xebola

Tekst źrodłowy: http://sustainablepulse.com/2015/12/03/monsanto-put-on-trial-for-crimes-against-humanity-in-the-hague/#.VmNKa3YvfIW
z dn. 3.12.2015

Monsanto 3

Stowarzyszenie Konsumentów Ekologicznych (ang. Organic Consumer Association, w skrócie OCA), Międzynarodowa Fundacja na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (ang. International Foundation for Organic Agriculture, w skrócie: IFOAM), związek Regeneration International oraz organizacja Millions against Monsanto, wraz z dziesiątkami innych grup rolniczych i ekologicznych, oświadczyło dzisiaj, że w przyszłym roku, w Światowy Dzień Żywności, tj. 16 października 2016, wniosą oskarżenie do trybunału w Hadze przeciwko Monsanto za zbrodnie przeciwko ludzkości i środowisku naturalnemu oraz ekoeksterminację.

Według organizacji, od początku dwudziestego wieku Monsanto wprowadziło na rynek szereg wysoce toksycznych produktów, które trwale zniszczyły środowisko oraz spowodowały choroby, a nawet śmierć, tysięcy ludzi. Na liście tych środków znajdują się:

  • PCB, polichlorowane bifenyle, jedne z 12 grup trwałych zanieczyszczeń organicznych, uszkadzają ludzki i zwierzęcy układ rozrodczy,
  • 2,4,5-T, kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, składnik tzw. Agent Orange, wykorzystywanego przez amerykańskie wojsko podczas wojny w Wietnamie, powoduje wady wrodzone i raka,
  • Lasso

View original post 436 słów więcej

Reklamy