xebola

Tekst źródłowy: www.strategic-culture.org
z dn. 13.02.2016

3296288798_6899a92bfb_o

Kontynuacja NATO, po tym jak w 1991 upadł Układ Warszawski, to czyste szaleństwo, które nieuchronnie prowadzi świat ku III Wojnie Światowej.

Obecnie przyczyną tej wojny może być Turcja, członek NATO, która planuje inwazję na sąsiadującą Syrię. Popiera ją Rada Współpracy Krajów Zatoki Perskiej, w tym największy kupiec amerykańskiej broni: Arabia Saudyjska. Ankara zaczęła już nawet gromadzić wojsko i broń na granicy z Syrią.
Po rozpoczęciu tej inwazji można spodziewać się kontrataku ze strony syryjskiej armii i jej rosyjskiego sojusznika, przecież bez kontrataku nie da się pokonać najeźdźcy. A to może zostać uznane za atak na członka NATO: Turcję, a raczej kontratak, który jakkolwiek moralnie będzie uzasadniony, będzie stanowił powód do wybuchu III Wojny Światowej.

Zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego:
„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim.”

Innymi słowy, jeśli w odpowiedzi…

View original post 352 słowa więcej

Reklamy