Category: Filozofia i duchowość


Wedy

Wedy to święte księgi hinduizmu, najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, które stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów; antologia tekstów z różnych okresów, o różnej tematyce, budowie i przeznaczeniu. Wedy – to wiedza o świecie, która istniała od zawsze; nie była tworem ludzkim, lecz jedynie została objawiona ryszim – wieszczom-poetom. Pierwsza postać która otrzymała tę wiedzę to bóg Brahma, pierwsza istota w naszym wszechświecie. Brahma z kolei udzielił jej swoim synom i uczniom , tak jak początkowo otrzymał ją od ekspansji Wisznu, Garbhodakaśaji. Według teorii o najeździe Ariów na Indie za moment powstania Wed przyjmuje się umowną datę ich przybycia – czyli ok. 1800 r. p.n.e. (choć prawdopodobnie część tekstów powstała wcześniej). Nie ma zgody co do tego, kiedy zakończono tworzenie zbiorów, ponieważ jednak kanoniczne teksty buddyjskie cytują fragmenty sanhit (a także brahman, aranyak i wczesnych upaniszad), zakłada się, że redakcję zakończono przed drugą połowa VI w. p.n.e. Wobec tego umowne daty powstawania Wed to 1500-500 r. p.n.e. Początkowo Wedy przekazywano tylko ustnie. Dopiero później wszystkie zbiory zebrano i skodyfikowano. Miał to uczynić wieszcz Wjasa. Imię wywodzi się od słowa sanskryckiego „porządkować, redagować”. W rzeczywistości proces kodyfikacji zapisu Wed był długotrwały i angażował wielu ludzi, a początek zapisu prawdopodobnie miał miejsce ok. VIII w. p.n.e. Krysznadwaipajana Wjasa (Wjasa) podzielił Wedy na cztery części, następnie wytłumaczył je w Puranach, a dla mniej pojętnych ludzi napisał Mahabharatę. Mahabharata zawiera Bhagawadgitę. Potem cała literatura wedyjska została streszczona w Wedantasutrze, a jako wskazówki na przyszłość pozostawił komentarz do Wedantasutr, nazwany Śrimad Bhagawatam (Bhagawatapurana). Wedy zapisano w archaicznej formie sanskrytu zwanej językiem wedyjskim. Jest on jednym z najstarszych języków indoeuropejskich, w którym zachowały się zabytki pisane.[1]

Mahabharata

Mahabharata

Mahabharata

Najbardziej obszerny oraz jeden z najstarszych poematów epickich znanych ludzkości, powstały w starożytnych Indiach i zapisany w sanskrycie. Mahabharata liczy sto tysięcy ślok (dwu- i czterowierszy), [2]

 

[1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Wedy

[2] http://pl.wikipedia.org/wiki/Mahabharata

Na podstawie postów z davidicke.pl 

Chciałbym tylko powiedzieć że to co napiszę jest w moim rozumieniu najważniejszą rzeczą do zgłębienia dla każdego człowieka w nadchodzącym czasie.

Jest to temat KABY oraz KABAŁY.

Dusza i Demiurg – Budowniczy Świata – według PLATONA

Oba światy – świat idei i świat materialny są według Platona odseparowane i nawzajem się nie przenikają. Jedynymi odstępstwami od tej reguły jest ludzka dusza i Demiurg – boski budowniczy świata. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak możliwe jest poznanie prawdziwego bytu, jak możliwe jest przejście od świata rzeczy do świata idei, należy zbadać naturę narzędzia, którym wiedzę o ideach zdobywamy, a więc umysłu, czy też mówiąc słowami Platona – duszy. Schemat platońskiej koncepcji duszy przedstawić można następująco[1]:

Czytaj dalej

Czas biblijnych historii:

1500 p.n.e  – Księga Wyjścia

Adonai – poprzednik Jahwe?

Jachwe – imię boga Izraelitów

Elohim – dosłownie znaczy Syn Ela, boga babilońskiego, który oznacza boga lub Bogów.

Nefilim – egipskie określenie bogów (istot stępujących z nieba), tak samo jak nazywa je również żydowska księga Jubileuszów.  Z tym się wiąże np. ceremonia złotego cielca, symbolu boginni Hathor. Co ciekawe sumeryjskim odpowiednikiem tego słowa jest najprawdopodobniej Anunaki (a DIN-GIN – tak Sumerowie określali ludzi w niebiańskich statkach).

Wzmianka o Nefilim wspominają: Apokalipsa Św. Jana (11,7) i Księga Hioba (20,5) „dzieci Nephilim rodzą się pod wodami”.

Czytaj dalej

Hinduizm został przejęty przez najeźdźców czyli Ariów (aryjczyków) ok.1500 (czasy Totmesa III w Egipcie) a 1200 (czasy Mojżesza) p.n.e. To oni stali się nową klasą panującą i zepchnęli rdzennych hindusów do roli służebnej. To biała rasa, niesemickie pochodzenie mówiące językiem indoeuropejskim (angielskim, niemieckim, łacińskim, greckim, rosyjskim, sanskrytem itp.). Wg hipotez Ariowie pochodzą ze stepów Rosji, stąd migrowali do Europy, a następnie do Mezopotamii (dorzecze Tygrysu i Eufratu). Inni uważają, że ojczyzną jest Europa, stąd migrowali na wschód. Niektórzy uważają ją za pierwszą cywilizację, która założyła następnie cywilizacje mezopotamskie zaś naziści posunęli się dalej, twierdząc, iż zostali stworzeni przez boskich nadludzi pochodzących z innego świata.

To właśnie Ariowie wprowadzili w Indiach system feudalny (obecnie zwany kastowym) gdzie na szczycie stoją Bramini.

Religia hinduizmu głosi, że dusza ludzka nie umiera z ciałem, a przenosi się do nowo narodzonego ciała (reinkarnacja).

Kasta, w której rodzi się człowiek stanowi wskaźnik jego duchowego rozwoju i to sankcjonuje traktowanie jakie go czeka w przyszłości. Cel ten został wymyślony po to, aby stworzyć sztywny, feudalny porządek społeczny podobny do tego, który powstał w Egipcie pod rządami faraonów”

Tak więc posłuszeństwo jest zasadniczym elementem umożliwiającym przejście do wyższej kasty. Sprytnie….

1532 – kiedy hiszpańscy konfiskadorzy z Pizarro na czele przybyli do Ameryki Południowej, mieszkańcy traktowali ich jak „Wirakocza” co oznacza „biali panowie”. Legendy bogów głosiły o rasie Panów, składających się z potężnych białych ludzi, którzy zeszli z nieba przez setkami lat. Zarządzali miastami Południowej Ameryki do czasu odejścia. (Obiecując ponowne przybycie).[1]

Ripsonar

—————————————————————–

[1]Bogowie Edenu” – William Bramley, str. 86

Mark Passio

Mark Passio

Mark Passio

Mark Passio jest niezależnym badaczem, mówcą, uczestnikem radio talk show, organizatorem konferencji i działaczem na rzecz wolności z Filadelfii. Mark podjął zadanie montażu ogromnej ilości poszukiwań w dziedzinie badań metafizyki, okultyzmu, duchowości , symboliki i świadomości . W 2007 roku, Mark rozpoczął przedstawianie informacji w formie serii prezentacji pt „What On Earth Is Happening”, z zamiarem rozpropagowania tego zasobu wiedzy do zwiększenia świadomości publicznej. Mark założył własną stronę internetową w 2008 roku w WhatOnEarthIsHappening.com. W 2010 roku, Mark rozpoczął hosting własnego tygodniowego internetowego programu radiowego, zwanego także „What On Earth Is Happening”, która trwa do dnia dzisiejszego w formie podcastów na stronie Marka. Mark jest także jednym z współtwórców oraz gospodarzy konferencji „Free Your Mind”, która odbywa się w Filadelfii a poświęconej zagadnieniom związanym ze świadomością, kontrolą umysłu i okultyzmem. Z biegiem lat, Mark ściśle współpracował z grupami aktywistów w swojej dziedzinie , takich jak „Tesla Science Foundation” , „Truth, Freedom, Property” oraz „Survive & Thrive Philadelphia”. Ostatnim przedsięwzięciem Marka było prowadzenie intensywnego seminarium pod nazwą „Natural Law: The Real Law Of Attraction & How To Apply It In Your Life”. tłumaczenie @

Czytaj dalej

Buddyzm

Buddyzm jest czymś praktycznym, czymś co można zastosować bezpośrednio w życiu. Kiedy ludzie pytali Buddę dlaczego i czego naucza, odpowiadał zawsze tak samo: nauczam, ponieważ wy i wszystkie istoty pragniecie osiągnąć szczęście i uniknięcie cierpienia. Nauczam jakimi rzeczy są.  – Lama Ole Nydahl

525 p.n.e.- buddyzm zapoczątkował hinduski książę Gautama Siddharta, który później został nazwany Buddą lub Oświeconym. Sam od tego wzbraniał się jak mógł, a i tak stworzył swoją osobą nurt religijny….

W pierwotnej formie jak Sankhja nie oddawał czci bogom wedyjskim. Grono osób poznając jego filozoficzne idee i głoszone prawdy uważali go jako myśliciela a nie jak Boga, który określił metodę, przy pomocy której pojedynczy człowiek mógł osiągnąć duchową wolność poprzez systematyczne zdobywanie wiedzy i ćwiczenia duchowe.

Np. Nirwaną określano początkowo stan istnienia, w której duch uzyskuje pełną świadomość samego siebie jako bytu duchowego i nie doświadcza już cierpień wynikających z identyfikowania się z materialnym wszechświatem. Jest to stan upragniony przez każdego wyznawcy buddyzmu. Czyli wg Buddy jest to silne poczucie istnienia, wzmożone odczuwanie własnej osobowości oraz umiejętność dokładnego  postrzegania fizycznego wszechświata. [1]

Cele nauk Buddy był przerażający dla każdej religii. Chciał wyzwolić rasę ludzką poprzez wolność duchową. (bez żadnego bagażu dogmatów i norm narzucanych przez religie!). Ale dokonać ma to dopiero jego następca (furtka dla tych co stworzyli z jego nauk dogmat i filozofię religijną?) drugi Budda, który przybędzie 5 tysięcy lat po jego śmierci i dokona jego dzieła poprzez głoszenie wiedzy która tego dokona. Zwykły człowiek, jak on sam, nie będąc związanym z żadną boskością! To stworzyło proroctwo o oczekiwanym „przyjacielu” jak go Budda nazwał –  Majtrei. I tutaj człowiek jak to człowiek znowu dopowiedział sobie własną interpretację owych wydarzeń i wielu uznało oczekiwanego gościa jak przyjście kolejnego Jezusa – świętego, proroka i wyzwoliciela. Słowem- osobę boską którą trzeba czcić i wielbić. Buddę by chyba szlak trafił.. I jak tu próbować ludzi czegoś nauczyć?

Ripsonar

——————————————————————————————————

  1. „Bogowie Edenu” –  William Bramley, str. 96

youtube logo Santos Bonacci The Ancient Theology-Astrology  PL (Prisca Theologia, The Ancient Theology – Astrology)

Fragment prezentacji utrzymanej w duchu hermetyzmu. Santos Bonacci – O duszy w królestwie czasu

„Prisca Theologia” jest doktryną z dziedziny porównawczych studiów religijnych, zakładająca istnienie jednej prawdziwej teologii, którą Bóg przekazał człowiekowi w starożytności i występuje ona we wszystkich nurtach religijnych. Termin „Prisca Theologia” najprawdopodobniej został użyty po raz pierwszy przez Marsilio Ficino w XV wieku. Ficino i Giovanni Pico della Mirandola, starali się zreformować nauczanie Kościoła katolickiego za pomocą pism Prisca Theologia która według nich znajdowała swoje odzwierciedlenie między innymi w neoplatonizmie, Hermetyzmie i Wyroczniach Chaldejskich
http://en.wikipedia.org/wiki/Prisca_theologia

O Santosie Bonaccim:
„Mając dużo wolnego czasu, poświęcił go rozwijaniu swojej pasji, czyli studiowaniu astronomii, astrologii, także teozofii, religii itp… Potrafił dotrzeć do różnych ciekawych źródeł tak współczesnych jak i starożytnych, na koniec swych wykładów przedstawia listę książek z których korzystał budując swoją wiedzę.  (źródło).

Strona domowa Santosa Bonacciego: http://universaltruthschool.com/

illuminati-symbolism-in-music-and-sport_sJeżeli chcemy przedstawić satanizm przejawiający się w trendach muzycznych musimy przedstawić myśl przewodnią proklamatorów satanizmu, którzy upatrują swój rozmój własnie w nurtach muzycznych. I choć czytelnik, instynktownie kojarzy ową kwestię TYLKO z heavy metalem jest niestety w błędzie. Jak postaram sie wykazać, wraz z upływem czasu nurty jak rzeka zmieniająca swoje koryto, tak popularność kształtuje obszar muzyczny.  I owszem, początki satanizmu sięgają rocka – tak, tak, dobrze słyszałeś, a dopiero potem pałeczkę przejeły bezpruderyjene, odważne i otwarte grupy metalowe proklamujące wszem i wobec królestwo szatana, ale to tylko szczyt góry, która czym wyżej wejrzysz, tym dostrzeżesz nowe podstępne inspiracje w nowych, co rusz powstałych trendach muzycznych. I dlatego też satanizm przejawia się we WSZYSTKICH NURTACH MUZYCZNYCH, które można zliczyć. I faktycznie metal jest sztandarowym i publicznym oddaniem się sprawy owego wyznania, ale to reszta, za otoczką oklasku, popularności i jakby tu rzec „dziewictwa muzycznego” staje się podstępnym przekazem ideologii satanistycznych. Przecież nigdy nie podejżewałeś, że taki rap, hip hop, canty a nawet POP jest przejawem owych idei? A własnie że jest, co zamierzam zaprezentować w tej serii artykułów.

Pamietaj, że satanizm w nowoczesnej, najpopularniejszej postaci to nie wiara w Szatana (BYTU) (CHOĆ ASPEKT TEN JEST O WIELE BARDZIEJ ZŁOŻONY), ale idea, ba ideologia, za którą jak cień przeslizga się satanistyczna natura. Dla tych którzy zaczynają zgłebiać naturę owej ideologii, opisałem w artykule pt. Satanizm. Teraz zaparaszam na przejawy jego populizacji na skalę globalną.

Czytaj dalej

baphomatSatanizm jest ogólnie rzecz biorąc ruchem filozoficznym i sposobem na życie, co zapoczątkował La Vey. Powstały w XX wieku satanizm jest praktycznie średniowieczną „ucywilizowaną” i nowszą wersją okultyzmu zakorzenionego i ściśle strzeżonego w tajnych i hermetycznych społecznościach.

Kościół, największy wróg tego ruchu, i vice versa uważa go za:

„skrajnie nihilistycznej ideologii, niebezpiecznej społecznie i duchowo”.

Współczesny satanizm (wywodzi się z szerokiego pojęcia okultyzmu) ze względu na oczekiwania adeptów dzielimy go na: osobowy (tzw. wierzących a więc odłam teistyczny) i bezosobowy (tzw. niewierzących nazywany od twórcy tego ruchu – zwanym laveyańskim). Satanizm bezosobowy to satanizm symboli, opozycyjny wobec Boga, zasad moralnych i etycznych postaw, kreujący nie ograniczoną wolność, który propaguje:

  • przejaw buntu wobec wszystkich tradycyjnych zasad i konwencji. Innymi słowy wyzwolenie z więzów moralności i wiążących norm społecznych,
  • jesteś wolny by czynić cokolwiek zechcesz (sam jesteś sobie bogiem) czyli materializm, hołdowanie egoizmowi, oraz perwersyjna wolność (szczególnie seksualna co by co poniektórzy psychoanalitycy byli wniebowzięci:))
  • wyzwolenie z fałszu otaczających nas tradycji religijnych ze szczególnym opozycyjnym nastawieniem do chrześcijaństwa jako uważany za najbardziej podstępną formę kontroli i zniewolenia. Dlatego też w satanizmie tak liczne konotacje z Kościołem i odwróconymi wartościami i symboliką w tle, za którym największym oponentem staje się Bóg i jego zasady.

Czytaj dalej

Orginalny tytuł: „Dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce” autor: Benjamin Szot umieszczone na: Wolne Media.

Papiestwo od samego początku swego istnienia splamione było kłamstwem, oszustwem, wszelką nieczystością i zbrodnią. Wynikało to z prostego faktu zaniku świętego ducha bożego w społeczności ludzi, którzy przestali być wierni zasadom wiary chrześcijańskiej.
Czytaj dalej