Islam

Mahomet twierdził, że Bóg stworzył Adama na swoje podobieństwo – posiadającego 30 metrów wzrostu. Od czasu, gdy Adam postawił swą stopę na ziemi, kolejne pokolenia malały.

Chrześcijaństwo

O gigantach z przeszłości przeczytać możemy także w Biblii, gdzie istnieją oni pod nazwą Nefilim. Istoty te zostały ostatecznie zgładzone przez Potop. Mieli oni być potomkami kobiet i aniołów, dysponować nadludzką siłą i wzrostem. Było ich ponoć coś koło 4 milionów, a to już jest znaczna siła.

A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach (Rdz 6, 1-4)

Nie przepuścił [Pan] starodawnym olbrzymom, którzy się zbuntowali ufni w swą siłę (Syr 16,7)

Widzieliśmy tam nawet olbrzymów – Anakici pochodzą od olbrzymów – a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach (IV Księga Mojżeszowa 13,33)

Cztery wojny z Filistynami (II Księga Samuela 21,15-22)
15 Znowu doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. Wyruszył Dawid ze swymi sługami, i walczyli z Filistynami. Dawid poczuł zmęczenie.
16 Tymczasem niejaki Iszbo-be-Nob, pochodzący od Rafy5, którego włócznia ważyła trzysta syklów brązu, przypasawszy nowy [miecz] mówił, że chce zabić Dawida. 17 Ale Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą. Uderzył Filistyna i zabił go. Wtedy ludzie Dawida zaklinali go, mówiąc: «Nie pójdziesz z nami dalej do walki, abyś nie zagasił światła Izraela».
18 Jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami w Gob. Sibbekaj Chuszatyta zabił wtedy Safa, pochodzącego od Rafy6.
19 Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gob, Elchanan z Betlejem, syn Jaira7, zabił Goliata z Gat, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki.
20 I jedna jeszcze odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi – razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy8. 21 Kiedy urągał Izraelitom, zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida.
22 Ci czterej pochodzili od Rafy9 z Gat. Polegli oni z ręki Dawida i jego sług.
Tutaj warto nadmienić, iż sześciopalczaste olbrzymy znajdujemy i w obecnych czasach. Przykładem są wykopaliska z County Antrium (Atrium) w Irlandii.
Na podstawie Biblijnych opisów można dokonać próby oszacowania wielkości owych postaci. I tak w
V Księdze Mojżeszowej [3,11] czytamy:
„Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów; wszak jego grobowiec, grobowiec żelazny znajduje się w Rabbat synów Ammonowych, a ma dziewięć łokci długości, cztery łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego”.
Łokieć hebrajski wynosi 48,5 cm. A to oznacza, że metalowa trumna króla miała 4,5 metra długości, ok. 2 metrów szerokości. Na tej podstawie można przyjąć, że Og liczył sobie powyżej 4 metrów wzrostu!
Ripsonar
Reklamy