Wikileaks ujawnił podręcznik wojskowy dotyczący tzw. „niekonwencjonalizowanych działań wojennych”, wg których m.in czytamy, że wojna ekonomiczna jest jednym z podstawowych  i stałych komponentów prowadzenia wojny!

2008 – Dokument pt.„Manual Field 3-05.130, Army Special Operations Forces Unconventional Warfare” jest ni mniej ni więcej a świadectwem niejawnych działań rządu USA którego wypadkową jest zmiana reżimów/zamach stanu!  Do „Niekonwencjonalnych działań wojennych” armia zalicza wojnę ekonomiczną (tworząc sztucznie ekonomiczno-gospodarczy chaos), wykorzystując politykę i współpracę koalicjantów by potęgować planowane zajścia, aż do momentu powszechnego konfliktu na pełną skalę.

WikiLeaks zwrócił szczególną uwagę na segment publikacji zatytułowany „Instrument finansowy amerykańskiej potęgi narodowej i niekonwencjonalnych działań wojennych”. W tej sekcji zarysowano, w jaki sposób rząd Stanów Zjednoczonych, własnymi słowami, używa „broni finansowej” do prowadzenia „wojny gospodarczej” przeciwko zagranicznym rządom. które próbują podążać niezależną ścieżką.

„Jednostronne i pośrednie finansowanie poprzez krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe w formie pożyczek, dotacji i innych form pomocy finansowej dla wskazanego państwa jest celem dyplomatycznego wpływu USA”!

W dokumencie znajdujemy hierarchię odpowiedzialną za te działania. Wojna ekonomiczna skierowana przeciwko wrogiemu Ameryce państwu (często, które nawet o tym może nie mieć pojęcia) jest ściśle koordynowana z Departamentem Stanu oraz wspólnotą wywiadowczą (CIA) zaś regulowana przez Narodową Radę bezpieczeństwa (NSC) .

NSC „ponosi główną odpowiedzialność za integrację ekonomicznych i wojskowych interwencji za granicą!”

Działaniami w terenie zajmuje się ARSOF czyli Operacyjne Siły Specjalne USA dla który poradnik był de fakto przygotowany!

Międzynarodowe instytucje finansowe wspomniane w podręczniku wykorzystywane nie tylko jako instrumenty dyplomatycznego i ekonomicznego nacisku, ale również jako integralna część „obecnego globalnego systemu zarządzania” Ameryki to wymienione z nazwy: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)!

Bank światowy i MFW wydaje się największym orężem destrukcji suwerennych ale i krnąbrnych państw względem USA. Wykorzystują pożyczki i dotacje aby „uwięzić wspierane państwa w długu” a następnie w ramach szerszej pomocy narzucić programy tzw. „dostosowania strukturalnego”, którego celem w wielkim skrócie jest

  • prywatyzacja majątku państwowego
  • deregulacje szczególnie sektora finansowego
  • likwidacja, a raczej zagrabienie wszelkich oszczędności obywateli.

Myślisz pewnie, zaraz, przecież to nie możliwe. Tak na szybko:

Bank Światowy

  1. siedziba mieści się w Waszyngtonie, a prezesa wybiera prezydent USA! Przykładem jest obecny kandydat Trumpa –  David Malpass!
  2. USA jest największym udziałowcem Banku światowego, co czyni go jedynym państwem z prawem ewentualnego Weta!

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

  1. siedziba w Waszyngtonie
  2. USA jest największym udziałowcem MFW  z udziałem 17,46%
  3. USA płaci największe składkowe na utrzymanie funkcjonowania instytucji  tj. 164 mld$/rocznie!

Ave Ripsonar News

=============================

Na podstawie:

Reklamy