Hinduizm został przejęty przez najeźdźców czyli Ariów (aryjczyków) ok.1500 (czasy Totmesa III w Egipcie) a 1200 (czasy Mojżesza) p.n.e. To oni stali się nową klasą panującą i zepchnęli rdzennych hindusów do roli służebnej. To biała rasa, niesemickie pochodzenie mówiące językiem indoeuropejskim (angielskim, niemieckim, łacińskim, greckim, rosyjskim, sanskrytem itp.). Wg hipotez Ariowie pochodzą ze stepów Rosji, stąd migrowali do Europy, a następnie do Mezopotamii (dorzecze Tygrysu i Eufratu). Inni uważają, że ojczyzną jest Europa, stąd migrowali na wschód. Niektórzy uważają ją za pierwszą cywilizację, która założyła następnie cywilizacje mezopotamskie zaś naziści posunęli się dalej, twierdząc, iż zostali stworzeni przez boskich nadludzi pochodzących z innego świata.

To właśnie Ariowie wprowadzili w Indiach system feudalny (obecnie zwany kastowym) gdzie na szczycie stoją Bramini.

Religia hinduizmu głosi, że dusza ludzka nie umiera z ciałem, a przenosi się do nowo narodzonego ciała (reinkarnacja).

Kasta, w której rodzi się człowiek stanowi wskaźnik jego duchowego rozwoju i to sankcjonuje traktowanie jakie go czeka w przyszłości. Cel ten został wymyślony po to, aby stworzyć sztywny, feudalny porządek społeczny podobny do tego, który powstał w Egipcie pod rządami faraonów”

Tak więc posłuszeństwo jest zasadniczym elementem umożliwiającym przejście do wyższej kasty. Sprytnie….

1532 – kiedy hiszpańscy konfiskadorzy z Pizarro na czele przybyli do Ameryki Południowej, mieszkańcy traktowali ich jak „Wirakocza” co oznacza „biali panowie”. Legendy bogów głosiły o rasie Panów, składających się z potężnych białych ludzi, którzy zeszli z nieba przez setkami lat. Zarządzali miastami Południowej Ameryki do czasu odejścia. (Obiecując ponowne przybycie).[1]

Ripsonar

—————————————————————–

[1]Bogowie Edenu” – William Bramley, str. 86

Reklamy