XIV – początek Wolnomularstwa, Szkocja, założycielami najprawdopodobniej są Templariusze, którzy po likwidacji swego zakonu zbiegli z Francji. Dowody takich informacji przedstawiam poniżej.

1305 – Szkocja traci impet walki o niepodległość wraz ze śmiercią Williama Walleca. Na szczęście król szkocki Robert Bruce nie chciał sie poddać. Mało wspominanym faktem jest jest tu pomoc Templariuszy, którzy mający olbrzymie doświadczenie wojskowe wsparli Bruce’a zarówno wiedzą jak i orężem.

1314 – Połączone siły Templariuszy – pod wodzą Williama Sinclair’a oraz z wojskami Bruca stoczyły bitwę pod Bannockburn w której odnieśli spektakularne zwycięstwo nad przeważającymi siła Anglików. To własnie owi zwycięscy mieli stać się siłą rządzącą w Szkocji.

1317 – Robert Bruce, przodek dynastii Stuartów zakłada Braterstwo Różokrzyża związane z Templariuszami.  Stuartowie byli przez cały swój okres również patronami wolnomularstwa. Tak więc szkocki ryt wolnomularstwa jest równocześnie przesiąknięty ideami różokrzyżowców. XVII wiek jest zintegrowaniem tych dwóch ruchów. Ale stopień Różokrzyżowca pojawił się w Europie dopiero w XVIII wieku.

Kaplica w Rosslyn

1440 –  wybudowano Kaplicę w Rosslyn, koło Edynburga przez sir Williama St. Clair, aby umieścić w niej liczne relikwie sprowadzone przez Templariuszy w 1126 r. Rzeźba-  przedstawia inicjację mularza, której dokonuje postać w płaszczu Templariusza.

1601 – król Szkocji Jakub VI (a następnie Anglii jako Jakub I – kiedy to w 1603 roku doszło do zjednoczenia Anglii ze Szkocją gdyż królowa Anglii Elżbieta I umierając nie pozostawiła dziedzica) był Wielkim Mistrzem Loży Scone. To właśnie podwójne królowanie umożliwiło wolnomularstwu szkockiemu przybyć do Anglii. Jego syn i wnuk tj. Karol I i Karol II również patronowali wolnomularstwie. ( dynastia Stuartów).

1688 – do tego roku w Anglii i Szkocji skończyło się wolnomularstwo Stuartów nazywane Jakobitami, od imienia króla Jakuba II, który podczas rewolucji udał się na wygnanie. Proklamował naukę społeczną oraz był bardzo liberalny, jak na tamte czasy. Np. jeszcze w 1687 wydał Deklarację wolności sumienia, zawierającej ideały powszechnej tolerancji i wolności religijnej:

„… i ściśle oznajmiamy i rozkazujemy wszystkim naszym poddanym, iż dajemy im swobodę co do spotkania się i służeniu Bogu w ich własny sposób i wedle własnego obyczaju…”. [1]

1703 –  od tego roku zaczyna się wolnomularstwo hanowerskie, ponieważ na tronie zasiada niemiecka elektorka Zofia Hanowerska z Niemiec. Ignorowano hermetyzm, Stowarzyszenie stało się klubem towarzyskim dżentelmenów pozbawione korzeni prawdziwego wolnomularstwa. Zajmowanie się sztukami wyzwolonymi i filozofią naturalną zastąpiono nurtami humanistycznymi jak tolerancja i dobra wola, równość oraz cel: budowanie świadomego społeczeństwa.  Zmiana kierunku idei stowarzyszenia prowadziła do konfliktu lóż, które podzieliły się na tzw. regularne i nieregularne (odnośnie podporządkowania Wielkiej Łoży Anglii lub nie) jak i uznające monarchie Stuartów (Jakobini) których z czasem nazywano Torysów którzy byli w opozycji do Wigów. Czyli:

Torysowie– to szynkarsko-klubowe ruchy nieregularne ( głównie Irlandczycy , a więc nie mogąc wejść do lóż angielskich, pozakładali własne), w których należało wiele starszych rodzin ziemiańskich wiernych tradycji Stuartów (Jakobinów). Konflikt rzecz jasna opierał faktycznie o przekonania polityczne które rozrastał się do niebezpiecznych rozmiarów.

Wigowie – to hanowerska arystokracja należąca do lóż regularnych, czyli podległych Wielkiej Loży Anglii, zwani Nowoczesnymi. Wigowie mieli jedną przewagę, ponieważ arystokracja ta była ściśle powiązana z władzą.

1799 – premier William Pitt wprowadził Ustawę o nielegalnych stowarzyszeniach, z których wykluczone było wolnomularstwo legalne, a więc regularne, kierowane przecież przez rodzinę królewską (Król Jerzy 1, 2 i 3). [2]

21.03.1737 – francuski pisarz szkockiego pochodzenia i wychowawca szkockiego prelegenta do brytyjskiego tronu Karola Edwarda Stuarta Andrew Michael Ramsay (1686-1743)  w słynnej przemowie w Paryżu stwierdził, iż  Wolnomularstwo powstało w Palestynie podczas wypraw krzyżowych!

Ripsonar

————————————————

[1]Cień Salomona”, str.23

[2] Tamże, str. 92