Okres Ubajd – nazwa ostatniego okresu prehistorii w Mezopotamii, trwającego od ok. 6200 p.n.e. do ok. 3800 p.n.e., powstała od nazwy stanowiska archeologicznego Tall al-Ubajd w południowym Iraku. Terminu tego użył po raz pierwszy Leonard Woolley na określenie długiego okresu w prehistorii Mezopotamii charakteryzującego się występowaniem malowanej, monochromatycznej ceramiki, której przykłady odkrył w trakcie swych wykopalisk w Tall al-Ubajd i Ur.[1]

Czemu poruszam ten temat?

Po pierwsze znaleziono kilkocentymetrowe figurki nagich postaci przedstawiające sylwetki mężczyzn i kobiet z wydłużonymi głowami, szczupłymi ciałami, szerokimi ramionami i ….wężowymi twarzami.

– wioska Jarmo w Kurdystanie irackim. Dodatkowo znaleziono tu najstarszy dowód użycia stopionego ołowiu (z figurki) datowanej na 6750 p.n.e. Figurki przedstawiają grupę , elitę sprawującą władzę, której członkowie odznaczali się niezwykłym wyglądem.

1933 – ze stanowiska archeologicznego Tell Arpachiyah w pobliżu Mosulu, na pagórku Kurdystanu irackiego prowadzonego przez archeologa Malesa Malkowana, znaleziono dużą ilość ludzkich szczątków datowanych z 4600 – 4300 p.n.e. 13 czaszek przewieziono do WB,

1969 – antropolodzy Thery Molleson i Stuart Campbell podjęli się ich zbadania. 6 z tych 13 czaszek zostało sztucznie zdeformowane, aby wydłużyć mózgoczaszki oraz spłaszczyć czoła.

Pytanie które się w takim razie nasuwa: Po jaka cholerę ludzie 4500 lat p.n.e. wpadli na pomysł aby zniekształcać sobie czaszki w tak drastyczny i bolesny? Kogo naśladowali? Przecież dla mnie jest nonsensem aby stwierdzić, iż ktoś miał wodogłowie, albo inną chorobę tego typu to reszta zafascynowana taka deformacja próbowałaby taką osobę naśladować.

Ripsonar

——————————————————————————————

[1] Wikipedia

Reklamy