

OFIARY GŁODU I NĘDZY:

KATOLICYZM I FEUDALIZM – niemożliwe do oceny, bywało że głód, zarazy i nędza
spowodowana wojnami religijnymi okresu tych rządów pochłaniały do 50%
populacji. 500mln w latach 1000-1500 nie będzie przasadą.
KAPITALIZM – równierz niemożliwe do oszacowania, napewno ponad MILIARD –
Średnia wieku robotnika XIX wiecznej Europy 20-30lat, jeszcze gorsza nędza
krajów kolonialnych, głód w Irlandii (populacja spadła w kilkanaście lat z
8mln do 2mln), ofiary głodu w brytyjskich indiach (jakby je podzielić przez
wszystkie lata imperialnej okupacji wyjdzie nie mniej niż 0,5mln na rok),
klęski głodu w XIX wiecznych Chinach (kontrolowane niemal w 100% przez
gospodarcze interesy ówczesnych kapitalistycznych mocarstw) 100-200mln, czasy
współczesnego globalnego kapitalizmu to jakieś 6mln ofiar głodu rocznie.
FASZYZM – gospodarki krajów faszystowskich funkcjonowały według ideologii
kapitalistycznej, można tu jedynie wpisać miliony ofiar nędzy spowodowanej
IIWŚ i innymi faszystowskimi wojnami (Etiopia,Hiszpania, ewentualnie Irak bo
to niewiadomo czy USA zaliczać jeszcze do kapitalizmu czy już jako faszyzm).
KOMUNIZM – nie więcej niż 30mln (głównie klęski głodu czasów rewolucji
kulturalnej w Chinach i wojny domowej w Rosji te drugie rodzielające się
pomiędzy komunizm i kapitalizm, około 2mln „wielkiego” głodu drugie tyle
zmarłych w łagrach, ofiary w innych krajach pomijalnie małe)

@tornson z gazetapraca.pl