thtshhtht

06.2019 – ukazuje się raport „Przyszłość miejskiej konsumpcji w świecie do 1,5°C” [Projekt The Future of Urban Consumption in a 1.5 C World] [1]  opracowany przez C40 we współpracy z ARUP i University of Leeds. Liczba 1.5 °C nawiązuje do Porozumienia Paryskiego [3] z 2015 roku w którym myślą przewodnią jest idiotyczne założenie (pokłosie porozumienia z Kioto z 1992 r.), iż  trzeba tak zarządzać postępem aby „powstrzymać” wzrost średniej temperatury Ziemi poniżej 2°C” w porównaniu z epoką przedprzemysłową a najlepiej ograniczyć wzrostu do 1,5°C.

Jak? Nie jeść mięsa, nie jeść nabiału, chodzić w starych ciuchach, nie mieć auta a o podróżach samolotem ograniczać na lata!

Zanim zajmę się tymi rewelacjami trzeba przedstawić szerszy obraz wspomnianego tematu, którego głównym drygentem jest Światowe Forum Ekonomiczne w Davos – tj imperium Klausa Schwaba jak kto woli. [O nim ciekawych rzeczy możecie dowiedzieć się tu: Jak Kissinger i inni z pomocą CIA zwerbowali Nicolasa Schwaba by stworzyć WEF].

A więc z perspektywy WEF to miasta, a nie fabryki czy np. kopalnie są kluczowe dla naszego pędowi ku zmianom klimatycznym. Tak, jest tym miasto! Jak czytamy: „w miastach mieszka ponad połowa światowej populacji i odpowiada za 70% emisji CO2, które leżą u podstaw kryzysu klimatycznego. Do 2050 r. 68% ludzkości będzie mieszkać w miastach, co spowoduje większe zużycie energii, większe potrzeby w zakresie infrastruktury i zwiększoną emisję dwutlenku węgla. Aby osiągnąć zintegrowaną przyszłość o zerowej emisji dwutlenku węgla netto, konieczna jest szybka transformacja modeli biznesowych i polityki. Budynki mogą odgrywać kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi. Budowa i eksploatacja budynków odpowiada za 38% światowych emisji i istnieje pilna potrzeba opracowania rozwiązań, które pomogą przyspieszyć dekarbonizację miejskiego środowiska zabudowanego, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury poniżej 1,5°C[2]

A więc co znajdujemy w raporcie z 2019 roku? „W niniejszym raporcie zbadano, w jaki sposób emisje związane z konsumpcją muszą zostać ograniczone w miastach, aby uniknąć załamania klimatycznego i koncentruje się na sześciu sektorach – spożywczym, budowlanym, odzieżowym, samochodowym, lotniczym i elektronicznym – w których liderzy, firmy i społeczeństwo mogą podjąć działania w celu zmiany nawyków konsumpcyjnych, znacznie zmniejszając emisje gazów cieplarnianych. Badanie wyznacza cele naukowe dla miast w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są zgodne z ambicjami Porozumienia Paryskiego z 2015 r. [3], oraz identyfikuje kluczowe, wcześniej niewykorzystane możliwości dla miast, aby zająć się wpływem miejskiej konsumpcji, przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom wielu innych korzyści.”

Raport i jego przesłanie [4]

Badania wykazały, że emisje oparte na konsumpcji 94 największych miast na świecie stanowią 10% globalnych emisji gazów cieplarnianych co sugeruje, by ​​emisje związane z konsumpcją miejską muszą zostać ograniczone o co najmniej 50% w 2030 r., aby zapewnić zdolność do pozostania poniżej wzrostu o 1,5 st. Bez szybkich zmian przeprowadzone badania szacują, że emisje z miast mogą wzrosnąć o 87% do 2050 r.

Główny wynik raportu wykazał, że szybka konsumpcja miejska jest głównym motorem zmian klimatycznych w globalnym łańcuchu dostaw. Po zakupie produktów lub usług przez konsumentów miejskich wydobycie zasobów, produkcja i transport generują emisje już przed zakupem. Raport szacuje, że łączne emisje związane ze zużyciem są równe emisjom o 60% wyższym niż emisje związane z produkcją.

Przykłady raportu: „Weź parę dżinsów… Wpływ na klimat obejmuje emisje gazów cieplarnianych, które wynikają z uprawy i zbioru bawełny używanej do produkcji tkaniny, emisja CO 2 przez fabrykę, w której została zszyta, oraz emisje z statki, ciężarówki czy samoloty, które przetransportowały go do sklepu. Jego wpływ obejmuje również emisje z ogrzewania, chłodzenia lub oświetlenia sklepu, w którym dżinsy zostały zakupione oraz emisja CO2e przez konsumenta końcowego podczas prania i suszenia dżinsów”.

Wniosek: „zmiana sposobu w jaki konsumujemy może znacząco przyczynić się do ograniczenia emisji i globalny wpływ rzeczy, które konsumują na klimat, oraz możliwość lepszego zaangażowania obywateli i przedsiębiorstw w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej związanej z klimatem”.

A teraz sie trzymaj krzesła co ci dranie wymyślają! Otóż zobaczmy owe zalecenia dla indywidualnych działań, które przypominam mają być wdrożone do 2030 roku!

Zmiany żywieniowe

FnPNVIvXwAEXgWW

 • zmniejszenie spożycia mięsa [czyli graniczenie do 16 kg/rok na osobę ale do celowo tj. ostatnia kolumna O kg/osobę!

W 2015 roku „Spożycie mięsa na świecie wynosi ok. 800 – 820 gramów tygodniowo. W Polsce – 1,3 kg mięsa[5].

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaliczając mięso do czynników rakotwórczych, nie zaleciła całkowitego wyeliminowania go z diety a jedynie ograniczenie jego spożycia. Agencja zaleca spożycia około pół kilograma przetworzonego mięsa tygodniowo, co przekłada się na ok. 750 g mięsa świeżego.

 • Zmniejszenie nabiału [6] [do 90 kg/rok na osobę ale docelowo O kg/osobę!
 • 2500 kcal – wydaje się za pewne, że to optymalna kaloryczność żywieniowa? Otóż NIE!

Chcą nas głodzić! Zobaczmy co ma na ten temat do powiedzenia strona rządowa: W artykule z 12.2020 r. pt: „Poznaj nowe normy żywienia” eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny zaktualizowali normy żywienia dla Polski. Jak widzimy te 2500 kcal dla kobiet jak i starszych ludzi się jeszcze mieszczą, ale dla mężczyzn już nie!

Mężczyźni potrzebują więcej energii. Prowadzący średnio aktywny tryb życia pan ważący 85 kg potrzebuje 3450 kcal w wieku 19–30 lat, w wieku 31–50 lat 3250 kcal, 51–65 letni 3050 kcal, 66–75 letni 2750 kcal, a powyżej 75. roku życia 2650 kcal. Ważący 75 kg mężczyzna potrzebuje odpowiednio: 3200, 3000, 2850, 2550 i 2450 kilokalorii.” [7]

 • Ograniczanie odpadów z gospodarstw domowych (Marnotractwo jedzenia) – z 50% na 75 redukcji wyrzucania jedzenia.
 • Unikanie marnotrawstwa w łańcuchu dostaw – zmniejszenie podaży łańcucha (marnowanie żywności) – z 50% do docelowego 75% likwidacja marnowania żywności

Jak czytamy w raporcie:

Przejście na dietę roślinną i ograniczenie marnotrawstwa żywności zmniejszyłoby emisje nawet o 37% do 2030 r., a konsumenci mogliby zmienić kupowane ubrania na trzy nowe artykuły rocznie, co mogłoby zmniejszyć emisje o 40%.”

Ubrania i tekstylia

FnPNVItXgAYs8Ma

 • zmniejszenie ilości kupowanej nowej odzieży [8 części ubrania/rok na osobę a docelowo do 3 części ubrania/rok na osobę!]
 • zmniejszenie odpadów w łańcuch dostaw [50% a docelowo 75%]

Transport

 • zmniejszenie liczby posiadanych samochodów do 190 aut/na 1000 mieszkańców ale docelowo ma być 0 prywatnych samochodów!

Aby uzmysłowić o jakiej redukcji mówimy nawet w tej optymistycznej opcji zobaczmy na statystyki: „Na 1000 mieszkańców Warszawy przypada 795 samochodów osobowych. W Barcelonie wynik to 594 auta, Berlinie 337 aut, a Londynie 321 aut. (…) Bo lepszy wynik od europejskich stolic ma również Poznań (781 pojazdów na 1000 mieszkańców) czy Wrocław (742 pojazdy na 1000 mieszkańców).”.[8]

 • Użyteczność aut – do 20 lat a docelowo 50 lat!
 • zmniejszenie liczby lotów:
  • 1 krótki lot powrotny (mniej niż 1500 km) co 2 lata na osobę a docelowo…. 1 krótki lot powrotny (mniej niż 1500 km) co 3 lata na osobę
 • zrównoważone lotnictwo w oparciu o przyjęte paliwo (lub inny ekwiwalent niskoemisyjnej technologii lub paliwa) – 53% a w ostateczności do 100% docelowo!

Połącz do tego np. 15-to minutowe miasta, wpierdzielanie robali bo mięso jest ble, a dzieci to problem, punkty społeczne, ślad węglowy oraz biometrię oraz cyfrowy pieniądz a najbliższe lata jeszcze nie raz nas zadziwią. Ale wtedy już nie będzie odwrotu ani możliwości zażaleń moi mili…

Ripsonar


 1. Raport w PDF https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/the-future-of-urban-consumption-in-a-1-5c-world
 2. https://www.weforum.org/impact/net-zero-carbon-future-for-cities/
 3. 2015 – Porozumienie paryskie (ang. Paris Agreement) – porozumienie wieńczące 21 Konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu. Porozumienie zobowiązuje wszystkie kraje do przedstawienia do 2020 roku długoterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie z metodologią przyjętą przez IPCC.

  Długoterminowym celem porozumienia określonym w artykule 2 jest wzmocnienie odpowiedzi na zagrożenie związane ze zmianą klimatu, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju poprzez:

  • ograniczenie globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2 °C, a docelowo do 1,5 °C względem epoki przedprzemysłowej w celu ograniczenia ryzyka i szkód wywołanych przez zmianę klimatu.
  • Adaptacja i ograniczanie skutków zmian klimatu, wzmacnianie odporności i niskoemisyjnego rozwoju w sposób, który nie ogranicza produkcji pożywienia.
  • Uwzględnienie zgodności działań sektora finansowego z celami klimatycznymi. https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_paryskie
 4. Urban consumption accounts for 10% of global emissions https://www.climateaction.org/news/urban-consumption-accounts-for-10-of-global-emissions
 5. https://www.focus.pl/artykul/obsydian-sprzed-miliona-lat
 6. Mleko lub ekwiwalent pochodny.
 7. https://pacjent.gov.pl/diety/poznaj-nowe-normy-zywienia
 8. https://mojafirma.infor.pl/moto/wiadomosci/drogi/5646804,ile-jest-samochodow-w-warszawie.html z 01.2023 r.
Reklama