Category: Filozofia i duchowość


Jest to skrucona wersja artykułu pt: Świadkowie Jehowy – krzewicielami Prawdy?ze strony:  http://www.zbawienie.com/sj.htm. I choć samo tło religijne jakim jest chrześcijaństwo jest mi odległe, to poruszony temat powiązań Straznicy z masonerią już podelga moim szerszym zainteresowaniom. W takim wypadku  uznałem, że owy materiał jest godny upublicznienia, by przestrzec naiwnych przed Świadkami Jehowy.  Zapraszam…

Założycielem Towarzystwa Strażnica był Charles Taze Russell – Mason. Według Fritza, pomysły nie biorą się z niczego, i w tym przypadku pomysł Nowego Porządku Świata także ma swoje zdrowe podwaliny w naukach Masonów. Wielu to zdziwi, ale większość nauk rozpowszechnianych przez Russella to czysto masońskie nauki, poprzeplatane luźno z tekstami biblijnymi oraz masońskimi symbolami.

Czytaj dalej

II w. – Wynaleziono wodę „święconą”. Pojawiają się pierwsze metody jej święcenia i wzmianki o jej używaniu do „wypędzania duchów”.
II w. – Święty Klemens z Aleksandrii spisuje swoje poglądy:

„Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą”.

178 r. – Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie i modyfikowanie treści Ewangelii, które i tak, w jego opinii, dalej są pełne sprzeczności. („Przepisywali i przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało [rewizjonistom] na odparcie zarzutów”) [Alethes logos/Orygenes]

II w. – Wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt o tym nie słyszał.

III w. – Przez wprowadzenie ordynacji ustanawia się „stan duchowny”. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików – przedtem wszyscy byli równi, będąc jednocześnie wyznawcami i kapłanami.

220 r. – Przyjęto dogmat o konieczności wykonania pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia. Chrzest okazał się niewystarczający.

250 r. – Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

Czytaj dalej

Transformacja chrześcijaństwa

Nie wiem czy zdaje sobie czytelnik sprawę, ale kiedy religia chrześcijańska pojawiła się w Grecji 400-200 p.n.e. chrześcijanie byli uważani dla Greków jako Ateiści, gdyż wierzyli w jakiegoś jednego boga. Były to okresy prześladowań, broniąc tym samym wiary własnej przed ową sektą, jak byśmy to dzisiaj nazwali. Dopiero za czasów Cesarza Konstantego (III w n.e.) po okresach ciężkich prześladowań stało się religią państwową imperium rzymskiego! Tutaj zajmiemy się własnie przygarnięciem owej religii przez Imperium i poddanie jej ‚drobnym” zmianom na cześć i chwałę cesarstwa. Zapraszam.

0 – 300 n.e. – To okres wczesnochrześcijański, który dawał ludziom nadzieje na osiągnięcie duchowego zbawienia poprzez przyswajanie wiedzy jak i kierowaniem się etyką. Łagodny charakter wczesnochrześcijańskiego kościoła nie potrzebował surowych praw. Najcięższą karą stosowano ekskomunikę czyli wykluczenie z grupy. Jest to bowiem okres, w którym religia ta była utajona z powodu licznych  prześladowań szczególnie przez Imperium Rzymskie. Ludzie mogli w każdej chwili przystąpić do społeczności chrześcijańskiej wyłącznie w wyniku zmiany przekonań, do której nikt nie może i nie powinien być zmuszany!

Jednak wraz z nawracaniem się na nie politycznych przywódców, zaczęło się ono stopniowo zmieniać w miarę upolitycznienia chrześcijaństwa. Jak? Zobaczmy…

Czytaj dalej

wŻycie po śmierci przejawia się o dziwo, praktycznie w każdej kulturze ….  de fakto  bez wyjątku. Czy to Was nie zastanawiało? Mnie  bardzo.  Zobaczmy…

* Mrówki z gatunku Atta usuwają zwłoki, chowając je w opuszczonych norach i podziemnych korytarzach.

* Słonie przejawiają głęboki smutek po śmierci ich bliskich. Sfilmował to dla BBC sir David Attenborough, a znakomicie opisała zoolog Sylwia Siks (badała słonie w Nigerii).. Słonie w smutku czekają jak ktoś z ich towarzyszy jest śmiertelnie ranny, następnie przykrywają ciało wyrywanymi kępami trawy, gałęziami i nawet ziemią, aby na końcu stać i kołysać się nad grobem. Iain i Oria Douglas-Hamilton odnotowali nawet skradanie jedzenia, a nawet kwiatów!!

*Ludzie za czasów neanderczyka tj: ok. 60.000 lat temu również przejawiali zainteresowanie śmiercią. W Iranie w 1954 roku w grocie Sharidar gdzie archeolog Uniwersytetu Michigan Ralph Solecki odkrył pochówki ludzkich grobów (Sharidar IV) gdzie oprócz szkieletów były szkielety dziecka i kobiety z bukietem kwiatów.

Czytaj dalej