Category: Potęga przyroda


Sceptyczny punkt widzenia wg dr Davida M. W. Evansa

Dr David Evans

Dr David Evans

Porównujemy główne prognozy oparte na modelach klimatycznych z najlepszymi i najnowszymi danymi. Każdy poważny sceptyczny naukowiec konsekwentnie powtarza właściwie to samo od ponad 20 lat, ale do większości ludzi ta wiadomość jeszcze nie dotarła. Przedstawiamy ją tutaj, w sposób wystarczająco prosty dla każdego laika, który jest zainteresowany tematem. Co mówią rządowi klimatolodzy? Czytaj dalej

Ewolucja a człowiek

Za: link

Za: link

„Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy. To właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę” Karol Darwin „O pochodzeniu gatunków” z 1871 r.

11.1859  – Karol Darwin opublikował swoją pracę „O powstawaniu gatunków” . W niej zawarł Teorię Ewolucji, w której świat przyrody, jak i zwierząt, opiera się na rozwijającym się schemacie, na który składa się: dobór naturalny oraz mechanizm mutacji tj. szereg korzystnych pomyłek zaistniałych w szczególnych okolicznościach, w izolowanej niewielkiej społeczności w określonym przedziale czasu.

Karol Darwin

Karol Darwin

Dodatkowo – acz z czasem- doszedł jeszcze tzw. „mechanizm adaptacyjny” wprowadzony przez współpracownika Darwina, Alfreda Walleca, wg którego w przyrodzie utrzymuje się równowaga, tj. zaadoptowane mutacje nie powodują zburzenia tej harmonii,

natura nigdy nie pozwala gatunkowi mnożyć się ponad potrzeby codziennej egzystencji

co można zaobserwować na przykładzie geparda i antylopy.

Biolog, Thomas Huxley skonkretyzował czas ewolucji: „Poważniejsze zmiany (gatunków) następują w ciągu milionów lat, zaś wielkie makro mutacje zajmują 100 mln. lat”.

Wallace stwierdził na pytania w sprawie ewolucji odnośnie człowiek (PRACA DARWINA NIGDZIE NIE WSPOMINA KONKRETNIE O CZŁOWIEKU A OBRAZUJE PROCES ZMIAN W PRZYRODZIE) iż:

jakaś inteligentna siła kierowała rozwojem człowieka lub określiła go”.

Poza tym człowiek w pewnym sensie nie podlega równowadze w naturze. Np. Mózg człowieka jest tak skomplikowany, że nie sposób odtworzyć jego proces ewolucyjny, oraz nie wykorzystujemy jego pełnych zasobów.

Czytaj dalej

Huragan Irene [2011]

irene 523.08.2011 – huragan Irene uderza w wyspy Karaibskie niszcząc 2 wyspy na Bahamach [1]

25.08.2011 – Huragan osiąga 3 kategorię i po przejściu Wysp Karaibskich kieruje się na południowo wschodnie wybrzeża Stanów Zjednoczonych, w pierwszej kolejności zagrożona Floryda oraz  stanu Karolina Północna i będzie się przesuwał na północ wzdłuż wschodniego wybrzeża USA

Video: http://www.youtube.com/watch?v=oDbGCYGulY8&feature=player_embedded –  tworzenie i trasa huraganu

  • Burmistrz Michael Bloomberg radzi mieszkańcom Nowego Yorku by przygotowali się do ewakuacji. Nadciągający huragan Irene może całkowicie sparaliżować ponad 8 mln. metropolię. Bloomberg przypomniał, że zgodnie z prawem w razie oporu mieszkańców może wydać rozporządzenie o przymusowej ewakuacji. Doradzał też by osoby mieszkajcie w najbardziej zagrożonych rejonach przygotowały sobie bagaż do szybkiego zabrania, w którym powinny się znaleźć m.in. dokumenty, woda, konserwy i ewentualnie aktualnie zażywane lalkarstwa.[2]

Czytaj dalej

Mity, przesłania i proroctwa

Herodot podróżując po Egipcie pisze:

w owym czasie zdarzyło się cztery razy, że Słońce opuściło swe zwykłe miejsce – dwa razy wzeszło tam, gdzie obecnie zachodzi i dwa razy zaszło tam, gdzie obecnie wschodzi”.

Al-Makrisi:
Powodem wybudowania obydwu piramid (Giza)  było to, że na trzysta lat przed potopem Saurid miał następujący sen:

„Ziemia wraz ze swoimi mieszkańcami odwróciła się do góry nogami, ludzie uciekali w ślepym pośpiechu, i gwiazdy spadały na Ziemię. […] Na piramidach i na ich sufitach, ścianach i kolumnach zapisano arkana wszelkich nauk tajemnych wykorzystywanych przez Egipcjan i wizerunki wszystkich gwiazd, a także nazwy środków leczniczych jak też przynoszonych przez nie pożytków i szkód, do tego wiedzę o talizmanach, wiedzę arytmetyczną i geometryczną i w ogóle wszystkie ich nauki, w sposób zrozumiały dla tych, którzy znają ich pismo i język. […] Są ludzie, którzy powiadają: pierwszy Hermes, którego zwano Trzykroć Wielkim w jego właściwościach jako proroka, króla i mędrca (on jest tym, którego Hebrajczycy zwą Henochem, synem Jareda, syna Mahalalela, syna Kenana, syna Enosza, syna Seta, syna Adama – niech mu Allach błogosławi – to jest Idrysem) wyczytał w gwiazdach, że przyjdzie potop. Wtedy kazał zbudować piramidy i pomieścić w nich skarby, uczone pisma i wszystko, czym się martwił, że przepaść i zginąć może, aby było ochronione i zachowane”.

Czytaj dalej

Pierwsze wzmianki o tym że życie może powstawać spontanicznie z materii nieożywionej mówi nam ewolucja Darwina.

Luis Paster – zauważa, że w probówkach, gdzie potrzeba sterylności, ciągle znajdował mikroorganizmy. Bakterie są znajdywane na meteorytach (w formie skamieniałej), prawie milę pod dnem oceanów, oraz w reaktorach atomowych. Są to środowiska, gdzie nie ma możliwości przeniknięcia do tych ekosystemów. Musiały tam powstać.

Andrew Crosse (1784–1855), urodzony w Somerset angielski naukowiec-amator, eksperymentował z elektrycznością. Crosse początkowo chciał otrzymać kryształy krzemu, by to zrobić „musiał przepuścić elektrolit zawierający krzemian potasu i kwas solny przez bryłkę żelaza”. Nie jestem chemikiem, jednak jedno z nielicznych źródeł informacji o tym człowieku podaje inną metodę : „zmieszał krzemian potasu z kwasem wodorochlorowym i wrzucił do tej mieszanki duży kawałek tlenku żelaza. Następnie przez roztwór przepuścił prąd z małej baterii”.

Czytaj dalej

Oficjalna wersja wydarzeń

Wg oficjalnych informacji, trendem głoszonym na każdym poziomie przekazu informacji, posiłkującym się ponoć potwierdzonym naukowo faktem, iż efekt cieplarniany to działanie nas- tak nas – Ludzi i  postęp cywilizacyjny jest odpowiedzialny za to zjawisko….  Czyli nasz technologia a dokładniej powsta ły dwutlenek węgla powoduje owe ocieplenie naszego klimatu co ma być  Więc czym się posiłkują owi promujący nasz wstrętny udział w dewastowaniu i zarazem podgrzewaniu naszego Świata: Taki efekt wykazała grupa skupiająca się w powołanym w 1988 roku z ramienia ONZ,  Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC). który zrzesza najlepszych naukowców z całego Świata.  Przeprowadzone badania wykazały:

Najnowszy, czwarty raport z 2007 r. IPCC zawiera min. następujące wnioski:

  • ocieplanie klimatu jest faktem,
  • bardzo prawdopodobne, że notowane wzrosty średniej temperatury na świecie są powiązane ze wzrostem stężenia gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego (będących wynikiem działalności człowieka),
  • prawdopodobieństwo, że ocieplenie jest spowodowane tylko naturalnymi procesami wynosi mniej niż 5 %,
  • średnia temperatura na świecie do końca wieku może wzrosnąć w zakresie 1,6 – 6,4 stopnia C, co spowoduje:
  • podniesienie poziomu mórz i oceanów od 18 do 59 cm,
  • zwiększenie częstotliwości występowania fali upałów i ulewnych deszczy (szacowane prawdopodobieństwo ponad 90%),

Uproszczony model efektu cieplarnianego

Uproszczony model efektu cieplarnianego [1]

Czwarty raport z 2007 r. IPCC zawiera min. następujące wnioski:

  • zwiększenie liczby tropikalnych cyklonów, powodzi i susz (szacowane prawdopodobieństwo ponad 66%),
  • globalne stężenie w atmosferze dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu wzrasta na skutek przemysłowej działalności człowieka od 1750 r. i obecnie jest wyższe niż kiedykolwiek na przestrzeni ostatnich 650 tys. lat. [2]

Na tej podstawie jednomyślnie (Lista 2500 tysiąca najwybitniejszych naukowców naszego pokolenia) uznała iż dwutlenek węgla (CO2)– to wydzielany przez naszą cywilizację gaz ( wchodzący w skład tzw. gazów cieplarnianych) jest skutkiem tzw efektu cieplarnianego,  co z kolei prowadzi do globalnego ocieplenia klimatu. Czym to skutkuje? Według powyższych ekspertów  w następstwie podwyższania temperatury dojdzie do zachwiania cyklów naszej planety i jego katastrofalnego finału…  jakim są roztopione lodowce i nas po prostu zaleje + utrata wody pitnej a więc ogólnie istny Armagedon – tak to wygląda w skrócie…Czyli to działalność człowieka jest powodem tego efektu!

Kto jest tego orędownikiem:

Al. Gore – człowiek, który w tym ruchu znalazł swoje przeznaczenie w ratowaniu naszej Niebieskiej Planety od… nas samych.., za co dostał w 2007 roku Pokojową Nagrodę Nobla! Orędownikami  tej tezy są m.in USA, Wielka Brytania, Japonia, Kanada, Francja, Niemcy i wiele wiele innych oraz organizacje jak ONZ, UE, oraz Greenpeace oraz wszelkie pro ekologiczne ruchy środowiskowe.

B.Clinton

Koncentracja gazów cieplarnianych jest najwyższa od 200 tyś lat. Jeżeli trend ten nie zostanie odwrócony jak twierdza naukowcy, poziom morza podniesie się min. O 0,5 metra w kolejnym stuleciu. Pewne obszary znikną z map, chyba że odwrócimy tą tendencję.

Ellen Goldman

Ci którzy zaprzeczają globalnemu ociepleniu idą w parze z faktem zaprzeczenia holokaustu.

Prawdziwy wpływ CO2 na człowieka

Zanim postaram się wyjaśnić bezsens owej teorii, chciałbym Wam przedstawić zadziwiające fakty odnośnie CO2.

1960 – CIA w ramach Projektu MK-ULTRA zajmuje się m.in. wpływem dwutlenku węgla na ludzka świadomość. Badano wpływ stężenia CO2 w atmosferze na ludzka świadomość i ciało tj:  Podprojekt 124: „Badanie psychologicznych korelatów: dwutlenek węgla- środowisko”. [3]

Badania prowadzono na więźniach i pacjentach pewnego szpitala. Osoby te poddano wpływowi wzrastającego stężenia CO2.

Wyniki badań:

* wzrost zawartości CO2 we wdychanym powietrzu prowadzi do znaczącego obniżenia napięcia mięśniowego całego ciała, zarówno mięśni gładkich jak i prążkowanych, bez zakłóceniu stanu świadomości!.

*migreny, choroba Parkinsona ulega znacznej poprawie

*  ciśnienie krwii stabilizuje się na normalnym poziomie.[ Badania CIA wyjaśniają, iż podczas, gdy zawartość CO2  w powietrzu wynosi 0,3% we krwi i komórkach ciała równowaga ciśnienia zapanowałaby dopiero, gdy CO2 w powietrzu wynosiłaby 5%.]

Znikają leki i symptomy stresu.

Wyniki te pokazują dosadnie iż” wszyscy moglibyśmy mniej się bać, odczuwać mniej stresu, mniej napięcia i mniej bólu, gdybyśmy oddychali powietrzem, w którym zawartość stężenia CO2 byłaby większa. [4]

aktualizacja 27.11.2013

 

youtube logo   Oto co się dzieje z roślinami gdy dostają więcej CO2

Oszustwo cieplarniane – fakty

1970 – na świecie ogłasza się w oparciu o dowody naukowe ochłodzenie klimatu. Dlatego z pomocą przybył naukowiec Bert Bolin (Szwecja), który zasugerował iż CO2 wytwarzany przez Człowieka może pomóc w odwrócenie trędu- a więc ocieplenie klimatu poprzez wzrost efektu cieplarnianego.

1970 –Istnieje kryzys paliwowy, który prowadzi świat do recesji. W Angli Margaret Toucher  widząc strajki górników (co w Angli energia kopalniana była dominującą siłą napędową gospodarki) postanowiła ten trend obejść. Zaczeła promować energię atomową (wykorzystując  jakim było promocja gospodarki atomowej. Z pomocą przyszedł jej B.Bolin. Toucher wykorzystuje jego model efektu cieplarnianego aby pozbyć się silnie działającego sektora wydobywczego. Wyłożyła duże pieniądze na skonstruowanie „naukowej” wersji dostosowanej do jej potrzeb polityczno-gospodarczych.

Instytut meteorologi powołuje jednostkę klimatyczną IPPC-  mającą  zbadać zależność między produkcją CO2 przez człowieka a jego wpływie na efekt cieplarniany, a tym samym wskazać  iż jest to główny czynnik globalnego ocieplenia . Tak też się stało. Powstaje raport którego efektem jest ostrzeżenie o katastrofie klimatycznej spowodowanej przez człowieka. Koło nabiera rozpędu. Powstają ruchy przeciwstawiające się rozwoju przemysłu z Greekpeas na czele.. Powstaje biznes którego już nie da się zatrzymać. Teoria klimatyczna powstała przez Bolina staje się światową ideologią polityczną XX i XXI wieku.  Np. fundusze na globalne ocieplenie w USA które w latach prezydentury  wynosiło 170 mln $) wzrastają wykładniczo do 10 mld $ na rok 2008. Powstają dni Ziemi, pokazuje się Al. Gore który głosząc owe nowiny zarabia miliardy dolarów na jego produkcje zmniejszające emisję tych ohydnych emisji CO2.

2005 – W Anglii Izba Lordów po raz kolejny wytycza cele naukowcom, aby zbadali negatywny wpływ człowieka na globalne ocieplenie. Owe wyniki:

Temperatura w horyzoncie czasowymi: Czy naprawdę jak nas straszą owa temperatura w XXI wieku jest tak znaczna której nigdy Ziemia nie zaznała?

Wykres obrazuje zmiany temperatury na przestrzeni 11.000 lat.

Wykres obrazuje zmiany temperatury na przestrzeni 11.000 lat. [5]

Rysunek przedstawia wykres i zmianę temperatury na przestrzeni 11.000 lat. 11.000 lat temu kończyła się Epoka Lodowcowa. Następnie mamy Maximum Holoceńskie które miało miejsce ok. 3000 l.p.n.e. Jak widać na wykresie temperatura ta o wiele, wiele odbiega ot tempery, którą nas tak wytrwale starszą. Jest to tak swoją drogą moment rozkwitu cywilizacji starożytnych (co na pewno wraz z obserwacją wykresów da taką pewność i konkluzję iż wysoka temperatura na Ziemi sprzyja szybszemu rozwojowi Ludzkości, a nie jego degeneracji, bądź redukcji…). Następnie mamy oziębienie i ponowne ocieplenie klimatu, tzw. Średniowieczne ocieplenie. (w Europie  np.:w Angli, czy w Polsce były winnice- co świadczy jak było przyjemniej ). Potem nastepuje w XIV wieku gdzie nastapiła tzw. Mała Epoka Lodowcowa. Wnioskiem tego wykresu jest absolutny i logiczny fakt cykliczności zjawiska jakim jest oziębienie i ocieplenie globalne klimatu.

Czynnik ludzki

Następnie od połowy XIX wieku do 1950 temperatura wzrosła o 0.5 stopnia Celciusza. Następnie w ciągu 35 lat a więc do 1975 roku temperatura obniżyła się. Od tego momentu rośnie do dnia dzisiejszego.

Wnioski: Argument iż nasz postęp przemysłowo-gospodarczy przypadający na lata 40 jest właśnie powodem wzrostu tak diametralnie CO2 do naszej atmosfery powodujący nieszczęsny efekt cieplarniany. Patrząc jednak na wykres można stwierdzić iż jest to całkowite przekłamanie. Nie dość iż temperatura wzrosła przed owym wzrostem postępu przemysłowego, to w argumentowanym okresie zamiast wzrastać CO2 spada!!!

Związek między CO2 a temperaturą

Dwutlenek węgla CO2- jest naturalnym gaz występującym w naszej atmosferze, którego ilość wynosi 0,0385%.[6] Jest on składnikiem tzw. gazów cieplarnianych- czyli gazów znajdujących się w górnych warstwach atmosfery. Zatrzymują one pewną część ciepła wydalanego z Ziemi po odbiciu cząstek energii śwaitła słonecznego. CO2 w owych gazach cieplarnianych występuje w niecałym 5% całej struktury gazowej. 95% gazów cieplarniany to para wodna. Dodatkowo trzeba wspomnieć, iż występowanie Co2 w atmosferze na przestrzeni tysięcy lat wahała się pomiędzy 180 ppm – 7,000 ppm w chwili obecnej mamy 385 ppm (ppm -parts per milion – cząstek na milion). [7]

Źródło: [6]

Źródło: [6]

Spójrzmy jeszcze dokładniej, co i w jakim procencie wytwarza owy dwutlenek węgla (CO2) do atmosfery mając na względzie powyższy rysunek. .

1. Oceany – wydalają 95% całego dwutlenka węgla znajdującego się w atmosferze!!!. Dodatkowo woda ta posiada tzw. pamięć wody tj: im cieplejszy klimat, tym więcej CO2 uchodzi z oceanów, zaś czym zimniej, więcej CO2 przyswaja Ocean- Carl Wunsch 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez prof. Dona Easterbrooka z Western Washington University, temperatury oceanów są blisko powiązane z globalnymi. Jak mówi, oceany cykliczne ocieplają się i ochładzają, zaś najbardziej ważna pod tym względem jest tzw. dekadalna oscylacja pacyficzna (PDO).Przez większość czasu między latami 80-tymi a 90-tymi XX wieku, cykl ten był pozytywny, tj. cieplejszy niż średnio. Obserwacje potwierdziły także, że w tym okresie doszło do globalnego wzrostu temperatur, jednakże w ostatnich kilku latach nastąpiło zjawisko odwrotne i cykl zaczął się ochładzać. W przeszłości podobne cykle trwały ok. 30 lat. W jaki zatem sposób odnosiło się do to wzrostu temperatur w skali globalnej? Ochłodzenie w latach 1945 – 1977 wiązało się właśnie z zimnym cyklem pacyficznym.- Chłodny cykl w Pacyfiku zastąpił ciepły, zapewniając nam jakieś 30 lat globalnego ocieplenia – mówi Easterbrook.

2. Liście w stadium obumierania i usychania

3. Zwierzęta i bakterie  wytwarzają 150 gigaton CO2/rok

4 Wulkany wytwarzają więcej CO2 niż wszelkie działania człowieka/rok

5 Ludzie wytwarzają 6,5 gigaton CO2/na rok co odpowiada ok. 1% owej emisji[8] A w stosunku do wszelkich gazów cieplarnianych to zaledwie 0,29% …

Powyższe, krótkie zobrazowanie tematu ukazuje spore rozbieżności, które posiłkują się główne nurty głoszące o winie człowieka, CO2 a globalnym ociepleniem. Z powyższych danych jasno wynika, że jest to wierutne kłamstwo, albo  jedna ze stron świadomie kłamie.( co wyjaśnienie w dalszej części artykułu).

Jaki jest więc  związek między CO2 a temperaturą? Otóż jak wykazuje np.: wspomniana wcześniej pamięć wody, oraz badania wycinka lodu wyjętego na Wodywostok’u potwierdza iż wzrost temperatury wyprzedza o ok. 800 lat wzrost CO2. A więc to wzrost temperatury powoduje wzrost dwutlenku węgla, a nie jak to Al. Gore wygłasza że temperatura jest następstwem CO2….

Plamy słoneczne przyczyną zmian klimatycznych na Ziemi

 Więc co powoduje wzrost cykliczny temperatury tzw. Globalne ocieplenie klimatu? Odpowiedzi udzielił Edward W.Maunder

1899 – kiedy była Mała epoka lodowcowa Maunder zauważył, iż prawie w ogóle nie było plam na Słońcu (dlatego powstało tzw. Minimum Mandera). Jego badania zainteresowały i ukierunkowały dalszych naukowców do badań relacji między Słońcem a Ziemią.

Lata 80’te – Fizyk słoneczny Piers Corbin prognozuje pogodę na podstawie plam słonecznych. Trafność jego prognoz daje namacalne dowody powiązań obu powyższych czynników.

1991 – na duńskiej Akademii Meteorologii zestawiono dane dwóch wykresy, pokazujące z jednej aktywność Słońca z temperaturą na Ziemi w danym przedziale czasowym. Okazało się że wykresy praktycznie się nakładały- co potwierdziło jednomyślnie czynnik współzależności między Słońcem a Ziemią.

Działanie klimatu

Aktywność słoneczna- (wpływa)- promieniowanie kosmiczne- (wpływa) powstawanie chmur – (wpływa)- temperaturę planety.  Czyli wzrost aktywności słonecznej, ogrzewa promieniowanie, a to zwiększa ilość chmur a tym samym wzrasta temperatura planety (globalne ocieplenie), natomiast min aktywność słoneczna – brak wpływu na promieniowanie, czyli mniej chmur, a tym samym spada temperatura (globalne oziębienie). A więc cykliczność aktywności Słonecznej jest równoczesną aktywnością cykliczna temperatur na Ziemi.

Głosy rozsądku:

Były premier Hiszpanii José María Aznar (2000)

Godfrey Bloom – Unia Europejska – O co tak naprawdę chodzi w globalnym ociepleniu?

Vaclav Klaus – Obrońcy środowiska są zagrożeniem dla wolności człowieka.

Dowody fałszowania prawdy

* 31,478 – tyle-  samych tylko amerykańskich naukowców (z czego 9020 z tytułem co najmniej doktora) podpisało petycję, że to nie ludzie i wytwarzany przez nich CO2 oraz inne gazy cieplarniane są przyczyną globalnego ocieplenia.

* 11.2009 – Odkrycie oszustwa klimatologów. Haker ukradł ze stronę Hadley Climatic Research Unit, największego w Wielkiej Brytanii instytutu zajmującego się badaniami w zakresie klimatologii ponad tysiąc maili z komputerów Jednostki Badania Klimatu na Uniwersytecie Wschodniej Anglii w Norwich (University of East Anglia – CRU). Poufne pliki o rozmiarze 61mb zostały wystawione publicznie w Internecie. Dziennikarze australijskiej gazety „The Herald Sun” przebili się przez większość z 1079 maili i 72 dokumentów.

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z największym skandalem naukowym naszych czasów. Zamieszani są najwięksi klimatolodzy – donosi news.com.au.

Poczta wymieniana pomiędzy niektórymi z najbardziej wybitnych naukowców – klimatologów ukazuje dobitnie spisek, zmowę w celowym wyolbrzymianiu danych związanych z globalnym ociepleniem, nielegalne niszczenie niewygodnych informacji, zorganizowaną manipulację danymi i wiele więcej. Niezależnie od poglądów na zmiany klimatyczne lub ich brak, włamanie faktycznie miało miejsce i maile faktycznie skradziono. Potwierdza to sam szef HCRU. Włamaniem do komputerów Hadley CRU udowodniono, że największy ośrodek badań klimatycznych w Wielkiej Brytanii ustawia dane tak, żeby wskazywały istnienie globalnego ocieplenia – czytamy na americanthinker.com. Australijska gazeta twierdzi wprost.

To nie był atak hakera, to ktoś ze środka ujawnił całą prawdę – czytamy.[9]

*Lord Lawson (były kanclerz) wzywa do publicznego dochodzenia w sprawie manipulacji danymi związanymi z globalnym ociepleniem.
*Judith Curry, klimatolog z Georgia Institute of Technology razem z innymi naukowcami domaga się, żeby metody analizowania i gromadzenia danych dotyczących klimatu były bardziej przejrzyste. Badacze uważają, że należy zrewidować procedury selekcji artykułów stosowane przez niektóre czasopisma naukowe oraz Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych.

Materiały wideo – Polecam!

Dokument: Globalne ocieplenie – wielkie oszustwo [The great global warming swindle] (2007)

Aktualizacja

12.02.2009 – Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem:

10. Doświadczenie badawcze w dziedzinie nauk o Ziemi mówi, że tłumaczenie zjawisk przyrodniczych, oparte na jednostronnych obserwacjach, bez uwzględniania wielości czynników decydujących o konkretnych procesach w geosystemie, prowadzi z reguły do nadmiernych uproszczeń i błędnych wniosków. Błędne też mogą być decyzje polityków podejmowane o oparciu o niekompletny zespół danych. W takich warunkach łatwo o – przystrojony poprawnością polityczną – lobbing inspirowany przez kręgi zainteresowane na przykład sprzedażą szczególnie kosztownych, tak zwanych ekologicznych, technologii energetycznych bądź składowaniem (sekwestracją) CO2 w złożach już wyeksploatowanych. Z przyrodniczą rzeczywistością nie ma to wiele wspólnego. Podejmowanie radykalnych i ogromnie kosztownych działań gospodarczych zmierzających do ograniczenia emisji jedynie wybranych gazów cieplarnianych, w sytuacji braku wielostronnej analizy zachodzących zmian klimatu, może doprowadzić do zupełnie innych skutków niż oczekiwane.
Komitet Nauk Geologicznych PAN uważa za konieczne podjęcie wielodyscyplinowych badań, opartych na wszechstronnym monitoringu i modelowaniu wpływu na klimat również innych zmiennych czynników, nie tylko stężenia CO2. Jedynie takie podejście przybliży nas do pełnego rozpoznania przyczyn zachodzących zmian klimatu.
05.2015

Osoby i placówki zajmujące się klimatem W związku z tzw. Globalnym Ociepleniem bardzo wybiórczo nagłaśniają wyniki pomiarów niekorzystne dla tej teorii. I tak wogóle nie wspomina się w piśmiennictwie naukowym mówiącym o zmianach klimatycznych o wynikach badań z zakresu paleoklimatologii. A przeciez juz w 2003 roku ujawniono dokładny rejestr koncentracji pęcherzyków powietrza w rdzeniach lodowych. Badania wykazały, ze stężenie C02 wzrasta ok. 800 lat [+/-200] pózniej, po ociepleniu klimatu. Czyli jest skutkiem, efektem ocieplenia, a nie przyczyną. Nicolas Caillon, et al., Timing 0f Atmospheric C02 and Antarclic Temperature Changes Across Terminalion III. Science Magazine: Vol 299, March 14, 2003: Page 1728: http://icebubbles.ucsd_edu/Publications/CaillonTermIII .pdf
Podobnie w 2007 roku , Lowell Stott opublikował dane dotyczące temperatury oceanów i wykazał, ze pojawienie się C02 jest opóźnione w stosunku do temperatury o ok. 1300 lat Terah U. DeJong, Clues to End of the Last Ice Age. USC News: September 27, 2007:http://www.usc.edu/uscnews/ stories/14288 .html Tak więc wiadomo, ze za pomocą badań historycznych także, nie można znaleźć zadnego związku pomiędzy C02 a temperaturą.

Podobnie jak nie uwzględnia się badań paleoklimatycznych, także zwolennicy Globalnego 0cieplenia nie biorą wogóle pod uwagę astronomii i jej badań.

Już w 2002 roku zanotowano wzrost temperatury na najdalszej planecie naszego układu tj. Plutonie [Obecnie Pluton nie jest uważany za planetę]. Jak wiadomo rok trwa na nim 248 lat. O działalności człowieka na tej planecie nie nie wiadomo.Robert Roy Britt. Puzzle Pluto. Space.com: 9 października 2002 r.:  http://www.space.com/scienceastronomy/pluto_warming_021009.html

Na Jowiszu, w 2006 roku stwierdzono podobne zmiany wzrostu temperatury. Zmiany w wielkości burz wskazują, że temperatura tej planety może się podnieść nawet o 10 C. Sara Goudarzi, Space.com: 4 maja 2006 r.: http://www.space.com/scienceastronomy/060504_red_jr.html

Także badania innych planet udowadniają. że ocieplenie jakiejś planety zależy przede wszystkim od jej odległości od słońca, a nie jakieś tam wyimaginowanej działalności człowieka. Jak wiadomo powszechnie. do dnia dzisiejszego, nikt jeszcze nie udowodnił istnienia i pobytu człowieka na Marsie. A pomiary to, temperatury Marsa także wskazują na ocieplenie. Katarzyna Rawilus z Obserwatorium Astronomicznego z Petersburga-Pułkowo stwierdza zmniejszanie się czap lodowych na biegunach Marsa. Kate Ravilious, Mars Melt. National Geographic News: 28 lutego 2007 r.:http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html
Badania NASA potwierdzają, że Mars ulega ociepleniu od 1970 roku. Sunday Times, Mars Chmara (hanga Hits . Times Offline: 27 kwietnia 2007 r.: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1720024.ece

Podobne badania opublikowane w 2006 roku dotyczące Wenus wskazują na wzrost temperatury. A przecież atmosfera Wenus w 95 % składa się z CO2 i od „wieków” nie wzrasta tam stężenie dwutlenku węgla. Robin McKie, Venus: hot spot. The Guardian: 9 .04 2006 r.:http://www.guardian.co.uk/science/2006/apr/09/starsgalaxiesandplanets.spaceexploration
Jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że petycję o zmianach klimatu na Ziemi i wpływie na to człowieka podpisało tylko ok. 4000 naukowców z całego świata, ale petycję przeciwstawną, tj. o braku wpływu działań człowieka na klimat podpisało prawie o 800% więcej, tj. ponad 31000 naukowców. Robert Ferguson, Science and Public Policy Institute: 15 lipca 2008 r.:http://scienceandpublicpolicy.org/press/proved_no_climate_crisis.html
OISM, Global Wartning Petition . P: http://www.oism.org/pproject/
Zdziwienie więc budzi fakt, takiego nagłaśniania jednej teorii przez mass media z zupełnym pominięciem innej, przeciwstawnej.

Jeszcze większym absurdem jest nakładanie przez rządy podatku, na podstawie zupełnie pozbawione danych naukowych dywagacje polityków. Nazwiskiem najczęściej związanym z Globalnym Ociepleniem” nie jest nazwisko naukowca, ale polityka Al.Gore, co samo w sobie budzić powinno zdziwienie.

Jedynym logicznym wytłumaczeniem pojawiania się i finansowania  takich artykułów, jest maskowanie działań, nowych technik wojskowych, tematami zastępczymi, niewiele mającymi wspólnego z tzw. działalnością cywilną.

Nikołaj Lewaszow – Wyjaśnienie kwestii globalnego ocieplenia  i człowieka [Wywiad – już nie żyjącym-   Nikołajem Lewaszowem w gazecie „Prezydent”rosyjskim uczonym,  autor fundamentalnych badań nad teorią wszechświata]

– Prezydent Czech Vaclav Klaus wezwał środowisko naukowe i polityczny establishment do odrzucenia naciąganej hipotezy o globalnych zmianach klimatu pod wpływem działalności człowieka. Czeski przywódca wystąpił na Uniwersytecie Columbia w przemówieniu zatytułowanym „Spojrzenie z Pragi na Europę, ocieplenie klimatu i kryzys ekonomiczny”, demaskując problem zmian klimatycznych jako naukową i polityczną fikcję. Nawiasem mówiąc, rozeszła się wiadomość, że NASA wcześniej ostrzegała o takiej suszy i upałach w Rosji. I to się komentuje, jako fakt naukowy.

– Oczywiście. Po co stworzono teorię globalnego ocieplenia gdy jest ona całkowitą fikcją? Na pewno jest to złe, że działalność człowieka negatywnie wpływa na środowisko naturalne, ale działalność człowieka emituje mniej niż 1% dwutlenku węgla, podczas gdy pozostałe 99% z małym haczykiem wytwarza sama planeta. To fakt. Dlatego żadnego zasadniczego wpływu działalności ludzkiej na tym etapie, poza niszczeniem środowiska na ciepło i efekt cieplarniany mieć nie może. Mniej niż jeden procent! Komentować tego, z pewnością, nie trzeba. To po pierwsze. Po drugie. Jest to fakt, i to niejednokrotnie udowodniony, że teoria globalnego ocieplenia – to kaczka, którą specjalnie opracowywały służby specjalne rządu światowego w celu zakamuflowania swojej bezkarności.

Ave

Ripsonar

—————————————————————————————————————-

[1] – Rysunek zaczerpnięty ze strony  http://postcarbon.pl/2008/01/globalne-ocieplenie-prawda-czy-mit/

[2] – źródło: IPCC

[3] Nr akt 0000017382 na temat psychofizycznych oddziaływań CO2. źródło: Nieznany świat nr 3/2011 str. 5

[4] Nieznany świat nr 3/2011 str. 6

[5] Jest to ilustracja 7.1 ze strony 202 pierwszego raportu IPCC z 1990 roku (rozdział „Observed Climate Variation and Change”). Zdziwieni?:)

[7] Na okrętach podwodnych, gdzie warunki bezpieczeństwa są absolutnym priorytetem ( w końcu nikt nie chce mieć półprzytomnych marynarzy, mających dostęp do głowic atomowych) ostrzeżenie o wzroście zagrożenia włącza się dopiero kiedy stężenie Co2 przekroczy 8000 ppm tak,tak, dokładnie osiem tysięcy. http://www.globalneocieplenie.com

[8] Potwierdził to np. Patrick Michaels. Dodatkowo tylko 3.225 % Co2 w atmosferze jest wytwarzane przez człowieka a cała reszta czyli 96,775 % pochodzi ze źródeł naturalnych:)

[9] http://www.foxnews.com/story/0,2933,576009,00.html

[10] Artykuł: Globalne Ocieplenie, Geoinżynieria, Modyfikacje Pogody i Środowiska

Jerzy Jaśkowski 1, Wawrzyniec Wawrzyniak.2 K.Leśnikowska-Osielska2
1.FRECH Gdańsk
1.S U T W N o Ż i R Szczecin
2/Katedra Biofizyki GUM w Gdańsku