5.05.2020 WIDEO: ROZPAD ({) UNII EUROPEJSKIEJ ,POZARY ,CESARZ

Beata 12

Zapraszam do analiz proroctw p. Beaty. Jej dorobek znajdziecie na kanale YouTube. Poniżej część oryginalna, a następnie dodałem próbę przeanalizowania i usystematyzowania tych informacji. P.S proszę do tego podchodzić sceptycznie. Raczej jest to na tą chwilę podpowiedz w próbie rozszyfrowania tekstu niż jego ewidentne jednoznaczne rozszyfrowanie. Proszę o tym pamiętać. Zapraszam.

Część 1. Tłumaczenie oryginalne p. Beaty.  

W potrzasku (ostatki) (roztrzaska)(już czas tu) państw europejskich, Unii Europejskiej.

Na samej górze jest odwrotnie, więzienie całe (same), pożary, te więzienie tego nie ominie (ominie), ani praw ani za. W brzasku pali ( potrzasku) pełno jest (Europa)… odwrotnie. Bardzo poważnie …Cesarz nastanie.

Bułgaria, Szwecja (Grecja) (Francja i Paryż ) upadnie… jest tak na niby (miny) stworzony (pożary) (zostawimy pożary) (nie ominą pożarów)

Ile tych części (Czesi), tego nieszczęścia, ile nieszczęścia, pytam się?

Ile do szczęścia trzeba dokładać, tyle do wsparcia…rozpadnie się, ten to pożar później a w górze jeszcze (się) nie zakończy. Tak to ma wyglądać.

Kluczowe Słowa

  • Mowa o ostatkach Unii UE, że Unia się częściowo rozpadnie, lub będą jakieś kraje tą Unię opuszczały. Są tu wymienione kraje, ale przy nich są też inne zdarzenia, wiec wezmę je pod uwagę, jak: Bułgaria, Czechosłowacja (Czechy- ja), Grecja, Francja ( Paryż), Szwecja. W jakiej chronologii wyjdą, czy wcześniej czy później, zobaczymy. Niebezpieczeństwa pożarów, upadku, ( miny?)
  • Mowa o jakiś podpaleniach ( pożarach ), może być to spowodowane zamieszkami w Europie
  • Cesarz nastanie

Rozwój wydarzeń

  1. Kraje w UE będą jakby w pułapce (w potrzasku). Czego to będzie powodem? Wydaje się że chaosem społecznym panującym na ulicach miast wielu państw europejskich. Pada bowiem określenie (pożary), czyli kojarzy mi sie to z rozruchami i podpaleniami [jak we Francji] związane z obostrzeniami i następstwami tych blokad. Czytamy też: „Ile do szczęścia trzeba dokładać, tyle do wsparcia… rozpadnie się, – co oznacza, że unijne wsparcie dla państw członkowskich próbujących ratować swoje gospodarki w czasie kryzysu będzie nie wystarczające, np. zmniejszenie środków unijnych, a wręcz może się to całkowicie załamać co w konsekwencji pokaże światu, że i sama Unia zacznie się rozpadać w związku z kryzysem. [tylko czy chodzi o rozpad np. państw członkowskich, czy raczej rozpad struktur unijnych na których jest zbudowana. Moim zdaniem to drugie, ale czas pokaże] Co znamiennie znajdujemy też tekst:  (ten to pożar później a w górze jeszcze (się) nie zakończy. Tak to ma wyglądać.) Moim zdaniem oznacza to, że jest to wszystko zaplanowane – UE ma się zatrząść w posadach poprzez kryzys finansowy i gospodarczy i to ma postępować co w konsekwencji doprowadzi do prawdziwego chaosu i bezprawia w poszczególnych krajach. Słowo (więzienie) wskazuje, że Europa jest tak ściśle powiązana, że nie będziemy mogli się od tych wydarzeń odciąć czy też obronić. Taka bezsilność. Jak w więzieniu.
  2. Tekst informuje, że najbardziej chaos dotknie: (Bułgaria, Szwecja (Grecja) (Francja i Paryż ) upadnie…  Upadnie, czyli wspomniane zamieszki a może wręcz bunty mogą być już nie do opanowania w tych krajach [ale wg Beaty to kraje które będą chciały wyjść z Unii]. Pojawia się jeszcze w tym kontekście tekst: (jest tak na niby (miny) stworzony (pożary) (zostawimy pożary) (nie ominą pożarów) – co być może wskazuje, że i pojawienie się zamachów terrorystycznych (miny) = co oznacza ukryte bomby, ma na cel dopomóc w tym chaosie. [a to potwierdzałoby że ktoś w tym kierunku upadku europejskiego pomaga, czyli planuje]
  3. Pada również nazwa Czechy (Ile tych części (Czesi), tego nieszczęścia, ile nieszczęścia, pytam się?)  – który też może doświadczyć zawirowań społecznych, chyba że to już jest wątek odnoszący się do wydarzeń z okresu wonnego.

Analiza Ripsonar