Amerykańscy i filipińscy wojskowi przygotowują pudła z materiałami namiotowymi z Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego, które mają zostać rozmieszczone za pomocą transportowca dla ofiar super tajfuktu Haiyan. Zdjęcie: REUTERS / Wolfgang Rattay

Od lat USAID boryka się z problemami: aby przyczynić się do realizacji celów amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, agencja musi być w stanie działać w miejscach, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego; ale kultura awersji do ryzyka – która nasiliła się od czasu ataków na amerykańską agendę dyplomatyczną w Bengazi w Libii w 2012 roku – często ogranicza amerykańskich cywilnych urzędników do stolic, gdzie ich bezpieczeństwo mogłoby być lepiej zagwarantowane. Ta tendencja do ograniczania cywilów z USA do obszarów chronionych (…) powoduje dystans między personelem USAID a społecznościami, którym starają się służyć. Dystans powiększa się, gdy te społeczności znajdują się (…) w miejscach, w których gwałtowny ekstremizm, niestabilność i niestabilność państwa stanowią dodatkowe ryzyko.
 
W lutym 2018 r. Global Development Lab opublikowało po cichu serię raportów zleconych przez Frontier Design Group w celu podjęcia badań i opracowania nowych podejść do zwalczania brutalnego ekstremizmu.
 
Jeden z raportów zawiera ostrą obserwację: „W zasadzie wszyscy” autorzy raportu, z którym przeprowadzono konsultacje – grupa przedstawicieli wojska, wywiadu i rozwoju – „podzieliło powszechne przekonanie, że USG [rząd USA] jest żałośnie mało skuteczny w nieprzyjaznym i odmówione środowisko.

W ramach projektu przeprowadzono cztery badania, które zostały udokumentowane w oddzielnych raportach. Jeden z nich przeanalizował poprzednie starania rządu USA, aby umieścić specjalistów ds. Rozwoju w „nieprzyjaznych środowiskach” – koncentrując się na ustanowieniu „korpusu reagowania cywilnego” z 2008 r. Odrębne badanie zbadało potencjalny popyt i wykonalność nowego pomysłu, tworzenia szybkich zespołów ekspedycyjnych – lub zespołów RED.
(…)
 
„W przeciwieństwie do istniejących oficerów USAID pracujących w środowiskach permisywnych, członkowie zespołu RED byliby specjalnie rekrutowani i szkoleni w celu dostarczania nowatorskich technik, praktyk i narzędzi zoptymalizowanych pod kątem ochrony społeczności podatnych na brutalną ekstremistyczną radykalizację i wyzysk”, czytamy w raporcie.
 
„Przedstawiciele RED Team Development zostaną rozmieszczeni w dwuosobowych zespołach i zostaną umieszczeni z nietradycyjnych partnerów powiązanych z USAID, którzy wykonają kombinację operacji ofensywnych, defensywnych i stabilizacyjnych w ekstremalnych warunkach”. Tymi „nietradycyjnymi” partnerami mogą być dowództwo operacji specjalnych US Marine Corps Forces, siły specjalne Sił Zbrojnych USA, Departament Stanu, Biuro ds. Międzynarodowych Narkotyków i Egzekwowania Prawa, Federalne Biuro Śledcze i Administracja ds. Egzekwowania Leków itp.
 

„W przeciwieństwie do istniejących oficerów USAID … członkowie zespołu RED byliby specjalnie rekrutowani i szkoleni … w celu zabezpieczenia społeczności podatnych na brutalną ekstremistyczną radykalizację i wyzysk.”

– Raport „Rapid Expeditionary Development (RED) Demand and Feasibility Assessment”

Artykuł źródłowy: https://www.devex.com/news/usaid-mulls-proposal-to-train-aid-workers-as-special-forces-94321?fbclid=IwAR2Sz1aqi0s6ep_boWSTJ0HvWZ_Ibf401ba_TksQg7Wb4ZvdM6bVD4z0Fz8

AVe Ripsonar news