Przyszłość Syrii po (obaleniu) Assada – Rami Nakhla

Specjalista programowy w Amerykańskim Instytucie na rzecz Pokoju (USIP) i Członek Zarządu w projekcie „Nazajutrz”

Steven: Spędziliśmy wiele czasu, nasi Syryjscy koledzy spędzili masę czasu na tworzenie tego dokumentu i dyskusję o nim. Niektóre rozmowy były dość gorące, ale dokument teraz istnieje i pytaniem jest co teraz się z nim stanie. Wspomniałem już, i myślę, że mówię za całą grupę, to nie jest dokument, który ma wskazać przyszłe zmiany po okresie przejściowym, rozpoczynające się w nieokreślonym jeszcze czasie, ale ma on pokazać jak mamy dzisiaj wesprzeć syryjską opozycję. Tylko jak to ma się stać? Jakie kroki mamy przedsięwziąć, żeby mieć pewność, że nie będzie on zbierał kurzu na półce? Z jednej rzeczy jesteśmy bardzo zadowoleni – dokument stał się punktem odniesienia dla światowej debaty i dyskusji na temat zmian w Syrii. Zatwierdziła to Syryjska Rada Narodowa, ma silne poparcie wśród Syryjskiego Bractwa Muzułmańskiego, został rozprzestrzeniony przez lokalne komitety wewnątrz Syrii. Został zatwierdzony przez parlament UE w rezolucji, z 14 września. Jest więc szeroka, globalna wiedza o tym raporcie, poparcie jego zawartości. Ale to nie jest wystarczające, by sprawić, że praca w niego włożona zacznie robić różnicę, i to jest wyzwanie, na które zwracamy teraz swoją uwagę. I chciałbym, żeby Rami Nakhla, z którym miałem prawdziwy przywilej blisko współpracować w ciągu ostatnich 9 miesięcy jako koordynator USIP, porozmawiać jaka właściwie jest rola tego projektu, co się właściwie i co z tym zrobić, żeby mieć pewność, że wywoła to zmiany. Rami, proszę.

Rami: Dziękuję bardzo Steven. Właściwie, zaczynając od teraz, projekt „Nazajutrz” ma wywołać zmiany w Syrii. Pamiętam, kiedy 15 miesięcy temu poznałem Cię w Bejrucie na kawie w Alhambrze. I to był pierwszy raz kiedy Cię spotkałem. Mówiłem Ci o moich rewolucyjnych teoriach, a ty byłeś sceptyczny co do ich wyników. Byłeś bardziej zainteresowany tym co będzie po tym, jak przejść z A do B. To bardzo ważne co się tam dzieje.  Wróciłem wtedy do swojej grupy, pracowałem wtedy w lokalnej komisji uzgodnień i zaczęliśmy debatować o dniu po, zaczęliśmy oceniać nasze możliwości pracy nad tą sprawą. Byliśmy świadomi, ze ten przyszły dzień nie był gdzieś daleko, że zaczynał się teraz. Miał miejsce podczas kilku pierwszych dni powstania. Zdaliśmy sobie sprawę, że jako syryjska opozycja byliśmy młodzi, mieliśmy tylko 5 miesięcy. Pierwszy dzień powstania traktuję jako nasze narodziny. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie mamy możliwości dać sobie rady z dużymi projektami, nie mamy instytucji, które mogłyby w tym pomóc. I debata się zaostrzyła. Poprosiłem Cię o radę i zdecydowaliśmy się zrobić właśnie to. Tego właśnie oczekujemy od demokratycznego świata, od dobrze sytuowanych państw, od ustabilizowanej demokracji. Potrzebujemy ich doświadczenia i wsparcia, żeby to zrobić. I po tym otrzymałem azyl polityczny w USA i zaczęliśmy razem pracować. Zacznę teraz mówić o dokumencie. O tym jak zaprezentowaliśmy go Syryjczykom. Mówiliśmy każdemu, że nie chcemy mówić syryjskiemu rządowi przejściowemu co ma robić albo czego nie robić. To jest wkład ponad 50 członków syryjskiej opozycji, niektórzy z nich są ekspertami, analitykami. Zasięgnęliśmy opinii międzynarodowych ekspertów z dziedzin, nad którymi pracowaliśmy. I stworzyliśmy te zalecenia. Jak przenieść to od A do B. Jak mieć pewność, że cele tej rewolucji zostaną osiągnięte. Nie mówimy w tym dokumencie do chcemy zrobić, tylko jak to zrobimy. I nad tym dyskutujemy teraz z Syryjczykami, ale w tym samym czasie robimy prezentacje takie jak ta. Jesteśmy bardzo pewni metod zawartych w tym raporcie, ekspertyz i badań jakie przeprowadziliśmy. Nie będziemy spędzić naszych wysiłków, żeby wprowadzić te metody w życie. Więc na tylu różnych szczeblach komisja wykonawcza projektu „Nazajutrz” i stworzyliśmy organizację „Nazajutrz” i zarejestrowaliśmy ją w Brukseli. Dodatkowo USIP kontynuuje poparcie dla projektu. Stworzyliśmy sieć pomocy w okresie przejściowym. Parę dni temu byłem w Turcji, szukamy tam biura. Utworzymy to biuro w miejscu, możemy być bezpośrednio w kontakcie z Syryjczykami, z syryjskimi aktywistami, z przywódcami sieci pomocy. Większość z nich jest teraz w Istambule. Będziemy rozszerzać ich pracę, rozpowszechniać projekt „Nazajutrz” wśród nich i tam rozpocząć pracę. Dotarliśmy do wielu międzynarodowych aktorów, zdecydowali się wspierać nas we wprowadzaniu tego projektu. USIP wspiera naszą organizację w pracy i będą to robić dalej. Wracam do Istambułu, aby kontynuować pracę na podstawie projektu „Nazajutrz” na wielu płaszczyznach. W okresie przejściowym w systemie sprawiedliwości pracujemy nad utworzeniem komisji przygotowawczej. I nad nowym prawem. Skontaktowały się z nami instytucje europejskie, żeby pomóc nam w reformie sektora bezpieczeństwa. Będziemy dalej pracować nad założeniami projektu „Nazajutrz” w tym sektorze. Więc właściwie Steve chciałbym Ci podziękować za twoją pomoc, włożyłeś niesamowicie dużo pracy w ten projekt. Dziękuję USIP, dziękuję naszemu niemieckiemu partnerowi. Jako Syryjczycy tego właśnie oczekujemy od was, waszej pomocy. Jesteśmy bardzo wdzięczni.

Steve: Dziękuję bardzo. Mieliśmy dużo dobrego materiału do pracy. Myślę, że grupa już o tym mówiła.

youtube logoPrzyszłość Syrii po obaleniu Assada. Projekt Nazajutrz

Więcej na ten temat znajdziesz tu: Co powinieneś wiedzieć o wojnie w Syrii? Program Nazajutrz „The Day After

Materiał źródłowy: Future of Syria After Assad

Tłumaczenie: Ripsonar