Celem Nowego Porządku Światowego czy tez Nowego Ładu Światowego jest ujednolicenie wszystkiego do jednego organu sprawczego na Ziemi. Początkowo, co zrozumiałe na cel wzięto Europę. Aby osiągnąć jedność, trzeba doprowadzać krok po kroku do jej kształtowania. Oczywiście dzisiaj mamy jej znamiona pod postacią Unii Europejskiej. A więc ten cel niestety został osiągnięty.  Postaram się wypunktowywać etapy realizacji NWO

1919 – dzięki aspiracjom Wodorowa Wilsona powstaje Liga Narodów jako prekursora ONZ. Swoją drogą już sam Wilson był świadomy owych tajnych grup ponieważ pisał:

„ Najwięksi ludzie w USA z przemysłu i handlu boja się czegoś. Oni wiedzą, że gdzieś jest zorganizowana władza tak subtelna, tak ostrożna, tak zamknięta, tak całkowita, tak nieobecna, że lepiej nie mówić o tym nawet szeptem, obawiając się potępienia.”

W Wielkiej Brytanii struktury te nazywano Królewskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.

1921 – z tych grup powstaje w USA, a dokładniej w Nowym Yorku Rada Stosunków Międzynarodowych (z ang. CFR). Jest to bezpartyjna organizacja polityczna zajmująca się szeroko rozumianymi kwestiami związanymi z polityką międzynarodową oraz miejscem i rolą Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. [2]

Pierwsi Członkowie

 • W. Averell Harriman – ze związków bankierów USA
 • Pułk. Edward Mandel Mouse – główny doradca prezydenta USA. W.Wilsona
 • John D.Rockefeller – milioner i przedsiębiorca
 • J.P. Morgan – magnat bankowy
 • Paul Warburg

Do CFR należeli bądź należą:

 • Zbigniew Brzeziński. Napisał w książce „Wielka szachownica”:

W miarę jak Ameryka coraz bardziej staje się społeczeństwem wielokulturowym może mieć coraz większe trudności z wypracowaniem konsensusu co do polityki zagranicznej, chyba że stanie w obliczu wielkiego zagrożenia z zewnątrz.”

 • George Bush, David Rockefeller, Colin Powell, Richard Nixon, Gerard Ford, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama (choć na pytanie czy należy do CFR zająkną się: „nie wiem czy się znajduje…nie ma oficjalnego członkostwa..”), Dick Cheney oraz same najbardziej wpływowe osoby z różnych dziedzin jak finanse, media, polityka czy biznes. Np.: Google, ExxonMobil, GlaxsoSmithKline, Halliburton, Time Warner

1928 – Adolf Hitler pisze uzupełnienie do swojej książki „Mein Kampf” odnoście stworzenia Porządku Światowego- najpierw poprzez zjednoczenie Europy (pod panowaniem III Rzeszy) a następnie całego Świata.  Plan ten realizował za pomocą siły, terroru i przemocy. Tutaj warto wspomnieć, iż jego planom sprzeciwiał się Roosevelt gdzie wygłosił przemowę do narodu w 21.10.1941:

Hitler często zaznaczał, że jego plany podbojów nie wykraczają poza Ocean atlantycki, lecz jego łodzie podwodne i jego flota pokazują co innego. Tak samo jak cały jego plan Nowego Porządku Świata.

Patrz: Prezydent Roosevelt mówi o hitlerowskim Nowym porządku Świata [1941]

Tak więc Niemcy są współczesnymi pionierami powstania NWO, choć na pewno nie ich pomysłem.

WYDARZENIA I i II Wojny światowej UŚWIADOMIŁY, ŻE WPROWADZENIE NWO SIŁĄ NIE DAJE REZULTATÓW, WIĘC ZMIENIONO KONCEPCJE WDRAŻANIA

1945 – Powstaje ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdzie status otrzymuje w San Fransisko. USA otrzymują stałe członkostwo Rady Bezpieczeństwa. Jest to silnik Nowego Porządku Świata. Cel nieoficjalny: używana do niszczenia wartości narodowych!

1952 – powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali.

1954 – Powstaje Grupa Bilderber. Elitarna grupa uważana za mistrzów marionetek, tzw Iluminatów rządzących naprawdę na świecie. Co roku wyznaczają spotkania na całym Świecie omawiać najważniejsze plany na świecie.

Stali członkowie: David Rockefeller, Henry Kissinger, Królowa Holandii Beatrycze, Lee Hamilton, Tony Blair, Kenneth Clarke, Margaret Thatcher, Peter Mandelson, Książę Philip.

23 -25.09.1954– na spotkaniu Grupy w Niemczech powstaje projekt Unii Europejskiej! Tzw Sekcja E mówi o europejskiej jedności poprzez zjednoczenie i integracji państw członkowskich w ramach wspólnego handlu.To własnie ta grupa w latach 90- tych realizowała projekt wdrożenia w Unii Europejskiej jednej waluty tj: Euro!.

1957 – powstaje Klub Rzymski, który wskazuje trend kooperacji ekonomicznej do późniejszego zjednoczenia. To własnie owy twór jest koniem trojańskim zjednoczenia, który w przyszłości zamieni się w superpaństwo z 27 krajami będącymi w istocie jednym ciałem – tj. Unią Europejską.

1.11.1993 – powstaje UE jako polityczno – gospodarczy związek demokratycznych państw.

1.12.2009 – EU staje się organizacja międzynarodową. Jest jednym państwem skupiającym 27 członków, o czym świadczy ustanowiona konstytucja będąca nadrzędną w stosunku do  jakoby suwerennych państw członkowskich.

Lata 60 –te wspominają o NWO:

 • Nelson Rockefeller (były gubernator Nowego Yorku oraz przemysłowiec).
 • Papierz Paweł VI …”wy wszyscy musicie zrozumieć jaką rolę pełnicie w budowaniu nowego porządku świata”.
 • Richard Nixon –  prezydent USA „ wierzę, że każdy z was musi zbudować Nowy Porządek Świata”.

1961 – Kennedy wygłosił znane oświadczenie które obrazuje jak silne stały się tajne stowarzyszenia i trzeba je powstrzymać.

Samo słowo „tajność” jest odpychające w wolnym i otwartym społeczeństwie. My jako ludzie obecnie i historycznie sprzeciwialiśmy się tajnym stowarzyszeniom, tajnym przysięgom, tajnym spotkaniom. Już dawno zdecydowaliśmy, ze zagrożenia ze strony nadmiernej i niechcianej tajności istotnych faktów. Daleko bardziej przewyższają zagrożenia związane z ujawnieniem faktów.Nawet obecnie nie ma sensu przeciwstawiać się groźbom pewnych zamkniętych stowarzyszeń, przez naśladowanie ich arbitralnych restrykcji. Nawet obecnie nie mają sensu zapewnienia, przetrwania naszego narodu jeśli nasze tradycje nie przetrwają ich naporu. Istnieje bardzo śmiertelne niebezpieczeństwo że ogłoszenie potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa zostanie powierzone tym którzy niecierpliwią się by poszerzyć jego znaczenie do samych granic oficjalnej cenzury i tajności. Nie zamierzam na to pozwolić, w granicach nad którymi mam kontrolę. Żaden z przedstawicieli mojej administracji, nieważne czy jego ranga jest wysoka czy niska cywil lub wojskowy, nie powinien interpretować moich słów z dzisiejszego wieczoru jako wymówki do cenzurowania wiadomości. Przyzwolenia do ukrywania naszych pomyłek lub wstrzymania przed prasą lub opinia publiczną faktów o jakich powinni wiedzieć. Ponieważ mamy na świecie, przeciwnika w postaci monolitycznej bezlitosnej konspiracji której zależy głownie na ukrytych środkach do poszerzenia swojej strefy wpływów, na infiltracji zamiast inwazji,  na podstawieniu, zamiast wyborów, na zastraszaniu zamiast wolnego wyboru, na partyzantce w nocy, zamiast armii za dnia. Jest to system który dysponuje rozległymi zasobami ludzkimi i materialnymi w celu zbudowania ciasnej sieci, wysoce wydajnej maszyny która łączy wojskowe, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne operacje. Ich przygotowania są potajemne i nie publikowane.Ich pomyłki są grzebane, nie uwidaczniane. Dysydenci są uciszani, a nie wychwalani. Żadne wydatki nie są kwestionowane, żadne pogłoski się nie wydostają. Żadne sekrety nie są ujawnione. Żaden prezydent nie powinien obawiać się publicznego wglądu do jego programu ponieważ z tego nadzoru przychodzi zrozumienie. Z tego zrozumienia przychodzi wsparcie lub opozycja i obie są konieczne. Nie proszę mediów o wsparcie, dla tej administracji, jednakże proszę was o pomoc w wielkim zadaniu informowania i alarmowania amerykańskich obywateli, w czym pokładam pełne zaufanie, oraz odpowiedz i oddanie naszych obywateli, bez względu na to, ajk są poinformowani. Nie tylko unikałbym kontrowersji pośród czytelników, ale je powitał. Ta administracja zamierza być szczera jeśli chodzi o jej błędy. Ponieważ jak raz powiedział to mędrzec: błąd nie staje się pomyłką, dopóki nie odmówisz jego naprawienia..Zamierzamy zaakceptować pełną odpowiedzialność za nasze błędy …..[1]

Lata – 70- te. Największym orędownikiem Nowego Porządku Światowego jest Henry Kissinger.

1973 – Powstaje Komisja Trójstronna założona przez prezesa Chale Manhattan Bank Davida Rockefellera. Skupia najbogatszych i wpływowych biznesmenów i przywódców politycznych z Japonii, Europy i Ameryki.

Członków szacuje się na coś koło 300. Jak zaraz wymienię, są to bardzo wpływowe osoby praktycznie z każdego szczebla władzy, polityki czy gospodarki dlatego nie powinno nikogo dziwić, że w skład członków są również postacie, zasiadający w radach kierowniczych takich korporacji jak: ITT, XEROX, EXXON I National Bank. Najbardziej znani to:  Alan Greenspan, Harold Brown – były sekretarz obrony, George Bush,  Jimmy Carter, Bill Clinton,  Zbigniew Brzeziński,  Henry Kissinger,

Lata – 80 –te. George Bush senior – jest uważany za najważniejszego promotora trendu powstania Nowego Porządku Świata.

Na przemówieniu do ONZ powiedział:

Toczy się gra o więcej niż małe państwo. To wielka idea: Nowy Porządek Świata, gdzie wszystkie narody łączą się we wspólnym celu by osiągnąć uniwersalne pragnienie ludzkości: pokój i bezpieczeństwo, wolność i zasadę (rządów) prawa”…, …”Niemcy są zjednoczone, Europa staje się zjednoczona i wolna. Dlatego świat morze wykorzystać tę możliwość i wypełnić dawną obietnicę Nowego Porządku Światowego. Musimy odnaleźć sens i nagrodę, poprzez służenie wyższym celom niż my sami. Światłego celu: oświecenia tysięcy punktów światła”…  ERA OSZUSTWA UFO, ruch New Age, Nowy Porzadek Swiata, Illuminati czas 3.52

W Bazie sił powietrznych w Maxwell (przed realizacją Operacji Pustynna Burza) oświadcza narodziny NWO:

To o czym chciałem dziś powiedzieć o nowym świecie, jeżeli kształtuje się dookoła nas, że perspektywa NWO jest w naszym zasięgu

1992 – Strobe Talbott, były zastępca sekretarza stanu:

W ciągu następnych 100 lat państwowość, jaką znamy, zdezaktualizuje się: wszystkie państwa uznają jedną, światową władzę… Zasadniczo wszystkie państwa stanowią pewne formy umowy społecznej. Niezależnie od tego, jak trwałe, a nawet święte mogą się w danym momencie wydawać, w rzeczywistości są one tworem sztucznym i chwilowym.” [a]

1.11.1993 – Powstaje Unia Europejska, gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich jako synteza koncepcji Klubu Rzymskiego, zaś w 1.12.2009 po tzw. traktacie lizbońskim  tj. 1 grudnia 2009, UE staje się jednym superpaństwem z własną nadrzędną konstytucją.

Schemat Europejskiej integralności, który pod płaszczykiem kooperacji handlowej, gospodarczej, społecznościowej przeistoczył się w Unie Europejską – jako pojedynczy nadrzędny organ jest wzorem , który dostrzegamy na całym świecie jak np. Unii jak Liga Narodów Afrykańskich, Liga narodów Arabskich, Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC), Stowarzyszenie narodów Azji (ASEAN) czy Unia Ameryki Północnej.

Kto mówi o NWO w tym czasie?

 • Gordon Brown – były premier Wielkiej Brytanii w latach 2007 – 2010.

15.01.2007 – Brown w czasie przemowy w New Delhi w Indiach używa po raz pierwszy słów NWO. Ale to dopiero początek.

26.09.2008 – przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych wezwał do stworzenia „nowego światowego porządku finansowego”.

„Musimy zbudować nowy światowy porządek finansowy, oparty na przejrzystości, nie na mętności; wynagradzający sukces, a nie chciwość, odpowiedzialność, a nie bezkarność. Musi on być światowy, nie narodowy. Musimy jasno powiedzieć, że czas nieodpowiedzialności się skończył” – podkreślił brytyjski premier. [a]

02.04.2009 – na spotkaniu G-20 Brown mówi:

„Myślę, że Nowy Światowy Porządek wyłania się, wraz z nim podstawy nowej i postępowej ery międzynarodowej współpracy.Od dziś wspólnie będziemy prowadzić proces globalizacji.” patrz Fragment mowy Gordona Brown’a na G-20

Lata – 70- te. Największym orędownikiem Nowego Porządku Światowego jest Henry Kissinger.

Lata – 80 –te. George Bush – jest uważany za najważniejszego promotora trendu powstania Nowego Porządku Świata.

Na przemówieniu do ONZ powiedział:

Toczy się gra o więcej niż małe państwo. To wielka idea: Nowy Porządek Świata, gdzie wszystkie narody łączą się we wspólnym, celu osiągając powszechne pragnienie ludzkości”…, …”Niemcy są zjednoczone, Europa staje się zjednoczona i wolna. Dlatego świat morze wykorzystać tę możliwość i wypełnić dawną obietnicę Nowego Porządku Światowego. Musimy odnaleźć sens i nagrodę, poprzez służenie wyższym celom niż my sami. Światłego celu: oświecenia tysięcy punktów światła”…

W Bazie sił powietrznych w Maxwell (przed realizacją Operacji Pustynna Burza) oświadcza narodziny NWO:

To o czym chciałem dziś powiedzieć o nowym świecie, jeżeli kształtuje się dookoła nas, że perspektywa NWO jest w naszym zasięgu

Ripsonar

—————————————————————————————————————

[1] Z filmu „Prezydent który powiedział PRAWDĘ”

[a] – http://www.pb.pl/1269616,17453,brown-wzywa-onz-do-stworzenia-nowego-porzadku-finansowego

1993 – „Los Angeles Times Syndicate” zamieścił wypowiedz byłego sekretarza stanu H. Kissingera: ” NAFTA (Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu) reprezentuje najbardziej twórczy krok w kierunku wprowadzenia Nowego Porządku Świata”. [c]

Potwierdzenia dążenia i realizacji NWO

Moim marzeniem jest by ONZ przeorientować w parlament globalny, Radę Bezpieczeństwa w rząd globalny, a NATO w ministerstwo obrony globalnej – mówił Lech Wałęsa w trakcie wywiadu przed rozpoczęciem ostatniego dnia obrad Szczytu Noblistów w Warszawie”.  [1]

Kontrola społeczeństwa

Zbigniew Brzeziński w książce „Between Two Ages- Na przełomie dwóch epok” czytamy: „Epoka technotroniki pociąga za sobą stopniowe wyłanianie się bardziej kontrolowanego społeczeństwa. Takie społeczeństwo byłoby zdominowane przez elitę, niepowstrzymaną przez tradycyjne wartości” [b]

[1] http://www.wprost.pl/ar/422066/Walesie-marzy-sie-rzad-swiatowy/

[a]  -str. 23

[b] – Tamże, str. 16

[c] – Tamże, str. 17