Czas biblijnych historii:

1500 p.n.e  – Księga Wyjścia

Adonai – poprzednik Jahwe?

Jachwe – imię boga Izraelitów

Elohim – dosłownie znaczy Syn Ela, boga babilońskiego, który oznacza boga lub Bogów.

Nefilim – egipskie określenie bogów (istot stępujących z nieba), tak samo jak nazywa je również żydowska księga Jubileuszów.  Z tym się wiąże np. ceremonia złotego cielca, symbolu boginni Hathor. Co ciekawe sumeryjskim odpowiednikiem tego słowa jest najprawdopodobniej Anunaki (a DIN-GIN – tak Sumerowie określali ludzi w niebiańskich statkach).

Wzmianka o Nefilim wspominają: Apokalipsa Św. Jana (11,7) i Księga Hioba (20,5) „dzieci Nephilim rodzą się pod wodami”.

 Wąż

Wąż jest uniwersalnym symbolem nieśmiertelności. Ale w Biblii jest przedstawiony jako symbol zła. Symbolika zdaje się być jednak bardziej skomplikowana. Np. dwa węże oplatające laskę Mojżesza (a następnie Asklepiosa stając się symbolem współczesnej medycyny) są pradawnym symbolem lekarskim. Ma to większe powiązania niżby się wydawało. Otóż te dwa spiralnie skręcone węże są cechą zasadniczą ziemskiego kodu DNA. Jeżeli nasze rozważania faktycznie poszłyby w tym kierunku, to czy nie moglibyśmy się pokusić o stwierdzenie o zabiegi genetyczne przeprowadzane już w pradawnych czasach? A jeżeli tak, to czy wąż ma zwrócić uwagę na „wężopodobne” źródła? Z jednej strony jest złem wszelakim, ale z drugiej powiązaniem z symbolem życia. (kreacji życia?) Wąż jest także uosobieniem z ganoidami zwanymi Reptylianami. Czy jest to trafny kierunek naszych rozważań? Czy w takim razie wąż staje się symbolem naszego dziedzictwa czy raczej przestrogą? Kościół bowiem utożsamia go przecież z Szatanem, upadłym Aniołem, oponentem Jahwe, wskazując palcem na złe wszelakie. Chce przez to powiedzieć, iż czy w takim wypadku ci co nasz „spłodzili” ukrywają się pod postacią symboliki węża (jako cech gatunku, oraz symbolu medycznych modyfikacji) zdają się być naszymi największymi wrogami, choć są nam ojcem i matką naszego rozwoju? To jest niestety temat jak wspomniałem o wiele bardziej skomplikowany. str. 106

Księga Rodzaju jest kompilacją wielu wcześniejszych tradycji

Pierwsza żona Adama, Lilith nie popełniła grzechu pierworodnego, a więc zachowała nieśmiertelność.

Bractwo węża – posiadające wiedzę duchową przekształciło się w Szkoły Tajemnic stając się z czasem coraz bardziej hermetyczne i zamknięte dla pospólstwa. Faraon Echnaton wprowadził symbole mistyczne w miejscu wiedzy duchowej aby były zrozumiane tylko dla osób wtajemniczonych czyli bractwa. Wg W. Bramley’a Bractwo początkowo panujące w Egipcie za sprawą sponsorowanych przez nich gildii przekształciło się przez stulecia w wolnomularstwo a obecnie w masonerię

Wąż – szata- Bractwo węża,  założone przez Ea (Enki) i jego Ojca przeciwstawiali się sprowadzeniem ludzi do roli niewolników. Upowszechniali wiedzę duchową. Nauki obejmowały leczenie, dlatego wąż stał się symbolem uzdrawiania.

 Jahwe

Jahwe – znaczy „Jestem, który jestem„.

Bóg hebrajczyków, jak i sami Aniołowie zachowywali się bardzo ludzko. Tak ludzko, że jak powiedział sam św. Paweł „biblijnych synów bożych nie potrafią da się rozróżnić i od siebie samych”. Dowody?

  • Objawił się Salomonowi (930 p.n.e), Eliaszowi (850 p.n.e.) Jeremiaszowi (590 p.n.e.)
  • Uczestniczył w walce zapaśniczej z Jakubem i aby nie przegrać (słabość fizyczna u Boga???) oszukuje, porażając jego nogę. Jest to też jedyny przypadek kiedy pokazał Jakubowi swoja prawdziwą twarz (przypomnę, że Biblia mówi o tym, że jeżeli ktoś zobaczy jego twarz musi zginąć). Str. 98
  • Jahwe niegodziwiec jeden cudownie zapłodnił Rachelę, żonę Izaaka, Leię, żonę Jakuba jak i Sarą, żonę Abrahama, która choć wiekowa doświadcza stanu błogosławionego. Co z tymi facetami!

Sam ma prawdopodobnie żonę o imieniu Aszerach.

I choć wydarzenia te z początku zdają się być ekscesami jak np. skokami Zeusa w bok, to wnikliwsze przeanalizowanie takich działań wskazuje na sztuczne zapłodnienie, oraz klonowanie. Np. w Księdze Jeremiasza (jr. 1, 4-5) czytamy: „Jahwe skierował do mnie następujące słowa: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, a nim przeszedłeś na świat, poświęciłem cię’.  Str. 101

 Hebrajczycy byli narodem wybranym wg Starego Testamentu czego mamy wiele dowodów: Np. w Księdze Wyjścia (34, 15) czytamy: „Nie zawieraj przyjaźni z mieszkańcami tej ziemi” a nieco dalej (34.24) „Ja bowiem wypędzę przed wami narody i poszerzę (Izrael) twoje granice” Jahwe kocha owy naród, jeżeli tylko oczywiście ten wykazuje posłuszeństwo wobec jego osoby, ale wobec innych nacji staje się przerażająco bezwzględny. I tutaj objawia się jego krwawa, sadystyczna i psychopatyczna osobowość, niestety tak ludzka jak nasza własna przypadłość (wojny są tego dowodem). Samemu Jahwe przypisuje się przekazanie dokładnych instrukcji, jak łupić miasta i wytępić (wymordować) ludność do ostatniego dziecka. Ma przecież doświadczenie i to na o wiele większą skalę eksterminując ludzkość co znajdujemy w Księdze Rodzaju. 7.22;

Zgładzę z powierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem, a wraz z ludźmi zwierzęta domowe, płazy i ptactwo nieba, bo żałuję, że ich uczyniłem. I tak się stało, bo cokolwiek istniało na lądzie wymarło”.

Ale wracając do Izraelitów, Jahwe jest zadowolony z postępowania swojego ludu względem innych plemion twierdząc iż „bardzo mu się (to) podoba”. Oczywiście zdarza się mu być bardziej łaskawszy w swoich rozkazach pozwalając niekiedy na łupienie trzody i dziewczyn, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną! Wykazuje przy tym, iż naród wybrany, jest zabawką i własnością w jego ręku. Nie wierzycie? Podsumowaniem będą jego słowa:

Ja jestem Bóg wasz, który oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. Mają zginąć wszyscy, którzy staną przeciw wam, ale jeśli nie będziecie mnie słuchać, nie będziecie wykonywać wszystkich rozkazów, jeśli będziecie się brzydzić moimi wyrokami i złamiecie moje przymierze, to obejdę się z wami odpowiednio i ześlę na was przerażenie, wycieńczenie i gorączkę, która prowadzi do ślepoty

Ot, dobrotliwy, wspaniałomyślny opiekun narodu żydowskiego. Tylko pozazdrościć. Str. 100-103

Nasuwają się tu i inne zastanawiające postępowania Jahwe. Np. dlaczego pożąda materialnych rzeczy, co mogłoby tłumaczyć nakaz mordowania i grabienia przez hebrajczyków.

Powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie; złoto, srebro i miedź. Fioletową i czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bysior i kozią sierść. I skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe (..) Księga Mojżesz 25, 2-7, str. 102

1. Jahwe niszczyciel i ludobójca:
[2 Mch 12: 15-16] Żołnierze zaś Judy wezwali wielkiego Władcę świata, który bez taranów i oblężniczych machin wywrócił Jerycho za czasów Jozuego, a potem zajadle natarli na mur. Z woli Bożej opanowali miasto i urządzili nieopisaną rzeź do tego stopnia, że leżące obok jezioro, szerokie na dwa stadia, wydawało się pełne krwi, która tam spłynęła.
2. Jahwe czyściciel etniczny:
[Pwt 2: 30-35] Lecz Sichon, król Cheszbonu, nie zgodził się na nasze przejście obok niego, gdyż Pan, twój Bóg, uczynił nieustępliwym jego ducha i twardym jego serce, aby go oddać w twe ręce, jak to jest dzisiaj. Wtedy tak rzekł mi Pan: „Patrz, zacząłem oddawać na twój łup Sichona i jego ziemię. Zacznij zajmować, bierz w posiadanie jego kraj!” I wyszedł przeciw nam Sichon i cały naród jego na wojnę do Jahsy. Pan, Bóg nasz, wydał go nam i pobiliśmy jego samego, synów jego i cały jego lud. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczego oprócz zwierząt, któreśmy sobie pobrali, i łupu z miast przez nas zajętych.
3. Jahwe kanibal i dzieciobójca:
[Pwt 28: 53-57] Będziesz zjadał owoc swego łona: ciała synów i córek, danych ci przez Pana, Boga twego – wskutek oblężenia i nędzy, jakimi twój wróg cię uciśnie. 54 Człowiek u ciebie najbardziej delikatny i rozpieszczony złym okiem będzie spoglądał na swego brata, na żonę łona swojego i na resztę swych dzieci, które pozostały, nie chcąc nikomu dać ciała swych synów, które będzie jadł, bo nie będzie już miał nic wskutek oblężenia i nędzy, jakimi cię uciśnie twój wróg we wszystkich twych miastach. Kobieta u ciebie najbardziej delikatna i tak rozpieszczona, że nie chciała nawet postawić stopy na ziemi wskutek delikatności i rozpieszczenia, złym okiem spojrzy na męża swego łona, na syna i córkę, ze względu na łożysko, które wyszło z jej łona, lub na dzieci urodzone przez siebie, gdyż jeść je będzie w ukryciu wobec braku wszystkiego w czasie oblężenia, w nędzy, jakimi cię uciśnie wróg we wszystkich twych miastach.
4. Jahwe złodziej:
[Wj 12: 35-36] Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.
5. Jahwe przeciwnik medycyny naturalnej i kobietobójca:
[Wj 22: 17] Nie pozwolisz żyć czarownicy.
6. Jahwe gwałciciel i psychopata:
[Pwt 28: 63] Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść.
7. Jahwe nie jest Ojcem Jezusa:
[J 14: 30] Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.
8. Jahwe jest bogiem KRK zgodnie z jego nauczaniem i Katechizmem (Ojciec Jezusa NIGDY nie podał swojego imienia):
[KKK 203] Bóg objawił się Izraelowi, swemu ludowi, pozwalając mu poznać swoje imię. Imię wyraża istotę, tożsamość osoby i sens jej życia. Bóg ma imię; nie jest jakąś anonimową siłą. Ujawnić swoje imię oznacza pozwolić, by inni mogli nas poznać, w jakiś sposób ujawnić siebie, stając się dostępnym, możliwym do głębszego poznania i do bycia wzywanym po imieniu.
9. Jahwe jest ojcem kłamstwa i może mieć wiele imion:
[Harold Wallace Rozenthal] Większość Żydów nie lubi wspominać tego, ale naszym bogiem jest Lucyfer – więc nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranym narodem. Lucyfer jest bardzo żywy. […] Jesteśmy zdumieni głupotą chrześcijan, którzy przyjmują nasze nauki i rozpowszechniają je jako swoje. Judaizm jest nie tylko nauczaniem w synagogach, lecz także doktryną każdego „Chrześcijańskiego Kościoła” w Ameryce. Dzięki naszej propagandzie Kościół stał się naszym najbardziej entuzjastycznym stronnikiem. To nam dało nawet specjalne miejsce w społeczeństwie. Oni wierzą w to kłamstwo, że my jesteśmy „narodem wybranym”, a oni są gorszym ludem (poganami).

Mojżesz

Mojżesz – z egipskiego Moses (menu –dziecko, syn rzeki). Żona Debora, brat Aaron który zajmował się Namiotem Przymierza w którym doglądał Arki Przymierza. Został zabrany do nieba! (choć jego grub jest ponoć w jordańskiej Petrze).

Wychował się na dworze faraona. Był traktowany prawie jak przybrany syn. Przeszedł bardzo wysokie wtajemniczenia kapłańskie w Św. Amona w Tebach. Jako arystokrata, zajmował się dyplomacją m.in. w krainie Mittani pod imieniem Osarsis, oraz dowódcą wyprawy wojennej do Etiopii. Jak widzicie są to zaszczyty

To on staje się późniejszym ojcem Izraela, wyprowadzając hebrajczyków z Egiptu.

Posiada tzw. laskę Amalekity, uznawana za broń masowego rażenia (jak arka). Np. Ksiega Wyjścia 17.10 znajdujemy opis, iż w walce z Amalekitami Mojżesz posługuje się bronią dystansową. Ci Amalakici swoją drogą posiadali bardzo zaawansowana broń. Skąd ją w takim razie mieli? Czy wśród nich był np. jakiś rywal Jahwe?

Wyzwolenie z niewoli egipskiej.

Po zabiciu egipskiego nadzorcy musi uciekać. Tak mija 30 lat. W tym czasie znajduje schronienie u Jety, kapłana który należał do najwyższych kapłanów Atona, bóstwa monoteistycznego, wprowadzonego do Egiptu przez faraona Echnatona. I to właśnie owy kapłan wpoił zasady nowej religii Mojżeszowi, który znalazł wybrańców nowej teologii wśród hebrajskich niewolników.

1937 – Zygmunt Freud opublikował artykuł „Mojżesz i monoteizm” w którym zwrócił uwagę na ciekawe spostrzeżenia. Otóż Adonai (jedno z zastępczych nazw Boga) zmienia się w imię boga Atona z chwilą prostego przeliterowania na alfabet egipski! Przyznacie, że odkrycie to jest wielce intrygujące.

1990 – egipski historyk Ahmed Osman opublikował informacje utożsamiając Mojżesza z samym faraonem Echnatonem.

Osobiście uważam owe porównanie za nierealne z przyczyn ewidentnych różnic wyglądu obu postaci. Kwestia Echnatona jego żony i dzieci poruszę w oddzielnym artykule dowodząc, iż byli oni całkowitymi odmieńcami w porównaniu do ówczesnej ludności egipskiej czy semickiej.

Prastare księgi

Życie Jezusa (apokryfy) William Bramley – Bogowie Edenu str. 108 przepisać

Porównanie religii i jej manipulacji przepisać str. 96/97

Księga Adama, którą ofiarował na odchodne anioł Raziel Adamowi wygnanemu z Raju. Księgę tę przekazał Setowi, ten swojemu potomkowi aż trafiła w ręce Salomona.

Księga  podzielona jest na trzy działy poruszając tematy: wszystko o człowieku poczynając od budowy anatomicznej, celu jak i przyczyny jego istnienia, biegu planet oraz przyszłości!

Księga Henocha – odkryto ją w 1773 r. na terenie Etiopii, którą wchodzi w skład tamtejszego kanonu Ewangelii i pochodzi z 17 r. Do Europy , a dokładniej do Anglii przywiózł ja podróżnik i badacz afrykańskiego kontynentu J. Bruce. W kolejnych latach pojawiła się łaciński odpowiednik.  

1855 – we Frankfurcie dokonano pierwszego niemieckiego przekładu. W międzyczasie odkryto fragmenty bardzo wczesnych podobnych zapisków, sporządzonych w języku greckim. Po porównaniu go z z etiopskimi zapisami uznano je za autentyczne! p.n.e. Odrzuceniem z Biblii jako apokryfu księgi Henocha przyczynił się św Hieronim.

Henoch – żył 700 lat przed biblijnym Potopem, siódmy patriarcha po Adamie w linii Seta odkrywa tajemnice Apokalipsy, władzy Aniołów, demonów, wspomina o zaginionych Księgach Prawości i Księgach Wojen Jahwe!

Co dokładniej zawiera? (str. 109)

Swoje obserwacje m.in kiedy był na stacji kosmicznej napisał 360 ksiąg! (str. 115/116) doświadczył tzw. dylatacji czasu, a był przypomnę tam 60 dni. Przechadzał się z Bogiem, został wzięty do nieba bez doświadczenia śmierci, stał się najpotężniejszy z archaniołów= Metatron, który pojawia się w naszym świecie wedle swej woli w dowolnym miejscu i czasie.

Jezus

Dzieje Jezusa znamy dzięki Nowemu Testamentowi choć jak wiemy i ta wersja była wiele razy redagowana przez rady kościelne zwane soborami.

Urodzenie w stajni

Mówi o tym ewangelia św. Łukasza. Jezus jest potomkiem linii żydowskiego króla Dawida. Ale dlaczego akurat w stajence jeżeli w Betlejem pokazują mi cholerną grotę do której trzeba czekać chyba (stojąc) z 2 -3 godziny……zwątpienie to mało powiedziane….

Rodowód Jezusa – esseńczyk?

Esseńczycy mieszkali i chronili się w grotach. Studiowali „Zend Avestę” czyli księgę religii Zaratuskańskiej oraz wyznawali arianizm. Czyżby w takim razie i on sam był Ariem? Zastanówmy się: biała skóra, rude włosy.. tylko nikt nie opisał jego oczu a szkoda… Zbieżność jest zastanawiająca. Ale, ale ..

1947 – (lub 1945) – z pomocą przychodzą nam znalezione zwoje znad Morza Martwego pochodzące z pierwszego wieku naszej ery spisane przez owych członków społeczności esseńskiej. Str. 112

Wg historyka Johna Allegro w książce „Lud ze zwojów znad Morza Martwego” (The people of the Dead Sea Scrolls) sekta esseńczyków przypominała tajny związek, gdyż członków przyjmowano po przeprowadzonych na nich próbach, odbywały się rytualne inicjacje, oraz przysięgali wierność i obietnicę dochowania tajemnic  nauk jak i imion „aniołów” które z nimi przebywały, co samo w sobie jest ciekawym motywem do rozważań. Ba, wg Alberta MacKeysa w książce z 1898 r. „Historia Wolnomularstwa” esseńczycy używali systemu stopni wtajemniczenia oraz symbolicznego fartucha dokładnie tak jak wspomniani wolnomularze.

Historyk Will Durant natomiast podaje w „Cezar i Chrystus. Historia Cywilizacji” (Caesar and Christ. The Story of Civilization) iż esseńczycy byli jedyną sektą o tradycjach żydowskich, które nie przeinaczały wysiłków Jezusa wprowadzenia religijnych inicjacji. (Jezus bowiem potępiał faryzeuszy i saduceuszy). Str. 112

Esseńczycy i chrześcijanie posiadali wiele podobnych cech wspólnych. Np.

Życie Jezusa opisane jest do 5-6 roku życia, po którym następuje luka czasowa, a następnie pojawia się mając 12 lat w którym uczestniczy w zgromadzeniu hebrajskich uczonych, potem znowu luka i nagle w wieku 30 lat wyłania się ponownie i rozpoczyna swoją trzyletnią karierę religijną. Esseńczycy wstępują do sekty w wieku 5 lat w celu rozpoczęcia edukacji.

W wieku dorosłym esseńczycy  mieli wykonywać „posłannictwo” przekazywania swych wiedzy innym. Jak wiemy Jezus również pojawił się nagle, z olbrzymim bagażem doświadczenia i wiedzy i i wybrał rolę wędrownego nauczyciela.

Wg Richarda Bocka Jezus w wieku 12 lat wyruszył do Azji gdzie studiował tamtejsze nauki religijne. Źródłem tego wniosku była”legenda Issy” będący bardzo starym dokumentem

Obra Jana Provosta (1465 – 1529) „Alegoria Chrześcijaństwa” przedstawia symbole chrześcijańskie jak Oko opatrzności, Boga i baranka. Ale Oko opatrzności to staroegipskie „Oko Horusa”!

Proroctwo zagłady

Apokalipsa objawia światu dzień sądu ostatecznego, czyli globalny kataklizm zwany Armagedonem, po którym ci, co przeżyją (wybrańcy) rozpoczną od nowa życie w utopijnym Złotym Wieku.

Proroctwo zagłady kojarzy nam się przede wszystkim z Apokalipsą Św. Jana w Bibli Nowego testamentu. A przecież Apokalipsa znaczy odsłonięcie, objawienie! Jaka w takim razie zagłada? Przypatrzmy się temu za tym bliżej.

* 750 – 550 – p.n.e – idea ta – de fakto końca świata by bardziej było dramatyczniej rozpowszechniła się w Persji za sprawą Zaratustry. To ten kolo uważany za jednego z pierwszych proroków głoszących zainicjowany przez Echnatona monoteizm.

* Ezechiel, proroctwa Joela (400 p.n.e) i proroctwa Daniela (165 p.n.e.) również poruszają nadchodzący koniec z tym że za sprawą złego i niegodziwego narodu Izraela. (to nie dziwota że już w starożytności wszystkim podpadli że i dzisiaj nikt ich nie lubi)

Lekarstwem na tą zagładę ma być mesjasz, wybawiciel ludzkości.

750 p.n.e – po raz pierwszy wraz z proroctwem Izajasza (ST) pojawia się informacja o nadejściu Mesjasza

I tak

  • Współcześni hebrajczycy czekają na Eliasza- posłańca boga o czym informuje Księga Malachiasza 3.24;

„Oto ja poślę wam proroka Eliasza, przed nadejściem Dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi (izraelitów) przekleństwem”

  • Chrześcijanie Jana Chrzciciela. Myśleliście że Jezus? Przecież wykorzystano już jego osobę.

Na krótko przed końcem pierwszego roku nowej ery urodził się kontrowersyjny przywódca religijny, który bronił się przed uznaniem go za apokaliptycznego mesjasza. Jego wysiłki spełzły na niczym i ostatecznie przybito go do drewnianego krzyża. Do historii przeszedł pod imieniem Jezus Chrystus” str. 106.

  • W buddyzmie Matreja.

Jak zwrócił uwagę William Bramley w książce „Bogowie Edenu” z owym proroctwem wiąże się postać a może symbol Feniksa.

Feniks – legendarny ptak który żyje 500-600 lat, po czym spala się w gnieździe zbudowanym z gałęzi roślin. Z popiołu powstaje mały robak, z którego wyrasta nowy Feniks. Tak odradza się w nieskończoność powtarzając cykl życie- śmierć- narodziny. Jego symbol można znaleźć np. na papirusie z Anhai na którym widnieje na szczycie Ben-ben będącej prawdopodobnie piramidą.

W takim wypadku owy cykl staje się symbolem odrodzenia, a co bardziej duchowi upatrują w tym dowód przetrwania ducha po śmierci. Duch w takim wypadku ponownie wnika w ciało, ciało rozwija się i po jakimś czasie umiera (ciało) po czym nietknięty duch wchodzi w nowe ciało i cykl się odradza… str. 100

Feniks jest symbolem stowarzyszeń egipskich.

Kapłani Izraela to pierwotna tradycja objawienia otrzymali w Egipcie, a później jej dogmat umieścili w Talmudzie oraz w księgach Zohar i Sefer Jacira (hebrajska księga Stworzenia). Bóg Kabalistów nazywa się Ajin (nie coś) znajdując się poza egzystencją człowieka.

Innym opiekuńczym bogiem żydów był Metatron

Apokalipsa Abrahama –  w której jest opisana kosmiczna technologia, nie została uznana, ponieważ opisuje, jak zwykłemu człowiekowi pozwolono wejść do wozu niebiańskiego. („Zakazana historia bogów i ludzi„- Jan Niźnikiewicz, str. 118)

Arka Przymierza

Instrukcje wykonania arki osobiście podał Jahwe. Wg obecnych obliczeń na jej sporządzenie zużyto 130 centarów złota i srebra czyli w przeliczeniu 6,5 tony! [a]  „Zakazana historia bogów i ludzi„- Jan Niźnikiewicz, str. 95

Docelowo znajdowała się w Świątyni Jerozolimskiej. A dokładniej

To przez nia ginął Nadab i Abihu synowie Aarona.

W ST drzwi prowadzone do Namiotu Przymierza traktowano jako bramę (portal) do innej rzeczywistości.

Księga Wyjścia 33, 7-11:

„Ile razy Mojżesz wchodził do namiotu, zstępował Słup Obłoku” i stawał w wejściu. Cały lud oddawał pokłon, a Pan rozmawiał z nim jak z przyjacielem”.

Rozmawia ta była prowadzona poprzez „dwir”- co można przetłumaczyć jako „głośnik”, a „Urim” i Tummim” tzw. „kamienie tłumcazenia” można interpretować jako rodzaj kryształów, dzięki którym dochodziło do połączenia. Wniosek: Arka Przymierza była rodzajem przenośnym radiem pomocnym do kontaktu miedzy Mojżeszem a Jahwe.

Kondensator elektryczny

Biblia a Obcy

Kluczowe postacie biblijne tzw. patriarchowie jak Henoch, Noe, Melchizedek, Mojżesz, Eliasz a nawet Mojżesz zrodzili się z nieznanych ojców. Natomiast przy ich poczęciu przebywały aniołowie. Wszystkich za życia przeniesiono w nieznane miejsca – zaś Eliasz, Henoch, Abraham i Ezechiel można napisać wprost; doznali wniebowstąpienia! Oczywiście brak jest lokalizacji ich grobów, choć to w takim wypadku nie powinno dziwić.

Księga Izajasza (ST) 60.8 „Kim są ci… str. 119

Dowody, że prorocy byli w statkach kosmicznych. Wg ich relacji obracali się wokół własnej osi, a to najlepszy dowód na działanie grawitacji.

Opis podróży Ezechiela str.121

W ciągu 20 lat odbył 4 podróże. Istoty z załogi utożsamiał z ludźmi. U Majów i Azteków z morza przybył bóg Quetzalcoatla następnie „w ogniu i dymie” odleciał do nieba. Biały, brodaty człowiek, (dlatego konkwistadorów uważali za powrót bogów!).

Opis są przekazem językiem swej epoki. Pamiętajmy o tym.

Jan Niźnikiewicz „Zakazana historia bogów i ludzi’

Inne

Chrześcijaństwo i Egipt. Powiązxania

dagon_priests_hat