AdNovum


70-ta rocznica wyzwolenia Syrii spod francuskiej okupacji…

17.04.2016 czyli 201 dzień walki dzień walki z Imperium Zła i jego armią na Bliskim Wschodzie…

Ogłoszono wyniki wyborów. Frekwencja wyniosła 57,56%. Do parlamentu liczącego 200 posłów dostało się 200 osób reprezentujących partię Baas oraz jej sojuszników. Tym samym, prezydent Assad zapewnił sobie żelazne poparcie parlamentu.
Opozycja wzywała do bojkotu wyborów a kraje „zachodnie” nie uznają wyników tych wyborów.

. http://sana.sy/ru/?p=70381
. http://novayagazeta-ug.ru/news/u17685/2016/04/17/134473

View original post 764 słowa więcej