Na podstawie postów z davidicke.pl 

Chciałbym tylko powiedzieć że to co napiszę jest w moim rozumieniu najważniejszą rzeczą do zgłębienia dla każdego człowieka w nadchodzącym czasie.

Jest to temat KABY oraz KABAŁY.

Dusza i Demiurg – Budowniczy Świata – według PLATONA

Oba światy – świat idei i świat materialny są według Platona odseparowane i nawzajem się nie przenikają. Jedynymi odstępstwami od tej reguły jest ludzka dusza i Demiurg – boski budowniczy świata. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak możliwe jest poznanie prawdziwego bytu, jak możliwe jest przejście od świata rzeczy do świata idei, należy zbadać naturę narzędzia, którym wiedzę o ideach zdobywamy, a więc umysłu, czy też mówiąc słowami Platona – duszy. Schemat platońskiej koncepcji duszy przedstawić można następująco[1]:

dusza jest nieśmiertelna (To bowiem, co się zawsze porusza, jest nieśmiertelne), ona jest motorem napędzającym ciało

dusza, zanim przyoblekła się w ciało i zamieszkała w nim niczym „ślimak w skorupie”, przebywała w świecie idei

dusza, zstępując w ciało, zapomina o wszystkim, czego nauczyła się w świecie idei

dusza, chcąc zdobyć wiedzę musi odtworzyć to, czego doświadczała w świecie idei

Według Platona ludzi od reszty świata materialnego odróżnia to, że mają duszę, która pochodzi wprost ze świata idei. Podobnie jak inne idee jest więc ona wieczna, niestworzona i niezniszczalna. Dusza, należąc do świata idei może poznawać idee. Inną cechą duszy jest zdolność do poruszania się samej z siebie.

Z ideą nieśmiertelności duszy wiąże się idea jej preegzystencji: istniała ona przed narodzeniem i została uwięziona w ciele, które jest jej grobem. Jej celem jest zatem odrzucenie ciała przez śmierć i powrót do świata idei. Platon dzielił duszę na trzy części: na boski rozum oraz należące częściowo do świata postrzeżeń szlachetniejsza popędliwość i niższa pożądliwość.

Świat materialny jest bezrozumny, ale zdaniem Platona w przyrodzie istnieje harmonia i ład. Jest to zrozumiałe jedynie, gdy przyjmiemy celowość świata, a zatem jego stworzenie. Istotą, która zbudowała świat materialny jest właśnie Demiurg.
Z jednej strony wzorował się on na ideach, co powoduje pewne zbliżanie się rzeczy materialnych do doskonałości. Z drugiej strony zbudował świat z odwiecznie istniejącej materii, czy też bezrozumnego tworzywa (dechomenon) co powoduje, że odbicie idei jest niedoskonałe.

Dokładnie takie rozumienie jest przedstawione w WEDACH , BIBLII, KORANIE , od niedawna potwierdza to również fizyka kwantowa , a także większość badaczy starożytnej i nowej ezoteryki.

ŚWIAT MATERIALNY STWORZYŁ I NIM RZĄDZI DEMIURG

Stan „materialny” (Ziemski) osiąga się poprzez przejście przez wszystkie stany skupienia
które wyznaczają bryły Platońskie.
Zaczynając od stanu eterycznego DODEKA a kończąc na materialnym HEXA. jaki doświadczamy na ziemi.

KABA (hexahedron) jest więc kształtem którym posługuje się w swej kreacji DEMIURG.
Z tym faktem zgadzają się wszyscy , i ja również.
Jest to jednak tylko połowa prawdy.
O drugiej połowie tej prawdy nikt dzisiaj nie mówi.
Postaram się to w tej chwili wyjaśnić.

Poniżej rysunki 5 figur platońskich , oraz kolejność w jakiej osiaga się stan „ZIEMSKI” (od 1- Eter do 5 czyli Ziemia)

Obrazek

1.) DODEKAHEDRON – Eter , przestrzeń , miłość

2.) TETRAHEDRON – Światło ogień

3.) OCTAHEDRON – Gazy

4.) ICOSAHEDRON – Płyny

5.) HEXAHEDRON – Ziemia , „materia” stała

Poniżej KABA Metatrona która mieści w sobie wszystkie pozostałe Stałe Platońskie
Kaba jest więc PRZESTRZENIĄ GDZIE WSZYSTKIE WYŻSZE STANY MAJĄ SWOJĄ PRZESTRZEŃ.
Przestrzeń wewnętrzna Kaby nie jest dostępna dla DEMIURGA . Demiurg działa na zewnątrz Kaby.
Obrazek
Obrazek

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 500 x 497)Obrazek
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 500 x 497)Obrazek
KWIAT ŻYCIA Z WPISANĄ W NIĄ KABĄ

Obrazek
Światynia Króla Solomona SOL O MOON— SOUL MEN jest niczym innym jak alegorią do ludzkiego ciała , jako świątyni dla duszy człowieka. Wejscie do niej znajduje się pomiędzy DWIEMA „Siłami” Arymana i Lucyfera.
Wszystkie proporcje świątyni Solomona są zgodne z proporcjami w ludzkim ciele.
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Powyżej dwie kolumny znane ze Świątyni Solomona reprezentują wiele aspektów o których można by napisać książkę. Ograniczę się do tylko jednego aspektu.
Lewa kolumna JACHIN reprezentuje siły ARYMANICZNE (szatańskie) lewa kolumna reprezentuje siły LUCYFERYCZNE.
Obydwie są przeciwstawnymi siłami dążącymi do wykorzystania i destrukcji człowieka. Dwie kolumny jako symbol szatana są obrzucane kamieniami przez muzułmanów.

Związek tych dwóch sił generuje trzecią kolumnę w środku która ezoterycznie reprezentuje człowieka i gatunek ludzki
JACHIN (jako siła), BOAZ (jako piękno) , w unijnym związku kreują wibracyjną harmonię dla duszy oraz ciała.
Gwiazda Davida a naprawdę TETRAHEDRON który jest światłem a w swoim centrum tworzy DODEKAHEDRON który tworzy ETER I MIŁOŚĆ.

Bardzo interesujący film o MEKCE i o KABIE
Koniecznie należy go zobaczyć.

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 800 x 533)Obrazek
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 667 x 500)Obrazek

Schemat budowli KABY w Mekkce jej wewnętrzna proporcje są jedną wielką nauką świętej geometrii.
Dwie „demoniczne” kolumny Jachin i Boaz które w unijnym związku tworzą człowieka są centralnym punktem KABY.

Prawidłowe rozumienie Kaby jako przestrzeni w której następuje prawdziwy rozwój ewolucyjny człowieka z centrum jakie jest w sercu tworzącym DODEKAHEDRON czyli miłość i eter.

Dalej opiszę jak nauka świętej geometrii oraz KABY odnosi się do nas samych do naszego ciała oraz duszy.
Będę cytował tu żródła Antropozoficzne które wyjaśniają to zagadnienie precyzyjnie.

Rudolf Steiner opisuje działanie Lucyfera i Arymana dokładnie w cyklach wykładów „ŚWIAT JAKO REZULTAT ODDZIAŁYWANIA RÓWNOWAGI”
Przedstawia tam jak siły Lucyfera i Arymana działają w ludzkim organizmie, jeśli rozważa się go z punktu widzenia jego przestrzennej egzystencji.

Siły te działają w 6 kierunkach GÓRA ,DÓŁ, LEWO, PRAWO, TYŁ , PRZÓD.

GÓRA jest zajęta przez Lucyfera do pierwszego kręgu szyjnego.
DÓŁ jest zajęty przez Arymana do przepony

PRZÓD – lucyfer do klatki piersiowej
TYŁ – Aryman do kręgosłupa

LEWA – Lucek
PRAWA – Aryman -niefortunnie tę obie przestrzenie ludzkość utraciła prawie całkowicie została jedynie wąska przestrzeń wzdłuż kręgosłupa która nie jest zajęta oddziaływaniem tych dwóch sił

Pierwotnie przestrzeń w klatce piersiowej człowieka nie objęta oddziaływaniem tych sił wyglądała jak sześcian czyli KABA.
Przestrzeń ta w której centralne miejsce zajmuje serce było miejscem gdzie człowiek mógł odnaleźć siebie samego , miejscem „Chrystusowym” w którym mógł nastąpić rozwój niezależnie od przestrzeni zewnętrznej opanowanej przez niszczące siły Lucyferyczno Arymaniczne.

Na pewnym etapie naszego życia utraciliśmy tę przestrzeń w płaszczyżnie lewa prawa, i częściowo tył i przód.
Kierunki góra i dół których granicznymi miejscami jest przepona i 1 krąg szyjny są w dalszym ciagu nienaruszone.
Według Steinera a także Manleya P. Hall kluczowe dla ludzkości jest odzyskanie tej wolnej przestrzeni serca , wewnętrznej KABY aby mogły powstać tam kolejne figury z Dodekahedronem czyli eterem.
Powstały w sercu eter przesyca następnie krew a ta dostając się do mózgu uwalnia się na zewnątrz poprzez ciemiączko . Uwalniający się tamtędy eter umożliwia nawiązanie kontaktu z kosmosem i światem duchów.

Opisałem to w olbrzymim skrócie Steiner poświęcał temu sporą cześć swojej pracy , uważając to zagadnienie jako najważniejsze dla przetrwania ludzkości w walce z tymi siłami.

Opiszę w następnym wątku oddziaływanie na nas samego Saturna oraz Słońca którego charakter w podobnie niekompletny sposób jest prezentowany przez wielu.

Te wzory brył Platona zostały znalezione w Szkocji i mają ok 3500 lat. Zostały więc wymyślone i stworzone przed Platonem .
Ta środkowa DODEKAHEDRON jako odpowiedzialna za miłość w naszym sercu stała się szczególnie popularna jako „KULTOWY PRZEDMIOT DO KOPANIA.
2012r. jako rok MISTRZOSTW W KOPANIU MIŁOŚCI NA TRAWIE :lol:

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 1000 x 274)Obrazek

Zanim napiszę coś o Słońcu i Saturnie myślę że ważniejsze dla wszystkich nas jest zajęcie się własnym wszechświatem jaki mamy we własnej Świątyni Solomona wraz z przestrzenią daną nam przez Boga jako naszym gwarantowanym miejscem dla wolności i miłości tzn KABĄ.

Obrazek
Obrazek

Powyżej prosty „schemat” rozkładu i działania dwóch opozycyjnych sobie sił , na człowieka będącego w środku tej unii.

Siły te działają w 6 kierunkach GÓRA ,DÓŁ, LEWO, PRAWO, TYŁ , PRZÓD.

GÓRA jest zajęta przez Lucyfera od pierwszego kręgu szyjnego wzwyż.
DÓŁ jest zajęty przez Arymana do przepony w dół.

PRZÓD – lucyfer do klatki piersiowej
TYŁ – Aryman do kręgosłupa

LEWA – Lucek
PRAWA – Aryman – niefortunnie tę obie przestrzenie ludzkość utraciła prawie całkowicie została jedynie wąska przestrzeń wzdłuż kręgosłupa która nie jest zajęta oddziaływaniem tych dwóch sił

Krótko opiszę sposoby w jaki sposób opóźnione we własnym rozwoju wężowe istoty Lucyferyczne i Arymańskie wpływają na nasze zachowanie.

Lucyfryczne „ciągną” w górę w przestrzeni głowy od pierwszego kręgu szyjnego , wpływają na oderwanie człowieka od spraw ziemskich , przesadna duchowość, intelektualizm, naukowość itp.

Oddziałując poprzez ciagnięcie do przodu wywołują pośpiech zniecierpliwienie porywczość. Duma pycha

Oddziałujac poprzez ciągnięcie w lewą stronę wpływają na zaburzenie energetyki oraz płciowości.
Kobieta traci kobiecość mężczyzna męskość. Homoseksualizm jest prawdopodobnie skutkiem tej aktywności.

Arymaniczne ciągnąc w dół powodują „uziemnienie człowieka nadmierne przywiazywanie do ziemi , narodu, poglądów, pracy pieniędzy itp. ziemskich spraw.

Przez ciągniecie w tył hamują rozwój człowieka wywołujac strach i zmuszają do kłamstwa.

Ciagnąc w prawa stronę wywołuja podobnie jak Lucyferyczne zaburzenia w sferze płciowości.

Są jeszcze istoty AZURYCZNE których nie wymieniłem wcześniej aby nie komplikować zbytnio treści.
One również mają dostęp w sferę duszy człowieka.
Wywołują one w człowieku bezsensowne okrucieństwo nienawiść i agresję.

Wszystkie te 3 byty nalezą do trzeciej hierarchii niedorozwiniętych istot „anielskich”, i są jedynymi jakie mają w tej chwili bezpośredni dostęp do naszych dusz.

Steiner opisuje je jako wężowe byty znane z symboliki i przekazów ludowych na wszystkich kontynentach.

Patrząc na ten prosty schemat wpływów innych istot na nasze ciało i duszę łatwo więc można wyciągnąć wniosek że nasze postępowanie w życiu nie pochodzi najczęściej z naszej prawdziwej ludzkiej natury, a jest wynikiem ingerencji w/w istot.

Jedyny nasz udział polega na tym że dajemy się „PRZECIAGAĆ” raz jednym raz drugim.
Ulegamy pokusom , i wpływom innych istot a także innych ludzi będących pod ich wpływem.
Znalezienie złotego środka wewnątrz nas samych jest jedyną naszą obroną przed tymi siłami.

Do mnie sny przychodzą ZAWSZE o godzinie 11 rano.
Rzadko zdarza mi się tak długo spać, ale jeśli już to moje sny są wtedy niezwykłe.

Adam Mickiewicz który był masonem wysokiego stopnia należącym do kabalistycznego zakonu Martynistów napisał taki oto wiersz.

Mickiewicz Adam

Aryman i Oromaz

W samym przepaści niezgłębionej środku,
W samym ciemności najgrubszym zarodku
Osiadł Aryman, jak złodziej ukryty,
Gniewny jako lew, jak wąż jadowity,
Onego czasu nadął się i dźwignął,
I wielką ciemność piersiami wyrzygnął,
I po ciemności, jak pająk po sieci,
Szczeblował w górę, tam, gdzie bóstwo świeci.
Oparł się o dnia i nocy granice.
Wynurzył głowę i podniósł źrzenice.
A skoro ujrzał w samym niebios srodku,
W samym jasności najczystszej zarodku
Oromadesa, co śród tworów świeci
Jak śród gwiazd słońce, jak ojciec śród dzieci;
Skoro na widok przedwiecznego słońca
Zły duch pomyślił o szczęściu bez końca:
Ta myśl, ogromna jako świata brzemię,
Z takim ciężarem padła mu na ciemię,
Że stracił siłę, runął na dół głową
Przez wieki wieków i osiadł na nowo
W samym przepaści niezgłębionej środku,
W samym ciemności najgrubszym zarodku.

OROMAZ – to AHURA MAZDA przeciwieństwo Arymana. Ahura Mazda jest oczywiście wcieleniem Jezusa, który jak wiemy miał swój „cień” w postaci Szatana (Arymana)

Cytuj:
@Alixx Farmer, moglbys sie odniesc do systemu czakr, kundalini, cial subtelnych czlowieka? Jak to wszystko dziala, czy system ten podlega wspomnianym istotom arymanicznym i lucyferycznym?
Piszesz o zlotym srodku, jako sposobie na unikniecie wplywu tych sil, czyli ” byciu ani zimnym, ani goracym”?….

Dokładnie tak nie należy być ani zimnym ani gorącym , wystarczy być ciepłym. Należy marzyć ale nie pragnąć ….etc…ze wszystkim tak. Do niczego nie można się przywiązywać, ani do własnych poglądów, ani nawet dzieci. Łazariew uczy tego najlepiej.

Kundalini jest tworzone właśnie przez te przeciwstawne siły. Jest to dokładnie ta sama nauka.
Kabała pomimo że bezpośrednio bierze swój początek z nauk wedyjskich jest jednak doskonalszą nauką , lepiej dopracowaną. Szkoda tylko że została tak zdegradowana przez „naród wybrany”, których problem polega na dominacji jednej Lucyferycznej wężowej strony, rodzącej w nich EGOIZM.

Chrystus mówił do nich”
31 Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! 32 Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! 33 Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?

JACHIN i BOAZ jest obecny również w symbolice Amerykańskich Indian
VIRACOCHA jest przedstawiony z dwoma wężami których głowy są skierowane w odwrotnych kierunkach są one alegorią do charakterów Lucyfera i Arymana (IDA PINGALA)
Trzymając ich w ręku symbolizuje że opanował działanie ich obu i poprzez to stał się PERFEKCYJNYM CZŁOWIEKIEM.

Obrazek
Obrazek

Nicole Kidman w ostatnim niestety filmie Kubricka jako „PERFEKT KOBIETA” :tak:
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 840 x 473)Obrazek

Podobnie Harry Potter „PERFEKT KID”
Obrazek
Obrazek

Podobnie do symbolicznego znaczenia JACHIN i BOAZ pełnią w kulturze wedyjskiej tę sama rolę IDA i PINGALA–dwie przeciwstawne sobie siły walczące o zawładnięcie człowiekiem , siły których EGOISTYCZNY wężowy charakter, gdy będzie ujarzmiony i kontrolowany przyczyniają się do rozwoju człowieka.

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 737 x 352)Obrazek
Obrazek
Obrazek

Nasze DNA jest podobną fizyczna kopią energii IDA i PINGALA. Na wskutek nieopanowania przez nas tych dwóch SIŁ- WĘŻOWYCH ISTOT nasze DNA uległo degradacji.
Obrazek
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 525 x 503)Obrazek

Poniżej

Zaczerpnięty z notatnika Różokrzyzowca Georga Pollexon, ok.1894r pokazujący kabalistyczne „Drzewo Życia”

Widoczny androgyniczny Adam Kadmon (Chrystus) Narysowany na krzyżu -, czerpie z obu filarów – Jachyn i Boaz reprezentuje męskie i żeńskie siły zarówno Boga, Ayn-Soph i kosmosu.”BÓG ŚWIATŁA” powyżej i „Dragon” Szatan poniżej są zjednoczeni razem na ziemi Malkuth reprezentowanej jako naga kobieta otoczona kwiatami wyrastającymi wokół niej.
Pollexon był członkiem „Zakonu kabalistycznych Złotego Brzasku” jak również poeta WB Yeates, który podpisywał się i był znany wśród kolegów w społeczeństwie jako „Dedi” lub „Demon est Deus inversus”

Obrazek

Idealny człowiek powinien być androgyniczny taki jak na tej rycinie pochodzacej z nauk Hermetycznych. Człowiek ten ma pod swoimi stopami podporzadkowanego , sobie SMOKA. Skrzydła smoka symbolizują jego duchową (lotną) nie „fizyczna” naturę ,

 

Poniższe rysunki przedstawiają prawidłowy model naszego układu słonecznego. Pod rysunkami znajdują linki do stron ich autorów. Model ten był oczywiście znany już w starożytności.
W tym układzie Słońce które samo mknie w przestrzeni kosmicznej ruchem korkociągowym emituje falę elektromagnetyczna na której wszystkie planety w naszym układzie mkną po wyznaczonych orbitach za WIELKIM ŚWIETLISTYM SZEFEM.

Nasze ciało (świątynią Sol o Moona) jest kopią wszechświata a także naszego układu słonecznego.
Sposób w jaki planety (Elohim) są osadzone na wężowej fali energetycznej , ma swoje odbicie w postaci „WĘŻOWEJ” energii KUNDALINI na której osadzone są czakry.
Słowo czakra znaczy w sanskrycie KOŁO. A więc ruch energii w czakrach jest podobny do ruchów planet jakie wykonują na fali elektromagnetycznej generowanej przez Słońce.

Obrazek
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 666 x 170)Obrazek
http://sensacjenauki.manifo.com/

Obrazek
http://www.feandft.com/Dr.%20Bhat.htm

Każda z czakr jest nacechowana mentalnym charakterem swojego odpowiednika planetarnego.
Każdy z tych charakterów koresponduje z pozostałymi na zasadzie harmoniki.
Jakiekolwiek zaburzenie w pracy jednego ośrodka powoduje zaburzenie w pracy pozostałych ośrodków.
Czakry o energiach żeńskich (negatywnych) znajdujące się poniżej poziomu serca zwane są PIEKŁEM (sorry ladies) , powyżej serca męskie zwane NIEBEM.
Ten energetyczny podział odpowiada w symbolice kolumnom JACHIN i BOAZ gdzie KABA wraz z Sercem jest przestrzenią Chrystusową, złotym środkiem.
Jak widzimy więc żeńskie PIEKŁO jest tak samo ważne jak i męskie NIEBO dla osiągnięcia pełnej harmonii, i stworzenia Chrystusowej przestrzeni w sercu.
Mówienie o negatywnym oddziaływaniu Saturna czy Marsa ,na nasze życie jest czystym przejawem ignorancji. Jest zwykłą dezinformacją jakimi przestrzeń internetowa jest przepełniona.

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 500 x 500)Obrazek

Poniższy rysunek pokazuje obieg energii w naszym ciele , jest odbiciem działania NASZEGO ŚWIATA – jajka ( nie mylić z wszechświatem który składa się z 48 takich jaj)
Energia ta odpowiada naszej aurze.
Człowiek posiada jeszcze ósmą czakrę , jest ona pod naszymi stopami, i spełnia niesłychanie ważną rolę.
Bez prawidłowego związania ciała z energią ziemi poprzez fizyczny a także mentalny kontakt CAŁY UKŁAD ENERGETYCZNY WSZYSTKICH CZAKR POWYŻEJ WYTRACA ENERGIĘ.
Brązowa czakra ziemi jest zupełnie przemilczana w większości systemów rozwoju.
Odpowiedzcie sobie dlaczego tak się stało?????

Medytacja Słowiańska polegała na kładzeniu się płasko na ziemi początkowo z głową w kierunku bieguna północnego a później południowego.
Taka praktyka szybko przywracała równowagę energetyczna we wszystkich czakrach.

To właśnie leżący na ziemi pasterze owiec gęsi czy krów stworzyli astronomię nadając zwierzęce imiona konstelacjom gwiazd.
Słynny Edward Leedskalnins , podczas leżących medytacji patrzył w niebieskie niebo i był w stanie przez przymknięte powieki dostrzec łańcuch swoich chromosomów!!!

Hinduskie systemy medytacyjne praktykowane przez ludzi mieszkających w miastach , którzy nie tylko fizycznie ale i mentalnie odcięci są od ziemi , doprowadzają często do poważnych zaburzeń w energetyce czakr.
W wyniku braku uziemienia czakry brązowej stóp , układ energetyczny ciała WYTRACA ENERGIĘ w wyniku nie prawidłowego obiegu energii.
A w wypadku nieprawidłowo ukształtowanej świadomości , braku koncepcji działania Boskiego świata , zasilane mogą być negatywne aspekty w poszczególnych czakrach , prowadząc tym samym do zaburzeń w psychice itp. takie udokumentowane przypadki przebadano i opisano w pewnych pracach naukowych.

Obrazek

Energia wypadkowa składowych harmonicznych (rożnych od siebie) osiaga polaryzację dodatnią w górze człowieka a ujemną w dole.

Dolne czakry to Ziemia Księżyc Wenus Mercury – są to żeńskie (negatywne) energie
Górne czakry to Słońce Jowisz Saturn Uran – są męskimi (pozytywnymi) energiami.

Napisałem że każda z czakr jest reprezentowana WSZYSTKIMI CHARAKTERAMI z tej rodziny , na zasadzie HARMONICZNEGO REZONANSU.

Charakter to nie energia. Charakter czyli umysł rządzi energią. Energia sama w sobie nie ma własnej inteligencji jest więc poruszana myślami (charakterem) konkretnej istoty.
Każda czakra jest zdominowana tylko jednym wyróżniającym się charakterem ,mającym swój odpowiednik w konkretnej planecie układu słonecznego.

Charakter tej konkretnej planety jest również wypadkową wszystkich pozostałych członków „rodziny”. Nie można więc mówić o konkretnej planecie że jest ciałem należącym tylko do jednego charakteru (istoty).
Ważne jest aby to zrozumieć zanim napiszę coś o naszych gwiazdach tzn. Słońcu i Saturnie.
Są to proste prawa harmoniki tworzącej za pomocą dźwięku cały wszechświat.

Na tym również polega różnica pomiędzy istotami HARMONICZNYMI a DEMONICZNYMI.

Demoniczne są pod działaniem jednego charakteru „demona”
Ludzie jako istoty harmoniczne są pod działaniem wszystkich charakterów we wszechświecie wliczając w to demony oczywiście.

Wypadkowa sumy tych charakterów tworzy w naszym centrum KABY rezonans harmoniczny co następnie powoduje obudzenie Chrystusowej świadomości.
Naszym obowiązkiem jest więc nauczyć się stroić nasz „instrument” ( nasze ciało) aby uzyskać ten rezonans.
Należy więc chodzić do kościoła gdzie roznosi się wspaniałe echo i śpiewać „Chóry Gregoriańskie”. Te praktyki zostały jednak zabronione przez kościół katolicki który w pewnym momencie zauważył jak szybko ludzie rozwijają się pod wpływem tych śpiewów.
Podobnie było z Indianami w Ameryce pod koniec 19 wieku. Zabroniono im tańca i śpiewu.
Jedynym miejscem gdzie chóry gregoriańskie jeszcze działają są cerkwie Rosyjskie.

Intonowanie KORANU to prawdziwie wyższa szkoła śpiewu. To jest formuła 1 dla naszego DNA.
Trzeba tej sztuki uczyć się od dziecka.
Dżwięki intonowanych w południe wersetów Koranu stawiają na baczność wszystkie włosy na moich plecach. Cudowne uczucie.

Tylko w Rosjji można usłyszeć „głos samego Boga.” Niesamowite.

Prostym sposobem na sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania czakr są kamertony o odpowiedniej częstotliwości danych czakr. W osłabionym energetycznie polu czakry dźwięk kamertonu szybko traci brzmienie. Czakra pochłania te wibracje ,również dzięki nim „nabiera sił”.
W pewnych kolorach jest nam nie do twarzy lub nie lubimy ich z jakiś powodów.

WSZECHŚWIAT PRZEJAWIA SIĘ PRZY POMOCY KOLORU KSZTAŁTU I DŻWIĘKU!!!!!! TRÓJCY ŚWIĘTEJ !!!!!!

Nie bez powodu w domach publicznych, albo siłowniach sportowych, królował czerwony kolor.
Nie wolno zmuszać kogoś do chodzenia w jakimś konkretnym kolorze.
Każdy wie w jakim się najlepiej czuje. Nasza skóra „widzi kolory”.
Niektóre dzieci potrafią nawet czytać tekst przez trzymanie książki pod pachą.

Każdy z naszych wewnętrznych organów jak nerka, wątroba, ma również swoje czakry,
nawet pojedyncza komórka która jest niezależnym bytem z własną świadomością i umysłem ma własne czakry , jest mikrokosmosem.

Cytuj:
Farmer, dlaczego kobieta jest uwazana za przyczyne sprawcza upadku czlowieka? To ciekawy temat, sama mialam klopoty z przyjeciem postawy neutralnej pod tym względem, ale przerobilam to z Easym w watku o slowianach….

To co napisałaś jest po prostu błędnie interpretowana nauką.
Autorem tej błędnej interpretacji jest oczywiście kościół katolicki.
Islamskie nauki w ogóle nie wspominają nawet o czymś takim jak negatywny wpływ kobiety na rozwój człowieka.

Tak jak zauważyłaś na rycinie zaczerpniętej z notatnika Różokrzyżowca Georga Polexon
pierwszy człowiek był androgyniczny. Opisałem symbolikę powyżej.
Nazywany jest w Kabale Adam Kadmon , w Nag Hammadi ANTOPOS , a w Upaniszadach PURUSHA.
Według wzorca taki człowiek jest „Idealny” tzn. reprezentuje dokładnie świat IDEI ( czytaj Platona)
Świat idei jest światem prawdziwym (RZECZYWISTYM). Jest to świat Boski, Chrystusowy, gdzie umysł Chrystusa działa na 100%.
Adam Kadmon jest w związku z tym zwany również Chrystusem.

Obrazek

Adam Kadmon czyli Antopos nie żyje jeszcze na ziemi jest on jak gdyby pomiędzy działaniem dwóch sił BOGA ŚWIATŁA (z góry) i (szatana) na dole , CZYLI NA ZIEMI W ŚWIECIE MATERII.
Świat materii jest tylko kopią świata IDEALNEGO (świata myśli Boga)
Świat materii tworzy Demiurg jest on nierzeczywisty, może on zniknąć w każdej chwili jeśli tylko Bóg sobie tak pomyśli.
Świat materialny czyli to co my nazywamy wszechświatem (planety gwiazdy, galaktyki etc.) jest Żeński .

ADAM który osiagnał stan ziemski nazywany jest ADAMEM HARISHON.
W warunkach ziemskich Adam H. nie miał możliwości rozwoju gdyż całe jego jestestwo było jak gdyby zwrócone do wewnątrz siebie.

Aby umożliwić mu rozwój należało spolaryzować jego energię poprzez rozdzielenie jego płci.
Tak podzielony Adam nie jest już IDEALNYM człowiekiem. Ten nowy człowiek składa się jakby z dwóch . Męża i Żony. Dopiero harmonia tych obu jest w stanie stworzyć znowu Adama Kadmona. (znowu trójca!!)

Rozdzielenie płci wywołało EGOIZM w każdym z ich osobna. Zaczęli więc myśleć więcej o sobie i było to czynnikiem poznawczym , rozwojowym.
Rozdzieleniem płci zajęły się istoty „księżycowe”. Mówią o tym fakcie wszystkie mitologie na świecie.
Mowa tu o „STARYM” księżycu oczywiście.

Na powstałym w ten sposób egoizmie dojechaliśmy aż do 2012 r. będąc pod „przywództwem” najbardziej egoistycznych ludzi we wszechświecie czyli „narodu wybranego”.
Dzięki egoizmowi wykształciliśmy ŚWIADOMOŚĆ!!!!.
Kształcenie świadomości jest najdłuższym i najcięższym etapem ewolucji człowieka.
Niestety jeszcze jest nie koniec tej edukacji. Zbliżają się EGZAMINY i sporo z nas je obleje.

Ewa była więc potrzebna , i jeszcze długo będziemy się nią cieszyć.
Bóg to dobrze wymyślił ,przynajmniej ja jestem zadowolony. :tak:

Dokładnie tak ,falowe działanie wszechświata dotyczy wszystkich aspektów i poziomów. w sferze kształtów to asymetria , w sferze uczuć to radość i smutek…..itd….. dominacje sił raz żeńskich raz męskich zmieniają się cyklicznie.
Kształtowanie Świadomości którą kończymy przerabiać dotyczy świata materialnego poznawanego za pomocą systemu nerwowego i mózgu. Szczególnie myślenia męskiego lewo półkulowego oraz reptiliańskiego.

Podświadomość to ta nasza część zajmująca się niewidzialną sferą wszechświata Boga duchów Aniołów itp… Świadomość nie mogłaby być rozwijana bez wcześniejszego odcięcia człowieka od podświadomości, podświadomość jest silniejsza , jest dominująca.

Dlatego zrozumiała jest działalność kościoła katolickiego , jego represje w stosunku do kobiet oraz ukrywanie faktów wiążących nas z podświadomością jak np. reinkarnacja.
Zrobili dobrą robotę. Mogą sobie już odejść.
Niech tylko zostawią nam nasze kościoły z organami abyśmy mogli w nich śpiewać i grać. Najlepiej codziennie.

Cytuj:
Czyli jaki jest nastepny etap nauki ? – Wplywanie swiadomoscia na podswiadomosc?
Jesli tak to jak zdefiniujesz podswiadomosc?

W następnym etapie ewolucji który będzie płynnie jak fala powoli wkraczał w nasze życie liczyć się będą umiejętności WIZUALIZACJI.
Świadomość jest więc narzędziem pomocnym do poruszania się po świecie Demiurga.
Świecie nierzeczywistym (nie mylić z iluzją).
W dalekiej przyszłości zaniknie czakra serca, a nasz ośrodek „centrum” znajdzie się w gardle. Narządem rozrodczym będą struny głosowe.
Gdy nastąpi odpowiednia WIZUALIZACJA narząd głosu będzie zdolny do tworzenia „materialnych” rzeczy, będzie rodził. „„i słowo ciałem się stało”
Ale nie martw się Alix o to, nie stanie się to ani jutro ani pojutrze. :lol:

Zdolność do wizualizacji KSZTAŁTU + KOLORU + DZWIĘK strun głosowych da nam te same kreacyjne możliwości jakimi posługuje się Bóg w tworzeniu wszechświata.

Słowiańskie legendy mówią o naszych władcach z gór olbrzymach w czapkach Harnasiówkach.
Nazywani byli TOLEMAMI , TOLKAMI (ang.słowo TALL- wysoki pochodzi od nich) Mówiono o nich że jak się zejdą razem i wspólnie coś powiedzą to to się naprawdę natychmiast staje.

Trzeba z wyprzedzeniem już dziś pomyśleć aby uważać na nasze słowa. :lol:
—————————————————————————————–

Poniżej te trzy znaki reprezentują RELIGIE ABRAHAMOWE.
Krzyż- Słoneczny znak reprezentuje PINGALA czyli chrześcijaństwo energia męska (Shiva)
KABA – Judaizm
Księzyc – reprezentuje IDA czyli Islam energia żeńska (Negatywna)

Te trzy religie (Święta trójca) są odpowiednikiem koncepcji energii Kundalini jak również opisywanej wcześniej KABY.
Trzy Religie złączone UNIĄ OWOCUJĄ WIĘC MIŁOŚCIĄ w sercu, są naszą „Świątynią Solomona”

Obrazek
———-SOL—————————O————————-MOON——-

Poniższy obraz tzw. MISTERIUM GOLGOTY ma oczywiście te samo znaczenie które opisywałem wcześniej, o kabie czyli przestrzeni wolnej od „złych” oddziaływań gdzie powstaje ETER w sercu a ten następnie wraz z krwią unosi się do naszej czaszki (GOLGOTY)
Słowo golgota znaczy dokładnie czaszka.
Dwóch złoczyńców ukrzyżowanych po lewej i prawej stronie Chrystusa są odpowiednikiem kolumn JACHIN i BOAZ. Pingala i Ida, bądź złowrogich węży jak niektórzy amatorzy „polowań” na reptilianów preferują tłumaczyć.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Ten prosty diagram wyjaśnia podstawowe aspekty oddziaływania sił męskich i żeńskich.
Terminologia jest prosta więc nie będę tłumacaył na Polski.
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 626 x 777)Obrazek

Złoty medal dla NUMERO 1 to alegoria do Złotej czakry serca (Chrystusa). Również NR 1 jest alegorią do pierwszej litery alfabetu Hebrajskiego ALEF – po grecku ALFA. Pamiętacie co Chrystus powiedział : „Jam jest ALFĄ (heb. ALEF) i OMEGĄ) Rozwinę to w następnym poście.
Jest to koncept ŚWIĘTEJ TRÓJCY.
Obrazek

Na temat ŚWIĘTEJ TRÓJCY kim jest w większym wymiarze napiszę po rozwinięciu tego watka.
Po przedstawieniu modelu naszego wszechświata , wszystko stanie się jasne i zrozumiałe.
Zrobię to wkrótce , a do tego czasu wątpliwości i niejasności są normalnym stanem.

Energia męska to elektryczność , żeńska to magnetyzm. Negatyw to tylko oznaczenie bieguna , nic więcej.
Żeński magnetyzm sprawia powstawanie „materii” czyli świata demiurga. Planety mają magnetyczne właściwości .Dlatego w symbolice energie żeńskie są utożsamiane z Demiurgiem.
Męskie planety mają oczywiście swój żeński (magnetyczny) aspekt bez niego nie były by planetami.
Jako człowiek jesteś zbalansowana energiami męskimi tak jak ja żeńskimi.
Mówiąc inaczej jesteś 45% mężczyzną a ja 45% kobietą. Ta różnica między nami ( powstały potencjał elektryczny) sprawia między nami ruch rozwojowy.
Czyli dwie nasze „wady” razem złączone działają dla naszego pozytywnego rozwoju.

Chyba większość żywych istot wykazuje podobieństwo we własnej budowie są fraktalami planet ,galaktyk , wszechświatów itp.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Powyżej zamieściłem poglądowe rysunki wyjaśniające energetyczne pola zaobserwowane u wybranych żywych organizmów.

Poniżej zamieszczam MODEL NASZEGO MAŁEGO WSZECHŚWIATA.
Dokładne przestudiowanie tego modelu pozwoli zrozumieć bardzo bardzo wiele.
Rysunek tego modelu nie jest niestety kompletny , niestety nie mam w tej chwili lepszego dlatego posłużę się uzupełniającym opisem,

W środku tego Wszechświata znajduje się elektromagnetyczna „spirala” na której w identyczny sposób jak w naszym układzie słonecznym orbitują ŚWIATY.(nie ma ich zaznaczonych na rysunku)
Światem nazywam kosmiczne jajo które my nazywamy naszym kosmosem lub wszechświatem.
Tych jaj orbitujących na spirali jest w tym układzie 49 , rozmieszczonych po 7 na każdej spirali,
7 światów (jaj) na jednej z 7 spiral jest wzorem dla naszych czakr lub siedmiu dominujących planet w układzie słonecznym itp….
Nasze DNA jest również wzorem tego modelu.
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 607 x 640)Obrazek

Starożytni searsowie(jasnowidzący) zaobserwowali podczas swoich „podróży” kosmicznych w przestrzeni zbliżonej do spirali , pewnego rodzaju PRZESTRZENNE OBRAZY INTERFERENCYJNE. Obrazy te są utworzone jak gdyby przez plazmę lub coś temu podobne
Jest ich dokładnie 22 . Na podstawie ich wyglądu ułożono alfabet hebrajski.

Uznano że obrazy te są odbiciami poszczególnych charakterów świadomości istot odpowiedzialnych za kreację w tym wszechświecie.
Najwyższym charakterem w tym układzie zajmującym wierzchołek spirali, jest kształt który nazywa się ALEF (po Grecku ALFA)
Kierując się w dół znajdują się następne charaktery każdy z nich odpowiadający konkretnej literze alfabetu. Np. druga z nich to litera BETH. Stąd nazwa alfabetu ALEF-BETH.
Ostatnim charakterem na samym końcu spirali jest TAV nr.22 (po grecku OMEGA) Nie jest zaznaczony na rysunku.

ALEF to nr 1. Druidzi czcili #1 jako swojego Boga,nazywali go HOLLY ONE , albo HOLLY WOOD ( a to dlatego bo symbol świętej jedynki rzeźbili w drewnie)
W Biblii Bóg mówił JAM JEST ALFĄ I OMEGĄ Jest więc uznawany za charakter który zawiera w sobie 21 pozostałych.
Wyższa świadomość zawiera w sobie niższą , na zasadzie Rosyjskiej matrioszki.

Oprócz 22 figur Sam ALEF składa się jak gdyby z trzech dodatkowych charakterów o których mówi się jako o ŚWIĘTEJ TRÓJCY.
Składają się one na JEDEN charakter ALEFA.

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 640 x 576)Obrazek

ALEF BETH czyta się od prawej strony.

Mam nadzieję że model wszechświata jest dla wszystkich zrozumiały.
Jeszcze raz powtórzę to czego nie ma na rysunku.
Na każdym z 7 zwojów fali orbituje 7 światów , razem jest ich więc 49.

W sąsiedztwie samej spirali znajdują się prawdopodobnie plazmatyczne kształty które swoim kształtem odpowiadają literom alfabetu hebrajskiego.
Jest ich w sumie 22. Są one uważane za istoty odpowiedzialne za kreację naszego wszechświata.

Tworzą strukturę HIERARCHICZNĄ Najwyższy charakter ALEF zawiera w sobie wszystkie pozostałe.
ALEF to charakter zwany naszym Bogiem. U żydów ALEF jest niewymawialny z jakiś nieznanych mi powodów domyślam się jednak dlaczego. Proszę nie snuć spekulacji na temat JEHOVA CZY YHWEH – jest to termin który nie ma nic wspólnego z żadną istotą. Nawiążę do tego dużo później i będzie to dla niektórych czytających sporym intelektualnym wyzwaniem.

Wszystkie systemy religijne od wczesno Aryjskiego aż po współczesne religie Abrahamowe zakładały że Bóg składa się z TRÓJCY.
Pojęcie trójcy najłatwiej zrozumieć na grafiku.

Obrazek
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 560 x 560)Obrazek
Obrazek

Imię Jezus zostało wzięte z tych trzech Egipskich charakterów.
W greckim litera H jest czytana jako E stąd IHS jest czytane jako JES, Jesus.
Jest to Egipska Trójca gdzie IZIS to duch święty HORUS to ojciec a SET jest synem.

Obrazek
Obrazek

Santos niestety niepoprawnie tłumaczy ten aspekt.

Obrazek
Krzew reprezentuje ISIS, kolczasty krzyż to HORUS a miecz to SET
Obrazek
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 491 x 600)Obrazek
Obrazek

Także, Ra, Amun, Ptah trinity

Obrazek
BRAHMA VISHNU I MAHESHWAR(Shiva)
Vishnu ten w środku jest najważniejszym z całej trójki odpowiedzialny za utrzymanie wszechświata.
Brahma jest najmniej ważnym z całej trójki jest aktywnym kreatorem.
Charakteryzowany jest jako EMBRION który przeradza się w Vishnu.
Maheshwar (Shiva) jest niszczycielem diabła, zmieniaczem ma żonę Parvati (Devi).

Obrazek

Trójca z Sumeru
ANU Pan przestworzy i konstelacji.
ENKI Ea) – pan wód, inteligencji i kreacji.
ENLIL pan nieba i ziemi władca pogody ( Król nieba i ziemi)

Kabbalah
1. KETHER– Korona, początek kreacji ,
2. CHOHMAH– Mądrość, siła kreacji , męskie energie.
3. BINAH– Rozumienie łono , żeńskie energie,

Roman gods – Jupiter, Juno, Minerva

Obrazek

Vesica Piscis gdzie pierwszą powstałą figurą jest trójkąt o kątach wewnętrznych 60* 3X60* – 666

Obrazek
Obrazek

Powszechnie znany i fałszywie interpretowany rzekomo ‚satanistyczny” znak 666 jest niczym innym jak znakiem TRÓJCY BOSKIEJ gdzie oko oznacza samego BOGA, Wrócę do tego póżniej.

Obrazek

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 1014 x 942)Obrazek

Obrazek

WSZECHŚWIAT TO KSZTAŁT DŹWIĘK I KOLOR Nauka o Bogu to nauka o tych 3 rzeczach.
Należy więc studiować św.Geometrię , falowość dżwięku która następnie kreuje KSZTAŁTY.Najpierw powstała myśl o stworzeniu. Myśl jest światłem. Następnie Bóg rzekł słowo czyli dźwięk. Wibracja dźwięku buduje KSZTAŁTY.
Ten akt stwórczy jest porównywalny z aktem seksualnym , gdyż według tej koncepcji zostaliśmy „wyposażeni przez naturę”
A więc najpierw powstaje VESCICA PIECES.ObrazekŚw. Geometria uczy że pierwszym kształtem powstałym w VesicePieces jest trójkąt. Penis w Vaginie jednym słowem.
Alegoria do tego jest w historii o Ozyrysie a wcześniej w Hinduskim SHIVA SHAKTI
Kiedy Bóg SHIVA współżyje z żoną PARWATI.

Obrazek
Obrazek

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 1024 x 873)Obrazek

JEHOVAH – ZNACZY YOD -męski penis HEVA – Adam , i matka URETUS EVE –
http://books.google.pl/books?id=IspS46H … CEAQ6AEwAw

—————————————————————————————

Siedmioma mowami Jezusa na krzyżu określa się zbiór siedmiu krótkich zdań wypowiedzianych przez Jezusa podczas jego ukrzyżowania, tuż przed jego śmiercią. Mowy te znajdują się w czterech Ewangeliach.

Siedem mów stało się częścią chrześcijańskiej medytacji; są one najczęściej używane podczas wielkiego postu, Wielkiego Tygodnia oraz Wielkiego Piątku. Tradycyjna kolejność mów jest następująca[1]:

1.)Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23, 34);
2.)Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. (Łk 23, 43);
3.)Niewiasto, oto twój syn; oto twoja matka. (J 19, 26-27);
4.)Eli, Eli, lama sabachthani? („Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”, Mt 27, 46 oraz Mk 15, 34);
5.)Pragnę. (J 19, 28);
6.)Wykonało się. (J 19, 30);
7.)Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. (Łk 23, 46).

Czwarta mowa jest interesująca, przyjrzyjmy się jej bliżej.
U Mateusza:
Eli, Eli, lama sabachthani?
U Marka:
Eloi, Eloi, lama sabachthani?

W Arameiskim języku słowo Bóg to ALAH,
W Hebrajskim słowo Bóg to EL i ELAH (albo ELOH) a w liczbie mnogiej ELOHIM

W Arabskim ELOH to ALLAH. Jest zrozumiałe zatem zamienienie słowa ALLAH na YHWEH lub na słowo ADDONAY (Lord).
Poprostu 3 religie nie mogły używać tego samego imienia Boga, ze zrozumiałych względów.
Religii użyto do poróżnienia ludzi którzy do dzisiaj nie sa świadomi że JEDEN BÓG ma jedno imię ALLAH lub ALEF – z hebrajskiego alfabetu. Wartość numeryczna ALEF to 1 Druidzi czcili boga który nazywał się HOLLY 1 (Święta Jedynka.) Albo „HOLLY WOOD” jako że magiczna różdżka zrobiona była z drewna.

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 500 x 500)Obrazek
Obrazek
HOLLY Handmade MAGIC WAND, Pagan, Wicca, Fairy, WIZARD, Druid

Obrazek

666 jako Hinduska mudra.

Obrazek

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 492 x 499)Obrazek

Alfabet po Arabsku nazywa się „ARABIYAH” gdzie litera „A” „Alif” jest podobna do Jedynki „1” Druidzkie „HOLLY ONE”.

Arabski ALIF czy hebrajski ALEF ma to samo brzmienie. Więc dlaczego obydwa wyglądają inaczej ??????[/b]

Ja przychylam się do Arabskiego widzę więcej punktów zbieżnych oraz logiki.
A więc imię naszego Boga to ALLAH. nie jest „MILCZĄCE”i konspiracyjne tak jak w Hebrew.

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 1600 x 1361)Obrazek

Wątek dotyczy Santosa Bonnacci w którym zaoferowałem swoja pomoc w prawidłowej interpretacji naszych siedmiu ELOHIM.
Mimo tego „wedyjski wieduń” nawet tu postanowił dać upust swoim instynktom , nie zauważając nawet tematu samego watka.Odnośnie Lingamu Shivy oraz analogii do JEHOVAH jako misterium kreacji wszechświata , gdzie nauka świętej geometrii przedstawia ten akt jako vesica pieces s trójkątem (penisem) wewnątrz, napisałem kiedyś post na tym forum.
Poniżej link .lingam-boski-penis-shivy-yhwe-t6970.html
Radosław pisze:
Obydwa języki posiadają to samo ograniczenie, dość dokładnie opisane w podanym opracowaniu.
Są ilustracjami złotej spiorali odbijanej tylko przez osie symetrii czworościanu.
A sam wiesz Farmerze że w naszym wszechświecie gra się piłką dwunastościenną.

Myślę że nie jest tak jak piszesz. Raczej nie ma w niczym ograniczeń a to dlatego że pochodzą one z HOLOGRAFICZNEGO INTERFERENCYJNEGO WZORU a taki może powstać przy pomocy oktahedronu (czworościanu) oraz projekcji 3 kolorów.
Dodeka raczej nie powinna mieć nic wspólnego z kreacją dżwięku i „materii”,której początkiem jest tetrahedron , następnie octa i hexa.
Bóg ten przez duże B gra wszystkimi czterema kształtami z wyjątkiem kości którymi pozwolił grać swojemu niegrzecznemu synowi piratowi. Mam trochę fajnych rzeczy na ten temat.

Dobrze będzie wrócić do tego ale później jak nieco rozwinę to co zacząłem na samym początku. Przedstawię przy okazji jak powstaje hologram którego kreacją jesteśmy.

Narobił się tu niezły „wedyjski” bałagan.

————————————————————————————–

Obrazek
Dla lepszego zrozumienia jak jest zbudowany nasz mały wszechświat wklejam dodatkowe zdjęcie spirali na której kręcą się nasze światy (kosmiczne jajka) w jednym z nich zaznaczonych na czarno mieszkamy.

Obrazek

INTERFERENCYJNE WZORY takie jak powyżej rozciągają się wzdłuż tej kosmicznej spirali , zostały one użyte do budowy alfabetu Hebrajskiego gdzie wartości numeryczne odpowiadają kolejności w jakiej się znajdują.
Moim zdaniem należy wziąść pod uwagę również alfabet ARABSKI. Arabowie są przecież Semitami których początki były na Atlantydzie.
Piszę o tym tylko dla przypomnienia gdyż opisywałem to wcześniej.

Arabowie nie uznają żadnej trójcy , dla nich ważny jest tylko AUTOR tych 22 charakterów czyli A ALLAH.
Podobnie DRUIDZI, „ŚWIĘTA JEDYNKA” była dla nich symbolem jedynego Boga , którego przedstawiali w postaci MAGICZNEJ RÓŻDŻKI tzw. HOLLY WOOD.
Obrazek

Nieprawdą jest że wszyscy Druidzi zostali wymordowani przez kościół katolicki.

Nie tylko Hollywood należy dzisiaj do nich jako ważny element kształtowania świadomości Ludzi, kierują oni również innymi wpływowymi mediami.

HOLLYWOOD – to w ich języku sam BÓG. Największy CZAROWNIK i MAGIK który kreuje GWIAZDY.

„Gwiazdy” w które jesteśmy wpatrzeni , których osobowości naśladujemy i utożsamiamy się z nimi, patrząc na nie.
One narzucają nam trendy mody oraz styl. Są dla wielu WZOREM DO NAŚLADOWANIA.
Hollywoodskie gwiazdy są przeznaczone jednak dla dojrzewających „młodych świadomości” których uczucia muszą być ukształtowane najpierw przez płaski ekran zanim ze swą świadomością przeniosą się w kosmiczne rejony gdzie rolę aktorów pełnią 22 charaktery jednego ALLAHA.
My w tym boskim HOLLYWOODZIE gramy role które zakontraktowaliśmy zanim tu przybyliśmy,

Wszyscy jednak powinniśmy być wpatrzeni w naszych 22 „aktorskich” liderów którzy narzucają nam modę i styl do naśladowania na każdy dzień tygodnia.
Dla jednych może to być nasz premier i „22 obietnice Tuska – czyli jak wydymać polaków”.
Dla innych może to być niebo z gwiazdami jak poniżej:
Obrazek

A dla jeszcze innych balet.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Albo taniec z gwiazdami

Obrazek

Obrazek

Pozycje kamasutry dla muzyków czy dla akademików wszystkie są inspirowane 22 charakterami ALLAHA.wszystkie te Boskie charaktery powinniśmy naśladować tak sugerują nam od tysięcy lat nasi „opiekunowie i nauczyciele”

Obrazek

Zakończę cytatem Tomasza Raczka z ALEI GWIAZD w Warszawie.

Obrazek

„….Bo gwiazdy mają zdolność zarażania swoim blaskiem”

angelrage pisze:
Fajny wykład Wintera na temat powstania alfabetu Z tłumaczeniem kleszka

Nie jest sympatycznie pisać o Winterze który swoje życie dedykował „przerabianiu” wiedzy innych ludzi. Spora część wiedzy której ten człowiek dotyka jest nie tylko „pożyczona” od innych, lecz zniekształcona i zdeformowane przez jego „specyficzny” umysł.
Tak też stało się z tematem pochodzenia alfabetu który to Winter „opracował” po swojemu.

W moim garażu leży końcówka do węża ogrodniczego którą kupiłem w HOME DEPOT w USA,na początku lat 90. Dzisiaj Winter sprzedaje identyczną jako własny pomysł który nazwał NEW SUPER WATER IMPLODER.

W celu prawidłowej interpretacji alfabetu należy odwołać się do Wed które opisują wszechświat i Boga na 3 poziomach.

1.) Poziom RZECZYWISTY (Platon nazwał go poziomem IDEI – idealnym) czyli umysłowym, wszystko jest umysłem, a więc prawdziwe są jedynie DUCHY, ANIOŁOWIE, DEMONY, BÓG itp. charaktery.

2.) Poziom NIERZECZYWISTY to energie uformowane w świetle na wskutek oddziaływania konkretnych „umysłowych charakterów” , czyli duchów. A więc wszechświat jest nierzeczywisty gdyż jest tylko wytworem umysłowym rzeczywistych duchów.Mówienie że planeta jest istotą ma taki sam sens jak mówienie że ciało jest człowiekiem.

3.) Poziom ILUZJI który wynika z niemożliwości rozróżnienia pierwszego od drugiego.
Jest to poziom gdzie znajduje się obecnie ludzkość a także środowiska naukowe zajmujące się światem „materii” i energii.

Z siedmiu praw Hermetyzmu pierwsze prawo mówi że:

„Wszystko jest umysłem – WSZECHŚWIAT JEST MENTALNY” Kybalion

Poniżej wybrałem cytat ze strony Leszka (Święta Geometria”)

Cytuj:
Czy jednak hebrajski jest oryginalnym językiem światła?
Według niektórych tak… Mały cytat z książki Moc Kabbalah: http://www.empik.com/moc-kabbalah-ksiazka,302122,p
Jej autor Yehuda Berg jest rabinem i czołowym autorytetem Kabbalah. Naucza on w centrach Kabbalah na całym świecie. – Jest to cytat z okładki tej książki.
W rozdziale piątym pt. DNA Duszy, czytamy:
Abraham pokazał, jak Światło Stwórcy podzieliło się na 22 odrębne siły po to, by stworzyć nasz wszechświat.
(…)
22 SIŁY STWORZENIA
Dwadzieścia dwie podstawowe litery: Stwórca wyrył je, wyważał, układał je w różnym porządku, stapiał i formował przez nie istotę wszelkiego stworzenia i istotę wszelkiego przyszłego stworzenia. – Abraham, Księga StworzeniaAbraham pisał, że 22 siły energetyczne manifestują się w naszym świecie jako 22 różne wzorce częstotliwości. Pojawiają się one jako kształty i wibracje, które można zarówno wizualizować jak i wymawiać. Poniżej są przedstawione litery alfabetu hebrajskiego BEZ i Z przypisywanymi im wartościami liczbowymi. Czyta się je od lewej do prawej.

Po pierwsze kim jest ABRAHAM ???

Jest on oczywiście tylko alegorią odnoszącą się do końca czasów BRAMINA czyli do okresu DWARPA YUGI która zakończyła się w 3102 rpne.

W 3102 rpne. nasąpiła epoka KALI YUGI czyli czas „HISTORYCZNY” gdzie kłamstwo i ogólne zło zaczęło dominować nad naszym światem.

W Sanskrycie słowo A-BRAHAM znaczy tyle samo co TEN KTÓRY ODRZUCIŁ DROGĘ BRAHMANA, tak jak anormalny jest odwrotnością normalnego.

Nastąpił więc okres Abrahama oraz 3 jego religii zastępujących Wedy Brahmana.
To co powiedział Abraham na temat 22 charakterów tworzących wzory interferencyjne w naszym wszechświecie nie jest prawdą.
Tych wzorów (charakterów) jest 49 (tyle samo co w Sanskrycie). Do utworzenia Alfabetu Hebrajskiego WYBRANO 22 z nich.
22 charaktery które przejawiły się po jasnej stronie światła natomiast pozostałe wzory charakterów które widoczne były po ciemnej stronie po prostu odrzucono jako „niezgodne z porządkiem wszechświata”

Nie mnie interpretować słuszność takiego wyboru, uważam tylko że mam prawo wiedzieć że w naszym małym wszechświecie jest ta sama liczba charakterów co w wielkim super wszechświecie BRAHMINA czyli 49 a nie 22 jak podaje ABRAHAM.
Celowo nie pisałem o tym wcześnie gdyż myślałem że może ktoś zwróci na to uwagę dlaczego mamy mniej charakterów niż w sanskrycie i wielkim Superwszechświecie.

Poza tym z początrkiem KALI YUGI zmienił się porządek i organizacja samych planet.
VENUS wyparła Ziemię z 2 na 3 miejsce w układzie słonecznym.
49 charakterów odpowiada dokładnie liczbie światów (kosmicznych jaj) które orbitują na spirali w liczbie 7 na każdym zwoju.
22 wybrane charaktery nie wiem czemu mają odpowiadać.

Druga rzecz Pismo Hebrajskie czyta się nie tylko od prawej do lewej jak podaje cytowany Yehuda Berg. Czyta się również od lewej do prawej a to wtedy daje przeciwne znaczenie.
Wyznacza się tym sposobem kolejność, porządek i prawo. Zło powstaje na wskutek nieprzestrzegania tego wyznaczonego porządku.
Jednak czy interpretacja tego Hebrajskiego wzorca może być prawidłowa skoro bazuje na 22 wybranych charakterach zamiast na 49 rzeczywistych.????

Ostatnia rzecz – energia jako taka nie ma możliwości myślenia a co za tym idzie „PRZEJAWIANIA SIĘ” , każdym „przejawem energii rządzi UMYSŁ (charakter).
Każda z liter odpowiada zatem jakiejś OSOBOWOŚCI , jakiemuś DUCHOWI.

Jeśli mamy zamiar poruszać się w świecie RZECZYWISTYM musimy nauczyć się mówić o duchach w pierwszej kolejności a nie o energiach które są przez nie kształtowane.
Energie możemy obserwować naszymi zmysłami, mierzyć je itp. należy jednak pamiętać że energia jest jedynie „ciałem” jakiegoś ducha (charakteru)
Na tym polega właśnie pułapka tzw. „naukowości” która tak naprawdę porusza się w świecie iluzji, czyli nieumiejętności rozróżnienia jednego od drugiego.

—————————————————————————–
—————————————————————————–

Obrazek

Nasz wszechświat który jest na tym rysunku w środku jest zaledwie małym elementem w ogólnej konstrukcji całego SUPERWSZECHŚWIATA (Absolutnej kreacji jedynego Boga)
Każdy z nich jest jakby kopią innego gdzie ALEF jest Główną świadomością występującą w każdych z nich.

W każdym z tych bąbli znajduje się spirala mieszcząca 49 Światów (kosmicznych jaj)
Bąble tworzące wszechświaty łączą się zgodnie z prawami świętej geometrii w pierwszą stabilną figurę jaką jest oktehedron.

Wygląda to tak jak na rysunkach poniżej.

Obrazek

Formacja OCTAHEDRONU jest pierwszą z siedmiu formacji z jakich jest zbudowany SUPERWSZECHŚWIAT.
Omówię je sukcesywnie.

„Podróżujący” w przestrzeni kosmicznej zauważyli pewien ‚CHARAKTER” który ukazuje się tak jak na tym rysunku poniżej. Czyli jako płonący trójkąt.
Nazywany on był w WEDACH jako AGNI . Agni jest jednym z najważniejszych Bogów w całym panteonie Wedyjskim.
Jest świadomością tych 15 wszechświatów tworzących razem ten Octahedron.

Obrazek

AGNI w Wedac ma charakterystyczne nakrycie głowy odpowiadające formie w jakiej był rozpoznawany przez różnych „podróżników”
Obrazek

Zamieszczam ten wykres porównawczy języków starożytnych aby przyjrzeć się transformacji języka HEBRAJSKIEGO na przestrzeni lat. Dzisiaj jest on zupełnie innym językiem od Staro Hebrajskiego.

Należy kliknąć w rogu w celu powiększenia.

Powiększ (rzeczywiste wymiary: 1884 x 1453)Obrazek

 

Reklamy